Opstellen van het ouderschapsplan

  • Bij een scheiding of de beïndiging van het geregistreerd partnerschap kunnen wij u bijstaan om het ouderschapsplan op te stellen.

Als u gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap gaat beëindigen dan bent u wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan wordt, samen met het verzoek tot echtscheiding, ingediend bij de rechtbank. Bij een ouderschapsplan is het belangrijkste dat ouders de verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen.

De ouders dienen in ieder geval afspraken te maken over de volgende onderwerpen:

  • De verdeling van de zorg- en opvoedingstaken.
  • De hoofdverblijfplaats van de kinderen na de scheiding en op welke dagen ze verblijven bij welke ouder.
  • Informatie verstrekken aan elkaar en raadplegen over belangrijke beslissingen. Denk hierbij aan schoolkeuze of verhuizing.
  • De kinderalimentatie en wie welk deel van de kosten voor zijn / haar rekening neemt.
  • De ouders betrekken de kinderen op leeftijdsadequate wijze bij hetgeen zij samen als ouders hebben afgesproken over de kinderen.

Bij het opstellen van het ouderschapsplan staat het belang van het kind voorop. Graag staan we als echtscheidingsadvocaat u bij het voor het opstellen van het ouderschapsplan.

Ook als u het het buitenland woont of bij verschillende nationaliteiten kunnen we u bijstaan vanuit onze internationale praktijk. 

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Het eerste gesprek is gratis, we bespreken vrijblijvend uw zaak. 

Ouderschapsplan opstellen bij ontbinding geregistreerd partnerschap of einde samenwonen

Ook bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap of bij ‘scheiden van tafel en bed’, heeft u de verplichting om een ouderschapsplan op te stellen als u het gezamenlijk of ouderlijk gezag over minderjarige kinderen heeft. In het geval er geen ouderschapsplan wordt ingediend of deze niet aan de wettelijke eisen voldoet, wordt de behandeling van het echtscheidingsverzoek aangehouden of niet ontvankelijk verklaard.

Omgangsregeling bij kinderen na echtscheiding

Er zijn verschillende vormen van omgang mogelijk, zoals een weekendregeling waarbij de kinderen bij de ene ouder zijn gedurende de doordeweekse dagen en in het weekend bij de andere ouder zijn. Ook een ruimere regeling is mogelijk waarbij de kinderen bijvoorbeeld naast het weekend een dag of dagdeel extra bij de andere ouder zijn.

Co-ouderschapsregeling

Bij een co-ouderschapsregeling verdelen de ouders de kosten en zorg- en opvoedingstaken evenredig. Dit houdt in dat de kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij de vader zijn. Deze regeling is alleen mogelijk als de ouders een goede verstandhouding met elkaar hebben.

Omgang tussen ouder en kind bij urgentie of voorlopige voorzieningen

Als u samen niet in staat bent om tot afspraken te komen, dan is het van belang om bij de rechtbank een verzoek in te dienen voor een omgangsregeling of een wijziging hiervan. Tijdens de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap kan een voorlopige voorziening bij de rechter worden gevraagd. Een dergelijke spoedvoorziening, waarbij er op de kortst mogelijke termijn een zitting en beslissing van de rechtbank komt, is mogelijk als u helemaal geen omgang heeft of als er juist omstandigheden zijn waardoor de omgang met de andere ouder per direct moet worden beëindigd.

Omgang: niet-ouder en kind

De wet maakt het voor een opa en oma of niet-biologische ‘vader’ ook mogelijk om, indien de ouder(s) hier niet aan willen meewerken, via de rechter een omgangsregeling met een minderjarig kind te verzoeken. In dat geval is het wel van belang dat deze persoon in een nauwe persoonlijke betrekking met het kind heeft.

Kom in contact

Advocaat Carla Simmelink - eigenaar advocatenkantoor Simmelink
Advocaat Carla Simmelink - eigenaar advocatenkantoor Simmelink

Wilt u ons graag persoonlijk spreken?
Bel ons op werkdagen: 030 – 30 787 32 (9:00 -17:00).

Of gebruik ons beveiligde formulier om een e-mail te sturen.
We reageren binnen 1 werkdag.

Contactformulier

Na het verzenden ontvangt u direct een kopie van dit bericht en we reageren binnen 1 werkdag.
Krijgt u geen kopie, dan heeft u wellicht het e-mailadres wellicht niet goed ingevuld en hebben we uw bericht niet ontvangen. Wilt u uw bericht dan nog een keer sturen naar info@simmelink.nl of ons even bellen?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld