Opstellen van het ouderschapsplan

Als ouders met minderjarige kinderen gaan scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigen, zijn ze wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Het belangrijkste hierbij is dat ouders zich samen verantwoordelijk voelen voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Voor én na de scheiding. In het ouderschapsplan dienen de ouders in elk geval afspraken te maken over tenminste de volgende onderwerpen:

 • Dagelijkse zorg: waar verblijven de kinderen, eten en drinken, huisregels et cetera
 • Wie neemt welke kosten voor zijn/haar rekening (uitgewerkt in de kinderalimentatie)
 • Schoolprestaties, schoolkeuze
 • Sport
 • Medische zorg
 • Vakantie
 • Verhuizing
 • Bijzondere dagen zoals verjaardagen
 • Financiën (zoals kinderalimentatie en beheer van spaarrekeningen)
 • Communicatie tussen ouders, maar ook ouder-kind op een leeftijdsadequate wijze
 • Halen en brengen van kinderen

Het ouderschapsplan wordt, samen met het verzoek tot echtscheiding, ingediend bij de rechtbank.

Ook bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap, of als u gaat ‘scheiden van tafel en bed’, heeft u de verplichting om een ouderschapsplan op te stellen als u het gezamenlijk gezag over de minderjarige kinderen heeft. In het geval er geen ouderschapsplan wordt ingediend of deze niet aan de wettelijke eisen voldoet, wordt de behandeling van het echtscheidingsverzoek aangehouden of niet ontvankelijk verklaard.

Er zijn verschillende vormen van omgang mogelijk, zoals een weekendregeling waarbij de kinderen bij de ene ouder zijn gedurende de doordeweekse dagen en in het weekend bij de andere ouder zijn. Ook een ruimere regeling is mogelijk waarbij de kinderen bijvoorbeeld naast het weekend een dag of dagdeel extra bij de andere ouder zijn.

Co-ouderschapsregeling

Ook is een co-ouderschapsregeling mogelijk, waarbij de ouders de kosten en zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen. Dit houdt in dat de kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij de vader zijn. Deze laatste regeling behoort alleen tot de mogelijkheden als u als ouders een goede verstandhouding met elkaar heeft.

Omgang: ouder en kind

Indien u niet in staat bent om samen tot afspraken te komen, dan is het van belang om bij de rechtbank een verzoek in te dienen voor een omgangsregeling of een wijziging hiervan. Een spoedvoorziening, waarbij er op de kortst mogelijke termijn een zitting en beslissing van de rechtbank komt, is mogelijk als u helemaal geen omgang heeft of als er juist omstandigheden zijn waardoor de omgang met de andere ouder per direct moet worden beëindigd.

Omgang: niet-ouder en kind

De wet maakt het voor een opa en oma of niet-biologische ‘vader’ ook mogelijk om, indien de ouder(s) hier niet aan willen meewerken, via de rechter een omgangsregeling met een minderjarig kind te verzoeken. In dat geval is het wel van belang dat deze persoon in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat.

U kunt uw situatie aan mij voorleggen. Ik informeer u graag over uw rechten.

Waar mogen wij u mee helpen?

Neem vrijblijvend contact met ons op, vul hiervoor het onderstaande contactformulier in of bel ons op: 030 – 30 787 32 . Wij geven u graag inzicht in de haalbaarheid, de beste aanpak voor uw situatie en de kosten. En niet het minst onbelangrijke is dat u kunt ervaren wat het is om cliënt bij ons te zijn.