Beëindiging van arbeidsovereenkomst

Wij zijn Simmelink Advocaten, uw juridische experts op het gebied van arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is een veelzijdig domein dat zowel de opstart als het beëindigen van arbeidsovereenkomsten omvat, evenals alle facetten daartussenin. Of je nu een werkgever of werknemer bent, het kan een uitdaging zijn om je weg te vinden in de vele nuances en wettelijke vereisten die het arbeidsrecht met zich meebrengt. Op deze pagina beogen we een helder overzicht te geven van enkele kernaspecten van contractbeëindiging, een van de vele gebieden waarop wij bij Simmelink Advocaten onze uitgebreide expertise inzetten.

Kernonderwerpen van contractbeëindiging:

 • Werknemersrechten bij Ontslag: Rechten tijdens ontslagproces zoals bedrijfseconomisch ontslag en arbeidsconflicten.
 • Transitievergoeding: Compensatie bij beëindiging van arbeidsovereenkomst.
 • Vaststellingsovereenkomst: Wederzijdse afspraken over beëindigingsvoorwaarden.
 • UWV Procedures: Toestemming nodig bij bepaalde ontslagredenen.
 • Concurrentiebeding: Beperkingen voor werknemers na dienstverband.
 • Ontslag op Staande Voet: Directe beëindiging bij ernstige misdragingen.
 • Arbeidsmediation: Bemiddeling bij arbeidsconflicten zonder rechtbank.

Aspecten van arbeidsrelaties:

 • Ontslag op Staande Voet
 • Ontslag tijdens de Proeftijd
 • Ontslag vaste / tijdelijke dienst, oproepkracht, payroll, ZZP’er
Would you like to schedule an appointment or learn more?
Contact us

Kernonderwerpen van contractbeëindiging

 1. Werknemersrechten bij Ontslag:
  Deze sectie behandelt de fundamentele rechten die werknemers hebben tijdens het ontslagproces. Dit omvat bedrijfseconomisch ontslag, disfunctioneren, en arbeidsconflicten. Het is cruciaal dat werkgevers de wettelijke voorschriften volgen om een eerlijke en rechtmatige beëindiging te garanderen.
 2. Transitievergoeding:
  Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan de werknemer recht hebben op een transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor het verlies van inkomen en om de overgang naar een nieuwe baan te vergemakkelijken. De criteria en berekeningsmethoden worden hier besproken.
 3. Vaststellingsovereenkomst:
  Dit is een wederzijdse overeenkomst tussen werkgever en werknemer over de voorwaarden van beëindiging. Het omvat onderwerpen zoals opzegtermijn, eventuele vergoedingen en de rechten en plichten van beide partijen na het beëindigen van het dienstverband.
 4. UWV Procedures:
  In sommige gevallen, zoals bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige ziekte, is toestemming van het UWV vereist. Deze sectie geeft inzicht in de Werkloosheidswet en hoe het proces bij het UWV in zijn werk gaat.
 5. Concurrentiebeding:
  Dit is een clausule die een werknemer kan beperken om na beëindiging bij een concurrent te werken of een concurrerende onderneming op te zetten. Het legt de voorwaarden, de geldigheidsduur, geografische beperkingen en de mogelijke sancties bij overtreding uit.
 6. Ontslag op Staande Voet:
  Dit verwijst naar een directe beëindiging van het contract wegens ernstige misdragingen, zoals fraude, diefstal of geweld. Het heeft ingrijpende gevolgen voor de werknemer, waaronder het verlies van inkomen en mogelijk het recht op een WW-uitkering.
 7. Arbeidsmediation:
  Bij arbeidsconflicten kan een onafhankelijke mediator helpen bij het zoeken naar een oplossing zonder tussenkomst van de rechtbank. Dit proces, zijn voordelen en wanneer het van toepassing is, worden in deze sectie uitgelegd.
 8. Verschillende Contractvormen en Ontslag:
  Elke contractvorm heeft zijn eigen specifieke regels rondom beëindiging. Of het nu gaat om tijdelijke contracten, oproepkrachten, payrollmedewerkers of ZZP’ers, deze sectie licht de nuances en regels van elke vorm toe.

Aspecten van Arbeidsrelaties: Van Mediation tot Ontslag”

In de dynamische wereld van werkrelaties komen tal van situaties en conflicten voor. Van het navigeren door arbeidsconflicten met behulp van mediation tot het begrijpen van de nuances van ontslag in verschillende dienstverbanden; het is essentieel om op de hoogte te zijn van de belangrijkste aspecten. In dit overzicht duiken we diep in negen cruciale onderdelen van arbeidsrelaties om zowel werkgevers als werknemers te voorzien van waardevolle inzichten.

 1. Arbeidsmediation: Oplossingen Zoeken bij Conflicten
  In het geval van arbeidsconflicten kan arbeidsmediation een nuttig instrument zijn. Deze vorm van bemiddeling zoekt naar een gemeenschappelijke oplossing en voorkomt mogelijk een gang naar de rechter.
 2. Ontslag op Staande Voet
  Dit is een van de meest drastische maatregelen in het arbeidsrecht. Het houdt in dat een werknemer per direct zijn of haar baan verliest vanwege een zeer ernstige misstap, zoals fraude, diefstal of geweld. Het directe gevolg hiervan is dat de werknemer zijn inkomen verliest en mogelijk ook zijn recht op een WW-uitkering.
 3. Ontslag tijdens de Proeftijd
  Binnen de proeftijd kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst zonder opgaaf van redenen en zonder opzegtermijn beëindigen. Echter, discriminatie of het beëindigen vanwege ziekte is wettelijk verboden.
 4. Het Concurrentiebeding
  Dit is een clausule die vaak in arbeidscontracten wordt opgenomen en die de werknemer verbiedt om na het beëindigen van zijn dienstverband soortgelijk werk te verrichten bij concurrerende bedrijven. De duur, geografische reikwijdte en andere voorwaarden van het concurrentiebeding moeten redelijk zijn en in verhouding staan tot het te beschermen belang van de werkgever.
 5. Ontslag van de Werknemer in Vaste Dienst
  Bij het ontslag van een werknemer in vaste dienst is de bescherming van de werknemer doorgaans het sterkst. Er moet een geldige reden zijn voor ontslag, zoals bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Procedures via het UWV of de kantonrechter kunnen hierbij noodzakelijk zijn. Vaak is er bij ontslag ook een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer.
 6. Ontslag van Werknemer met Tijdelijk Dienstverband
  Een tijdelijk dienstverband eindigt in principe van rechtswege na de afgesproken periode. Echter, indien de werkgever de intentie heeft het contract niet te verlengen, dient hij dit minimaal een maand van tevoren aan te geven. Bij vroegtijdige beëindiging kunnen hier juridische consequenties aan verbonden zijn en kan een vergoeding verschuldigd zijn.
 7. Ontslag van een Oproepkracht
  Oproepkrachten hebben vaak een flexibeler contract, wat zowel voordelen als nadelen met zich meebrengt. Bij het beëindigen van een oproepcontract gelden er andere regels dan bij een vast of tijdelijk dienstverband. De rechten van de oproepkracht hangen af van de specifieke voorwaarden in het contract.
 8. Ontslag van een Payrollmedewerker
  Bij payroll werknemers ligt het juridische werkgeverschap bij het payrollbedrijf. Hierdoor liggen de ontslagprocedures vaak anders en is het belangrijk om rekening te houden met de voorwaarden zoals opgesteld door het payrollbedrijf. Doorgaans zijn payrollmedewerkers beter beschermd dan oproepkrachten, en kan er sprake zijn van een opzegtermijn of transitievergoeding.
 9. Ontslag van een ZZP’er
  Bij ZZP’ers spreken we niet echt van ‘ontslag’, omdat er geen sprake is van een dienstverband. Het beëindigen van een samenwerking met een ZZP’er hangt af van de afspraken die zijn vastgelegd in de overeenkomst van opdracht. Vaak is er een opzegtermijn vastgesteld, en het is essentieel dat beide partijen zich aan deze voorwaarden houden om geschillen te voorkomen.

Conclusie

Het correct en volgens de wet beëindigen van een arbeidscontract is essentieel om juridische complicaties te voorkomen. Of het nu gaat om individueel ontslag, reorganisaties of collectief ontslag, het is van belang om goed geïnformeerd te zijn. Simmelink Advocaten is er om u te begeleiden met onze uitgebreide kennis en expertise in het arbeidsrecht.

Photo of author

Auteur: Carla Simmelink

Carla Simmelink is advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Simmelink. Haar specialisaties zijn: familierecht, naamrecht en erfrecht in Nederlandse en internationale kwesties. Carla is een betrokken, geïnteresseerde gesprekspartner en gaat voor het beste resultaat. Pragmatisch en doelmatig behartigt zij uw belangen.

Visit the biography page of

Carla Simmelink

for the resume.