Erfrecht

Transparante communicatie en duidelijke tarieven
Juridische expertise en ervaring
Persoonlijke begeleiding en goede bereikbaarheid

Het erfrecht raakt de kern van menselijke relaties en behoort tot een van de meest complexe rechtsgebieden. Deze complexiteit ontstaat niet enkel door wet- en regelgeving. Ook de diversiteit in gezinssituaties – van samengestelde gezinnen en officieel of onofficieel samenwonenden tot aan een groeiende internationalisering met buitenlandse testamenten Het resultaat is een toename van onduidelijke erfenissituaties en, in sommige gevallen, familieconflicten.

Wanneer u te maken krijgt met een erfrechtelijke situatie, is deskundigheid en vertrouwen essentieel. De gespecialiseerde advocaten van Simmelink Advocaten staan voor u klaar met diepgaande kennis en persoonlijke begeleiding, zodat u zich gesteund voelt in al uw erfrechtelijke kwesties.

Op zoek naar een erfrechtadvocaat?

Bent u betrokken bij een erfenis of erfrechtelijke situatie en heeft u een ervaren advocaat erfrecht met kennis van zaken nodig? De erfrechtspecialisten van Simmelink advocatenkantoor staan klaar om u te helpen en te begeleiden. Zij geven u graag opheldering en juridisch advies. En speelt er een conflict? Dan helpen zij u om het op te lossen. Daarbij nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is.

Wanneer kunt u ons als erfrechtadvocaat inschakelen?

Bij complexe erfrechtelijke situaties is het van groot belang dat u zich laat adviseren door een gespecialiseerde erfrechtadvocaat. U kunt bij ons terecht voor:

 • Aanvaarden of verwerpen van een erfenis
 • Uitleg en advies over testamenten
 • Opheldering rondom legaten
 • Verdeling van de erfenis
 • Kindsdeel en legitieme portie
 • Rechten van stiefkinderen
 • Beoordelen van schenking
 • Second opinion en onafhankelijk advies
 • Rechtmatige erfgenaam
 • Geschillen met de executeur of testamentair bewindvoerder
 • Bijstand in procedures bij rechtbank

Ervaren erfrechtadvocaten

Het erfrecht is door zijn multidisciplinaire karakter een bijzonder complex gebied, waarin brede juridische kennis en ervaring onontbeerlijk zijn. Bij Advocatenkantoor Simmelink zijn we niet alleen gespecialiseerd in het erfrecht, maar hebben we ook veel ervaring in andere rechtsgebieden. Zo kunnen we vraagstukken op het gebied van erfrecht met een multidisciplinaire blik benaderen, met kennis van zowel het belastingrecht, handels- en vennootschapsrecht, vastgoedrecht, huwelijksvermogensrecht als (internationaal) familierecht.

Deze uitgebreide expertise en ervaring stellen ons in staat u te ondersteunen in alle facetten van het erfrecht.

Waarom kiest u voor Simmelink Advocaten?

“Het beste van 2 werelden: persoonlijke betrokkenheid van een klein kantoor en de professionaliteit en expertise van een groot kantoor.”

Persoonlijke betrokkenheid

Wij zijn persoonlijk betrokken bij uw zaak en begeleiden u van begin tot eind. Voor ons is toegankelijkheid essentieel: u kunt ons altijd bellen of e-mailen bij vragen. We staan altijd voor u klaar.

Expertise en actuele informatie

Als experts in ons vakgebied volgen we actief alle recente ontwikkelingen en uitspraken. Hierdoor kunnen we u altijd voorzien van nauwkeurige, actuele informatie en persoonlijk advies op maat.

Resultaatgerichte aanpak

We treden vastberaden en proactief op in uw belang. Onze benadering garandeert dat we elke juridische uitdaging voor u aangaan en altijd de best mogelijke oplossing bereiken.

Transparantie en communicatie

Wij geloven in het belang van heldere communicatie en transparantie in al onze interacties. We houden u proactief op de hoogte van de voortgang van uw zaak en alle bijbehorende kosten, zodat u altijd weet waar u aan toe bent.

De ervaringen van cliënten

Onze cliënten geven ons een beoordeling van 5 sterren. Ze waarderen de kwaliteit van het advies, onze deskundigheid, de persoonlijke betrokkenheid van onze advocaten en de heldere communicatie. Vaak horen we dat ze de stap naar ons kantoor al veel eerder hadden moeten zetten. Lees alle reviews.

Erfenis aanvaarden of verwerpen

Het aanvaarden of verwerpen van een erfenis is een belangrijke beslissing. Door een erfenis te aanvaarden, wordt u verantwoordelijk voor zowel de bezittingen als de schulden van de overledene. Het verwerpen van een erfenis betekent dat u afstand doet van zowel de bezittingen als de schulden. Onze erfrechtadvocaten informeren u over de juridische en financiële implicaties, zodat u een geïnformeerde beslissing kunt nemen.

Lees meer: Erfenis: aanvaarden of verwerpen? Advies van erfrechtadvocaat.

Uitleg en advies over testamenten

Testamenten kunnen complex en verwarrend zijn. Onze specialisten lichten elk onderdeel van het testament toe en adviseren over de gevolgen voor uw situatie.

Opheldering rondom legaten

Wij navigeren u door de specifieke juridische nuances van legaten, zodat u uw rechten begrijpt en weet hoe u daarop aanspraak kunt maken.

Verdeling van de erfenis

De verdeling van de erfenis kan complex zijn, afhankelijk van de wensen van de overledene, de samenstelling van de nalatenschap en de relatie tussen de erfgenamen. Een gespecialiseerde erfrecht advocaat kan u begeleiden bij het proces van verdeling van de erfenis, rekening houdend met de wettelijke regels en het eventueel aanwezige testament.

Met onze expertise verzekeren we een eerlijke en juridisch correcte verdeling van de nalatenschap, rekening houdend met alle betrokken partijen.

Kindsdeel of legitieme portie

De legitieme portie is het minimale deel van de erfenis waar een kind recht op heeft, ongeacht de bepalingen in het testament. Wanneer een kind onterfd is, kan het alsnog aanspraak maken op een legitieme portie.

Wij begeleiden u bij het berekenen en opeisen van uw kindsdeel of legitieme portie, waarborgend dat uw rechten als erfgenaam worden beschermd.

Rechten van stiefkinderen

Onze diensten verhelderen en bevechten de unieke erfrechtelijke rechten van stiefkinderen, zorgend voor een eerlijke behandeling binnen het gezin.

Beoordelen van schenkingen

We waarborgen dat schenkingen correct en eerlijk worden behandeld binnen de erfenis, conform het erfrecht.

Second opinion erfenisafhandeling

Twijfelt u over een eerder advies? Onze second opinion biedt een frisse, onafhankelijke blik op uw erfrechtelijke situatie.

Onderzoek naar rechtmatige erfgenaam

Wij voeren grondige onderzoeken uit naar de legitimiteit van erfgenaamclaims, waarbij we de authenticiteit van claims garanderen.

Geschillen rondom executeur of testamentair bewindvoerder

Bij conflicten vertegenwoordigen en ondersteunen wij uw belangen, of dit nu in gesprekken buiten de rechtbank is of in formele procedures.

Bijstand in rechtbankprocedures

Onze juridische experts vertegenwoordigen en begeleiden u gedurende elke stap van gerechtelijke procedures, van het opstellen van stukken en overeenkomsten tot de zitting zelf.

Wat kost een advocaat erfrecht?

De kosten van een erfrechtadvocaat kunnen variëren, beïnvloed door factoren als de complexiteit van de zaak en de benodigde uren voor advies, onderhandelingen en eventuele procedures. Het benodigde aantal uren wordt namelijk sterk bepaald door de ingewikkeldheid van de kwestie. Daarnaast kan ook de kennis en ervaring waarover de erfrechtadvocaat beschikt een rol spelen in de hoogte van het tarief en het aantal benodigde uren. Sommige advocaten hanteren een uurtarief, terwijl anderen een vast bedrag voor hun diensten rekenen maar veelal met beperkende voorwaarden.

Het is belangrijk om van tevoren duidelijkheid te krijgen over de tarieven en de verwachte kosten. Bij Simmelink Advocaten streven we ernaar om transparant te zijn over onze tarieven. Daarom bieden we een vrijblijvend gesprek aan om uw situatie en de mogelijke kosten te bespreken. Dankzij onze expertise en efficiënte aanpak kunnen we een gunstige balans bieden tussen kosten en kwaliteit van de dienstverlening, wat ons een uitstekende keuze maakt voor uw erfrechtelijke kwesties.

Wat is de verklaring van erfrecht en waarom heeft u deze nodig?

Een verklaring van erfrecht is een officieel document dat wordt opgesteld door een notaris. In deze verklaring staat wie de erfgenamen zijn, wie de nalatenschap mag afwikkelen en of er een testament is opgemaakt door de overledene. Een verklaring van erfrecht kan nodig zijn om toegang te krijgen tot bankrekeningen van de overledene, om schulden af te wikkelen, of om bepaalde bezittingen, zoals een huis, op naam van de erfgenamen te zetten.

Als u betrokken bent bij een nalatenschap en een verklaring van erfrecht nodig heeft, kunnen onze gespecialiseerde erfrechtadvocaten u begeleiden bij het inschakelen van een notaris en het verkrijgen van de verklaring van erfrecht. Zij kunnen u ook adviseren over de stappen die u moet nemen na het verkrijgen van de verklaring om de nalatenschap af te wikkelen.

Wat houdt het vereffenen van de nalatenschap in?

Het vereffenen van de nalatenschap houdt in dat de nalatenschap wordt afgewikkeld en verdeeld onder de erfgenamen. Dit proces omvat het inventariseren van de bezittingen en schulden, het betalen van eventuele schulden en het verdelen van de resterende bezittingen onder de erfgenamen volgens de wettelijke regels of het testament.

Onze gespecialiseerde erfrechtadvocaten kunnen u adviseren en begeleiden bij het vereffenen van de nalatenschap, rekening houdend met uw rechten en verantwoordelijkheden als erfgenaam. Zij kunnen u ondersteunen bij het nemen van beslissingen, het opstellen van documenten en het oplossen van eventuele conflicten tussen erfgenamen.

Wat gebeurt er als er geen testament is?

Als er geen testament is, wordt de nalatenschap verdeeld volgens de wettelijke verdeling. De langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen zijn in dat geval de erfgenamen.