Erfrecht – Advocatenkantoor Simmelink

Laatste update:

Erfrecht

Het erfrecht is een complex en specialistisch rechtsgebied. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door wet- en regelgeving, maar ook door de veelvoud aan steeds complexere gezinssituaties: samengestelde gezinnen, zowel officieel als onofficieel samenwonenden en een groeiende internationalisering die gepaard gaat met buitenlandse testamenten. Dit leidt tot een toename van onduidelijke erfenissituaties en mogelijke familieruzies.

Wanneer kunt u ons als erfrechtadvocaat inschakelen?

Bij complexe erfrechtelijke situaties is het van groot belang dat u zich laat adviseren door een gespecialiseerde erfrechtadvocaat. U kunt bij ons terecht voor:

 • uitleg en advies over testamenten
 • opheldering van onduidelijkheden rondom een legaat
 • de verdeling van de erfenis
 • de berekening en het opeisen van het kindsdeel of de legitieme portie
 • advies over het (zuiver of beneficiair) aanvaarden of verwerpen van een erfenis
 • uitleg en advies over de rechten van stiefkinderen
 • de beoordeling van schenkingen
 • een second opinion over de afhandeling van de erfenis
 • onderzoek naar de rechtmatigheid van erfgenaamschap
 • het oplossen van conflicten over de verdeling van de erfenis of nalatenschap
 • bijstand bij geschillen met de executeur of testamentair bewindvoerder
 • bijstand in procedures bij de rechtbank
 • Second opinion en onafhankelijk advies

Ervaren erfrechtadvocaten

Het erfrecht is door zijn multidisciplinaire karakter een bijzonder complex gebied, waarin brede juridische kennis en ervaring onontbeerlijk zijn. Bij Advocatenkantoor Simmelink zijn we niet alleen gespecialiseerd in het erfrecht, maar hebben we ook veel ervaring in andere rechtsgebieden. Zo kunnen we vraagstukken op het gebied van erfrecht met een multidisciplinaire blik benaderen, met kennis van zowel het belastingrecht, handels- en vennootschapsrecht, vastgoedrecht, huwelijksvermogensrecht als (internationaal) familierecht. Deze uitgebreide expertise en ervaring stellen ons in staat u te ondersteunen in alle facetten van het erfrecht.

Advies bij ons op kantoor of beeldbellen

Bij Advocatenkantoor Simmelink streven we ernaar om deskundig juridisch advies toegankelijk te maken, ongeacht waar u zich bevindt, in Nederland of daarbuiten. Of uw woonplaats nu Groningen, Maastricht, Enschede, Rotterdam, Utrecht of zelfs San Francisco is, u kunt altijd vertrouwen op onze juridische expertise. U kunt uw juridische kwesties persoonlijk met ons bespreken in ons kantoor in Maarssen of comfortabel via beeldbellen vanuit uw eigen omgeving.

Tijdens het eerste gesprek leggen we uw rechtspositie uit in heldere en begrijpelijke taal. Bovendien bieden we duidelijkheid over de mogelijkheden en eventuele toekomstige kosten voor juridische bijstand, zodat u een geïnformeerde beslissing kunt nemen.

Wat is een erfrecht advocaat?

Een erfrecht advocaat, ook wel een advocaat voor nalatenschappen genoemd, is een expert in erfrecht. Deze specialist kan helpen bij geschillen rondom vererving of nalatenschap en weet alles over de bijbehorende wetten en regels. Als er problemen ontstaan over de verdeling van een erfenis, kan de advocaat je in de rechtbank vertegenwoordigen.

Soms wordt een deel van de erfenis onverwachts opgeëist door een onbekende. De erfrecht advocaat kan dan je rechten beschermen. Ook bij kleinere ruzies kan deze advocaat helpen door de regels duidelijk uit te leggen, zodat onenigheid over de verdeling voorkomen of opgelost kan worden.

Op zoek naar een erfrechtadvocaat?

Bent u betrokken bij een erfenis of erfrechtelijke situatie en heeft u een ervaren advocaat erfrecht met kennis van zaken nodig? De erfrechtspecialisten van Simmelink advocatenkantoor staan klaar om u te helpen en te begeleiden. Zij geven u graag opheldering en juridisch advies. En speelt er een conflict? Dan helpen zij u om het op te lossen. Daarbij nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is.

De ervaringen van cliënten

Onze cliënten waarderen ons vanwege de kwaliteit van ons advies, onze expertise, de persoonlijke betrokkenheid van onze advocaten en de helderheid in onze communicatie. Vaak geven ze aan dat ze gewild hadden eerder naar ons kantoor te zijn gestapt. Dit vervult ons met trots! Lees alle reviews.

Veelgestelde vragen over erfrecht

Wat is erfrecht?

Erfrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met de verdeling van bezittingen en schulden na het overlijden van een persoon. In Nederland is het erfrecht vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het is van groot belang om goed op de hoogte te zijn van de regels en procedures rondom erfrecht, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn als erfgenaam. Onze gespecialiseerde erfrechtadvocaten kunnen u hierbij helpen.

Wat kost een advocaat erfrecht?

De kosten van een erfrechtadvocaat kunnen variëren, beïnvloed door factoren als de complexiteit van de zaak en de benodigde uren voor advies, onderhandelingen en eventuele procedures. Het benodigde aantal uren wordt namelijk sterk bepaald door de ingewikkeldheid van de kwestie. Daarnaast kan ook de kennis en ervaring waarover de erfrechtadvocaat beschikt een rol spelen in de hoogte van het tarief en het aantal benodigde uren. Sommige advocaten hanteren een uurtarief, terwijl anderen een vast bedrag voor hun diensten rekenen maar veelal met beperkende voorwaarden.

Het is belangrijk om van tevoren duidelijkheid te krijgen over de tarieven en de verwachte kosten. Bij Simmelink Advocatenkantoor streven we ernaar om transparant te zijn over onze tarieven. Daarom bieden we een vrijblijvend gesprek aan om uw situatie en de mogelijke kosten te bespreken. Dankzij onze expertise en efficiënte aanpak kunnen we een gunstige balans bieden tussen kosten en kwaliteit van de dienstverlening, wat ons een uitstekende keuze maakt voor uw erfrechtelijke kwesties.”

Hoe verloopt de verdeling van een erfenis?

De verdeling van een erfenis kan complex zijn, afhankelijk van de wensen van de overledene, de samenstelling van de nalatenschap en de relatie tussen de erfgenamen. Een gespecialiseerde erfrecht advocaat kan u begeleiden bij het proces van verdeling van de erfenis, rekening houdend met de wettelijke regels en het eventueel aanwezige testament.

Wat betekent het aanvaarden of verwerpen van een erfenis?

Het aanvaarden of verwerpen van een erfenis is een belangrijke beslissing. Door een erfenis te aanvaarden, wordt u verantwoordelijk voor zowel de bezittingen als de schulden van de overledene. Het verwerpen van een erfenis betekent dat u afstand doet van zowel de bezittingen als de schulden. Onze erfrechtadvocaten kunnen u bijstaan bij het maken van deze keuze en u adviseren over de gevolgen van uw beslissing.

Wat is de legitieme portie en kindsdeel?

De legitieme portie is het minimale deel van de erfenis waar een kind recht op heeft, ongeacht de bepalingen in het testament. Wanneer een kind onterfd is, kan het alsnog aanspraak maken op een legitieme portie. Onze erfrechtadvocaten kunnen u helpen bij het berekenen van deze legitieme portie en u bijstaan bij het opeisen ervan.

Wat is een verklaring van erfrecht en waarom is deze nodig?

Een verklaring van erfrecht is een officieel document dat wordt opgesteld door een notaris. In deze verklaring staat wie de erfgenamen zijn, wie de nalatenschap mag afwikkelen en of er een testament is opgemaakt door de overledene. Een verklaring van erfrecht kan nodig zijn om toegang te krijgen tot bankrekeningen van de overledene, om schulden af te wikkelen, of om bepaalde bezittingen, zoals een huis, op naam van de erfgenamen te zetten.

Als u betrokken bent bij een nalatenschap en een verklaring van erfrecht nodig heeft, kunnen onze gespecialiseerde erfrechtadvocaten u begeleiden bij het inschakelen van een notaris en het verkrijgen van de verklaring van erfrecht. Zij kunnen u ook adviseren over de stappen die u moet nemen na het verkrijgen van de verklaring om de nalatenschap af te wikkelen.

Wat houdt het vereffenen van de nalatenschap in?

Het vereffenen van de nalatenschap houdt in dat de nalatenschap wordt afgewikkeld en verdeeld onder de erfgenamen. Dit proces omvat het inventariseren van de bezittingen en schulden, het betalen van eventuele schulden en het verdelen van de resterende bezittingen onder de erfgenamen volgens de wettelijke regels of het testament. Onze gespecialiseerde erfrechtadvocaten kunnen u adviseren en begeleiden bij het vereffenen van de nalatenschap, rekening houdend met uw rechten en verantwoordelijkheden als erfgenaam. Zij kunnen u ondersteunen bij het nemen van beslissingen, het opstellen van documenten en het oplossen van eventuele conflicten tussen erfgenamen.

Hoe verloopt de verdeling van een erfenis?

De verdeling van een erfenis kan complex zijn, afhankelijk van de wensen van de overledene, de samenstelling van de nalatenschap en de relatie tussen de erfgenamen. Onze gespecialiseerde erfrechtadvocaten kunnen u begeleiden bij het proces van verdeling van de erfenis, rekening houdend met de wettelijke regels en het eventueel aanwezige testament. Zij kunnen u adviseren over uw rechten en plichten als erfgenaam, namens u onderhandelen en, indien nodig, procederen om uw belangen te behartigen.

Wat gebeurt er als er geen testament is?

Als er geen testament is, wordt de nalatenschap verdeeld volgens de wettelijke verdeling. De langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen zijn in dat geval de erfgenamen.

Foto van auteur

Auteur: Carla Simmelink

Carla Simmelink is advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Simmelink. Haar specialisaties zijn: familierecht, naamrecht en erfrecht in Nederlandse en internationale kwesties. Carla is een betrokken, geïnteresseerde gesprekspartner en gaat voor het beste resultaat. Pragmatisch en doelmatig behartigt zij uw belangen.

Bezoek de biografiepagina van

voor het CV.

Index