Scheiden en een koophuis met overwaarde

Transparante communicatie en duidelijke tarieven
Juridische expertise en ervaring
Persoonlijke begeleiding en goede bereikbaarheid

Gaat u tijdens de scheiding het huis verkopen? Of blijft één van u na de scheiding in het huis wonen? En heeft het huis overwaarde? Dan leest u op deze pagina wat de mogelijkheden zijn.

Huis verkopen

Gaat u de woning met overwaarde verkopen? Dan moet u deze overwaarde verdelen. Bent u samen eigenaar van het huis? Dan moet u de overwaarde in principe 50/50 verdelen, tenzij u daar andere afspraken heeft gemaakt of wil maken.

Let wel op: als u een nieuwe woning wil kopen, kan dat pas als de scheiding volledig is afgerond (dat wil zeggen, is ingeschreven bij de gemeente). Ook is het goed om te weten dat u tot 3 jaar na de verkoop van de gezamenlijke woning min of meer verplicht bent om uw deel van de overwaarde te gebruiken voor de aankoop van de nieuwe woning. Doet u dit niet? Dan krijgt u over dit bedrag geen hypotheekrenteaftrek.

Hypotheek overnemen

Als één van u de hypotheek overneemt, moet de overwaarde ook verdeeld worden. U kunt hier zelf afspraken over maken, maar in de meeste gevallen zal degene die in het huis blijft wonen de ander uitkopen. Het kan zijn dat hiervoor een hogere hypotheek of aanvullende financiering nodig is.

Heeft u geen overwaarde maar staat uw huis ‘onder water’?

Op de huidige huizenmarkt is het niet waarschijnlijk, maar tijdens de vorige financiële crisis stonden veel huizen ‘onder water’: dit betekent dat het huis minder waard was dan de nog openstaande hypotheekschuld. Veel stellen die destijds gingen scheiden en hun huis verkochten kregen dus te maken met een restschuld.

Huis verkopen

Ook een restschuld moet verdeeld worden. Was u samen eigenaar van het het huis? Dan moet de restschuld in principe 50-50 worden verdeeld. Verdient een van u echter (veel) meer dan de ander? Dan kunt u afwijkende afspraken maken, maar daarvoor moet de bank dan wel toestemming geven. Vaak zal de bank eisen dat de schuld beider namen blijft staan, want dat geeft de bank meer mogelijkheden om het bedrag te innen.

Hypotheek overnemen

Ook als één van u de hypotheek overneemt, moet de restschuld verdeeld worden. In dat geval moet degene die het huis verlaat een bedrag betalen aan degene die achterblijft.

Restschuld en NHG

Als u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft, kan de restschuld ook worden kwijtgescholden. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ga voor meer informatie hierover naar de website van de Nationale Hypotheek Garantie.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is altijd gratis. We bespreken uw situatie, de mogelijkheden en geven een indicatie van de kosten. Hierin zijn we open, geen vervelende verrassingen achteraf.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Relevante onderwerpen

[list_menu menu=scheiden_menu]