Tarieven

  • Uitstekend advies voor familierecht, echtscheiding en naamrecht.
  • Oplossingen op maat die uw leven vooruit helpen.

Als u in een juridische procedure bent betrokken, dan heeft u al genoeg zorgen aan uw hoofd. U zit niet te wachten op hoge kosten en uurtarieven maar een eerlijke prijs.

Wij houden van helderheid en transparantie. We voorkomen dat u wordt geconfronteerd met verrassingen achteraf.

Bij ons krijgt u helder zicht op de kosten en tarieven

Als u in een juridische procedure bent betrokken, dan heeft u al genoeg zorgen aan uw hoofd. U zit niet te wachten op hoge kosten en tarieven. Wij staan voor eerlijke prijzen die passen bij uw zaak. 

  • Bij ons krijgt u geen vervelende verrassingen:  we sturen maandelijks of vaker een factuur, net wat we met elkaar afspreken.
  • We maken begrijpelijke en concrete afspraken. U weet op elk moment welke werkzaamheden we gaan verrichten en naar welk resultaat we werken.

In principe werken wij op basis van een uurtarief, tenzij u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In dit geval heeft u recht op een toevoeging en bent u in principe een eigen bijdrage verschuldigd. In specifieke zaken, zoals een second opinion of voornaamswijziging kunnen we een vaste prijs afspreken.

In het eerste gesprek, dit is gratis en vrijblijvend, kijken we naar de aard, complexiteit en urgentie van uw zaak. Ook kijken we welk tarief we in uw zaak hanteren. Er zijn vier mogelijkheden:

  • Uurtarief
  • Vaste prijs
  • Gefinancierde rechtsbijstand
  • Vergoeding via rechtsbijstandverzekering

Uurtarief

Tijdens het eerste gesprek, gratis en vrijblijvend, bespreken we het uurtarief voor uw zaak. Het tarief is onder andere afhankelijk van de aard en complexiteit van uw zaak. Afhankelijk van uw (financiële) situatie kunnen we op afspraken maken die bij u passen. Om u voor verrassingen te behoeden geven we u vooraf een indicatie van de verwachte kosten, ook tijdens onze werkzaamheden krijgt u hierover inzicht.

Om u voor verrassingen achteraf te behoeden ontvangt u elke maand een factuur voor de verrichte werkzaamheden en verschotten van de desbetreffende maand. De factuur is voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden. De kosten die wij voor de behandeling van uw zaak moeten maken, zoals de kosten voor de deurwaarder, leges en het griffierecht. Vanzelfsprekend rekenen we hier geen opslag over.

Vaste prijs

Als de complexiteit en de werkzaamheden van uw zaak het toelaten, kunnen we ook een vaste prijsafspraak maken. Ook in deze situatie voeren we onze werkzaamheden met een hoog kwaliteitsniveau uit. We kijken niet alleen naar de korte termijn en het snel doorlopen van de procedure – lees: lage prijs. We gaan voor het doel dat het beste voor uw belangen is.

Aan het begin van een dossier is vaak niet direct te overzien hoeveel tijd er aan een zaak moet worden besteed.  Op grond van deze reden is het mogelijk om per stap een vaste prijsafspraak te maken.

De exacte prijs is afhankelijk van uw situatie, zodat u alleen betaalt voor de bijstand die u nodig heeft. Neem bijvoorbeeld een echtscheiding. Het is namelijk nogal een verschil of u beiden in loondienst bent, een van u ondernemer is, een buitenlandse partner heeft of expat bent.

Gefinancierde rechtsbijstand, toevoeging

Per jaar voert Advocatenkantoor Simmelink een beperkt aantal zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand, ook wel toevoeging genoemd, uit. Dit doen we omdat we maatschappelijk ondernemen belangrijk vinden, daarom behandelen we ook zaken op pro-deo basis.

Tijdens het eerste gesprek bekijken we of u in aanmerking kunt komen voor een toevoeging; de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Als dit zo is, dan betaalt de Raad voor de Rechtbijstand het grootste deel van onze kosten.

Als u hiervoor in aanmerking komt, bent u geen uurtarief verschuldigd, maar een geringe eigen bijdrage die door de Raad voor de Rechtsbijstand is vastgesteld en afhankelijk is van uw inkomen.

Speciaal voor dit doel heeft Advocatenkantoor Simmelink een High trust relatie met de Raad voor Rechtsbijstand: een waardevolle vertrouwensrelatie waardoor we snel een inschatting kunnen maken over de toevoeging en de hoogte van de eigen bijdrage die u moet betalen. Zo heeft u direct duidelijkheid en weten we waar u aan toe bent. Dat vinden we belangrijk.

Daarnaast kunt u op de eigen bijdrage ook nog € 54,- korting krijgen wanneer u door het Juridisch Loket naar ons wordt doorverwezen. Het Juridisch Loket is bereikbaar via telefoonnummer 0900 – 8020.

Vergoeding door de rechtsbijstandsverzekering

U heeft als verzekerde met een rechtsbijstandverzekering recht op een vrije advocaatkeuze in alle juridische en administratieve procedures. Dat geldt ook voor procedures waarvoor een advocaat niet verplicht is gesteld.

Het betekent dat u niet verplicht bent om u bij te laten staan door een jurist van uw verzekeraar, maar wij kunnen namens u procederen en uw verzekeraar vergoedt de kosten voor de procedure.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering dan kunnen wij dit overleg met u overnemen. Heeft u een rechtsbijstandverzekering en wilt u dat een advocaat de juridische procedure overneemt? Neem dan contact met ons op.

Kom in contact

Advocaat Carla Simmelink - eigenaar advocatenkantoor Simmelink
Advocaat Carla Simmelink - eigenaar advocatenkantoor Simmelink

Wilt u ons graag persoonlijk spreken?
Bel ons op werkdagen: 030 – 30 787 32 (9:00 -17:00).

Of gebruik ons beveiligde formulier om een e-mail te sturen.
We reageren binnen 1 werkdag.

Contactformulier

Na het verzenden ontvangt u direct een kopie van dit bericht en we reageren binnen 1 werkdag.
Krijgt u geen kopie, dan heeft u wellicht het e-mailadres wellicht niet goed ingevuld en hebben we uw bericht niet ontvangen. Wilt u uw bericht dan nog een keer sturen naar info@simmelink.nl of ons even bellen?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld