Gezamenlijk of ouderlijk gezag over kinderen

Getrouwde ouders hebben het gezamenlijk gezag over hun kinderen als die binnen hun huwelijk zijn geboren. Als de ouders gescheiden zijn of nooit getrouwd zijn geweest dan zijn er twee mogelijkheden van het gezamenlijk gezag:

  • beide ouders hebben het gezamenlijk gezag;
  • een van de ouders heeft het gezag.

Wanneer krijgt u gezag over een kind?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag. Om gezag te krijgen of hebben, mag u niet jonger zijn dan 18 jaar, onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap: automatisch gezag

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan krijgt u automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die u krijgt of adopteert. Voor de wet is de wet dan automatisch de vader, hij hoeft het kind niet te erkennen. Ook als u niet de biologische vader bent van het kind.

Als u als ouders na de geboorte van uw kind trouwt  of een geregistreerd partnerschap aan gaat, dan krijgt u automatisch het ouderlijk gezag. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de vader of duomoeder het kind heeft erkend.

Situaties en mogelijkheden voor gezag over kinderen

U bent het met elkaar eens dat de juridisch vader het gezamenlijk gezag krijgt. In dit geval kunt u dit bij de rechtbank aanvragen. Als u een geschil heeft over het gezag dan kan de rechter om een uitspraak worden gevraagd.

Na het einde van het huwelijk of bij het geregistreerd partnerschap, blijft volgens de wet het gezag bestaan. Dit geldt ook voor ongehuwden die samen het gezag hebben over een kind. Een rechter kan hierover anders oordelen als een van de voormalig partners vraag om alleen het gezag te krijgen over een kind. In de meeste gevallen wordt een dergelijk verzoek afgewezen, tenzij het kind “klem of verloren” raakt of dreigt te raken.

Overigens zijn ook andere vormen van gezag mogelijk, bijvoorbeeld die van een stiefvader. Het is mogelijk om het gezamenlijk gezag over een kind aan te vragen bij een nieuwe partner. Hiervoor is een uitspraak van de rechter nodig.

Scheiding: beide ouders houden het gezag

Na een scheiding houden de beide ouders het ouderlijk gezag over de kinderen. Dit kan alleen na een beslissing van de rechter worden gewijzigd.

Geen huwelijk of geregistreerd partnerschap: alleen moeder heeft gezag

Woont u als ouders samen en niet met elkaar getrouwd,  en heeft u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u niet automatisch samen ouderlijk gezag. Alleen de moeder heeft het gezag. Wilt u samen het gezag uitoefenen? Dan moet u bij de rechtbank een verzoek tot gezamenlijk gezag indienen. Voorwaarde hierbij is dat u als vader of duomoeder het kind heeft erkend.

Omgangsregeling verloopt moeizaam

In de praktijk horen we vaak dat de moeder niet aan de omgangsregeling meewerkt tussen de vader en de kinderen. Of bijvoorbeeld dat vader zich niet aan de regeling houdt en er zijn eigen tijden voor halen en brengen op nahoudt. Wij kunnen u ondersteunen om betere afspraken te maken. Eventueel kan een regeling worden vastgesteld of gewijzigd worden door tussenkomst van de rechter.

Neem vrijblijvend contact op

Neem vrijblijvend contact met ons op, vul hiervoor het onderstaande contactformulier in. Na het verzenden van het contactformulier ontvangt u direct een kopie via de e-mail. We nemen binnen één werkdag contact met u op.

Wilt u ons direct spreken? Bel ons: 030 – 30 787 32 (9:00 -17:00). 

Wij geven u graag inzicht in de haalbaarheid van een zaak, de beste aanpak voor uw situatie en zo mogelijk de kosten. En u kunt ervaren wat het is om klant bij ons te zijn.

carla-simmelink-advocatenkantoor-simmelink