Indexering alimentatie in 2022 is 1,9%

Foto van auteur

Auteur: Carla Simmelink

|

Laatste update:

Elk jaar verhoogt de overheid de alimentatiebedragen met een bepaald percentage. Dit heet indexering van alimentatie. Deze verhoging wordt toegepast, ook als deze jaarlijkse verhoging van de alimentatie niet in een rechterlijke uitspraak of in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan is genoemd.

Of bel ons: 030 - 30 787 32

Ieder jaar verhoogt de overheid de alimentatiebedragen met een bepaald percentage. Dit heet indexering van alimentatie. Deze verhoging wordt toegepast, ook als deze jaarlijkse verhoging van de alimentatie niet in een rechterlijke uitspraak of in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan is genoemd.

Ook voor degene die de alimentatie ontvangt (alimentatiegerechtigde) is het verstandig de jaarlijkse indexeringen in de gaten te houden. Wordt de indexering niet per 1 januari 2022 betaald, neem dan contact met ons op. Hierbij is het ook van belang dat de achterstallige indexering tot vijf jaar terug kan worden geïnd. 

Wij kunnen u ondersteunen bij het maken van nieuwe alimentatieberekeningen als de situatie van u of uw partner is gewijzigd. Eveneens kunnen we nu helpen als de alimentatieplichtige weigert te betalen, hiervoor nemen we contact op met het LBIO.

Wettelijke indexering alimentatie

Alimentatiebedragen stijgen ieder jaar op grond van artikel 402-a Boek I BW. Deze indexering is in het leven geroepen om de veranderingen in het loon- en prijspeil te compenseren. Ieder jaar in november maakt de Minister van Justitie bekend met welk percentage de alimentatie vanaf 1 januari moet worden verhoogd. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen.

Vanaf 1 januari 2022 worden de alimentaties volgens de wettelijke indexering met 1,9% verhoogd.

Bent u alimentatiebetaler, dan bent u verplicht om vanaf 1 januari het bedrag dat u betaalt te verhogen, ook als uw eigen inkomsten niet zijn gestegen. U krijgt geen bericht over de indexering en deze wordt ook niet automatisch aangepast. Het betekent dat u zelf verantwoordelijkheid bent hoeveel u per 1 januari extra moet gaan overmaken.

Rekenvoorbeeld alimentatie met inflatie

Als u in 2020 voor dat jaar een schriftelijke afspraak heeft gemaakt over de hoogte van de kinderalimentatie of de rechtbank heeft de hoogte hiervan bepaald van bijvoorbeeld euro 150,- per maand, dan betekent dit dat het maandelijkse bedrag voor 2021 is geïndexeerd met 3% naar euro 154,50 per maand, welk bedrag van euro 154,50 voor 2022 wordt verhoogd naar euro 157,44 per maand vanwege de indexering van 1,9%. In twee jaar tijd is de alimentatie dan verhoogd van maandelijks euro 150,- naar 157,44 per maand.

Hoogte alimentatie stijgt mee met loonstijging

Het percentage kan elk jaar verschillen. De verhoging hangt af van de gemiddelde stijging van lonen in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent ieder jaar de gemiddelde loonstijging.

Alimentatie

Er zijn twee vormen van alimentatie:

  • Kinderalimentatie
  • Partneralimentatie

Kinderalimentatie

Deze bijdrage is voor de verzorging en opvoeding van het kind. Als partners uit elkaar gaan, blijven beide ouders financieel verantwoordelijk voor het kind en dienen zij een financiële regeling te treffen. Zelfs als er geen relatie was tussen de ouders dan zijn beiden financieel verantwoordelijk voor het kind. De verwekker of juridische ouder is onderhoudsplichtig. Lees meer op onze pagina over kinderalimentatie.

Partneralimentatie

Als u gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigt met uw ex-partner dan kan de rechter partneralimentatie vaststellen. Deze financiële bijdrage is bedoeld voor de ex-partner die niet in staat is om volledig in zijn of haar financiële behoefte te voorzien. Lees meer op onze pagina over partneralimentatie.

Internationale alimentatie

Het innen van alimentatie is extra moeilijk als uw betalingsplichtige ex-partner in het buitenland woont. Een uitspraak van een Nederlandse rechtbank is niet zondermeer uitvoerbaar in het buitenland. Zonodig moet hiervoor eerst een gerechtelijke procedure gevoerd worden. Daarna zijn er invorderingsmaatregelen mogelijk. Om de problemen bij het innen van alimentatie in het buitenland aan te pakken, zijn internationaal afspraken gemaakt.

Als advocatenkantoor zijn we gespecialiseerd in internationaal familierecht, waartoe ook internationaal scheiden behoort. Wij kunnen u bijstaan voor het aanvragen of herberekeningen van de alimentatie als u of uw partner in het buitenland woont.