X-status voor non-binair en intersekse personen

Neem contact op

Een x-status is een genderneutrale geslachtsaanduiding en is beschreven in het specialisme Familierecht. In 2018 is er voor het eerst voor een non-binair persoon een verzoek tot het verkrijgen van een x-status door een rechtbank toegewezen. Door het toewijzen van dit verzoek is deze persoon niet meer in legitimatiebewijzen (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort) als mannelijke of vrouwelijke geslacht geïdentificeerd. Hiermee is het voor non binaire mensen mogelijk geworden om een x-status te verkrijgen.

  • Wij zijn een vooraanstaand advocatenkantoor voor het verkrijgen van de x-status
  • Wij vertegenwoordigen cliënten voor alle rechtbanken in Nederland
  • We combineren de voornaamswijziging en x-status in één aanvraag.
    Lees meer over de procedure voor het verkrijgen van de x-status.

Bij Simmelink Advocatenkantoor begrijpen we de unieke uitdagingen waar u, als non-binaire of intersekse persoon, mee te maken krijgt voor een correcte erkenning van uw genderidentiteit.

Daarom bieden we deskundige ondersteuning bij het verkrijgen van de x-status in officiële documenten. Onze aanpak is persoonlijk en afgestemd op uw specifieke situatie, waarbij we u door het gehele proces begeleiden.

Onze aanpak is persoonlijk en aangepast aan uw specifieke situatie. Wij bereiden juridische documenten voor, vertegenwoordigen u bij de rechtbank, en bieden deskundig advies. Ons doel is uw succes: het verkrijgen van de x-status, waardoor uw identiteit correct erkend wordt. Dit succes heeft al een positieve impact gehad op vele van onze cliënten, en wij streven ernaar om ook u te helpen bij deze belangrijke stap.

Samen werken we naar het succes van een correcte erkenning van uw identiteit, iets wat een diepgaande positieve impact kan hebben op uw dagelijks leven.

Wilt u een afspraak maken of meer weten?
Neem contact op

Deskundigheid van Advocatenkantoor Simmelink bij de x-status en voornaamswijzigingen

Bij Advocatenkantoor Simmelink begrijpen we deze uitdagingen en hebben we al tal van mensen met succes bijgestaan voor het verkrijgen van genderneutrale status, inmiddels genoemd de x-status.

Aangezien bij een verzoek tot het verkrijgen van een genderneutraal geslacht vrijwel altijd een andere voornaam meer passend is wordt de aanvraag van een x-status gecombineerd met een verzoek tot het wijzigen van een voornaam. We werken hierbij samen met alle rechtbanken in Nederland, het maakt niet uit wat uw geboorteplaats in Nederland is.

Woont u wat verder weg dan kunt u met ons bellen maar even zo eenvoudig videobellen. De kwaliteit van onze dienstverlening blijft op hetzelfde hoogwaardige niveau.

Advocatenkantoor Simmelink is gespecialiseerd in aanvragen voor de X-status

De afgelopen jaren heeft Advocatenkantoor Simmelink meerdere personen bijgestaan in de procedure tot het verkrijgen van de x-status. Enkele uitspraken, waaronder die van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht van 28 oktober 2021 (ECLI:NL:RBMNE:2021:5054) en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 15 september 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022:8003), de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar van 10 januari 2023 (ECLI:NL:RBNHO:2023:2103) zijn gepubliceerd. In deze recente uitspraak geeft de rechtbank (net als minister Van Engelshoven) aan dat er vanuit de wetgever een bewuste keuze is gemaakt om ontwikkelingen via uitspraken van Nederlandse rechtbanken af te wachten voordat er over wordt gegaan het ontwikkelen van nieuwe wetgeving.

De ervaringen van cliënten

Onze cliënten geven ons een beoordeling van 5 sterren. Ze waarderen de kwaliteit van het advies, onze deskundigheid, de persoonlijke betrokkenheid van onze advocaten en de heldere communicatie. Vaak horen we dat ze de stap naar ons kantoor al veel eerder hadden moeten zetten. Lees alle reviews.

Procedure voor aanvragen van x-status

Bij Simmelink Advocatenkantoor volgen we een zorgvuldig vijfstappenplan om u te begeleiden naar de erkenning van uw non-binaire geslachtsstatus, de X-status.

U begint met een intakegesprek waarbij we kennismaken en informatie delen. Vervolgens stellen we een verzoekschrift op dat uw overtuiging weerspiegelt en dienen dit in na uw goedkeuring. Na een zitting en de daaropvolgende uitspraak, zorgen wij dat de gemeente uw X-status verwerkt. Zo bent u verzekerd van deskundige begeleiding gedurende het hele juridische proces.

Het stappenplan ziet er als volgt uit:

Intakegesprek

We beginnen met een persoonlijke kennismaking en delen essentiële details over de procedure voor het verkrijgen van de X-status. U wordt gevraagd naar de benodigde informatie om het verzoekschrift adequaat op te kunnen stellen.

Combineer indien gewenst de aanvraag voor een x-status met een verzoek tot het wijzigen van de voornaam.

Opstellen verzoekschrift

Wij stellen een verzoekschrift op dat uw overtuiging bekrachtigt, gesteund door de artikelen 1:28, 1:28c of 1:19d BW, en recente jurisprudentie.

Indienen bij de rechtbank

Na uw goedkeuring dienen we het verzoekschrift in bij de rechtbank.

Zitting en uitspraak


Na de indiening van het verzoekschrift zal de rechter een beslissing nemen. Deze beslissing kan ofwel direct schriftelijk worden medegedeeld of tijdens een zitting worden uitgesproken, afhankelijk van de omstandigheden van de zaak.

Verwerking bij de gemeente

Na de beroepstermijn stuurt de rechtbank de beschikking naar de geboortegemeente, die de wijziging verwerkt in de Burgerlijke Stand. Vervolgens kunt u uw nieuwe documenten aanvragen waarin uw geslacht correct is verwerkt.

proces verkrijgen x status jpg | Simmelink Advocatenkantoor

Eerste erkenning en Transgenderweg

In 2014 is de Transgenderwet ingesteld. Deze wet is van toepassing voor mensen die van het mannelijke geslacht naar het vrouwelijke geslacht willen wijzigen of andersom. Dit wordt ook wel een binaire geslachtswijziging genoemd. Deze wijziging is bij de gemeente waar deze persoon is geboren, gratis aan te vragen. Bij de binaire geslachtswijziging is het ook mogelijk om de voornaam gratis te laten wijzigen.

Verandering naar een x-status

De wijziging van “man” of “vrouw” naar “x” is (nog) niet geregeld in de wet. Om die reden loopt deze wijziging nu altijd via de rechtbank. In juli 2020 is er vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een brief gepubliceerd over onnodige geslachtsregistratie. In deze brief legt mevrouw I. Van Engelshoven haar plan uit om onnodige geslachtsregistratie te beperken. Aan het einde van deze brief geeft zij wel aan dat dit onderwerp nog sterk in ontwikkeling is en dat er eerst meer uitspraken zullen moeten komen vanuit de rechtbanken voordat duidelijk is of er wetgeving nodig is en zo ja welke.

X-STATUS VEREIST UITSPRAAK VAN RECHTBANK

Sinds de brief van de minister zijn er een vijftiental zaken bij verschillende rechtbanken in Nederland geweest over het verkrijgen van een non-binaire status. Het merendeel van de verzoeken zijn toegewezen, wel op verschillende gronden. In de zaak die is afgewezen (voor een x-status voor een zestienjarige) loopt het hoger beroep bij het gerechtshof. Wel is duidelijk dat in alle gevallen het persoonlijke belang om met een genderneutraal geslacht geregistreerd te staan groter is dan het algemeen belang om het geslacht niet te wijzigen.

Hoewel de wetgeving voor een geslachtswijziging alleen voor de aanvraag van een binaire wijziging bestaat, heeft de rechtbank in Amsterdam bij de uitspraak van 21 juli 2021 (ECLI:NL:RBAMS:2021:3732) geoordeeld, dat een aanvraag van een x-status op gelijke wijze behandeld dient te worden als de aanvraag van een binaire geslachtswijziging. Deze rechtbank is van oordeel dat er oneerlijk onderscheid wordt gemaakt tussen een binaire en een non-binaire geslachtswijziging. Op grond van de Transgenderwet is het dus volgens de rechtbank Amsterdam voor non-binaire personen ook mogelijk om hun geslacht te wijzigen.

Kamerlid Van Ginneken heeft van 30 november 2021 een amendement ingediend naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 van het BW in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte.

Het amendement heeft de strekking om een nieuw artikel (artikel 1:28e BW) aan het Burgerlijk Wetboek toe te voegen dat de registratie van ‘x’ als geslachtaanduiding voor non-binaire personen zonder tussenkomst van de rechter en zonder deskundigenverklaring mogelijk maakt op dezelfde wijze als het wetsvoorstel dat doet voor binaire personen die zich met het andere geslacht dan dat in hun akte van geboorte identificeren. Alleen de kennisgeving en bevestigging van de innerlijke overtuiging van de berokken persoon als bedoeld in artikel 1:28 lid 1 BW doet dan nog ter zake.

Het amendement is voor advies onder andere voorgelegd aan de Afdeling Adviseren van de Raad van State. De Raad van State wil een zelfstandig voorstel indienen, aangezien het een afzonderlijke, uitgebreide en zorgvuldige behandeling door de wetgever verdient.

Hoewel er nog steeds geen concreet wetsvoorstel is zijn er door alle rechtbanken in Nederland uitspraken gedaan waarin het geslacht “x” is toegewezen.