Echtscheiding of partnerschap beëindigen

U of uw partner heeft het besluit genomen om te scheiden of jullie partnerschap te beëindigen.
Er zijn veel onzekerheden en er valt nog heel wat te regelen:

  • Waar begint u, welke mogelijkheden zijn er, wat zijn de juiste keuzes?
  • Wat moet er voor de kinderen geregeld worden?
  • Kan ik partneralimentatie en kinderalimentatie krijgen?
  • Wat gebeurt er met mijn vermogen of mijn eigen zaak zonder dat deze in gevaar komt?
  • Hoe zit het met mijn opgebouwde pensioen?

 

Nadat u of uw partner het besluit heeft genomen om te scheiden is het van belang om zo snel mogelijk de juiste stappen te zetten. Direct vanaf het begin is het noodzakelijk dat u de juiste stappen zet om te voorkomen dat uw wordt geconfronteerd met juridische gevolgen. 

Bij een scheiding is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen waarin u beiden afspraken maakt over de kinderen. Er kan sprake zijn van partner- en/of kinderalimentatie. En verder moet de verdeling van de gemeenschap van goederen plaatsvinden en de huwelijkse voorwaarden worden afgewikkeld. Tenslotte, dienen de juiste financiële keuzes te worden gemaakt zoals de verdeling van vermogen en pensioenverevening. 

Er zijn veel aspecten die bij de echtscheiding goed moeten worden geregeld zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. 

Om vooruit te kunnen is een goede afwikkeling en begeleiding van de echtscheiding belangrijk zodat u weet waar u aan toe bent. Daarnaast is er een basis door een toch duurzame relatie tussen u beiden die nodig is voor de zorg aan de kinderen. Wij kunnen u helpen om de echtscheiding constructief en ordelijk te laten verlopen. De onvermijdelijke emoties, eventuele kinderen en de financiële situatie vragen om een proces met vertrouwen.

Advocatenkantoor Simmelink kan de juiste juridische bijstand bieden bij alle veranderingen die voortvloeien uit de scheiding. Na afloop van de scheiding heeft u bij ons zekerheid over uw toekomst. Samen zorgen we voor een passend ouderschapsplan waarin u beiden de zorg voor de kinderen heeft geregeld, er zijn goede berekeningen gemaakt van de partner- en kinderalimentatie en ten slotte is het financiële vermogen op de juiste wijze verdeeld.

Stappenplan van scheiding

Het proces van een echtscheiding bestaat uit 7 stappen. Wij kunnen u begeleiden bij de juridische afwikkeling van de echtscheiding zodat u verder kunt als ex-partners waarbij alles geregeld is wat nodig is. Onze begeleiding bestaat op hoofdlijnen uit de onderstaande stappen zodat u weet wat u precies kunt verwachten.

1. Het gratis informatiegesprek.

We bespreken uw of jullie situatie, hoe het proces om te scheiden eruit kan zien en wat de te verwachten kosten zijn.

2. Keuze voor gemeenschappelijk of eenzijdig verzoek.

Als jullie het samen eens zijn over de echtscheiding en de wijze waarop deze afgehandeld moet worden dan is er een sprake van een gemeenschappelijk verzoek. Is dit niet mogelijk om samen tot een echtscheidingsconvenant te komen, dan rest een gerechtelijke procedure en laat u zich beiden door een eigen advocaat bijstaan.

3. Opstellen van het ouderschapsplan bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Kinderen zijn gebaat bij goede afspraken over de wijze waarop u de zorg verdeelt als zij onder de 18 jaar oud zijn. Het gezag, de omgangsregelingkinderalimentatie en informatie- en consultatieregeling legt u vast in het ouderschapsplan.

4. Opstellen van een echtscheidingsconvenant.

Indien mogelijk kunt met elkaar in overleg treden over de zaken die naast de echtscheiding en een eventueel ouderschapsplan geregeld moeten worden. Dit betreft veelal het verdelen van het vermogen, het eventueel berekenen van de partneralimentatie en het verdelen van de pensioenrechten. Deze onderwerpen legt u vast in het echtscheidingsconvenant.

5. Indienen van verzoek bij rechtbank.

Een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, met als bijlagen een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan,  worden naar de Rechtbank gestuurd.

6. Inschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

De echtscheiding is pas definitief geregeld als de echtscheiding is ingeschreven in de register van de burgerlijke stand van de gemeente waar u indertijd getrouwd bent.

7. Scheiding is officieel.

Met deze laatste stap is de scheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap afgerond. Met deze laatste stap heeft u alle noodzakelijke onderwerpen geregeld:

  • ouderschapsplan
  • partneralimentatie
  • kinderalimentatie
  • verdeling van goederen en financieel vermogen

Internationaal familierecht

Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit of bent u in het buitenland getrouwd? Dan is er mogelijk sprake van een internationale scheiding, het zogenaamde internationaal familierecht is dan van toepassing.

Uw nationaliteit, het land war u bent getrouwd, het waar u of uw partner woont of het geboorteland van uw kinderen heeft gevolgen welke rechter bevoegd is.

In onze internationale praktijk kunnen we u uitstekend bijstaan voor internationaal familierecht of privaatrecht.

Hoe kunnen we u bij de scheiding helpen?

In het eerste kennismakingsgesprek geven we u direct duidelijkheid en bespreken we de verschillende mogelijkheden. Uw persoonlijke situatie en belangen staan centraal; wij behandelen uw situatie niet als de zoveelste zaak. Afhankelijk van uw situatie, kiezen we de beste aanpak om de meest optimale uitkomst te realiseren. Gedurende de gehele scheiding wordt u door uw eigen advocaat bijgestaan die op hoogte is van de details, waardoor deze prima in staat is om u bij te staan zoals van uw situatie wordt verlangd.

Neem vrijblijvend contact met ons op, vul hiervoor het onderstaande contactformulier in of bel ons op: 030 – 30 787 32 . Wij geven u graag inzicht in de haalbaarheid, de beste aanpak voor uw situatie en de kosten. En niet het minst onbelangrijke is dat u kunt ervaren wat het is om cliënt bij ons te zijn.