Ontbinden geregistreerd partnerschap

  • Het geregistreerd partnerschap is grotendeels gelijkgesteld aan het huwelijk.
  • Wij kunnen u bijstaan en adviseren bij de ontbinding.

Wat is ontbinden geregistreerd partnerschap.
Het geregistreerd partnerschap is grotendeels gelijkgesteld aan het huwelijk. Bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap komen dezelfde onderwerpen aan de orde zoals bij een echtscheiding. Een belangrijk verschil met het huwelijk is dat een geregistreerd partnerschap zonder kinderen niet via de rechter ontbonden hoeft te worden.

Twee manieren om een geregistreerd partnerschap te ontbinden

Een geregistreerd partnerschap wordt op dezelfde wijze als een huwelijk beëindigd. Het ontbinden van een geregistreerd partnerschap kan op twee manieren:

  1. Als jullie beiden het met elkaar eens zijn, dan is er geen uitspraak van de rechter nodig. De voorwaarde is wel dat er geen minderjarige kinderen zijn. Net als bij een echtscheiding kunnen afspraken en regelingen in een echtscheidingsconvenant worden vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over partneralimentatie, verdeling vermogen, verevening pensioen of huisvesting. In de huisvesting worden afspraken gemaakt wie achterblijft in de woning of de wijze waarop verkoop plaatsvindt.
  2. Als er minderjarige kinderen zijn, dan is tussenkomst van de rechter noodzakelijk. Hiervoor moet een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend. Net als bij een echtscheiding geldt de verplichting om een ouderschapsplanop te stellen.

Geregistreerd partnerschap eenzijdig ontbinden

Als u het niet eens met elkaar kunt worden, dan kan de rechter op verzoek van een van u beiden de ontbinding van het geregistreerd partnerschap uitspreken. We spreken dan van een eenzijdig verzoek.

Kom in contact

Advocaat Carla Simmelink - eigenaar advocatenkantoor Simmelink
Advocaat Carla Simmelink - eigenaar advocatenkantoor Simmelink

Wilt u ons graag persoonlijk spreken?
Bel ons op werkdagen: 030 – 30 787 32 (9:00 -17:00).

Of gebruik ons beveiligde formulier om een e-mail te sturen.
We reageren binnen 1 werkdag.

Contactformulier

Na het verzenden ontvangt u direct een kopie van dit bericht en we reageren binnen 1 werkdag.
Krijgt u geen kopie, dan heeft u wellicht het e-mailadres wellicht niet goed ingevuld en hebben we uw bericht niet ontvangen. Wilt u uw bericht dan nog een keer sturen naar info@simmelink.nl of ons even bellen?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld