Internationaal Familierecht: Verhuisdilemma na Scheiding – Simmelink advocaten

Internationale verhuizing na scheiding: een casus van Simmelink Advocaten

Als experts in internationaal familierecht hebben we talloze cliënten geholpen bij complexe scheidingen en kinderregelingen. In deze casus belichten we de uitdagingen en oplossingen van een internationaal verhuisdilemma na een scheiding.

Hoofdpunten

Achtergrond van de Internationale Scheiding

Anja en Rob, die elkaar in 2014 ontmoetten, waren ooit een liefdevol paar dat gezegend was met een zoon, Quinn. Na verloop van tijd begonnen er echter spanningen in hun relatie te komen, wat uiteindelijk leidde tot een besluit van Anja om de relatie te beëindigen. Haar leven nam een nieuwe wending toen ze een nieuwe partner ontmoette die in een ver dorp woonde en ze overwoog om daarheen te verhuizen met Quinn.

De Uitdaging in Kinderregelingen

Anja was klaar om te verhuizen voor haar nieuwe relatie, met alles al gepland. Het enige dat haar tegenhield was de toestemming van Rob. Voor Rob, die een sterke band had met Quinn en een drukke baan in Amsterdam, was het vooruitzicht dat zijn zoon zo ver zou verhuizen ondenkbaar, gezien de afstand en transportproblemen.

Onze Juridische Interventie in Internationaal Familierecht

In het licht van deze impasse zocht Rob hulp bij Advocatenkantoor Simmelink. We stonden Rob bij in zijn streven om een oplossing te vinden waarbij hij Quinn kon blijven zien. We vertegenwoordigden hem voor de rechtbank, waarbij we zijn zorgen en rechten in het kader van internationaal familierecht duidelijk naar voren brachten.

Uitspraak in een Zaak van Internationaal Familierecht

Na beide partijen aandachtig te hebben gehoord en rekening houdend met wat het beste zou zijn voor Quinn, besloot de rechter in het voordeel van Rob. Anja kreeg geen toestemming om met Quinn te verhuizen. In plaats daarvan zou Quinn in Amsterdam bij Rob blijven, terwijl Anja in de weekenden bezoekrecht kreeg. De verantwoordelijkheid voor het vervoer van Quinn werd toegewezen aan Anja en haar nieuwe partner.

Reflectie op de Juridische Procedure

Bij Advocatenkantoor Simmelink erkennen we de uniciteit van elke zaak waarmee we worden geconfronteerd. Deze specifieke casus benadrukt hoe cruciaal het is om het belang van het kind centraal te stellen, zelfs wanneer geconfronteerd met complexe familierelaties en persoonlijke verlangens. Als specialisten in internationaal familierecht zijn we er trots op dat we onze cliënten effectief kunnen vertegenwoordigen in dergelijke moeilijke situaties.

Verhalen uit de praktijk:

Deze casus is een verhaal uit de praktijk. Het geeft een beeld van de complexe vraagstukken die kunnen spelen in familierelaties. 

De namen in dit verhaal zijn veranderd en enkele details zijn aangepast om de anonimiteit van alle betrokkenen te garanderen. 

Herkent u zich in dit verhaal en heeft u juridische bijstand nodig? Neem contact met ons op.

Foto van auteur

Auteur: Carla Simmelink

Carla Simmelink is advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Simmelink. Haar specialisaties zijn: familierecht, naamrecht en erfrecht in Nederlandse en internationale kwesties. Carla is een betrokken, geïnteresseerde gesprekspartner en gaat voor het beste resultaat. Pragmatisch en doelmatig behartigt zij uw belangen.

Bezoek de biografiepagina van

voor het CV.

Index