Beëindigen samenlevingscontract

Het samenwonen kan eindigen met of zonder dat er een samenlevingsovereenkomst is gesloten.
Als de relatie eindigt, dan zijn er in beide gevallen geen wettelijke verplichtingen die gelden zoals bij een echtscheiding het geval is. Alle aspecten van samenleving tussen partners behoren tot het rechtsgebied Familierecht. Bij een samenlevingsovereenkomst geldt hetgeen partijen met elkaar schriftelijk hebben vastgelegd. In de overeenkomst staat ook opgenomen wat er geregeld moet worden als het samenwonen eindigt. Toch leidt hetgeen is opgenomen niet altijd tot duidelijkheid voor een ieder.

Wilt u een afspraak of meer informatie?

Het is vrijblijvend en u bent tot niets verplicht.

Beëindigen van samenwonen met partner

Ook als het samenleven eindigt zonder dat er een overeenkomst is gesloten, zullen er zaken moeten worden geregeld. Het betreffen hier zaken, zoals

  • de woning: is deze gezamenlijk? wie blijft er wonen? Heeft de ander recht op de eventuele overwaarde?
  • het (verdere) gemeenschappelijke vermogen verdelen en de schulden te regelen;
  • het pensioen dat is opgebouwd: heeft de ander recht op verevening (verdeling) hiervan? 
  • partneralimentatie: het maken van afspraken
  • als er minderjarige kinderen zijn; wat dient er te worden geregeld?

Bij het beëindigen van samenwonen is het noodzakelijk dat vanaf het begin de juiste stappen worden gezet zodat er geen onverwachte juridische of fiscale gevolgen ontstaan. Om vooruit te kunnen is een goede afwikkeling bij het uit elkaar gaan belangrijk zodat u weet waar u aan toe bent en de beëindiging van het samenwonen op een goede wijze afgesloten kan worden. Als u in overleg niet tot een goede beëindiging van het samenwonen kunt komen dan kan aan de rechtbank worden gevraagd om een beslissing te nemen over de verdeling van het gezamenlijke vermogen, de zorg voor de kinderen en de kinderalimentatie.

Ouderschapsplan bij het beëindigen van samenlevingscontract

Bij het beëindigen van het samenwonen zijn er wel wettelijke verplichtingen ten aanzien van minderjarige kinderen als de ouders samen het gezag hebben. 

Net als bij gehuwde of geregistreerde partners dient bij het eindigen van relatie van samenlevers bij minderjarige kinderen een ouderschapsplan op te stellen als de ouders het gemeenschappelijk ouderlijk gezag over de kinderen hebben.

Na beëindiging van samenlevingscontract is er geen wettelijke plicht voor partneralimentatie

Voor ex-samenwoners is er geen wettelijke verplichting om partneralimentatie te betalen aan de ander. 

Wel kan het zijn dat in een samenlevingsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over partneralimentatie bij het eindigen van de relatie. 

Waar mogen wij u mee helpen?

In voorkomende gevallen kan het rust geven als u bij de beëindiging van de samenlevingsovereenkomst advies vraagt aan een advocaat voor juridisch advies. Hiermee wordt ook voorkomen dat achteraf zaken niet goed geregeld zijn door ze te lang uit te stellen.

We willen benadrukken dat een advocaat echt niet leidt tot het verder op scherp zetten van de relatie, wij merken dat bij het juiste advies er meer duidelijk ontstaat. Wij kunnen ervoor zorgen dat jullie ook na de relatie verder kunnen.

Hoe kunnen we helpen?

U kunt ons ook bellen op 030 – 30 787 32 (we zijn geopend op werkdagen van 9:00 -17:00 uur).

Lees gerust eens na hoe we uw gegevens beschermen.

Contactformulier
Hoe kunnen we u het beste bereiken?