Kinderalimentatie berekenen

  • Wij zijn gespecialiseerd in het berekenen en aanvragen van de kinderalimentatie voor de bijdrage in de kosten van de kinderen

Als ouder bent u verplicht om bij te dragen in de kosten van uw kinderen, ook als de relatie met uw partner eindigt, bij echtscheidingontbinding van het geregistreerd partnerschap of beëindigen samenleven. Deze verplichting is er ook voor de vader die een kind heeft erkend tijdens of na de relatie, ongeacht of hij de biologisch vader is of niet.

Alimentatie is vaak een gevoelig onderwerp wanneer u uit elkaar gaat. Beiden heeft u andere belangen. Degene die alimentatie betaalt vraagt zich vaak af: betaal ik niet te veel? De ontvanger van de alimentatie vraagt zich af: krijg ik wel voldoende?

  • Kunt u de hoogte van de alimentatie niet betalen?
  • Ontvangt u onvoldoende kinderalimentatie om alle kosten te betalen?
  • Is de gezinssamenstelling gewijzigd door samenwonen of hertrouwen?

Geschillen over alimentatie leveren veel stress op.

Komt u samen niet tot afspraken hoe de kosten van de kinderen te verdelen, dan kan de echtscheidingsadvocaat voor u of voor u samen een berekening opstellen. Ook kunnen we u bijstaan als advocaat in een te voeren procedure als u geen of te weinig kinderalimentatie ontvangt voor de kinderen of juist als u van mening bent dat u maandelijks te veel kinderalimentatie moet betalen. Dit kan als u het niet kan betalen en het bedrag wil verlagen.

Wij zijn gespecialiseerd in het berekenen van de partner- en kinderalimentatie. Met onze alimentatieberekeningen krijgt u helder inzicht in de hoogte van de partner- en kinderalimentatie.

Ook als uzelf of de andere partij in het buitenland woont en er sprake is van verschillende valuta’s, inkomstenbelastingen, verzekeringen en onkosten.  Naast het Nederlands recht zijn wij ook gespecialiseerd in het Internationale familierecht en privaatrecht. We kunnen u hierbij bijstaan als uzelf of de andere partij in het buitenland woont en er sprake is van verschillende valuta’s, inkomstenbelastingen, verzekeringen en onkosten.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Het eerste gesprek is gratis, we bespreken vrijblijvend uw zaak.

Onafhankelijke berekening van de kinder- of partneralimentatie

Vaak is het lastig om met elkaar tot een bedrag voor de kinder- of partneralimentatie te komen. Het is niet altijd gelijk duidelijk wat wel en niet meegenomen kan worden in de berekeningen.

Op basis van onze ervaringen adviseren we u de berekeningen te laten maken door een advocaat waarin u vertrouwen heeft. De berekeningen zijn dan onafhankelijk en worden volgens geldende normen gemaakt. Op deze wijze heeft u zekerheid dat de bedragen kloppen. Een echtscheidingsadvocaat helpt u graag bij het maken van de berekening voor de partneralimentatie en kinderalimentatie.

Verplichting tot betaling van kinderalimentatie

De verplichting tot bijdrage in de kosten van de kinderen heeft u tot de kinderen 21 jaar oud zijn. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het inkomen van de ouders tijdens het huwelijk/de relatie, van hetgeen de kinderen nodig hebben en het bedrag dat u kunt betalen. Om dit enigszins eenvoudig vast te stellen, heeft de overheid tabellen ontwikkeld waaruit u in ieder geval kunt afleiden wat de kinderen kosten bij het inkomen van u en uw partner.

Kinderalimentatie is aftrekbaar

De kinderalimentatie is voor de betalende ouder aftrekbaar en voor de ontvangende ouder is deze onbelast. Zie voor meer informatie de belastingdienst.

kindferalimentatie

Wettelijke indexering van alimentatie

Elk jaar op 1 januari gaat de partneralimentatie omhoog met een percentage. Uw ex-partner is verplicht de alimentatie met dit percentage verhogen.

Achterstallige betaling van alimentatie

Als er sprake is van achterstallige betalingen van de alimentatie, dan kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) zorgen voor de inning.

Kom in contact

Advocaat Carla Simmelink - eigenaar advocatenkantoor Simmelink
Advocaat Carla Simmelink - eigenaar advocatenkantoor Simmelink

Wilt u ons graag persoonlijk spreken?
Bel ons op werkdagen: 030 – 30 787 32 (9:00 -17:00).

Of gebruik ons beveiligde formulier om een e-mail te sturen.
We reageren binnen 1 werkdag.

Contactformulier

Na het verzenden ontvangt u direct een kopie van dit bericht en we reageren binnen 1 werkdag.
Krijgt u geen kopie, dan heeft u wellicht het e-mailadres wellicht niet goed ingevuld en hebben we uw bericht niet ontvangen. Wilt u uw bericht dan nog een keer sturen naar info@simmelink.nl of ons even bellen?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld