Personen- en familierecht - Simmelink Advocaten

Persoonlijk betrokken bij uw situatie
Deskundig voor betrouwbaar advies en begeleiding
Resultaatgerichte oplossingen met advocaten, mediation en second opinion

Familierecht bij Simmelink Advocaten

Het zoeken naar juridische antwoorden in het familierecht kan overweldigend zijn. U heeft vragen over onderwerpen zoals echtscheiding, alimentatie, en gezamenlijk gezag, die diepe impact op uw privéleven hebben.

Bij Simmelink Advocaten begrijpen we de emotionele belasting van deze kwesties. Onze ervaren advocaten en mediators bieden deskundig advies, blijven op de hoogte van wetswijzigingen, en begeleiden u met actuele informatie.

Onze specialisten in nationaal en internationaal familierecht staan klaar om u te helpen bij complexe scheidingen, internationale zaken en vermogensverdeling, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken.

Neem contact met ons op voor een gratis gesprek om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen en welke mogelijkheden er voor u zijn.

Waar kunnen we u mee helpen?

Wilt u direct een van onze experts spreken?
Bel dan 030 – 3078732 (9:00 – 17:00, ma – vr)
Contactformulier

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Familierecht

Scheiden en uit elkaar
Internationaal
Kinderen
Alimentatie
Kinderalimentatie
Vermogensverdeling
Huwelijkse voorwaarden
Pensioen

Scheiden en uit elkaar gaan

Echtscheiding
Internationale scheiding
Ontbinden geregistreerd partnerschap
Uit elkaar bij ongehuwd samenwonen
Scheiden van tafel en bed
Scheiden en eigen bedrijf

Onze diensten

Advocaat
Mediation
Second opinion
Onafhankelijk advies bij mediation
Online scheiden
Neem contact op

Echtscheiding en uit elkaar gaan 

Echtscheiding is een van de meest voorkomende en complexe zaken in het familierecht, waarbij specialistische kennis en aandacht voor het emotionele aspect essentieel zijn.

Voor cliënten is een scheiding vaak een emotioneel proces. Bij Simmelink Advocaten begrijpen we de variërende situaties: van degene die net heeft gehoord dat de partner wil scheiden tot diegenen die gezamenlijk dit besluit hebben genomen. We besteden aandacht aan de oorzaken en emotionele aspecten van de scheiding, en begeleiden u zorgvuldig door het proces.

Onze advocaten bieden specialistische kennis om complexe familierechtelijke kwesties te beheersen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u via mediation of met een eigen advocaat bijstaan. Bij een scheiding maken we afspraken over de woning, het vermogen, het pensioen, de eigen zaak en alimentatie. Daarnaast stellen we, indien er minderjarige kinderen zijn, een ouderschapsplan op om de zorg en afspraken rondom de kinderen vast te leggen.

Bij Simmelink Advocaten staan uw belangen en emoties centraal. Wij begeleiden u met deskundigheid en zorg door het scheidingsproces. Het inschakelen van een advocaat betekent niet dat er sprake moet zijn van conflict. Onze advocaten kennen de juridische consequenties van verschillende besluiten en helpen u de juiste keuzes te maken.

Vooral bij complexere situaties, zoals ondernemingen of aanzienlijk vermogen, is het verstandig om in een vroeg stadium een advocaat in te schakelen. Dit zorgt ervoor dat uw belangen optimaal worden behartigd en u goed wordt begeleid.

Partneralimentatie 

Partneralimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de ene ex-partner aan de andere ex-partner. De verplichting om partneralimentatie te betalen ontstaat na een scheiding of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap, als een van de ex-partners (de andere echtgenoot) niet in staat is om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien. 

In de meeste gevallen betaalt de alimentatieplichtige gedurende een aantal jaar maandelijks een bedrag aan de alimentatiegerechtigde, maar het is ook mogelijk om in onderling overleg te besluiten om de alimentatieverplichting af te kopen door betaling van een bedrag ineens. Ook is het mogelijk om andere afwijkende afspraken te maken. 

Kinderalimentatie 

Kinderalimentatie is een financiële regeling waarbij de ene ouder na een scheiding een bedrag betaalt aan de andere ouder, bedoeld als bijdrage in de kosten van de kinderen. Dit is omdat ouders, ook na een scheiding, gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen, inclusief de financiële aspecten. 

Om een eerste indicatie te krijgen van het bedrag aan kinderalimentatie dat u mogelijk moet betalen of zou kunnen ontvangen, kunt u gebruikmaken van onze gratis rekentool kinderalimentatie. Deze calculator stelt u een aantal vragen over uw gezinssituatie en het inkomen van zowel u als uw ex-partner, om zo een schatting te geven van het te verwachten alimentatiebedrag. 

Vermogensverdeling

Bij een echtscheiding is de verdeling van vermogen een van de belangrijkste en complexe aspecten. Advocatenkantoor Simmelink staat u bij met deskundige juridische hulp om deze kwesties zorgvuldig en rechtvaardig af te handelen. Onze ervaren advocaten helpen u met:

 • Het inventariseren en verdelen van bezittingen en schulden.
 • Het opstellen van een eerlijk verdelingsplan.
 • Alles rondom het eigenaarschap van de woning: overnemen, blijven wonen of verkopen?
 • Het behartigen van uw belangen, zowel in als buiten de rechtszaal.

Gezamenlijk gezag als ouders over kinderen

Het gezamenlijk gezag over kinderen betreft de verantwoordelijkheden en rechten van ouders voor hun minderjarige kinderen. Het gaat hierbij om besluitvorming rond opvoeding, verzorging en het vermogen van het kind. Wanneer ouders niet samenleven of scheiden, komt de kwestie van het gezag vaak naar voren. Dit kan variëren van gezamenlijk gezag, waar beide ouders inspraak hebben, tot eenhoofdig gezag met één beslissende ouder.

Verdeling van gemeenschap van goederen of afwikkeling huwelijkse voorwaarden 

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap in Nederland zijn er drie situaties:

Vanaf 1 januari 2018 valt u bij het trouwen standaard onder de ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Dit houdt in dat bezittingen en schulden die u vóór het huwelijk had, uw persoonlijke eigendom blijven.

Indien u echter vóór 1 januari 2018 bent getrouwd, dan behoren alle bezittingen en schulden tot het gezamenlijk eigendom. Dezelfde regels zijn van toepassing op geregistreerd partnerschap. Voor het vastleggen van afwijkende afspraken kunt u terecht bij een notaris.

Als advocatenkantoor hebben we veel praktijkervaring met situaties betreffende huwelijkse voorwaarden. Wij kunnen waardevolle inzichten en adviezen bieden, gebaseerd op onze uitgebreide ervaring in het personen- en familierecht. Een second opinion kan u helpen om de juiste voorwaarden op te nemen, zodat uw belangen optimaal beschermd zijn.

Beperkte gemeenschap van goederen (op of na 1 januari 2018 getrouwd)

Indien u op of na 1 januari 2018 bent getrouwd, valt u automatisch onder het regime van de beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat:

 • Eigendommen of schulden die u voor het huwelijk persoonlijk bezat blijven uw persoonlijk eigendom. Bijvoorbeeld een huis of auto die alleen op uw naam stond.
 • Goederen of schulden die u en uw partner vóór het huwelijk samen hadden blijven gemeenschappelijk eigendom.
 • Alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verworven worden gemeenschappelijk bezit.
 • Erfenissen of giften die u ontvangt zijn persoonlijk eigendom en worden niet gedeeld met uw partner, zelfs als u deze ontvangt tijdens uw huwelijk.

Deze regels zijn eveneens van toepassing op geregistreerd partnerschap.

Algehele gemeenschap van goederen (getrouwd voor 1 januari 2018)

Indien u voor 1 januari 2018 in het huwelijk bent getreden, viel u automatisch onder het stelsel van de algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat:

 • Alle bezittingen en schulden die zowel voor als tijdens het huwelijk zijn verworven worden gemeenschappelijk eigendom van u en uw partner.
 • Indien u bijvoorbeeld al een eigen huis had voor het huwelijk, dan werd dit huis vanaf het moment van trouwen gemeenschappelijk eigendom.
 • Uitzonderingen zijn erfenissen of schenkingen die alleen aan één partner zijn gedaan.

Deze regelgeving is eveneens van toepassing op geregistreerd partnerschap.

Huwelijkse voorwaarden

Bij huwelijkse voorwaarden hangt de verdeling af van de afspraken die u heeft gemaakt. Huwelijkse voorwaarden bieden de mogelijkheid om eigen afspraken te maken over bezittingen en schulden. Dit is nuttig als één van u een eigen bedrijf heeft of om bepaalde bezittingen, zoals familie-erfstukken, apart te houden.

Deze voorwaarden worden opgesteld door een notaris en kunnen tijdens het huwelijk worden gewijzigd. Bij een scheiding hangt de verdeling af van de afspraken die u heeft gemaakt. 

Bij Advocatenkantoor Simmelink begrijpen we dat elke situatie uniek is. Wij benaderen de verdeling van uw vermogen met zorg en aandacht voor uw persoonlijke omstandigheden. Of het nu gaat om spaargeld, onroerend goed, aandelen, of persoonlijke bezittingen zoals sieraden of kunst.

Bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden kunnen wij met u meedenken om de juiste voorwaarden op te nemen. Wij brengen veel praktijkervaring is. Neem contact met ons op voor een second opinion.

Pensioen verdelen bij echtscheiding

Volgens de Nederlandse wetgeving heeft u recht op de helft van het pensioen dat uw ex-partner heeft opgebouwd. U kunt echter ook kiezen voor andere verdelingsafspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Wettelijk recht op de helft

In geval van een scheiding hebben u en uw ex-partner beiden recht op de helft van elkaars pensioen. Dit is wettelijk bepaald. Het betreft het pensioen dat is opgebouwd gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Deze methode van verdelen staat bekend als ‘pensioenverevening’.

Eigen verdeling kiezen

U kunt ervoor kiezen het pensioen anders te verdelen door hierover specifieke afspraken te maken. Voorafgaand of tijdens het huwelijk kunnen deze door een notaris worden vastgelegd in uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Bij de echtscheiding kan de advocaat de verdeling vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Dit document bevat alle gemaakte afspraken, waaronder de verdeling van bezittingen, woning, pensioen, schulden en de regeling van alimentatie.

Uitzonderingen op pensioenverdeling

De volgende pensioenvormen hoeven niet verdeeld te worden:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  De pensioenuitkering van de Nederlandse overheid;
 • Lijfrente
  Een verzekeringsvorm die uitkeert tot de verzekerde overlijdt of tot een einddatum die vooraf is bepaald.
 • Nabestaandenpensioen
  Een uitkering die aan de partner of kinderen van een overleden persoon wordt verstrekt, vaak gebaseerd op het pensioen dat de overledene had opgebouwd.

Onze werkwijze

In de loop der jaren hebben wij een schat aan kennis en ervaring opgedaan binnen het familierecht, zowel nationaal als internationaal. Met deze ervaring en expertise kunnen we u in alle gevallen met de juiste werkwijze ondersteunen.

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten die gaan scheiden, waarbij we aandacht besteden aan de financiële implicaties, de impact op kinderen van verschillende leeftijden en de diverse redenen waarom mensen besluiten te scheiden.

Advocaat

Als advocaat kunnen we u op verschillende manieren bijstaan als u gaat scheiden of uit elkaar gaat. Wij kunnen adviseren, bemiddelen, onderhandelen en procederen bij de rechtbank om uw belangen te behartigen. Voordat we een procedure bij de rechtbank starten proberen we een regeling met de wederpartij te treffen.

Mediation

Bij mediation helpt een onpartijdige bemiddelaar u bij uw echtscheiding, de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap of als u als samenwoners uit elkaar gaat. De mediator is onafhankelijk en gaat met u en de andere partij in gesprek over een oplossing waar u allebei mee geholpen bent.

Second opinion

Heeft u al een advocaat of mediator, maar twijfelt u over de richting en de voortgang van het traject? Of wilt u advies over (een deel van) van een lopende zaak? Of een onafhankelijk advies voordat u de scheiding officieel aanvraagt?

Bij een second opinion kijken we op een discrete wijze met een neutrale en objectieve blik naar uw zaak. Daarnaast kunnen we u adviseren om na een uitspraak al dan niet in hoger beroep te gaan.

Onafhankelijk juridisch advies bij mediation

Wij bieden als advocaten onafhankelijk juridisch advies tijdens mediationtrajecten. We begeleiden u discreet en strategisch, met heldere analyses en praktische handvatten. Onze onafhankelijke juridische expertise zorgt ervoor dat uw belangen optimaal worden behartigd. Zo maakt u weloverwogen keuzes en bereikt u een passende oplossing voor uw echtscheiding, alimentatie of andere familiezaken.

Online scheiden

Als u verder weg woont, of in het buitenland, is het niet altijd mogelijk of praktisch om op ons kantoor af te spreken. Bij ons is dat geen probleem. Het is ook mogelijk om via videobellen (een beveiligde verbinding) met onze advocaten te spreken. Desgewenst kunnen we fysieke afspraken en beeldbellen combineren. Samen met ons kunt u hier een keuze in maken die het beste bij uw situatie past. Waar u ook voor kiest, onze kwaliteit en het persoonlijke contact blijft gegarandeerd.

Veelgestelde vragen

Wat is familierecht? 

Personen- en familierecht is een rechtsgebied van het burgerlijk recht, dat zich richt op allerlei vormen van familiebetrekkingen, zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding en bescherming van personen. Dit recht staat onder andere beschreven in het Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast speelt ook het internationaal recht een grote rol. Zo zijn in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) de belangrijkste regels met betrekking tot het familierecht opgenomen, die van grote invloed zijn in Nederland. Vooral het grondrecht op family life (gezinsleven), artikel 8 EVRM, heeft grote invloed op de rechtspraak en wetgeving.

Wat kost een familierecht advocaat? 

Bij Simmelink Advocaten begrijpen we dat de kosten van juridische bijstand een belangrijke overweging zijn. Daarom streven we naar helderheid en transparantie in onze tarieven. De kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de complexiteit van uw zaak en de ervaring van de advocaat. 

We bieden verschillende tariefstructuren aan: 

 • Uurtarief 
  Dit is afhankelijk van de aard en complexiteit van uw zaak. We bespreken dit tarief tijdens het intakegesprek. 
 • Vaste prijs 
  Voor bepaalde diensten, zoals voornaamswijzigingen en alimentatieberekeningen, bieden we een vaste prijs. 
 • Gefinancierde rechtsbijstand (voorheen: pro deo advocaat)
  Afhankelijk van uw inkomen, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt. 
 • Rechtsbijstandverzekering 
  Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kan deze de kosten dekken. 

We zorgen voor periodieke facturatie zodat u altijd een duidelijk overzicht heeft van de kosten. Tijdens het gratis en vrijblijvende intakegesprek geven we u een nauwkeurig overzicht van de verwachte kosten, zodat u weet waar u aan toe bent. 

Wat is de invloed van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) op het familierecht?

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) speelt een belangrijke rol in van het vormgeven van de familierechtelijke wetgeving en rechtspraak in Nederland, door het stellen van fundamentele normen en het beschermen van individuele rechten binnen de context van familierelaties.

De belangrijkste onderwerpen zijn:

Gerelateerde artikelen

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste trends en ontwikkelingen, of verdiepen in zaken waarmee we onze cliënten hebben bijgestaan? Wij delen actueel nieuws en praktijkvoorbeelden in de vorm van blogs en verhalen uit de praktijk.

trotse man passende voornaam | Simmelink Advocatenkantoor

Een passende voornaam bij de eigen identiteit: Moos’ verhaal

Kom meer te weten over Moos’ reis naar het officieel veranderen van zijn voornaam naar een naam die beter bij zijn identiteit past en hoe dit hem meer zelfvertrouwen heeft gegeven.
Lees meer
vrouw paspoort spelfout voornaam | Simmelink Advocatenkantoor

Herstel spelfout voornaam: Maries verhaal

Ontdek hoe wij Marie hebben ondersteund bij het corrigeren van een spelfout in haar naam, waardoor zij nu met trots haar correcte naam op al haar officiële documenten kan dragen.
Lees meer
Opa kleinzoon voornaam toevoegen dierbare | Simmelink Advocatenkantoor

Voornaam toevoegen als eerbetoon aan dierbare: Boris’ verhaal

Lees hoe wij Boris’ ouders hebben geholpen om de naam van zijn geliefde opa als tweede voornaam toe te voegen, zodat Boris een blijvend eerbetoon aan zijn opa kan brengen.
Lees meer
Lees meer blog artikelen