Casus internationale echtscheiding

Een zaak in het familierecht heeft al snel een internationaal karakter. Bij het wonen of werken van Nederlanders buiten de Nederlandse landsgrenzen is dat al het geval. Op deze pagina beschrijven we een voorbeeld van een internationale echtscheiding.

De casus

 • Twee Nederlanders zijn zonder huwelijkse voorwaarden getrouwd
 • En half jaar na het huwelijk gaan ze in Frankrijk wonen
 • Ze kopen samen een woning en sluiten hiervoor een hypothecaire geldlening
 • In Frankrijk krijgen ze twee kinderen
 • Enkele jaren later verhuist een van de echtgenoten naar Spanje
 • De kinderen blijven samen met de andere ouder in Frankrijk wonen
 • Beide echtgenoten besluiten om te gaan scheiden
 • De echtgenoten willen wel, maar komen samen niet tot afspraken over de verdeling van hun vermogen.
 • De kinderen zijn nog minderjarig.

Relevante vragen

Hierbij zijn in ieder geval de antwoorden op de volgende vragen van belang:

 • in welke landen kan de scheiding worden aangevraagd en is dat ook mogelijk in Nederland?
 • welk recht van welk land is van toepassing op de scheiding?
 • welk recht van welk land is van toepassing op de woning die verdeeld moet worden?
 • hoe zit het met het overige vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd; welk recht is daarop van toepassing?
 • zijn er afspraken gemaakt over de kinderen? Is het nodig om een ouderschapsplan op te maken?
 • in welk land kan de kinder- of partneralimentatie worden aangevraagd? Welk recht van welk land is dan van toepassing?
 • Heeft een van de echtgenoten al een scheiding aangevraagd in een (ander) land?

Is de Nederlandse rechtbank niet de rechtbank waar een echtscheiding kan worden aangevraagd, dan zal er in een ander land een gerechtelijke procedure moeten worden gestart. Ook kan het zijn dat door een van de echtgenoten de scheiding in een land eerder is aangevraagd dan de andere echtgenoot in een ander land. Dan zal de rechtbank van het land waar de scheiding als laatste is aangevraagd moeten wachten op de uitkomst hiervan van de eerst aangesproken rechtbank.

Een Nederlandse advocaat kan over het algemeen niet voor u in het andere land buiten Nederland als advocaat optreden. Wel kan het in sommige gevallen verstandig zijn om een adviseur voor het Nederlands recht te hebben.

Hoe kunnen we helpen?

U kunt ons ook bellen op 030 – 30 787 32 (we zijn geopend op werkdagen van 9:00 -17:00 uur).

Lees gerust eens na hoe we uw gegevens beschermen.

Contactformulier
Hoe kunnen we u het beste bereiken?