Een scheiding in Nederland, Duitsland, Australië en Zuid-Afrika

Een scheiding in Nederland, Duitsland, Australië en Zuid-Afrika

Laatste update:

Het verhaal van Marieke en Harmen

Een scheiding waarbij beide partners in Nederland wonen, kan al behoorlijk complex zijn. Maar de volgende casus laat een wel bijzonder ingewikkeld scheidingsverhaal zien. Het gaat om een internationale scheiding waarbij Nederland, Duitsland, Australië en Zuid-Afrika een rol spelen. De procedure is vastgelopen in het buitenland en beide partijen weten niet goed wat ze hier nu mee moeten. 

Verhalen uit de praktijk:
Het verhaal van Harmen en Marieke is een verhaal uit de praktijk. Het geeft een beeld van de complexe vraagstukken die kunnen spelen in familierelaties.

De namen in dit verhaal zijn veranderd en enkele details zijn aangepast om de anonimiteit van alle betrokkenen te garanderen. 
Herkent u zich in dit verhaal en heeft u juridische bijstand nodig? Neem contact met ons op

Juridische onderwerpen

  • Gezin met kinderen woont in meerdere landen
  • Ondernemer met buitenlands bedrijf
  • Lopende internationale echtscheiding in Duitsland naar Nederland gehaald
  • Pensioen in meerdere landen
  • Kinderalimentatie met buitenlandse inkomsten

Achtergrond 

Marieke en Harmen (fictieve namen) bezitten allebei de Nederlandse nationaliteit. Ze zijn in Nederland getrouwd en op enig moment verhuisd naar Duitsland waar ze ook een woning hebben gekocht. Hun kinderen Puck en Bo (ook fictieve namen) zijn geboren in Duitsland. 

De scheiding van Harmen en Marieke

Harmen is een succesvol ondernemer met internationale werkervaring. Hij heeft een bedrijf in Australië opgericht en is daar gaan wonen om de groei van zijn bedrijf in goede banen te leiden. Het bedrijf is succesvol, maar het huwelijk kan de lange afstand niet aan. Zij wil vanwege de kinderen niet naar Australië verhuizen, hij voelt zich genoodzaakt daar te zijn om aan zijn bedrijf te werken. Marieke besluit dat een scheiding onvermijdelijk is en neemt een Duitse advocaat in de arm om in Duitsland de scheiding aan te vragen. Harmen neemt ook een Duitse advocaat in de arm die ter plaatse zijn belangen behartigt. 

Afspraken maken

Gelukkig gaan Harmen en Marieke nog goed met elkaar om en kunnen ze vlot afspraken maken over de kinderen. Puck gaat bij haar vader in Australië wonen, Bo blijft in Duitsland bij z’n moeder. De scheiding loopt voorspoedig totdat de financiële kant geregeld moet worden. Harmen en Marieke worden het er niet over eens hoe het vermogen verdeeld moet worden. Het vermogen bestaat een huis in Duitsland, saldo op diverse rekeningen en het pensioen van Harmen.

De rechter wil geen uitspraak doen zolang niet in kaart is gebracht wat de omvang van het pensioen van Harmen is. Omdat Harmen altijd in verschillende landen gewerkt heeft, is dit geen eenvoudige opgave. Het proces loopt flinke vertraging op en de scheiding van Harmen en Marieke valt helaas stil. 

Veranderingen: Puck wil terug naar Nederland

Alsof het nog niet ingewikkeld genoeg was, verandert ook nog het nodige in de gezinssituatie. Omdat Puck over uitzonderlijk sportief talent beschikt, is het voor haar beter als ze terugkeert naar Europa, naar Nederland wel te verstaan. Nu besluit Harmen wel mee terug te gaan en Australië te verlaten. Samen met Puck vestigt hij zich in Nederland. De scheiding ligt nog steeds bij de Duitse rechtbank en zit ondertussen muurvast. 

Harmen vraagt onze hulp

Hoe moet het nu verder met deze complexe scheiding? Het duurt Harmen ook wel erg lang allemaal. Daarom benadert hij ons kantoor. Hij vraagt wat de opties zijn en wil weten of de procedure niet versneld kan worden. Op deze manier kan het sowieso niet verder. 

Kan de scheiding sneller?

Omdat Marieke en Harmen allebei de Nederlandse nationaliteit hebben, is het juridisch gezien mogelijk om de scheiding hier te regelen. Het enige probleem is dat de scheiding al in Duitsland aangevraagd is en daar loopt. Omdat het juridisch gezien onmogelijk is om een echtscheidingsprocedure te starten als er in een ander land al een procedure loopt, moet de Nederlandse rechtbank wachten op Duitsland. De enige mogelijkheid is de Duitse rechtbank vragen om de procedure in te trekken. 

Het echtscheidingsverzoek in Duitsland intrekken

Het is een geluk bij een ongeluk dat Harmen en Marieke nog goed met elkaar overweg kunnen. Ze besluiten de afspraken die ze in Duitsland hebben vastgelegd, opnieuw in het Nederlands vast te leggen. Ook stellen ze een echtscheidingsconvenant op. Nu is het aan Marieke om haar Duitse advocaat te vragen om het verzoek in te trekken. De Duitse advocaat aarzelt maar besluit het verzoek van Marieke te honoreren. 

Naar de Nederlandse rechter

Na lange tijd komt er beweging in de zaak en is de weg vrij om de echtscheiding in Nederland aan te vragen. Alle nieuwe afspraken en originele Duitse afspraken worden aan de rechtbank overhandigd en het lukt de Nederlandse rechter om binnen enkele weken alsnog de scheiding uit te spreken. Na een jarenlang proces is het voor zowel Harmen als Marieke een opluchting dat alles afgerond is. 

Hoe is het nu met Harmen en Marieke?

Harmen kan zich in Nederland niet meer settelen, hij besluit naar Zuid-Afrika te verhuizen en dit keer gaat Bo met hem mee. Puck blijft in Nederland zodat zij haar talent hier kan ontwikkelen. Harmen en Marieke zullen de vakanties zoveel mogelijk samen doorbrengen zodat Puck en Bo wel een band met elkaar kunnen opbouwen.

Zit u in een soortgelijke situatie?

Herkent u zich in het verhaal van Harmen en Marieke en heeft u juridische bijstand nodig? Neem dan contact met ons op. Samen met u kijken wij naar uw verhaal en hoe wij u kunnen helpen.

Photo of author

Auteur: Carla Simmelink

Carla Simmelink is advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Simmelink. Haar specialisaties zijn: familierecht, naamrecht en erfrecht in Nederlandse en internationale kwesties. Carla is een betrokken, geïnteresseerde gesprekspartner en gaat voor het beste resultaat. Pragmatisch en doelmatig behartigt zij uw belangen.

Bezoek de biografiepagina van

voor het CV.

Index