Personen- en familierecht - Simmelink Advocaten

Persoonlijk betrokken bij uw situatie
Deskundig voor betrouwbaar advies en begeleiding
Resultaatgerichte oplossingen met advocaten, mediation en second opinion

Het zoeken naar antwoorden op juridische kwesties in het personen- en familierecht kan vaak overweldigend en emotioneel belastend zijn. Het gaat om gevoelige vraagstukken zoals echtscheiding, uit elkaar gaan, alimentatie of het gezamenlijk gezag als ouders over kinderen en uw privéleven.

Voor juridische kwesties heeft u helder en deskundig advies en begeleiding nodig. U moet beslissingen nemen die een grote invloed op uw leven en dat van uw familie hebben. Bij Simmelink Advocaten voorzien de personen- en familierecht advocaten en scheidingsmediators u van degelijk advies en begeleiding, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken.

Wij zijn ervaren personen- en familierechtadvocaten zijn gespecialiseerd in zowel nationaal als internationaal personen- en familierecht (internationaal privaatrecht). We geven u advies en begeleiding bij iedere stap voor de volgende juridische kwesties:

Onze personen- en familierecht advocaten en scheidingsmediators kunnen u op de onderstaande wijze bijstaan:

 • Advocaat
  Als advocaat vertegenwoordigen en adviseren we u in juridische zaken, we pleiten voor uw belangen in rechtszaken en geven we deskundig advies over diverse wet- en regelgeving.
 • Mediation
  Bij mediation zijn we een neutrale derde partij, de mediator, om voor beide partijen tot een aanvaardbare oplossing te komen bij een geschil.
 • Second opinion
  Bij ons kunt u terecht voor aanvullend juridisch advies of beoordeling van een andere advocaat dan de oorspronkelijke, om de aanpak of strategie van een juridische kwestie te heroverwegen.
 • Online scheiden
  We bieden de mogelijkheid om met beeldbellen de echtscheiding te regelen. Cliënten maken veel gebruik van deze mogelijkheid, vooral als de reistijd langer is zoals bij internationale scheidingen.

Wij zorgen voor een aanpak die is afgestemd op uw unieke situatie. Heldere afspraken brengen rust om het nieuwe leven (zonder elkaar) weer op te bouwen.

We zijn gespecialiseerd in het personen- en familierecht en ons team van advocaten en mediators biedt persoonlijke en op maat gemaakte juridische diensten aan particulieren, ondernemers en expats, in en buiten Nederland.

Wilt u een afspraak maken of meer weten?
Neem contact op

Echtscheiding, uit elkaar gaan of ontbinding geregistreerd partnerschap 

Bij een scheiding, het ontbinden van een geregistreerd partnerschap of het beëindigen van een samenleving komen zowel emotionele als praktische uitdagingen kijken. U dient belangrijke beslissingen over uw toekomst te nemen en moet afspraken maken met uw ex-partner.

Wij bieden begeleiding op zowel emotioneel als juridisch vlak tijdens het scheidingsproces. Een echtscheiding gaat vaak gepaard met verdriet en teleurstelling, maar soms ook woede. De emotionele toestand van een cliënt die onlangs heeft vernomen dat zijn echtgenoot wil scheiden, verschilt vaak van die van een cliënt die zelf de beslissing tot scheiding heeft genomen. Het is belangrijk te erkennen dat u en uw echtgenoot zich mogelijk in verschillende fasen van het echtscheidingsproces bevinden. 

Goede informatie, advies en ondersteuning door een in personen- en familierecht gespecialiseerde advocaat of scheidingsmediator zijn essentieel om goed geïnformeerd de juiste beslissingen te kunnen nemen. 

Echtscheiding

Als u bent getrouwd en gaat scheiden, kunt u dat doen via mediation of via een procedure met een eigen advocaat. In het eerste geval legt u de afspraken die u met uw aanstaande ex-partner maakt vast in het echtscheidingsconvenant. Denk hierbij aan afspraken over de woning, het pensioen, de eigen zaak en alimentatie. En zijn er minderjarige kinderen? Dan moet u over hen afspraken maken in een ouderschapsplan.

Lees meer: Echtscheiding.

Ontbinden geregistreerd partnerschap

De ontbinding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap verloopt meestal op dezelfde manier als een echtscheiding. Ook komen dezelfde onderwerpen aan de orde, zoals de verdeling van uw bezittingen, de berekening van de alimentatie en – als er minderjarige kinderen zijn – het opstellen van een ouderschapsplan. Soms is het mogelijk een geregistreerd partnerschap in overleg te ontbinden, zonder dat er een uitspraak van de rechtbank nodig is.

Lees meer: Ontbinden geregistreerd partnerschap.

Uit elkaar bij ongehuwd samenwonen / beëindigen samenleving

Veel stellen die ongehuwd samenwonen en uit elkaar gaan, vragen zich vaak af wat de juridische gevolgen zijn. Veel regels die gelden bij een echtscheiding gelden namelijk niet voor ongehuwde ex-partners. Wat gebeurt er dan met de kinderen en de huur- of koopwoning? Hoe wordt het vermogen verdeeld, bestaat er recht op alimentatie en welke rol speelt het samenlevingscontract?

Lees meer: Uit elkaar bij ongehuwd samenwonen of beëindiging samenleving

Scheiden van tafel en bed

Scheiden van tafel en bed betekent dat u voor de wet getrouwd blijft, maar uw (ex-)partner en u gescheiden van elkaar gaan leven. U deelt dus geen tafel en bed meer, en u bent ook geen fiscaal partners meer. Ook alle bezittingen moeten tussen u en (ex-)partner worden verdeeld. U kunt verschillende redenen hebben om te kiezen voor een scheiding van tafel en bed.

Lees meer: Scheiden van tafel en bed

Scheiden en een eigen bedrijf

Gaat u scheiden en heeft u een eigen bedrijf? Of is uw partner ondernemer? Dan heeft een echtscheiding of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap vaak ook gevolgen voor de onderneming. En spelen niet meer alleen uw persoonlijke belangen of de kinderen een rol, maar ook de belangen en het voortbestaan van de zaak. Dan is het belangrijk dat u zich laten adviseren door een echte specialist.

Lees meer: Scheiden en een eigen bedrijf als een ondernemer

Internationale scheiding: grensoverstijgende juridische uitdagingen

Een scheiding is al complex, maar bij internationale echtscheidingen met verschillende nationaliteiten of verblijfslanden wordt het nog ingewikkelder.

Als u bijvoorbeeld een buitenlandse partner heeft of in het buitenland woont, krijgt de echtscheiding een internationaal karakter. Hierdoor moet u rekening houden met Europese verordeningen en internationale verdragen. In dat geval is gespecialiseerd advies noodzakelijk. Hiervoor kunt u terecht bij Advocatenkantoor Simmelink.

Bij internationale scheidingen komen specifieke vraagstukken kijken:

 • Welk personen- en familierecht van welk land is van toepassing?
 • In welk land of welke rechtbank bevoegd is om de scheiding te behandelen?
 • Hoe wordt invulling gegeven aan de omgangsregeling over de landsgrenzen?
 • Welke afspraken worden over de partner- en kinderalimentatie gemaakt in relatie tot het toepasselijk recht? Er zijn bijvoorbeeld grote verschillen of u in de Verenigde Staten of in Nederland gaat scheiden.
 • Hoe worden de internationale bezittingen en schulden verdeeld?
 • En hoe zorgen we dat een echtscheiding internationaal, in de betrokken landen, erkend wordt?

Lees meer: Internationaal scheiden.

Lees meer: Internationaal scheiden.

Partneralimentatie 

Partneralimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de ene ex-partner aan de andere ex-partner. De verplichting om partneralimentatie te betalen ontstaat na een scheiding of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap, als een van de ex-partners (de andere echtgenoot) niet in staat is om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien. 

In de meeste gevallen betaalt de alimentatieplichtige gedurende een aantal jaar maandelijks een bedrag aan de alimentatiegerechtigde, maar het is ook mogelijk om in onderling overleg te besluiten om de alimentatieverplichting af te kopen door betaling van een bedrag ineens. Ook is het mogelijk om andere afwijkende afspraken te maken. 

Bezoek onze pagina over partneralimentatie voor essentiële informatie over dit onderwerp en hoe wij u kunnen bijstaan.

Lees meer: Partneralimentatie

Kinderalimentatie 

Kinderalimentatie is een financiële regeling waarbij de ene ouder na een scheiding een bedrag betaalt aan de andere ouder, bedoeld als bijdrage in de kosten van de kinderen. Dit is omdat ouders, ook na een scheiding, gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen, inclusief de financiële aspecten. 

Om een eerste indicatie te krijgen van het bedrag aan kinderalimentatie dat u mogelijk moet betalen of zou kunnen ontvangen, kunt u gebruikmaken van onze gratis rekentool kinderalimentatie. Deze calculator stelt u een aantal vragen over uw gezinssituatie en het inkomen van zowel u als uw ex-partner, om zo een schatting te geven van het te verwachten alimentatiebedrag. 

Lees meer: Kinderalimentatie

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is een document waarin u vastlegt hoe u en uw partner de verzorging en opvoeding van de kinderen willen regelen als u eenmaal uit elkaar bent.

Door het opstellen van een ouderschapsplan wordt u als het ware gedwongen om goed na te denken over het welzijn van de kinderen na de scheiding en het effect van uw keuzes op de kinderen. Hierdoor kunt u onduidelijkheden, onrust en conflicten achteraf voorkomen. En dat is – zeker voor de kinderen – wel zo prettig. 

Lees meer: Ouderschapsplan

Gezamenlijk gezag als ouders over kinderen

Het gezamenlijk gezag als ouders over kinderen betreft de verantwoordelijkheden en rechten van ouders voor hun minderjarige kinderen. Het gaat hierbij om besluitvorming rond opvoeding, verzorging en het vermogen van het kind. Wanneer ouders niet samenleven of scheiden, komt de kwestie van het gezag vaak naar voren. Dit kan variëren van gezamenlijk gezag, waar beide ouders inspraak hebben, tot eenhoofdig gezag met één beslissende ouder.

Lees meer: Hoe kan ik gezamenlijk gezag als ouders aanvragen?

Lees een verhaal uit de praktijk over ouderlijk gezag: Erkenning buitenlandse man voor gezag.

Verdeling van gemeenschap van goederen of afwikkeling huwelijkse voorwaarden 

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap in Nederland zijn er drie situaties:

Vanaf 1 januari 2018 valt u bij het trouwen standaard onder de ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Dit houdt in dat bezittingen en schulden die u vóór het huwelijk had, uw persoonlijke eigendom blijven.

Indien u echter vóór 1 januari 2018 bent getrouwd, dan behoren alle bezittingen en schulden tot het gezamenlijk eigendom. Dezelfde regels zijn van toepassing op geregistreerd partnerschap. Voor het vastleggen van afwijkende afspraken kunt u terecht bij een notaris.

Als advocatenkantoor hebben we veel praktijkervaring met situaties betreffende huwelijkse voorwaarden. Wij kunnen waardevolle inzichten en adviezen bieden, gebaseerd op onze uitgebreide ervaring in het personen- en familierecht. Een second opinion kan u helpen om de juiste voorwaarden op te nemen, zodat uw belangen optimaal beschermd zijn.

Beperkte gemeenschap van goederen (op of na 1 januari 2018 getrouwd)

Indien u op of na 1 januari 2018 bent getrouwd, valt u automatisch onder het regime van de beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat:

 • Eigendommen of schulden die u voor het huwelijk persoonlijk bezat blijven uw persoonlijk eigendom. Bijvoorbeeld een huis of auto die alleen op uw naam stond.
 • Goederen of schulden die u en uw partner vóór het huwelijk samen hadden blijven gemeenschappelijk eigendom.
 • Alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verworven worden gemeenschappelijk bezit.
 • Erfenissen of giften die u ontvangt zijn persoonlijk eigendom en worden niet gedeeld met uw partner, zelfs als u deze ontvangt tijdens uw huwelijk.

Deze regels zijn eveneens van toepassing op geregistreerd partnerschap.

Algehele gemeenschap van goederen (getrouwd voor 1 januari 2018)

Indien u voor 1 januari 2018 in het huwelijk bent getreden, viel u automatisch onder het stelsel van de algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat:

 • Alle bezittingen en schulden die zowel voor als tijdens het huwelijk zijn verworven worden gemeenschappelijk eigendom van u en uw partner.
 • Indien u bijvoorbeeld al een eigen huis had voor het huwelijk, dan werd dit huis vanaf het moment van trouwen gemeenschappelijk eigendom.
 • Uitzonderingen zijn erfenissen of schenkingen die alleen aan één partner zijn gedaan.

Deze regelgeving is eveneens van toepassing op geregistreerd partnerschap.

Huwelijkse voorwaarden

Bij huwelijkse voorwaarden hangt de verdeling af van de afspraken die u heeft gemaakt. Huwelijkse voorwaarden bieden de mogelijkheid om eigen afspraken te maken over bezittingen en schulden. Dit is nuttig als één van u een eigen bedrijf heeft of om bepaalde bezittingen, zoals familie-erfstukken, apart te houden.

Deze voorwaarden worden opgesteld door een notaris en kunnen tijdens het huwelijk worden gewijzigd. Bij een scheiding hangt de verdeling af van de afspraken die u heeft gemaakt. 

Bij Advocatenkantoor Simmelink begrijpen we dat elke situatie uniek is. Wij benaderen de verdeling van uw vermogen met zorg en aandacht voor uw persoonlijke omstandigheden. Of het nu gaat om spaargeld, onroerend goed, aandelen, of persoonlijke bezittingen zoals sieraden of kunst.

Bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden kunnen wij met u meedenken om de juiste voorwaarden op te nemen. Wij brengen veel praktijkervaring is. Neem contact met ons op voor een second opinion.

Pensioen verdelen bij echtscheiding

Volgens de Nederlandse wetgeving heeft u recht op de helft van het pensioen dat uw ex-partner heeft opgebouwd. U kunt echter ook kiezen voor andere verdelingsafspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Wettelijk recht op de helft

In geval van een scheiding hebben u en uw ex-partner beiden recht op de helft van elkaars pensioen. Dit is wettelijk bepaald. Het betreft het pensioen dat is opgebouwd gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Deze methode van verdelen staat bekend als ‘pensioenverevening’.

Eigen verdeling kiezen

U kunt ervoor kiezen het pensioen anders te verdelen door hierover specifieke afspraken te maken. Voorafgaand of tijdens het huwelijk kunnen deze door een notaris worden vastgelegd in uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Bij de echtscheiding kan de advocaat de verdeling vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Dit document bevat alle gemaakte afspraken, waaronder de verdeling van bezittingen, woning, pensioen, schulden en de regeling van alimentatie.

Uitzonderingen op pensioenverdeling

De volgende pensioenvormen hoeven niet verdeeld te worden:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  De pensioenuitkering van de Nederlandse overheid;
 • Lijfrente
  Een verzekeringsvorm die uitkeert tot de verzekerde overlijdt of tot een einddatum die vooraf is bepaald.
 • Nabestaandenpensioen
  Een uitkering die aan de partner of kinderen van een overleden persoon wordt verstrekt, vaak gebaseerd op het pensioen dat de overledene had opgebouwd.

Onze werkwijze

In de loop der jaren hebben wij een schat aan kennis en ervaring opgedaan binnen het personen- en familierecht, zowel nationaal als internationaal. Met deze ervaring en expertise kunnen we u in alle gevallen met de juiste werkwijze ondersteunen.

Advocaat

Als advocaat kunnen we u op verschillende manieren bijstaan als u gaat scheiden of uit elkaar gaat. Wij kunnen adviseren, bemiddelen, onderhandelen en procederen bij de rechtbank om uw belangen te behartigen. Voordat we een procedure bij de rechtbank starten proberen we een regeling met de wederpartij te treffen.

Mediator

Bij mediation helpt een onpartijdige bemiddelaar u bij uw echtscheiding, de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap of als u als samenwoners uit elkaar gaat. De mediator is onafhankelijk en gaat met u en de andere partij in gesprek over een oplossing waar u allebei mee geholpen bent.

Second opinion

Heeft u al een advocaat of mediator, maar twijfelt u over de richting en de voortgang van het traject? Of wilt u advies over (een deel van) van een lopende zaak? Bij een second opinion kijken we op een discrete wijze met een neutrale en objectieve blik naar uw zaak. Daarnaast kunnen we u adviseren om na een uitspraak al dan niet in hoger beroep te gaan.

Online scheiden

Als u verder weg woont, of in het buitenland, is het niet altijd mogelijk of praktisch om op ons kantoor af te spreken. Bij ons is dat geen probleem. Het is ook mogelijk om via videobellen (een beveiligde verbinding) met onze advocaten te spreken. Desgewenst kunnen we fysieke afspraken en beeldbellen combineren. Samen met ons kunt u hier een keuze in maken die het beste bij uw situatie past. Waar u ook voor kiest, onze kwaliteit en het persoonlijke contact blijft gegarandeerd.

Veelgestelde vragen

Wat is familierecht? 

Personen- en familierecht is een rechtsgebied van het burgerlijk recht, dat zich richt op allerlei vormen van familiebetrekkingen, zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding en bescherming van personen. Dit recht staat onder andere beschreven in het Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast speelt ook het internationaal recht een grote rol. Zo zijn in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) de belangrijkste regels met betrekking tot het familierecht opgenomen, die van grote invloed zijn in Nederland. Vooral het grondrecht op family life (gezinsleven), artikel 8 EVRM, heeft grote invloed op de rechtspraak en wetgeving.

Wat is de burgerlijke stand?

De burgerlijke stand is een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het registreren van belangrijke levensgebeurtenissen van personen. Tenminste de volgende zaken worden geregistreerd:

 • Geboorteregistratie
  Na de registratie volgt de uitgifte van een geboorteakte, een officieel document dat de geboortedatum, plaats, en namen van de ouders van het kind bevestigt.
 • Huwelijksregistratie
  Na het trouwen van een koppel wordt het huwelijk geregistreerd bij de burgerlijke stand. Dit resulteert in een huwelijksakte, die het wettelijke bewijs is van het huwelijk.
 • Registratie van geregistreerd partnerschap
 • Echtscheidingsregistratie
  Wanneer een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt ontbonden, wordt dit eveneens geregistreerd bij de burgerlijke stand.
 • Overlijdensregistratie
  Het overlijden van een persoon wordt geregistreerd bij de burgerlijke stand, wat leidt tot de uitgifte van een overlijdensakte.
 • Wijzigingen in persoonlijke gegevens
  De burgerlijke stand ook verantwoordelijk zijn voor het registreren van wijzigingen in persoonlijke gegevens, zoals voornaamswijzigingen.

Wat kost een familierecht advocaat? 

Bij Simmelink Advocaten begrijpen we dat de kosten van juridische bijstand een belangrijke overweging zijn. Daarom streven we naar helderheid en transparantie in onze tarieven. De kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de complexiteit van uw zaak en de ervaring van de advocaat. 

We bieden verschillende tariefstructuren aan: 

 • Uurtarief 
  Dit is afhankelijk van de aard en complexiteit van uw zaak. We bespreken dit tarief tijdens het intakegesprek. 
 • Vaste prijs 
  Voor bepaalde diensten, zoals voornaamswijzigingen en alimentatieberekeningen, bieden we een vaste prijs. 
 • Gefinancierde rechtsbijstand (voorheen: pro deo advocaat)
  Afhankelijk van uw inkomen, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt. 
 • Rechtsbijstandverzekering 
  Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kan deze de kosten dekken. 

We zorgen voor periodieke facturatie zodat u altijd een duidelijk overzicht heeft van de kosten. Tijdens het gratis en vrijblijvende intakegesprek geven we u een nauwkeurig overzicht van de verwachte kosten, zodat u weet waar u aan toe bent. 

Wat doet een familierecht advocaat van Advocatenkantoor Simmelink? 

Als personen- en familierecht advocaten en scheidingsmediator richten we ons op elke familierechtelijke kwestie de betrekking heeft op familierelaties en uw privéleven. Wij bieden een volledig en uitgebreid pakket van diensten voor het personen- en familierecht: 

 1. Juridisch advies en begeleiding:  
  Wij bieden u deskundig juridisch advies en begeleiden u in het personen- en familierecht. Dit omvat echtscheidingen, alimentatie, ouderlijk gezag, en de afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden. 
 2. Bemiddeling en mediation:  
  Als u en uw partner bereid zijn samen te werken, kunnen wij als mediator optreden om u te helpen een minnelijke schikking te bereiken. Dit is vaak het geval bij echtscheidingen en het opstellen van ouderschapsplannen. 
 3. Ondersteuning bij echtscheidingen:  
  Wij begeleiden en adviseren u bij alle aspecten van een echtscheiding, van de verdeling van uw bezittingen tot kinderalimentatie en het opstellen van een ouderschapsplan. 
 4. Advies over huwelijkse voorwaarden
  Wij helpen u bij het opstellen, beoordelen en wijzigen van huwelijkse voorwaarden, zowel voor als tijdens uw huwelijk.
 5. Afhandeling van erfrechtelijke kwesties
  Onze expertise strekt zich ook uit tot erfrecht, waarbij wij u adviseren over testamenten, erfenissen en de verdeling van nalatenschappen. 
 6. Internationaal familierecht
  Voor u met internationale aspecten in uw familierecht kwesties bieden wij gespecialiseerde kennis in internationaal privaatrecht. 

Bij Simmelink Advocaten begrijpen we dat familierechtelijke kwesties vaak emotioneel beladen zijn. Wij benaderen elke zaak met empathie en streven naar oplossingen die in het beste belang zijn van alle betrokken partijen. Voor meer informatie over onze diensten in het personen- en familierecht, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen of onze website te bezoeken. 

Wat is de invloed van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) op het familierecht?

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) speelt een belangrijke rol in van het vormgeven van de familierechtelijke wetgeving en rechtspraak in Nederland, door het stellen van fundamentele normen en het beschermen van individuele rechten binnen de context van familierelaties.

De belangrijkste onderwerpen zijn:

Mijn ex betaalt de alimentatie niet 

Als u geconfronteerd wordt met het probleem dat uw ex-partner de alimentatie niet betaalt, kunt u een beroep doen op het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO is een overheidsinstantie die u kan helpen bij het innen van de alimentatie. Zij treden op wanneer de alimentatieplichtige zijn of haar betalingsverplichtingen niet nakomt. 

De ervaringen van cliënten

Onze cliënten geven ons een beoordeling van 5 sterren. Ze waarderen de kwaliteit van het advies, onze deskundighied, de persoonlijke betrokkenheid van onze advocaten en de heldere communicatie. Vaak horen we dat ze de stap naar ons kantoor al veel eerder hadden moeten zetten. Lees alle reviews.

Gerelateerde artikelen

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste trends en ontwikkelingen, of verdiepen in zaken waarmee we onze cliënten hebben bijgestaan? Wij delen actueel nieuws en praktijkvoorbeelden in de vorm van blogs en verhalen uit de praktijk.

Vader met zoon op het strand

Erkenning buitenlandse man van Nederlands kind

In het verleden heeft hij een kortstondige relatie gehad met een Nederlandse vrouw, Lisanne, toen samen in Japan woonden. Kort nadat hun relatie was beëindigd liet Lisanne aan Thomas weten dat ze in verwachting is.  Zij wil niet zeggen of hij de vader is of niet. Thomas wil graag laten officieel laten bevestigen dat hij de (juridisch) vader van Simon is. De vrouw vindt het niet fijn dat vader en zoon elkaar hebben gevonden.
Lees meer
alimentatie berekenen simmelink

Kinderalimentatie berekenen bij inkomensstijging van ex-partner

Wanneer er sprake is van een verandering in het inkomen van een ex-partner, kan dit gevolgen hebben voor de kinderalimentatie. Bij Simmelink Advocaten zijn we gespecialiseerd in het maken van deze berekeningen. In dit artikel leggen we aan de hand van een voorbeeldsituatie uit hoe we te werk gaan.
Lees meer
Vlaggen van Noorwegen en Oostenrijk. Het betreft een internationale echtscheiding.

Internationale echtscheiding in Nederland: het verhaal van Oostenrijkse Lukas en Noorse Elise

Lukas, een Oostenrijker, ontmoette Elise, een Noorse, tijdens een vakantie in Noorwegen. Ze werden verliefd en hun avontuur bracht hen naar Salzburg, Oostenrijk, waar ze besloten te trouwen.
Lees meer
Lees meer blog artikelen
Foto van auteur

Auteur: Carla Simmelink

Carla Simmelink is advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Simmelink. Haar specialisaties zijn: familierecht, naamrecht en erfrecht in Nederlandse en internationale kwesties. Carla is een betrokken, geïnteresseerde gesprekspartner en gaat voor het beste resultaat. Pragmatisch en doelmatig behartigt zij uw belangen.

Bezoek de biografiepagina van

Carla Simmelink

voor het CV.