X-status voor non-binair en intersekse personen

Een x-status is een genderneutrale geslachtsaanduiding en is beschreven in het specialisme Familierecht. In 2018 is er voor het eerst voor een non-binair persoon een verzoek tot het verkrijgen van een x-status door een rechtbank toegewezen. Door het toewijzen van dit verzoek is deze persoon niet meer in legitimatiebewijzen (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort) als mannelijke of vrouwelijke geslacht geïdentificeerd. Hiermee is het voor non binaire mensen mogelijk geworden om een x-status te verkrijgen.

 • Wij zijn een vooraanstaand advocatenkantoor voor het verkrijgen van de x-status
 • Wij vertegenwoordigen cliënten voor alle rechtbanken in Nederland
 • We combineren de voornaamswijziging en x-status in één aanvraag.
  Lees meer over de procedure voor het verkrijgen van de x-status.

U, als non-binair of intersekse individu, wordt vaak geconfronteerd met legitimatiebewijzen die uw genderidentiteit niet correct weerspiegelen door een strikte mannelijke of vrouwelijke geslachtsaanduiding.

Hoewel er in 2018 een doorbraak was toen een non-binair persoon voor het eerst de genderneutrale status kreeg toegewezen, is er voor u en anderen nog steeds geen specifieke wetgeving.

Deskundigheid van Advocatenkantoor Simmelink bij de x-status en voornaamswijzigingen

Bij Advocatenkantoor Simmelink begrijpen we deze uitdagingen en hebben we al tal van mensen met succes bijgestaan voor het verkrijgen van genderneutrale status, inmiddels genoemd de x-status.

Aangezien bij een verzoek tot het verkrijgen van een genderneutraal geslacht vrijwel altijd een andere voornaam meer passend is wordt de aanvraag van een x-status gecombineerd met een verzoek tot het wijzigen van een voornaam. We werken hierbij samen met alle rechtbanken in Nederland, het maakt niet uit wat uw geboorteplaats in Nederland is.

Woont u wat verder weg dan kunt u met ons bellen maar even zo eenvoudig videobellen. De kwaliteit van onze dienstverlening blijft op hetzelfde hoogwaardige niveau.

De ervaringen van cliënten

Onze cliënten waarderen ons vanwege de kwaliteit van ons advies, onze expertise, de persoonlijke betrokkenheid van onze advocaten en de helderheid in onze communicatie. Vaak geven ze aan dat ze gewild hadden eerder naar ons kantoor te zijn gestapt. Lees alle reviews.

Procedure voor aanvragen van x-status

Bij een verzoek om een genderneutraal geslacht aan te vragen, is het vaak ook passend om een andere voornaam te kiezen. Daarom worden een x-status aanvraag en een voornaamswijziging veelal gecombineerd en via een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend.

Het stappenplan ziet er als volgt uit:

Overweging

 • Overweeg of naast de x-status ook een nieuwe voornaam nodig is die beter past bij het genderneutrale geslacht.
 • Combineer indien gewenst de aanvraag voor een x-status met een verzoek tot het wijzigen van de voornaam.

Verzoekschrift indienen

 • Indienen van de aanvraag via een verzoekschrift bij de rechtbank.

Wachten op besluit

 • Wacht op een beslissing van de rechtbank over de x-status en eventueel de voornaamswijziging.

Hoger beroepstermijn

 • Na een positief besluit is er een wachtperiode van drie maanden voor hoger beroep.
 • Gedurende deze periode kunnen geen wijzigingen worden doorgevoerd.

Wijziging bij de gemeente

 • Na deze drie maanden stuurt de rechtbank de beslissing naar de gemeente waar u geboren bent.
 • De gemeente past de geslachtsaanduiding en eventueel de voornaam aan in de registers van de Burgerlijke Stand.

Nieuwe officiële documenten

 • Na de wijziging zijn uw huidige rijbewijs, paspoort of identiteitskaart niet meer geldig.
 • Vraag nieuwe officiële documenten aan bij de gemeente waar u woont.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak zijn altijd kosteloos. In dit gesprek bespreken we uw situatie, verkennen we de mogelijke opties en geven we een indicatie van de verwachte kosten. Ons doel is volledige transparantie, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Eerste erkenning en Transgenderweg

In 2014 is de Transgenderwet ingesteld. Deze wet is van toepassing voor mensen die van het mannelijke geslacht naar het vrouwelijke geslacht willen wijzigen of andersom. Dit wordt ook wel een binaire geslachtswijziging genoemd. Deze wijziging is bij de gemeente waar deze persoon is geboren, gratis aan te vragen. Bij de binaire geslachtswijziging is het ook mogelijk om de voornaam gratis te laten wijzigen.

Verandering naar een x-status

De wijziging van “man” of “vrouw” naar “x” is (nog) niet geregeld in de wet. Om die reden loopt deze wijziging nu altijd via de rechtbank. In juli 2020 is er vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een brief gepubliceerd over onnodige geslachtsregistratie. In deze brief legt mevrouw I. Van Engelshoven haar plan uit om onnodige geslachtsregistratie te beperken. Aan het einde van deze brief geeft zij wel aan dat dit onderwerp nog sterk in ontwikkeling is en dat er eerst meer uitspraken zullen moeten komen vanuit de rechtbanken voordat duidelijk is of er wetgeving nodig is en zo ja welke.

X-STATUS VEREIST UITSPRAAK VAN RECHTBANK

Sinds de brief van de minister zijn er een vijftiental zaken bij verschillende rechtbanken in Nederland geweest over het verkrijgen van een non-binaire status. Het merendeel van de verzoeken zijn toegewezen, wel op verschillende gronden. In de zaak die is afgewezen (voor een x-status voor een zestienjarige) loopt het hoger beroep bij het gerechtshof. Wel is duidelijk dat in alle gevallen het persoonlijke belang om met een genderneutraal geslacht geregistreerd te staan groter is dan het algemeen belang om het geslacht niet te wijzigen.

Hoewel de wetgeving voor een geslachtswijziging alleen voor de aanvraag van een binaire wijziging bestaat, heeft de rechtbank in Amsterdam bij de uitspraak van 21 juli 2021 (ECLI:NL:RBAMS:2021:3732) geoordeeld, dat een aanvraag van een x-status op gelijke wijze behandeld dient te worden als de aanvraag van een binaire geslachtswijziging. Deze rechtbank is van oordeel dat er oneerlijk onderscheid wordt gemaakt tussen een binaire en een non-binaire geslachtswijziging. Op grond van de Transgenderwet is het dus volgens de rechtbank Amsterdam voor non-binaire personen ook mogelijk om hun geslacht te wijzigen.

Kamerlid Van Ginneken heeft van 30 november 2021 een amendement ingediend naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 van het BW in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte.

Het amendement heeft de strekking om een nieuw artikel (artikel 1:28e BW) aan het Burgerlijk Wetboek toe te voegen dat de registratie van ‘x’ als geslachtaanduiding voor non-binaire personen zonder tussenkomst van de rechter en zonder deskundigenverklaring mogelijk maakt op dezelfde wijze als het wetsvoorstel dat doet voor binaire personen die zich met het andere geslacht dan dat in hun akte van geboorte identificeren. Alleen de kennisgeving en bevestigging van de innerlijke overtuiging van de berokken persoon als bedoeld in artikel 1:28 lid 1 BW doet dan nog ter zake.

Het amendement is voor advies onder andere voorgelegd aan de Afdeling Adviseren van de Raad van State. De Raad van State wil een zelfstandig voorstel indienen, aangezien het een afzonderlijke, uitgebreide en zorgvuldige behandeling door de wetgever verdient.

Hoewel er nog steeds geen concreet wetsvoorstel is zijn er door alle rechtbanken in Nederland uitspraken gedaan waarin het geslacht “x” is toegewezen.

ADVOCATENKANTOOR SIMMELINK IS GESPECIALISEERD IN AANVRAGEN VOOR DE X-STATUS

De afgelopen jaren heeft Advocatenkantoor Simmelink meerdere personen bijgestaan in de procedure tot het verkrijgen van de x-status. Enkele uitspraken, waaronder die van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht van 28 oktober 2021 (ECLI:NL:RBMNE:2021:5054) en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 15 september 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022:8003), de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar van 10 januari 2023 (ECLI:NL:RBNHO:2023:2103) zijn gepubliceerd. In deze recente uitspraak geeft de rechtbank (net als minister Van Engelshoven) aan dat er vanuit de wetgever een bewuste keuze is gemaakt om ontwikkelingen via uitspraken van Nederlandse rechtbanken af te wachten voordat er over wordt gegaan het ontwikkelen van nieuwe wetgeving.

Voorlopig zullen de aanvragen voor de x-status en het eventueel willen wijzigen of toevoegen van een voornaam via de rechtbank verlopen. Deze procedure voor een x-status behandelt ons kantoor in combinatie met een voornaamswijziging.

Foto van auteur

Auteur: Carla Simmelink

Carla Simmelink is advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Simmelink. Haar specialisaties zijn: familierecht, naamrecht en erfrecht in Nederlandse en internationale kwesties. Carla is een betrokken, geïnteresseerde gesprekspartner en gaat voor het beste resultaat. Pragmatisch en doelmatig behartigt zij uw belangen.

Bezoek de biografiepagina van

Carla Simmelink

voor het CV.