Beëindigen samenwonen

Het samenwonen kan eindigen met of zonder dat er een samenlevingsovereenkomst is gesloten.
Als de relatie eindigt, dan zijn er in beide gevallen geen wettelijke verplichtingen die gelden zoals bij een echtscheiding het geval is. Bij een samenlevingsovereenkomst geldt hetgeen partijen met elkaar schriftelijk hebben vastgelegd. In een samenlevingsovereenkomst is ook opgenomen wat er moet gebeuren als de samenleving eindigt. Toch leidt hetgeen is opgenomen niet altijd tot duidelijkheid voor een ieder.

Beëindigen van samenwonen met partner

Ook als het samenleven eindigt zonder dat er een overeenkomst is gesloten, zullen er zaken moeten worden geregeld. Het betreffen hier zaken, zoals

  • de woning: is deze gezamenlijk? wie blijft er wonen? Heeft de ander recht op de eventuele overwaarde?
  • het (verdere) gemeenschappelijke vermogen verdelen en de schulden te regelen;
  • het pensioen dat is opgebouwd: heeft de ander recht op verevening (verdeling) hiervan? 
  • partneralimentatie: het maken van afspraken
  • als er minderjarige kinderen zijn; wat dient er te worden geregeld?

Bij het beëindigen van samenwonen is het noodzakelijk dat vanaf het begin de juiste stappen worden gezet zodat er geen onverwachte juridische of fiscale gevolgen ontstaan. Om vooruit te kunnen is een goede afwikkeling bij het uit elkaar gaan belangrijk zodat u weet waar u aan toe bent en de beëindiging van het samenwonen op een goede wijze afgesloten kan worden. Als u in overleg niet tot een goede beëindiging van de samenleving kunnen komen dan kan aan de rechtbank worden gevraagd om een beslissing te nemen over de verdeling van het gezamenlijke vermogen, de zorg voor de kinderen en de kinderalimentatie.

Ouderschapsplan bij beëindiging van de samenleving

Bij het beëindigen van het samenleven zijn er wel wettelijke verplichtingen ten aanzien van minderjarige kinderen als de ouders samen het gezag hebben. 

Net als bij gehuwde of geregistreerde partners dient bij het eindigen van relatie van samenlevers bij minderjarige kinderen een ouderschapsplan op te stellen als de ouders het gemeenschappelijk ouderlijk gezag over de kinderen hebben.

Na beëindiging samenleving geen wettelijke plicht voor partneralimentatie

Voor ex-samenlevers is er geen wettelijke verplichting om partneralimentatie te betalen aan de ander. 

Wel kan het zijn dat in een samenlevingsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over partneralimentatie bij het eindigen van de relatie. 

Waar mogen wij u mee helpen?

Het geeft rust als u bij de beëindiging van de samenleving direct begint aan het opstellen van het familierecht/echtscheiding/ouderschapsplan of berekeningen van de kinderalimentatie worden gemaakt. Hiermee wordt ook voorkomen dat achteraf zaken niet goed geregeld zijn door ze te lang uit te stellen.

Neem vrijblijvend contact met ons op, wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van ouderschapsplannen en  berekeningen voor de partner- en kinderalimentatie. Met onze expertise kunnen we jullie hierin adviseren en begeleiden. Ondanks onze rol als echtscheidingsadvocaat zetten we de relatie niet op scherp, wij kunnen zorgen voor de rust dat jullie ook na de beëindiging verder kunnen.

Hoe kunnen we helpen?

U kunt ons ook bellen op 030 – 30 787 32 (we zijn geopend op werkdagen van 9:00 -17:00 uur).

Lees gerust eens na hoe we uw gegevens beschermen.

Contactformulier
Wij bellen u alleen op als we nog vragen hebben of als u daarom vraagt
We sturen een kopie van uw bericht naar dit e-mailadres