Partneralimentatie berekenen

Als gehuwde mensen of mensen met een geregistreerd partnerschap uit elkaar gaan, kan er een verplichting ontstaan tot het betalen van partneralimentatie. Dit kan ook gelden voor ongehuwde samenwonenden als zij een onderhoudsverplichting in een samenlevingsovereenkomst zijn overeengekomen.

Hoogte van partneralimentatie berekenen

Een van de relevante factoren voor het bepalen van de behoefte is het uitgavepatroon van partijen tijdens de relatie en wat degene na het eindigen van de relatie nog van de ander nodig heeft om het maandelijks financieel te redden. De hoogte van de alimentatie hangt af van wat de een nodig heeft (behoefte) en wat de ander kan betalen (draagkracht). 

Bij de beoordeling van een verzoek om partneralimentatie wordt altijd eerst gekeken of er sprake is van behoefte en pas daarna komt de draagkracht aan de orde. De eerste vraag om de hoogte van de partneralimentatie te berekenen is: ‘hoe bepaal je nu wat iemands behoefte is’?

Er zijn twee manieren om de behoefte te bereken:

  • Hofnorm
    Een regel uit de praktijk waarbij de alimentatie 60% van het maandelijkse netto besteedbaar inkomen is dat in de laatste jaren van het huwelijk werd genoten (waarbij kosten van de kinderen in mindering zijn gebracht).
  • Behoeftelijst
    Een lijst waarop alle uitgaven staan die tijdens het huwelijk werden gedaan (enkele voorbeelden zijn huurkosten, hypotheekrente, boodschappen, tijdschriftabonnementen en abonnementskosten van sportverenigingen) ten behoeve van de ontvanger.

Wat zijn de voorwaarden voor partneralimentatie?

Partneralimentatie is aan de orde als de een geen of minder inkomen heeft dan de ander. Zijn er geen kinderen en duurt het huwelijk/geregistreerd partnerschap korter dan vijf jaar, dan is de alimentatieduur net zo lang als het huwelijk heeft geduurd. Als er kinderen zijn en/of het huwelijk/geregistreerd partnerschap langer duurt dan vijf jaar, geldt in principe een alimentatieverplichting van twaalf jaar.

Partneralimentatie betalen bij ongehuwd samenwonenden?

Samenlevers die niet getrouwd zijn, hebben geen verplichting om aan elkaar partneralimentatie te betalen na beëindiging van de samenleving als hierover geen afspraken in een samenlevingsovereenkomst zijn opgenomen, of als er geen getekende samenlevingsovereenkomst is.

Wettelijke indexering

De minister van Justitie bepaalt rond november met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast. Dit percentage hangt af van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen. Het percentage waarmee in 2020 de alimentatie wordt geïndexeerd bedraagt 2,5%

Inning achterstand

Als er sprake is van achterstallige betalingen van de kinderalimentatie dan kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) zorgen voor de inning.

Komt u samen niet tot afspraken over hoe de kosten van de kinderen te verdelen, dan kan ik voor u of voor u samen een berekening opstellen. Ook kan ik u bijstaan als advocaat in een te voeren procedure als u geen of te weinig kinderalimentatie ontvangt voor de kinderen of juist als u van mening bent dat u maandelijks te veel kinderalimentatie moet voldoen. Dit kan ook als u het niet kunt betalen en het bedrag wil verlagen.

Waar mogen wij u mee helpen?

Na een echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap kunnen wij u begeleiden voor het berekenen van de alimentatie. Ook bij wijzigende omstandigheden zoals een verandering in het inkomen, de gezinssamenstelling, samenwonen of hertrouwen van u of uw ex-partner kunnen we voor u de alimentatie herrekenen.

Advocatenkantoor Simmelink kan u helpen bij het berekenen en vaststellen van de partner- en kinderalimentatie. Ook in het geval als uzelf of de andere partij n het buitenland woont en we te maken hebben met verschillende valuta’s, inkomsten, verzekeringen en onkosten. We werken op een heldere en juiste wijze met maatwerk waarbij we rekening houden met alle terzake relevante omstandigheden.

Neem vrijblijvend contact met ons op, vul hiervoor het onderstaande contactformulier in of bel ons op: 030 – 30 787 32 . Wij geven u graag inzicht in de haalbaarheid, de beste aanpak voor uw situatie en de kosten. En niet het minst onbelangrijke is dat u kunt ervaren wat het is om cliënt bij ons te zijn.