Van Amerikaanse droom naar internationale echtscheiding

Foto van auteur

Auteur: Carla Simmelink

|

Laatste update:

Remco is een aantal jaar geleden naar Amerika verhuisd voor zijn werk, hij had daar de kans om zijn droom na te jagen en in overleg met zijn vrouw Annelies vertrekt hij voor een paar jaar. Er zijn goede afspraken gemaakt: Remco en Annelies zullen elkaar regelmatig opzoeken. Dit is niet alleen belangrijk voor de partners, maar ook voor hun zoon Benjamin. Benjamin is nog maar 2,5 jaar als zijn vader tijdelijk verhuist.


Remco is een aantal jaar geleden naar Amerika verhuisd voor zijn werk, hij had daar de kans om zijn droom na te jagen en in overleg met zijn vrouw Annelies vertrekt hij voor een paar jaar. Er zijn goede afspraken gemaakt: Remco en Annelies zullen elkaar regelmatig opzoeken. Dit is niet alleen belangrijk voor de partners, maar ook voor hun zoon Benjamin. Benjamin is nog maar 2,5 jaar als zijn vader tijdelijk verhuist. 

Ondanks alle goede plannen en afspraken, loopt het leven anders dan gepland. Remco wordt verliefd op de Amerikaanse Chloé en wil met haar verder. Hij wil scheiden van Annelies, maar door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om naar Nederland te reizen, hij kan Amerika op dat moment niet uit. Hierdoor heeft hij ook al enige tijd Benjamin niet kunnen zien, zoon en vader missen elkaar verschrikkelijk. Dit is het moment waarop hij ons kantoor benadert met de vraag hoe hij in deze situatie de scheiding het beste kan aanpakken. 

De hulp van Simmelink advocaten bij een eenzijdige echtscheiding

Omdat Remco en Annelies beiden de Nederlandse nationaliteit hebben, kan de scheiding in Nederland worden aangevraagd. Namens Remco dienen wij in Nederland een verzoek tot echtscheiding met nevenvoorzieningen in. Dit houdt in dat de rechter wordt gevraagd om ook een uitspraak te doen over andere zaken, in dit geval de regeling rondom het gezag van Benjamin. 

De mededeling dat Remco wil scheiden, komt bij Annelies hard binnen. Volgens haar verandert de situatie als Remco weer gewoon terug naar Nederland verhuist en bij haar en Benjamin komt wonen. Zij wil dan ook niet meewerken aan een scheiding en gaat in verweer. Omdat zij hiervoor een advocaat nodig heeft, neemt ook Annelies een advocaat in de arm. 

In het Nederlandse recht geldt dat de scheiding er komt als één van de partijen dat wil. Annelies kan de scheiding dus niet tegenhouden. Wel moet er sprake zijn van duurzame ontwrichting van het huwelijk. Hier wordt mee bedoeld dat er geen kans meer is op herstel van de relatie. 

Annelies is van mening dat zij alleen het gezag moet krijgen over Benjamin. Ze verwijt Remco dat hij niet omkijkt naar hun zoon. Volgens Remco ligt dit wat anders, het is inderdaad onmogelijk om Amerika te verlaten, hij probeert dagelijks via videoverbinding contact te hebben met Benjamin. Annelies houdt dit echter tegen. Zij vraagt de rechter om Remco geen omgang met Benjamin te geven. 

In het Nederlands recht is het noodzakelijk dat er bij de scheiding een ouderschapsplan wordt opgesteld. In dit plan is vastgelegd bij wie de kinderen gaan wonen, hoe de omgang is met de andere ouder, wat de financiële bijdrage is en wie het gezag over de kinderen heeft. Op het moment dat zo’n plan ontbreekt, kan de rechter besluiten de scheiding niet in behandeling te nemen. Omdat Annelies en Remco er niet in slagen afspraken te maken over Benjamin, komt zo’n plan er niet. Dit kan problemen opleveren bij de scheiding. 

De rechter neemt een uitzonderlijke beslissing: hij ziet dat Remco en Annelies er niet in zullen slagen om afspraken te maken over Benjamin. Dit zal niet anders worden door bemiddeling van een derde. Om deze reden besluit hij de echtscheiding uit te spreken. De rechter volgt de wet en dat is dat beide ouders het gezag houden over een minderjarig kind. Hij ziet geen nadelen voor Benjamin als de ouders samen het houden. Annelies is er volgens de rechter niet voldoende in geslaagd om aan te tonen dat het voor Benjamin niet goed is als zowel zij als Remco het gezag hebben. 

Zolang Remco nog in Amerika verblijft, heeft hij recht op dagelijks contact met Benjamin. Elke dag om 17.00 uur Nederlandse tijd mogen vader en zoon een half uur met elkaar videobellen. Zodra Remco naar Nederland verhuist, wordt de omgangsregeling verder uitgebouwd naar een ruim weekend om de twee weken. Ook is Benjamin elke donderdagmiddag na school bij zijn vader. 

Remco is inmiddels weer naar Nederland verhuisd. De relatie met Chloe is op afstand zolang zij zich nog niet definitief mag vestigen in Nederland. Remco woont in een tijdelijk driekamerappartement, dicht bij Benjamin. Zodra het mogelijk is wil hij weer een koopwoning in de buurt kopen samen met Chloe.

Nu de fysieke afstand tussen Remco en Annelies veel korter is geworden en de echtscheiding achter de rug is is het contact tussen hen wat beter geworden. Annelies gunt Benjamin het contact met zijn vader. Remco haalt Benjamin iedere donderdagmiddag van school. Volgende week volgt de eerste overnachting van Benjamin bij hem thuis.

Simmelink advocaten kan u helpen bij uw (internationale) echtscheiding

Een echtscheidingsverzoek in Nederland voor buitenlanders vergt specifieke juridische kennis. Dit is in het bijzonder het geval bij buitenlanders die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken. We hebben noodzakelijke kennis van en ervaring met internationale verdagen van Brussel II-bis.

Bij Advocatenkantoor Simmelink staan wij klaar om u van A tot Z door het proces te begeleiden. Of u nu gezamenlijk of afzonderlijk van elkaar besluit te scheiden. Wij kunnen u begeleiden als advocaat of via een mediation traject. Onze diensten omvatten:

Op de website van de rijksoverheid leest u meer over informatie over het internationaal familierecht:

Disclaimer: De informatie op deze pagina is algemeen en niet bedoeld als specifiek juridisch advies. Wij streven naar correctheid, maar bieden geen garanties. Voor advies op maat dient u contact op te nemen met een advocaat. Het lezen van deze pagina creëert geen advocaat-cliëntrelatie met Simmelink Advocaten.