Echtscheiding met een gespecialiseerde advocaat in scheiden

 • Uw belangen behartigd
 • Na de scheiding verder met uw leven
 • Wij werken voor alle rechtbanken in Nederland

Het is definitief: u of uw partner wil scheiden.

Wat nu? Waar begint u?

Wat moet er voor de kinderen worden geregeld? Hoe zit het met mijn financieel vermogen of eigen zaak? Krijg ik partner- en kinderalimentatie? En mijn pensioen?

 • Kunnen we als beide partners in goed overleg afspraken maken of komen we er samen niet uit? Is het een gemeenschappelijk of eenzijdig verzoek?
 • Hoe ziet het proces van een echtscheiding eruit? Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure?
 • Wat moet er in ouderschapsplan staan als er kinderen bij betrokken zijn?
 • Wie houdt het gezag over de kinderen?
 • Moet ik kinderalimentatie en partneralimentatie betalen of kan ik dit juist vragen?
 • Hoe moet ons vermogen worden verdeeld?
 • Kan ik in de woning blijven wonen? Of kan mijn toekomstig ex-partner het huis wel overnemen? 
 • Wat gebeurt er met het opbouwde pensioen?
 • Wellicht de meest belangrijke vraag: hoe kom ik aan de juiste advocaat?

Bij een echtscheiding spelen allerlei emoties mee.

Het is van belang dat een gespecialiseerde advocaat u adviseert zodat uw belangen worden behartigd. Met ons advies kunt u de juiste beslissingen nemen en de juiste stappen zetten voor nu en in de toekomst.

Samen regelen wij uw scheiding:

 • de alimentatie
 • verdeling & verrekening van financieel vermogen en goederen
 • het ouderschapsplan

Echtscheidingsadvocaat: advies van een advocaat bij uw scheiding

U goed laten informeren en degelijk juridisch advies is bij een echtscheiding noodzakelijk. Hierdoor weet u in een echtscheidingsprocedure zoveel mogelijk waar u aan toe bent en kunt u de voor u juiste beslissingen nemen en stappen zetten voor nu en voor in de toekomst.

Advocatenkantoor Simmelink is gespecialiseerd in het echtscheidingsrecht:

Wij helpen u om de echtscheiding constructief en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Door de emotionele aspecten, zorg om de kinderen en de wellicht onzekere financiële situatie is het belangrijk om een advocaat te hebben waarin u vertrouwen heeft. Op elk moment van het echtscheidingsproces staan we u bij met realistisch advies, begeleiden we u en wordt u bijgestaan door een echtscheidingsadvocaat.

In het eerste kennismakingsgesprek geven we u direct duidelijkheid en bespreken we de verschillende mogelijkheden. Uw persoonlijke situatie en belangen staan centraal; wij behandelen uw situatie niet als de zoveelste zaak. We kiezen voor de beste aanpak om de voor u meest optimale uitkomst te realiseren. Gedurende de gehele scheiding wordt u door uw eigen advocaat bijgestaan die op hoogte houdt van alle ontwikkelingen in uw zaak.

U kunt op drie manieren scheiden of uit elkaar gaan

U kunt op drie manieren scheiden:

 1. Echtscheiding: getrouwd of geregistreerd partnerschap
 2. Scheiding van tafel en bed
 3. Ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed

Voor al deze drie manieren van scheiden heeft u een advocaat nodig. Daarnaast kan de  echtscheidingsadvocaat u informeren en adviseren zodat u de juiste beslissingen kunt nemen. Verder heeft u een advocaat  nodig om bij de rechtbank een verzoek tot scheiden in te dienen waarbij de juiste documenten worden opgesteld.

Er zijn twee manieren om een verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen:

 1. Eenzijdig verzoek
  Kunt u het niet eens met elkaar worden of heeft u van uw partner een verzoek tot echtscheiding gekregen dan is er sprake van een eenzijdig verzoek. U heeft in dit geval beiden een eigen advocaat nodig.
 2. Gemeenschappelijk verzoek
  Bent u het met elkaar een over de scheiding? Dan kunt u samen een advocaat kiezen die de belangen van jullie beiden behartigd.

Mensen die met elkaar samenwonen en  uit elkaar willen gaan, gebruiken ook het begrip scheiden. Samenlevers hebben geen advocaat nodig om te scheiden.

Reviews: wat onze cliënten zeggen

Hieronder leest u de ervaringen van twee cliënten nadat ze bij ons hun scheiding hebben geregegld. Meer ervaringen van onze cliënten lees u op onze review pagina.

Simmelink-Favicon-color

Advocatenkantoor Simmelink biedt hoogwaardige en professionele ondersteuning bij familiezaken. Ze zijn erg snel met het antwoorden op de vaak vele vragen en immer accuraat. Ik was erg tevreden over de snelheid van afhandeling en communicatie. Het voordeel van een kleiner kantoor is dat je veel meer persoonlijke aandacht krijgt.

Peter V.

Onze werkwijze

We beginnen altijd met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek om uw situatie te bespreken.

Echtscheiding

Bij een echtscheiding wordt het huwelijk tussen u en uw ex-partner beëindigd. Het betekent dat alle juridische banden tussen u en uw partner worden verbroken.

Tijdens de scheiding heeft u een echtscheidingsadvocaat nodig die u met advies kan bijstaan over verschillende onderwerpen. Hierdoor weet u in een echtscheidingsprocedure zoveel mogelijk waar u aan toe bent en kunt u de juiste beslissingen nemen voor nu en voor in de toekomst.

Ook heeft u een advocaat nodig voor het indienen van een verzoek tot echtscheiding bij de rechtban en worden uw belangen bij de rechtbank behartigd.

Bij een echtscheiding kunnen we u bijstaan over de volgende onderwerpen:

Scheiding van tafel en bed

Vanuit uw geloofsovertuiging kunt u ervoor kiezen om te scheiden zonder dat er sprake is van een officiële echtscheiding. Er wordt gesproken van scheiden van tafel en bed. Volgens de wet blijft u getrouwd. U moet hetzelfde regelen als bij een echtscheiding, zoals het opstellen van een ouderschapsplan.

Het verzoek tot scheiden van tafel en bed wordt bij de rechtbank door een echtscheidingsadvocaat ingediend. De rechter beoordeelt het verzoek op de reguliere wijze, het huwelijk moet duurzaam ontwricht zijn. Na de uitspraak van de rechter over de scheiding is het huwelijk niet officieel ontbonden. Het betekent dat u niet met een andere partner kunt trouwen.

Ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed

Na het scheiden van tafel en bed kan het huwelijk definitief worden ontbonden. Het verzoek tot scheiding kan als een eenzijdig of gemeenschappelijk verzoek tot scheiden worden ingediend. De scheiding van tafel en bed is officieel nadat aan de huwelijksakte “latere vermelding” wordt gehecht.

Indien u of uw ex-partner  het huwelijk willen laten ontbinden dan moet u tenminste 3 jaar gescheiden zijn van tafel en bed.

2 manieren om verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen

Om te scheiden zijn er twee manieren om een verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen:

 1. Eenzijdig verzoek
 2. Gemeenschappelijk verzoek

Eenzijdig verzoek – ieder een eigen advocaat bij de scheiding

Wanneer de beide partners het niet met elkaar eens kunnen worden over de echtscheiding dan heeft u beiden een advocaat nodig om het eenzijdig verzoek tot scheiding in te dienen. In dit geval wordt namens een van beiden een eenzijdig verzoekschrift bij de rechtbank ingediend.

Een eenzijdig verzoek is geen vechtscheiding

Een eenzijdig verzoek betekent niet dat u in een vechtscheiding belandt. Een goede advocaat begeleidt en adviseert u in de scheidingsprocedure, kiest de best-passende strategie en helpt u waar mogelijk om te blijven overleggen met uw toekomstige ex-partner en zijn of haar advocaat, zonder uw belangen uit het oog te verliezen. Dit is zeker van belang als er minderjarige kinderen zijn.

Verzoekschrift tot echtscheiding als gemeenschappelijk verzoek​

Wanneer beide partners het met elkaar eens zijn over de echtscheiding, dan kunnen ze samen één advocaat inschakelen om een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding bij de Rechtbank in te dienen. Bij een gemeenschappelijk verzoek heeft u beiden dezelfde echtscheidingsadvocaat. Bij een gemeenschappelijk verzoek hoeft u niet naar de mondelinge behandeling bij de rechtbank. 

Lukt het niet om (over alles) afspraken met elkaar te maken, dan kijken we wat er wel mogelijk is, zeker als er minderjarige kinderen bij de scheiding betrokken zijn. Het is altijd beter om samen te kijken naar de mogelijkheden want ook na de scheiding moet u samen verder. 

In sommige gevallen is het om bepaalde redenen enkel mogelijk om alleen voor u zelf een echtscheiding aan te vragen. Het kan ook zijn dat u een verzoekschrift tot echtscheiding van de deurwaarder heeft ontvangen, waardoor u al in de procedure tot scheiding betrokken bent geraakt. In deze beide situaties is er sprake van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding.

Voorlopige voorzieningen bij echtscheiding

In spoedeisende situaties kunnen de beide partners niet samen afspraken maken waardoor het nodig is om voor of tijdens een al lopende procedure tot echtscheiding bij de rechtbank voorlopige voorziening te vragen. De voorlopige voorzieningen geven een moment van rust als er veel emoties zijn. De rechter doet over de verzoeken een uitspraak in voorlopige voorziening. Deze voorlopige  voorzieningen zijn geldig totdat er een definitieve uitspraak wordt gedaan in de bodemprocedure van de echtscheidingszaak. 

Voor in ieder geval de volgende kwesties kan door de rechtbank een voorlopige voorziening worden getroffen:

 • de voorlopige verblijfplaats van de kinderen;
 • de voorlopige omgangsregeling met de kinderen;
 • een voorlopig bedrag aan partneralimentatie;
 • een voorlopig bedrag aan kinderalimentatie;
 • wie voorlopig in de gezamenlijke woning mag blijven wonen.

Internationale scheiding: verschillende nationaliteiten of in buitenland getrouwd

Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit of bent u in het buitenland getrouwd? Dan is er mogelijk sprake van een internationale scheiding, het zogenaamde internationaal familierecht is dan van toepassing.

In onze internationale praktijk kunnen we u uitstekend bijstaan voor internationaal familierecht of privaatrecht.

Kom in contact

Advocaat Carla Simmelink - eigenaar advocatenkantoor Simmelink
Advocaat Carla Simmelink - eigenaar advocatenkantoor Simmelink

Wilt u ons graag persoonlijk spreken?
Bel ons op werkdagen: 030 – 30 787 32 (9:00 -17:00).

Of gebruik ons beveiligde formulier om een e-mail te sturen.
We reageren binnen 1 werkdag.

Contactformulier

Na het verzenden ontvangt u direct een kopie van dit bericht en we reageren binnen 1 werkdag.
Krijgt u geen kopie, dan heeft u wellicht het e-mailadres wellicht niet goed ingevuld en hebben we uw bericht niet ontvangen. Wilt u uw bericht dan nog een keer sturen naar info@simmelink.nl of ons even bellen?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld