Alimentatie berekenen

Ex-echtgenoten hebben een onderhoudsplicht naar elkaar, aangeduid als partneralimentatie. Kinderalimentatie is de onderhoudsplicht van  ouders naar kinderen. Deze kinderalimentatie is ook van toepassing als er een alleen een biologische of juist juridische band aanwezig is.

De hoogte van de alimentatie hangt af van wat de een nodig heeft (behoefte) en wat de ander kan betalen (draagkracht). Wij kunnen u bijstaan bij het berekenen van de hoogte van de alimentatie tijdens de echtscheiding. Ook kan de alimentatie worden aangepast als de omstandigheden veranderen.

Wij maken heldere en accurate berekeningen. We maken voor partner- en kinderalimentaties voor Nederlandse situaties maar ook voor ex-partners die in verschillende landen wonen.  Maar ook expats die in Nederland wonen of Nederlanders die in het buitenland worden. Zie hiervoor ook onze juridische dienstverlening voor internationaal familierecht.

Hoe kunt u alimentatie ontvangen?

Na een echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap kunnen er alimentatieverplichtingen ontstaan. Er zijn twee soorten verplichtingen, namelijk partneralimentatie en kinderalimentatie. Samen met uw (ex-)partner kunt u afspraken maken over de partneralimentatie en/of kinderalimentatie of het door de rechter laten vaststellen met een advocaat. Als u de alimentatie door de rechter heeft laten vaststellen dan kunt u bij achterstallige betalingen door uw ex-partner door het LBIO  laten incasseren.

Partneralimentatie

Als gehuwde mensen of mensen met een geregistreerd partnerschap uit elkaar gaan, kan er een verplichting ontstaan tot het betalen van partneralimentatie. Dit kan ook gelden voor ongehuwde samenwonenden als er een samenlevingsovereenkomst is en hierin een onderhoudsverplichting is opgenomen.

Bij het vaststellen van de partneralimentatie tijdens de echtscheiding is deze vastgesteld volgens de situatie zoals deze was ten tijde van de echtscheiding. Bij een wijziging van de actuele situatie zoals een andere baan of nieuw gezin kan het nodig zijn om de partneralimentatie opnieuw te berekenen. 

Op basis van onze ervaringen met het opstellen van berekeningen krijgt u zekerheid of de hoogte van de partneralimentatie past bij uw situatie.

kinderalimentatie

Iedere ouder is verplicht om bij te dragen in de kosten van de kinderen. Er zijn verschillende regels voor het berekenen van de kinderalimentatie die rekening houdt met onder andere de financiële aspecten ten tijde van het huwelijk. Bij een verandering in de financiële situatie zoals verlies van inkomen of een nieuw gezien kan de aanleiding zijn om de kinderalimentatie aan te passen.

Bij een echtscheiding of bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap worden de gemaakte afspraken van de kinderalimentatie in het ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant vastgelegd. Heeft u het gezamenlijk gezag over de kinderen, maar bent u niet getrouwd, dan worden de afspraken over kinderalimentatie in het ouderschapsplan  vastgelegd.

Op basis van onze ervaringen met het opstellen van berekeningen krijgt u zekerheid of de hoogte van de partneralimentatie past bij uw situatie.

Berekenen of herrekenen van de alimentatie

Na een echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap kunnen wij u begeleiden voor het berekenen van de alimentatie. Ook bij wijzigende omstandigheden zoals een verandering in het inkomen, de gezinssamenstelling, samenwonen of hertrouwen van u of uw ex-partner kunnen we voor u de alimentatie herrekenen.

Advocatenkantoor Simmelink kan u helpen bij het berekenen en vaststellen van de partner- en kinderalimentatie. Ook in het geval als uzelf of de andere partij n het buitenland woont en we te maken hebben met verschillende valuta’s, inkomsten, verzekeringen en onkosten. We werken op een heldere en juiste wijze met maatwerk waarbij we rekening houden met alle terzake relevante omstandigheden.

Neem vrijblijvend contact met ons op, vul hiervoor het onderstaande contactformulier in of bel ons op: 030 – 30 787 32 . Wij geven u graag inzicht in de haalbaarheid, de beste aanpak voor uw situatie en de kosten. En niet het minst onbelangrijke is dat u kunt ervaren wat het is om cliënt bij ons te zijn.