Kinderalimentatie berekenen

Als ouder bent u verplicht om bij te dragen in de kosten van uw kinderen, ook als de relatie met uw partner eindigt. Deze verplichting is er ook voor de vader die een kind heeft erkend tijdens of na de relatie, ongeacht of hij de biologisch vader is of niet.

De verplichting tot bijdrage in de kosten van de kinderen heeft u tot de kinderen 21 jaar oud zijn. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het inkomen van de ouders tijdens het huwelijk/de relatie, van hetgeen de kinderen nodig hebben en het bedrag dat u kunt betalen. Om dit enigszins eenvoudig vast te stellen, heeft de overheid tabellen ontwikkeld waaruit u in ieder geval kunt afleiden wat de kinderen kosten bij het inkomen van u en uw partner.

Wij kunnen u helpen voor het berekenen van de kinderalimentatie.

Wettelijke indexering

De minister van Justitie bepaalt rond november met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast. Dit percentage hangt af van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen. Het percentage waarmee in 2020 de alimentatie wordt geïndexeerd bedraagt 2,5%

Kinderalimentatie is aftrekbaar

De kinderalimentatie is voor de betalende ouder aftrekbaar en voor de ontvangende ouder is deze onbelast. Zie voor meer informatie de belastingdienst.

Inning achterstand

Als er sprake is van achterstallige betalingen van de kinderalimentatie, dan kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) zorgen voor de inning.

Komt u samen niet tot afspraken over hoe de kosten van de kinderen te verdelen, dan kan ik voor u of voor u samen een berekening opstellen. Ook kan ik u bijstaan als advocaat in een te voeren procedure als u geen of te weinig kinderalimentatie ontvangt voor de kinderen of juist als u van mening bent dat u maandelijks te veel kinderalimentatie moet voldoen. Dit kan ook als u het niet kunt betalen en het bedrag wilt verlagen.

Waar mogen wij u mee helpen?

Na een echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap kunnen wij u begeleiden voor het berekenen van de alimentatie. Ook bij wijzigende omstandigheden zoals een verandering in het inkomen, de gezinssamenstelling, samenwonen of hertrouwen van u of uw ex-partner kunnen we voor u de alimentatie herrekenen.

Advocatenkantoor Simmelink kan u helpen bij het berekenen en vaststellen van de partner- en kinderalimentatie. Ook in het geval als uzelf of de andere partij n het buitenland woont en we te maken hebben met verschillende valuta’s, inkomsten, verzekeringen en onkosten. We werken op een heldere en juiste wijze met maatwerk waarbij we rekening houden met alle terzake relevante omstandigheden.

Neem vrijblijvend contact met ons op, vul hiervoor het onderstaande contactformulier in of bel ons op: 030 – 30 787 32 . Wij geven u graag inzicht in de haalbaarheid, de beste aanpak voor uw situatie en de kosten. En niet het minst onbelangrijke is dat u kunt ervaren wat het is om cliënt bij ons te zijn.

Neem geheel vrijblijvend contact op.
Bel ons direct op: 030 – 30 787 32 of vul het contactformulier hieronder in.

Ervaar wat het is om onze cliënt te zijn.