Ontbinden samenlevingsovereenkomst

Als ongehuwde samenwonenden een samenlevingsovereenkomst hebben, dient deze te worden ontbonden. In de samenlevingsovereenkomst staat aangegeven hoe u dit kunt doen. Als u er samen niet uitkomt, is het noodzakelijk om een procedure bij de rechtbank te starten. Dit geldt ook voor ongehuwde samenwonenden zonder samenlevingscontract die er niet uitkomen.

Ouders die uit elkaar gaan en gezamenlijk gezag hebben over de minderjarige kinderen, zijn wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen en te ondertekenen. Als u samen tot afspraken komt, is een procedure bij de rechtbank niet nodig. Komt u samen met uw partner niet tot een ouderschapsplan, dan is het aan de rechter om een besluit te nemen over de kwestie(s) waar u niet tot overeenstemming met elkaar komt.

Ongehuwde ouders die uit elkaar gaan en gezamenlijk gezag hebben over de minderjarige kinderen, zijn wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen en te ondertekenen. Als u samen tot afspraken komt, is een procedure bij de rechtbank niet nodig. Is er geen ondertekend ouderschapsplan en wilt u dat de rechter zich buigt over een kwestie betreffende het gezag? Dan dient u alsnog een ouderschapsplan op te stellen. Hierbij kan ik u helpen.

Erkenning

Indien ouders zijn getrouwd, wordt de vader automatisch de juridische vader als er een kind binnen het huwelijk wordt geboren. Dit geldt ook voor geregistreerde partners. Bij ongehuwde stellen die een kind krijgen, wordt de biologisch vader van het kind volgens de wet niet automatisch juridisch vader van het kind. Om juridisch vader te worden zal de vader het kind moeten erkennen. Dit is eenvoudig te regelen door voor of na de geboorte van het kind met schriftelijke toestemming van de moeder het kind te erkennen bij de burgerlijke stand van een gemeente in Nederland. Ook kan het kind bij de erkenning de geslachtsnaam van de vader krijgen, als de moeder daarmee akkoord is.

Weigert de moeder mee te werken aan erkenning, dan kan aan de rechtbank vervangende toestemming erkenning worden gevraagd. In alle gevallen wordt door de rechtbank een bijzonder curator benoemd, die als advocaat van het betreffende kind optreedt en de rechtbank adviseert wat in het belang van het kind is. Met het door de rechtbank verlenen van vervangende toestemming erkenning staat de weg open voor het vragen van het gezamenlijk gezag.

Gezag

Indien u het met elkaar eens bent dat de juridisch vader het gezamenlijk gezag krijgt, kan bij de rechtbank aan de balie of digitaal het gezamenlijk worden aangevraagd. In het andere geval kan het gezamenlijk gezag middels de rechter worden gevraagd.

Na het einde van het huwelijk, evenals bij het geregistreerd partnerschap, blijft volgens de wet het gezag bestaan. Dit geldt ook voor ongehuwden die samen het gezag hebben over een kind. Een rechter kan hierover anders oordelen als een van de voormalig partners vraag om alleen het gezag te krijgen over een kind. In de meeste gevallen wordt een dergelijk verzoek afgewezen, tenzij het kind “klem of verloren” raakt of dreigt te raken.

Overigens zijn ook andere vormen van gezag mogelijk, bijvoorbeeld die van een stiefvader. Voor meer informatie of vragen hierover kunt u contact met mij opnemen.

Voogdij

Indien u als ouders samen het gezag over de kinderen heeft en een van u komt te overlijden of is (tijdelijk) niet in staat om het gezag uit te oefenen, dan heeft automatisch de andere ouder alleen het gezag. Komt u beiden te overlijden, dan wordt eerst gekeken of u een voogd heeft aangewezen in een testament of door dit vast te laten leggen in het gezagsregister. Is er geen voogd aangewezen, dan benoemt de rechter een voogd. De voogd heeft dan het gezag over de kinderen.

Als u alleen het gezag heeft en u bent (tijdelijk) niet meer in staat tot de uitvoering van het gezag, dan wordt de andere ouder of een voogd met het gezag belast over de kinderen. Eerst wordt gekeken naar de andere ouder. Deze kan een verzoek tot het verkrijgen van het gezag indienen. Is het niet in het belang van de kinderen dat de andere ouder het gezag krijgt, dan benoemt de rechter een voogd.

Een voorbeeld voor het aanvragen van de voogdij is meerderjarige broer met minderjarige broers en zusjes, waarvan de moeder al langere tijd buiten Nederland verblijft vanwege haar medische situatie. Feitelijk verzorgt en voedt deze oudste broer de jongere kinderen al op. Af en toe komt moeder de kinderen bezoeken. De voogdij werd toegewezen, zodat de broer vanaf dat moment het gezag had over de kinderen. Hij kon nu een legitimatiebewijs aanvragen voor de kinderen of de kinderen inschrijven op een bepaalde school.

Verhuizing met de kinderen / kinderontvoering

Indien u samen het gezag heeft en de kinderen staan op uw adres in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven, en u zou naar een andere woonplaats willen verhuizen met de kinderen, bijvoorbeeld omdat u bij uw nieuwe partner wilt intrekken maar uw ex-partner geeft geen akkoord. Of u bent juist degene die niet wil dat de kinderen verhuizen. Wat te doen? In een procedure bij de rechtbank kan worden gevraagd om toestemming voor de verhuizing met de kinderen. Elke situatie is anders. Wel is duidelijk dat de belangen van de kinderen voor de rechter voorop staan bij het nemen van een beslissing.

Waar mogen wij u mee helpen?

Wilt u een afspraak of meer informatie? We staan u graag geheel vrijblijvend te woord.  
Een eerste gratis gesprek geeft al veel duidelijkheid. Vul het contactformulier hieronder in of bel ons gerust op: 030 – 3078732 dan bespreken we uw vraag of plannen we direct een afspraak in.