Partneralimentatie: berekenen en wijzigen

 • Bij partneralimentatie heeft u beide verschillende belangen; wij kunnen u bijstaan met duidelijk advies en heldere berekeningen.

Als gehuwde mensen of mensen met een geregistreerd partnerschap uit elkaar gaan, kan er een verplichting ontstaan tot het betalen van partneralimentatie. Dit kan ook gelden voor ongehuwde samenwoonden, de samenlevers, als zij een onderhoudsverplichting in een samenlevingsovereenkomst zijn overeengekomen.

Alimentatie is vaak een gevoelig onderwerp wanneer u uit elkaar gaat. Beiden heeft u andere belangen. Degene die alimentatie betaalt vraagt zich vaak af: betaal ik niet te veel? De ontvanger van de alimentatie vraagt zich af: krijg ik wel voldoende?

 • Kunt u de hoogte van de alimentatie niet betalen?
 • Heeft u recht op partneralimentatie?
 • Wilt u de alimentatie opnieuw berekenen?
 • Wat betekent een verandering in het inkomen van uw ex-partner voor de partneralimentatie?
 • Is de gezinssamenstelling gewijzigd door samenwonen of hertrouwen?

Geschillen over alimentatie leveren veel stress op. Wij zijn gespecialiseerd in het berekenen van de partneralimentatie en kinderalimentatie. Met onze alimentatieberekeningen krijgt u helder inzicht  en weet u waar u recht op heeft.

Naast berekeningen in Nederlandse situatie zijn wij ook gespecialiseerd in het Internationale familierecht en privaatrecht. We kunnen u hierbij bijstaan als uzelf of de andere partij in het buitenland woont en er sprake is van verschillende valuta’s, inkomstenbelastingen, verzekeringen en onkosten. 

Berekenen van de partneralimentatie

Vaak is het lastig om met elkaar tot een bedrag voor de kinder– of partneralimentatie te komen. Het is niet altijd gelijk duidelijk wat wel en niet meegenomen kan worden in de berekeningen.

Bij de beoordeling van een verzoek om partneralimentatie wordt altijd eerst gekeken of er sprake is van behoefte en pas daarna komt de draagkracht aan de orde. De eerste vraag om de hoogte van de partneralimentatie te berekenen is: ‘hoe bepaal je nu wat iemands behoefte is’?

Een van de relevante factoren voor het bepalen van de behoefte is het uitgavepatroon van partijen tijdens de relatie en wat degene na het eindigen van de relatie nog van de ander nodig heeft om het maandelijks financieel te redden. De hoogte van de alimentatie hangt af van wat de een nodig heeft (behoefte) en wat de ander kan betalen (draagkracht). 

Er zijn twee manieren om de behoefte te berekenen:

 1. Hofnorm
  Een regel uit de praktijk waarbij de alimentatie 60% van het maandelijkse netto besteedbaar inkomen is dat in de laatste jaren van het huwelijk werd genoten (waarbij kosten van de kinderen in mindering zijn gebracht).
 2. Behoeftelijst
  Een lijst waarop alle uitgaven staan die tijdens het huwelijk werden gedaan (enkele voorbeelden zijn huurkosten, hypotheekrente, boodschappen, tijdschriftabonnementen en abonnementskosten van sportverenigingen) ten behoeve van de ontvanger.

Op basis van onze ervaringen adviseren we u de berekeningen te laten maken door een advocaat waarin u vertrouwen heeft. De berekeningen zijn dan onafhankelijk en worden volgens geldende normen gemaakt. Op deze wijze heeft u zekerheid dat de bedragen kloppen. De echtscheidingsadvocaat van Advocatenkantoor Simmelink helpt u graag bij het maken van alimentatieberekeningen.

Wanneer heeft u recht op partneralimentatie?

Als gehuwde mensen of mensen met een geregistreerd partnerschap uit elkaar gaan, kan er een verplichting ontstaan tot het betalen van partneralimentatie. Dit kan ook gelden voor ongehuwde samenwonenden, samenlevers, als zij een onderhoudsverplichting in een samenlevingsovereenkomst zijn overeengekomen.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap moet u financieel voor elkaar zorgen. Ook na de beëindiging van uw relatie geldt dit voor een bepaalde duur. 

U heeft recht op partneralimentatie als u:

 • was getrouwd of u had een geregistreerd partnerschap;
 • uw ex-partner meer inkomen heeft.

Samenlevers

Samenlevers die niet getrouwd zijn, hebben geen verplichting om aan elkaar partneralimentatie te betalen na beëindiging van de samenleving als hierover geen afspraken in een samenlevingsovereenkomst zijn opgenomen, of als er geen getekende samenlevingsovereenkomst is.

Verplichting tot betaling van kinderalimentatie

De duur van partneralimentatie ligt vooral aan het jaar waarin u die heeft afgesproken met uw ex-partner. Of wanneer de rechter de partneralimentatie heeft bepaald. Partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar. Het hangt ervan af wanneer u gescheiden bent en of u samen kinderen heeft. Soms is ook uw leeftijd belangrijk.

Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor partneralimentatie:

 • Alimentatie bepaald of afgesproken vanaf 1 januari 2020
 • Alimentatie bepaald of afgesproken vanaf 1 juli 1994 tot 1 januari 2020
 • Alimentatie bepaald of afgesproken voor 1 juli 1994

Op basis van onze ervaringen kunt u het beste, geheel vrijblijvend, contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken. In de praktijk zijn er verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden. We kunnen de mogelijkheden met u bespreken zodat u duidelijkheid heeft over de duur van de partneralimentatie.

Kan de partneralimentatie worden verlengd?

Komt u in ernstige problemen als de alimentatie stopt?

Wij kunnen u hiermee helpen:

 • We vragen aan de rechter om de periode te verlengen.  In het verzoek maken we een duidelijke onderbouwing wat de redenen zijn. Op basis hiervan neemt de rechter een besluit.
 • In overleg met uw ex-partner spreken we een kortere of langere periode af. Deze wijziging moet echter wel in het echtscheidingsconvent of in een overeenkomst worden vastgelegd.

Op basis van onze ervaringen kunt u het beste, geheel  vrijblijvend, contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Wanneer kan de partneralimentatie worden gestopt?

Als u partneralimentatie betaalt, dan kunt u hiermee stoppen te betalen als uw ex-partner:

 • zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven; 
 • met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;
 • overlijdt.

Wettelijke indexering van de alimentatie

Elk jaar op 1 januari gaat de partneralimentatie omhoog met een percentage. Uw ex-partner is verplicht de alimentatie met dit percentage verhogen.

Achterstallige betaling van alimentatie

Als er sprake is van achterstallige betalingen van de alimentatie, dan kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) zorgen voor de inning.

Belastingaftrek en alimentatie

De belastingdienst ziet partneralimentatie als inkomen en is dus aftrekbaar voor de betaler. Over ontvangen partneralimentatie moet belasting worden betaald.

Bij kinderalimentatie is dit niet het geval. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar en er hoeft ook geen belasting over betaald te worden.

Vanaf 2020 wordt de aftrekbaarheid van de partneralimentatie jaarlijks worden verlaagd.

De maximale aftrek ziet er de aankomende jaren als volgt uit:

 • 2020               46%
 • 2021               43%
 • 2022               40%
 • 2023               37,05%

Kom in contact

Advocaat Carla Simmelink - eigenaar advocatenkantoor Simmelink
Advocaat Carla Simmelink - eigenaar advocatenkantoor Simmelink

Wilt u ons graag persoonlijk spreken?
Bel ons op werkdagen: 030 – 30 787 32 (9:00 -17:00).

Of gebruik ons beveiligde formulier om een e-mail te sturen.
We reageren binnen 1 werkdag.

Contactformulier

Na het verzenden ontvangt u direct een kopie van dit bericht en we reageren binnen 1 werkdag.
Krijgt u geen kopie, dan heeft u wellicht het e-mailadres wellicht niet goed ingevuld en hebben we uw bericht niet ontvangen. Wilt u uw bericht dan nog een keer sturen naar info@simmelink.nl of ons even bellen?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld