Beëindigen van Samenleving

Bij de beëindiging van samenleving, ook wel niet langer met elkaar willen samenwonen, zijn er geen wettelijke verplichtingen zoals bij een echtscheiding. Met elkaar samenwonen kan met of zonder een contract. In een samenlevingscontract worden afspraken vastgelegd wat er moet gebeuren als de samenleving wordt beeindigd. Desondanks leidt het in de praktijk toch tot discussie. Samenleven kan ook zonder een contract, maar ook dan moeten er zaken worden geregeld als jullie uit elkaar gaan. Denk bijvoorbeeld aan de verdeling van bezittingen zoals het huis, hoe wordt er afgerekend?

Bij de beëindiging van het samenwonen zijn er verschillende onderwerpen die geregeld en afgerekend moeten worden:

  • Wie blijft er in het huis wonen? Wonen jullie in een koopwoning, rust er een hypotheek op?
  • Hoe gaan we de zorg over kinderen doen?
  • Hoe worden gemeenschappelijke bankrekeningen of spaarrekeningen verdeeld?
  • Hoe worden opgebouwde pensioenrechten verdeeld?
  • Heeft u recht op partneralimentatie?
  • Wat is er in het samenlevingscontract opgenomen?

Bij het beëindigen van samenwonen is het noodzakelijk dat vanaf het begin de juiste stappen worden gezet zodat er geen onverwachte juridische of fiscale gevolgen ontstaan. Om vooruit te kunnen is een goede afwikkeling bij het uit elkaar gaan belangrijk zodat u weet waar u aan toe bent en de beëindiging van het samenwonen op een goede wijze afgesloten kan worden. Als u in overleg niet tot een goede beindiging van de samenleving kunnen komen dan kan aan de rechtbank worden gevraagd om een besluit te nemen over de zorg voor de kinderen en de kinderalimentatie.

Neem vrijblijvend contact met ons op, wij zijn gespecialiseerd in:

Ouderschapsplan en kinderalimentatie bij beëindiging van samenleven

Bij het beëindigen van het samenleven zijn er wettelijke verplichtingen ten aanzien van minderjarige kinderen:

Net als bij gehuwde of geregistreerde ouders dient u bij minderjarige kinderen een ouderschapsplan op te stellen, mits beide ouders het gemeenschappelijk ouderlijk gezag over de kinderen hebben.

Na beeindiging samenleving geen wettelijke plicht voor partneralimentatie

Voor ex-samenlevers is er geen wettelijke plicht om partneralimentatie te betalen. 

Wat echter wel kan is dat u bij de notaris een samenlevingscontract laat opstellen waarin u afspraken maakt over partneralimentatie. Bij het opstellen van het samenlevingscontract met u beiden wel meerderjarig  zijn en niet onder curatele staan.

Waar mogen wij u mee helpen?

Het geeft rust als u bij de beëindiging van de samenleving direct begint aan het opstellen van het ouderschapsplan of berekeningen van de kinderalimentatie worden gemaakt. Hiermee wordt ook voorkomen dat achteraf zaken niet goed geregeld zijn door ze te lang uit te stellen.

Neem vrijblijvend contact met ons op, wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van ouderschapsplannen en  berekeningen voor de partner- en kinderalimentatie. Met onze expertise kunnen we jullie hierin adviseren en begeleiden. Ondanks onze rol als echtscheidingsadvocaat zetten we de relatie niet op scherp, wij kunnen zorgen voor de rust dat jullie ook na de beëindiging verder kunnen.

Neem vrijblijvend contact met ons op. Dat kan telefonisch op 030 – 30 787 32 of via het onderstaande contactformulier. Het eerste gratis gesprek geeft u al veel duidelijkheid.