Onderwerpen in een vaststellingsovereenkomst

Transparante communicatie en duidelijke tarieven
Juridische expertise en ervaring
Persoonlijke begeleiding en goede bereikbaarheid

In een vaststellingsovereenkomst bij ontslag spreken een werkgever en een werknemer af om het dienstverband ‘met wederzijds goedvinden’ te beëindigen. In de overeenkomst worden ook de afspraken rondom het ontslag opgenomen. Welke afspraken mogen daarin in ieder geval niet ontbreken?

 • Reden van beëindiging:
  De ontslagreden dient helder vermeld te worden, zonder dat deze verwijtbaarheid aan de werknemer toekent. Het initiatief voor beëindiging moet van de werkgever komen zonder reden voor ontslag op staande voet en de werknemer mag geen verwijt worden gemaakt.
 • Beëindigingsdatum:
  De exacte datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bij afwezigheid van een specifieke opzegtermijn in de arbeidsovereenkomst of cao, geldt de wettelijke opzegtermijn. Niet naleven van de opzegtermijn kan gevolgen hebben voor het recht op WW-uitkering.
 • Vrijstelling van werkzaamheden:
  Geeft informatie over of de werknemer al dan niet vrijgesteld is van werkzaamheden gedurende de opzegtermijn.
 • Transitievergoeding/ontslagvergoeding:
  Details over de transitievergoeding of eventuele andere vergoedingen. Onderhandelingen zijn mogelijk, zelfs als een transitievergoeding niet verplicht is.
 • Vakantiedagen:
  Afspraken over het gebruik of de uitbetaling van overgebleven vakantiedagen.
 • Afspraken over de eindafrekening:
  Inclusief behandeling van zaken als studiekosten, vakantiegeld, bonussen, dertiende maand, optieregelingen, pensioenafspraken en juridische kosten van de werknemer.
 • Outplacementbudget:
  Of de werkgever al dan niet een budget beschikbaar stelt voor outplacement.
 • Getuigschrift, referenties en LinkedIn:
  Afspraken over het verstrekken van een getuigschrift, referenties en de vermelding van het dienstverband op LinkedIn.
 • Concurrentie- en relatiebeding:
  Of deze bedingen na beëindiging intact blijven. Als deze niet in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst stonden, kunnen ze alsnog in de VSO worden opgenomen.
 • Geheimhouding:
  Eventuele afspraken over het behouden van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie na het beëindigen van het dienstverband.
 • Finale kwijting:
  Een verklaring dat beide partijen na uitvoering van de overeenkomst geen verdere verplichtingen naar elkaar hebben.
 • Bedenktijd:
  Een melding van de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waardoor de werknemer de kans krijgt om de overeenkomst te herzien en eventueel te ontbinden.

Laat uw VSO opstellen of controleren door Simmelink Advocaten

In onze praktijk zien we dagelijks dat iedere situatie uniek is, en dat er dus ook andere zaken van belang zijn in de vaststellingsovereenkomst. Daarom is het aan te raden om altijd juridisch advies in te winnen voordat u een vaststellingsovereenkomst opstelt of ondertekent. Neem daarvoor gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!