Mediation bij scheiding

Transparante communicatie en duidelijke tarieven
Juridische expertise en ervaring
Persoonlijke begeleiding en goede bereikbaarheid

Is de communicatie tussen u en uw toekomstige ex-partner nog goed? En wilt u in goed overleg afspraken maken over bijvoorbeeld de kinderen, de boedelverdeling en alimentatie? Dan ligt de keuze voor een mediator voor de hand. Mediation is sneller, goedkoper en duurzamer dan wanneer u de rechter laat beslissen. Maar om uiteindelijk officieel te kunnen scheiden heeft u altijd een advocaat nodig. De keuze voor een advocaat-mediator is dan wel zo praktisch.

Op deze pagina vertellen we u meer over mediation bij scheiden.

Wilt u een afspraak of meer weten over mediation?

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is altijd gratis. We bespreken uw situatie, de mogelijkheden en geven een indicatie van de kosten. Hierin zijn we duidelijk; geen vervelende verrassingen achteraf.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Relevante onderwerpen

[list_menu menu=scheiden_menu]

Wat is mediation?

Mediation is een manier om een meningsverschil of conflict op te lossen. De mediator is een onafhankelijke en onpartijdige derde die met u en de andere partij in gesprek gaat, met als doel om de communicatie weer op gang te brengen en tot een oplossing te komen waar beide partijen achter kunnen staan. In de meeste gevallen kan met mediation een procedure bij de rechtbank – en de daarmee gepaard gaande hoge advocaatkosten – worden voorkomen. Daarnaast is mediation goed voor het contact tussen partijen op de lange termijn, aangezien de mediator ook aandacht besteed aan de onderlinge communicatie.

Mediation bij een scheiding

Hoewel veel mensen bij mediation zullen denken aan relatietherapie, is dat niet wat een scheidingsmediator doet. Een scheidingsmediator helpt u om afspraken te maken over de gevolgen van uw echtscheiding. Bijvoorbeeld over de echtelijke woning, het pensioen, alimentatie en een eventuele onderneming. De gemaakte afspraken legt de mediator vast in een echtscheidingsconvenant.

Heeft u samen minderjarige kinderen? Dan moet u daar ook afspraken over maken. Zo zult u onder meer moeten beslissen waar de kinderen gaan wonen (hun hoofdverblijf hebben) en wanneer zij bij welke ouder zijn. Daarnaast moet u ook afspraken maken over de bijdrage in de kosten van de kinderen (alimentatie). Deze afspraken legt de mediator vast in een ouderschapsplan.

De afspraken die u met behulp van de mediator maakt zijn dus belangrijke afspraken, die u duidelijkheid geven en u in de toekomst verder zullen helpen. Voor mediation is overigens niet vereist dat u en uw toekomstige ex-partner het op voorhand over alle onderwerpen eens zijn. Ook als u het met elkaar oneens bent, kunt u daarover in gesprek met de mediator. Het is vooral nodig dat u allebei de intentie heeft om er samen uit te komen.

Werkwijze echtscheidingsmediation

Elke scheiding is anders, waardoor elk mediationtraject uniek is. Een mediator levert dus altijd maatwerk. Toch verloopt het traject meestal volgens een aantal vaste stappen:

Een goede scheidingsmediator vinden

Als u gaat navragen of online op zoek gaat, zult u merken dat u uit veel mediators kunt kiezen. Voor u is het belangrijk dat u een mediator uitkiest die gespecialiseerd is in echtscheidingen en bij voorkeur tevens advocaat is. Deze mediator heeft specialistische kennis van en ervaring in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Het is belangrijk dat u en uw ex-partner samen voor een geschikte mediator kiezen, althans allebei achter de keuze voor een bepaalde mediator staan.

Heeft u samen een mediator uitgekozen, dan zal één van u contact met hem of haar moeten opnemen om een afspraak te maken. Uiteraard dient u het beiden eens te zijn met het uurtarief van de mediator.

Het eerste mediationgesprek

Vervolgens voert de mediator een eerste gesprek met u en uw ex-partner. Het is de bedoeling dat u altijd allebei naar de afspraken met de mediator komt. In het eerste gesprek legt de mediator uit wat mediation inhoudt. Ook wordt de mediationovereenkomst besproken en getekend. Hierin spreekt u onder andere af dat er een geheimhoudingsplicht geldt voor alles wat tijdens de mediation besproken wordt (dit betekent dat u het niet tegen elkaar mag gebruiken als u er samen niet uitkomt), dat mediation vrijwillig is en dat het traject op elk moment door beide partijen beëindigd kan worden. Daarnaast wordt uw situatie besproken.

De opvolgende mediationgesprekken

In de opvolgende gesprekken worden alle belangrijke juridische gevolgen van uw echtscheiding besproken. U ontvangt hierbij juridisch advies en er wordt bijvoorbeeld een partneralimentatieberekening en/of een kinderalimentatieberekening gemaakt. Hierdoor kunt u beiden weloverwogen beslissingen nemen over de te maken afspraken. Afhankelijk van hoe snel u het met elkaar eens bent, zullen er meer of minder gesprekken nodig zijn om tot totale overeenstemming te komen over de afwikkeling van de echtscheiding.

De afronding

Bent u tot een afspraak of afspraken gekomen waar u en uw toekomstige ex-partner het over eens zijn? Dan worden deze in een echtscheidingsconvenant en – als er minderjarige kinderen zijn – een ouderschapsplan vastgelegd. Indien u niet voor een advocaat-mediator, maar een mediator heeft gekozen, kunt u hierna gezamenlijk een advocaat verzoeken om de scheiding bij de rechtbank aan te vragen. Nadat de rechter de afspraken heeft goedgekeurd, spreekt hij of zij de scheiding uit. Tot slot kunt u de scheiding bij de gemeente inschrijven, waardoor deze met ingang van de datum van de inschrijving definitief is.

De voordelen van mediation bij scheiden

  • Mediation is minder duur: kiest u voor de hulp van een mediator, dan hoeft u niet allebei een eigen advocaat in te schakelen. De kosten voor de mediator kunt u delen.
  • Mediation is beduidend sneller: zoals u hierboven waarschijnlijk heeft gelezen, kunt u al binnen een aantal gesprekken tot goede afspraken komen. Onderhandelen via een advocaat of een rechtszaak tegen uw ex-partner neemt aanzienlijk meer tijd in beslag. Dit kan zomaar een aantal maanden schelen.
  • Duurzame afspraken: het doel van mediation is om tot afspraken te komen waar u beiden achter staat. Dat kunnen ook creatieve- of maatwerkafspraken zijn. Tijdens een rechtszaak zal uw advocaat uw belangen behartigen, maar doet een rechter uiteindelijk de uitspraak. Het risico bestaat dat deze uitspraak nadelig is voor u of onvoldoende maatwerk biedt voor u beiden.
  • Beter contact na de scheiding: mediation heeft ook het belangrijke doel om op een goede manier tot afspraken te komen. Er vindt overleg plaats. Een scheiding is altijd moeilijk, maar mediation voorkomt dat u met een conflict uit elkaar gaat. Met name wanneer u kinderen heeft, is het erg fijn dat u met elkaar kunt blijven praten. Via uw kinderen zult u namelijk altijd met elkaar verbonden blijven en regelmatig met elkaar moeten overleggen.

Kosten mediation bij scheiden

De exacte kosten van mediation hangen af van het uurtarief van de mediator, de duur van de gesprekken en het aantal gesprekken dat gevoerd wordt. Deze kosten kunt u delen met uw ex-partner. De afspraken daarover kunt u vastleggen in de mediation-overeenkomst, die tijdens het eerste gesprek wordt besproken en getekend.

Duur mediation bij scheiden

Een gemiddelde scheiding bij een mediator duurt meestal tussen de 1 en 3 maanden. Uiteraard hangt dit ook af van de de vraag hoe snel en vaak u en uw aanstaande ex-partner de tijd kunnen nemen om de scheiding te bespreken. Daarnaast hangt het af van jullie verstandhouding.

Bij mediation vinden er meestal 3 gesprekken plaats die gemiddeld anderhalf uur duren. U bepaalt samen met uw aanstaande ex-partner hoeveel tijd er tussen deze sessies zit. De advocaat-mediator begeleidt het gesprek en zorgt er voor dat u beiden uw verhaal kan doen, zodat u beiden voldoende aan bod komt en de rust bewaard blijft bij spanningen.

Mediation bij Advocatenkantoor Simmelink

Wilt u een afspraak of meer weten?

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is altijd gratis. We bespreken uw situatie, de mogelijkheden en geven een indicatie van de kosten. Hierin zijn we duidelijk; geen vervelende verrassingen achteraf.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hier vindt u veelgestelde vragen van cliënten over het scheiden met een mediator

Wat is mediation bij echtscheiding?

Tijdens mediation kunnen u en uw (ex-)partner de problemen bespreken en meningsverschillen uit de wereld helpen. Hierdoor kan het contact na de mediation behouden blijven. U bepaalt zelf, met uw (ex-)partner, wat u afspreekt. Mediation is maatwerk en gericht op wat er in uw situatie tot goede afspraken leidt.

Wat kost een mediator bij een echtscheiding?

Voor een mediator betaalt u normaal gesproken een uurtarief. Vaak betalen beide partijen allebei de helft van de kosten. Natuurlijk kunt u onderling andere afspraken maken over de verdeling.