Internationaal familierecht advocaten

Gespecialiseerde expertise in internationaal familierecht
Ervaring met culturele verschillen
Persoonlijke benadering
Samenwerking met internationale netwerken
Toegankelijkheid en videobellen

Bij Simmelink Advocaten begrijpen we de complexiteit en gevoeligheid van internationaal familierecht. Of u nu te maken heeft met een internationale verhuizing, huwelijk, of echtscheiding, onze gespecialiseerde advocaten bieden deskundige begeleiding en ondersteuning.

Bij Simmelink Advocaten richten we ons op het ondersteunen van Nederlanders die in het buitenland wonen en expats in Nederland. Onze diensten zijn specifiek afgestemd op de unieke uitdagingen en culturele verschillen die mensen ervaren in hun familierechtelijke kwesties. Onze gespecialiseerde advocaten staan klaar om u te voorzien van deskundige begeleiding en ondersteuning in diverse situaties:

 • Echtscheidingen
 • Internationale verhuizingen
 • Huwelijkskwesties
 • Partneralimentatie
 • Kinderalimentatie
 • Verdelen van vermogen
 • Omgangsregeling met kinderen
 • Objectieve beoordelingen en adviezen (second opinions)

We combineren onze diepgaande kennis van het Nederlandse familierecht met expertise in internationaal privaatrecht en internationale verdragen. Dit stelt ons in staat om u effectief te adviseren en begeleiden door de complexiteiten van grensoverschrijdende familierechtelijke kwesties.

We zijn gevestigd in Maarssen, maar ons kantoor is wereldwijd actief. Wij staan klaar om u te helpen met uw unieke juridische uitdagingen. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies en ontdek hoe wij effectieve oplossingen kunnen bieden voor uw juridische uitdagingen.

Onze ervaringen uit de praktijk (use cases)

Bij Simmelink Advocaten begrijpen we dat internationaal scheiden complex en overweldigend kan zijn. Het is meer dan alleen het beëindigen van een huwelijk; het omvat vaak grensoverschrijdende juridische uitdagingen, culturele nuances en emotionele spanningen.

Om u duidelijk beeld te geven van hoe wij u in dergelijke situaties kunnen bijstaan, staan hieronder enkele echte verhalen uit onze praktijk, waarmee we de complexiteit en diversiteit van internationale scheidingszaken belichten.

Internationale echtscheiding in Nederland: ervaring van Lukas & Elise

Internationale scheiding en gezag met onbereikbare partner: vanuit Nederland met Italiaanse moeder en Canadese vader

Van Amerikaanse droom naar internationale echtscheiding

Een scheiding in Nederland, Duitsland, Australië en Zuid-Afrika

Neemt contact met ons op

Voor al uw vragen over het internationaal familierecht bent van harte welkom bij ons op kantoor in Maarssen – Utrecht. Onze internationaal familierecht advocaten bezitten de juiste kennis en expertise om u bij te staan. Hoewel ons kantoor is gevestigd in Maarssen, opereren we wereldwijd dankzij de mogelijkheden van videobellen.

Wilt u een afspraak maken of meer weten?
Neem contact op

Ondersteuning voor Nederlanders, expats en buitenlandse advocaten

Bij Simmelink Advocaten ondersteunen we Nederlanders die in het buitenland wonen en personen met een andere nationaliteit zoals expats die in Nederland verblijven bij hun familierechtelijke kwesties. Onze cliënten zijn wereldwijd verspreid, en ons team is ervaren in het omgaan met culturele verschillen.

Daarnaast bieden we deskundig advies aan zowel onze internationale cliënten als aan buitenlandse advocaten. Onze expertise omvat het behartigen van de belangen van expats in Nederland en het bijstaan van Nederlandse cliënten bij grensoverschrijdende echtscheidingen en andere internationale familierechtelijke geschillen.

Juridische gevolgen van internationale relaties

Het verhuizen naar het buitenland brengt niet alleen gevolgen in uw persoonlijke leven met zich mee, maar kan ook juridische gevolgen met zich mee brengen. Vragen die relevant zijn wanneer u naar een ander land verhuist, omvatten:

 • Behouden u en/of uw partner uw eigen nationaliteit of verkrijgt u een andere nationaliteit zoals de Nederlandse?
 • Waar zijn uw kinderen geboren en welke nationaliteit hebben uw kinderen?
 • Blijft u in het buitenland wonen voor langere tijd en wat zijn hiervan de gevolgen?
 • Bent u in het buitenland getrouwd en heeft een verhuizing gevolgd op uw huwelijk? Of bent u voornemens om te trouwen en weet u nog niet waar?

Zoekt u een internationaal familierecht advocaat?

Onze diensten

Bij Simmelink Advocaten richten we ons op het ondersteunen van Nederlanders die in het buitenland wonen en expats in Nederland. Onze diensten zijn specifiek afgestemd op de unieke uitdagingen en culturele verschillen die deze groepen ervaren in hun familierechtelijke kwesties.

Onze expertise

Onze expertise is niet beperkt tot lokale cliënten; we bieden ook deskundig advies aan internationale cliënten en buitenlandse advocaten. Dit omvat een breed scala aan diensten, van het behartigen van de belangen van expats in Nederland tot het ondersteunen van Nederlandse cliënten bij grensoverschrijdende echtscheidingen en andere internationale familierechtelijke geschillen.

We hebben een uitgebreid netwerk van advocaten in het buitenland voor aanvullende expertise. Daarnaast worden we door buitenlandse advocaten ingeschakeld bij vraagstukken in Nederland.

Onze diensten in internationale familierecht

Bij Simmelink Advocaten bieden onze gespecialiseerde advocaten in internationaal familierecht uitgebreide juridische ondersteuning op diverse internationale aspecten.

Echtscheiding

 • Op eenzijdig verzoek
  Begeleiding bij het indienen van een echtscheidingsverzoek door één partij.
 • Via mediation
  Ondersteuning bij het bereiken van een minnelijke schikking tussen beide partijen.
 • Viergesprekken
  Faciliteren van gezamenlijke gesprekken met alle betrokken partijen.
 • Advies voor vragen of bij mediation en een second opinion
  Wij kunnen u adviseren bij verschillende vragen zonder een langdurig adviestraject. Daarnaast kunnen we bij mediation op de achtergrond met u meedenken en adviseren, maar ook voor een second opinion als u een onafhankelijke blik wil op een lopend traject bij een andere advocaat of als u overweegt om in hoger beroep te gaan.

Echtscheiding op eenzijdig verzoek
Dit gebeurt wanneer één partner besluit om te scheiden en het niet mogelijk is om met de andere partner afspraken te maken. De partner die wil scheiden, vraagt de scheiding aan bij de rechtbank.

Echtscheiding via mediation
Dit is een manier om te scheiden waarbij een neutrale derde partij, de mediator, helpt om samen tot afspraken te komen. Het doel is om een scheiding te regelen op een manier die voor beide partners acceptabel is.

Viergesprekken
Dit zijn bijeenkomsten waarbij beide partners en hun respectievelijke advocaten samen komen om te onderhandelen en afspraken te maken over de scheiding.

Wilt u een echtscheiding starten of meer weten?
Neem contact op

Kinderalimentatie en partneralimentatie

 • Berekening en wijziging van partneralimentatie
  Assistentie bij het vaststellen en wijzigen van alimentatie.
 • Berekening en wijziging van kinderalimentatie
  Assistentie bij het vaststellen en wijzigen van alimentatie.
 • Internationale situaties
  Speciale aandacht voor gevallen waarbij de betaler of ontvanger van alimentatie in het buitenland woont.

Partneralimentatie
Na een scheiding kan de ene partner verplicht worden om financiële steun te bieden aan de andere partner, vooral als deze niet in staat is om zelf voldoende inkomen te verdienen.

Kinderalimentatie
Een financiële bijdrage die de niet-verzorgende ouder betaalt aan de verzorgende ouder voor de kosten van de kinderen na een scheiding.

Gezag

Gezag: Het recht en de verantwoordelijkheid van ouders om beslissingen te nemen over belangrijke aspecten van het leven van hun kind, zoals onderwijs en gezondheidszorg.

Omgang

 • Vaststellen en wijzigen van zorgregelingen
  Hulp bij het opstellen en aanpassen van (internationale) omgangsregelingen, co-ouderschap en ouderschapsplannen.

Omgang: Dit gaat over de afspraken die gemaakt worden over hoe vaak en op welke manier de niet-verzorgende ouder tijd doorbrengt met de kinderen na een scheiding

Vermogensafwikkeling

 • Verdeling van gemeenschap van goederen
  Begeleiding bij de verdeling van gezamenlijke bezittingen en schulden.
 • Afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
  Specifieke ondersteuning bij de afwikkeling van (buitenlandse) huwelijkse voorwaarden.

Vermogensafwikkeling: Dit proces omvat het verdelen van bezittingen en schulden tussen partners na een scheiding. Het bepaalt wie wat krijgt van het gezamenlijke vermogen.

Pensioen

 • Verdeling van buitenlandse pensioenen
  Expertise in de verdeling van pensioenen over landsgrenzen heen.

Second opinion en onafhankelijk advies

 • Objectieve beoordeling
  Bieden van een second opinion bij complexe internationale familierechtelijke kwesties.
 • Onafhankelijk juridisch advies
  Leveren van onpartijdig advies om te verzekeren dat uw belangen optimaal worden behartigd.

Welke vormen van internationale echtscheiding zijn er?

Afhankelijk van uw situatie kunnen er verschillende vormen van internationale scheiding van toepassing zijn:

Procederen in Nederland of in het buitenland? Bevoegdheid en toepasselijk recht

Wanneer u overweegt te trouwen of te scheiden onder internationale omstandigheden, kunnen verschillende factoren bepalen of een ander rechtssysteem dan het Nederlandse recht van toepassing is:

 • Als u besluit in het buitenland te trouwen.
 • Als één van u of beiden in het buitenland woont.
 • Als één van de echtgenoten of beiden een buitenlandse nationaliteit heeft.
 • Als er vermogen of bezittingen in het buitenland zijn.

In deze situaties kan het zijn dat er een ander recht geldt dan het Nederlands recht.

Ook wanneer de Nederlandse rechter bevoegd is, kan een ander rechtsstelsel van toepassing zijn op uw situatie, zoals bij alimentatie of huwelijksvermogen. Nederland is gebonden aan EU-verordeningen en internationale verdragen. Wij helpen u te bepalen wat in uw situatie het gunstigst is, of u nu beter in Nederland of in het buitenland kunt procederen.

Welke rechtbank is bevoegd?

In het internationaal personen- en familierecht is het van groot belang eerst vast te stellen op basis van welk recht een geschil moet worden opgelost of een afspraak wettelijk moet worden vastgesteld. Welke rechter is bevoegd om er kennis van te nemen en over te oordelen?

Als er meerdere rechtbanken bevoegd zijn van een geschil kennis te nemen of er is keuze in de toepassing van Nederlands of buitenlands recht, dan kunnen wij in overleg met u bepalen wat voor u het gunstigst is. Wij kunnen u, gelet op onze ruime ervaring en uitgebreid netwerk van buitenlandse advocatenkantoren, uitstekend adviseren of u beter in Nederland of in het buitenland kunt procederen.

Internationaal personen- en familierecht: juridische vraagstukken in een wereld van globalisatie zonder grenzen

Het “Internationaal Personen- en Familierecht” is een rechtsgebied dat zich bezighoudt met familierechtelijke kwesties die een internationaal element bevatten. Dit kan betrekking hebben op situaties waarbij de betrokken partijen verschillende nationaliteiten hebben, in verschillende landen wonen, of wanneer de juridische kwestie zelf grensoverschrijdend is.

In onze steeds meer verbonden wereld zien we een duidelijke internationale trend in de manier waarop mensen leven en werken. Met een toenemend aantal mensen dat voor studie, werk of als kennismigrant naar het buitenland gaat, worden internationale relaties steeds gebruikelijker. Deze ontwikkeling heeft een aanzienlijke impact op het familierecht, waarbij grensoverschrijdende kwesties een nieuwe dimensie van complexiteit introduceren.

Het “Internationaal Personen- en Familierecht”

Het Internationaal Personen- en Familierecht is een dynamisch rechtsgebied dat zich richt op familierechtelijke kwesties met een internationaal element. Dit rechtsgebied wordt steeds relevanter in onze geglobaliseerde wereld, waarbij mensen met verschillende nationaliteiten relaties aangaan of in verschillende landen wonen.

De juridische vraagstukken binnen dit gebied kunnen variëren van huwelijken en echtscheidingen tot voogdij en nalatenschappen. Elk van deze aspecten brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee in een internationale context. Bijvoorbeeld, bij echtscheidingen kunnen er verschillen zijn in de wetgeving van de betrokken landen over zaken als alimentatie en de verdeling van bezittingen.

Internationaal privaatrecht

Een cruciaal onderdeel van het Internationaal personen- en familierecht is het Internationaal Privaatrecht. Dit aspect van het recht speelt een sleutelrol bij het bepalen welk rechtsstelsel en welke wetten van toepassing zijn op een specifieke zaak.

Internationaal privaatrecht helpt bij het oplossen van conflicten tussen verschillende juridische systemen en zorgt ervoor dat er duidelijke juridische richtlijnen zijn in gevallen waarbij meerdere landen betrokken zijn. Het omvat regels die bepalen welke rechtbank bevoegd is om een zaak te horen en welke wetgeving van een bepaald land van toepassing is op de verschillende aspecten van een zaak, zoals huwelijk, echtscheiding, voogdij en nalatenschap.

Door de complexiteit van deze internationale juridische kwesties is gespecialiseerde kennis van zowel het familierecht als het internationaal privaatrecht essentieel. Advocaten die in dit veld werken, moeten niet alleen vertrouwd zijn met de wetten van hun eigen land, maar ook met de internationale verdragen en verorderingen die van invloed zijn op grensoverschrijdende familierechtelijke zaken.

Kernaspecten van internationaal familierecht

Het internationaal personen- en familierecht omvat diverse aspecten, waaronder:

 1. Huwelijk en partnerschappen
  Dit omvat zaken als het sluiten en ontbinden van huwelijken en geregistreerde partnerschappen over landsgrenzen heen, evenals de juridische erkenning van deze relaties in verschillende landen.
 2. Echtscheiding
  Internationale echtscheidingen kunnen complex zijn, vooral als het gaat om de verdeling van bezittingen, alimentatie, en voogdij over kinderen. Verschillende landen kunnen verschillende wetten en procedures hebben voor het afhandelen van echtscheidingen.
 3. Voogdij en kinderbescherming
  Dit betreft zaken als voogdij over kinderen, bezoekregelingen, en kinderbescherming in gevallen waarbij ouders in verschillende landen wonen of verschillende nationaliteiten hebben.
 4. Erfrecht en nalatenschappen
  Het beheer van nalatenschappen waarbij de overledene bezittingen had in verschillende landen, of erfgenamen van verschillende nationaliteiten heeft.
 5. Internationale kinderontvoering
  Dit betreft gevallen waarbij een kind onrechtmatig wordt meegenomen of vastgehouden in een ander land dan waar het gewoonlijk woont, vaak door een van de ouders.
 6. Nationaliteitskwesties
  Vraagstukken rondom de nationaliteit van personen, in het bijzonder hoe deze van invloed kan zijn op familierechtelijke kwesties.
 7. Internationale juridische samenwerking
  Dit omvat de samenwerking tussen verschillende landen bij de afhandeling van familierechtelijke zaken, inclusief de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse juridische beslissingen.

Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen

In het kader van internationale echtscheidingen en familierechtelijke geschillen, speelt de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen een cruciale rol.

Bij Simmelink Advocaten hebben we uitgebreide ervaring met vraagstukken over buitenlandse vonnissen. We kunnen u ondersteunen bij:

 • Aanvechten of juist het erkennen van een buitenlands vonnis in Nederland
 • Advies over de gevolgen van een dergelijk vonnis voor uw situatie.

Wij zorgen ervoor dat uw rechten worden beschermd, ongeacht waar het vonnis is uitgesproken.

Gespecialiseerde advocaten en expertise in Internationaal familierecht van Simmelink Advocaten

Bij Simmelink Advocaten combineren we diepgaande kennis van het Nederlandse familierecht met expertise in internationaal privaatrecht en internationale verdragen. Dit stelt ons in staat om u effectief te adviseren en begeleiden door de complexiteiten van grensoverschrijdende familierechtelijke kwesties.

Onze gespecialiseerde advocaten zijn ervaren in het omgaan met diverse juridische domeinen, van internationale huwelijken en echtscheidingen tot voogdij en nalatenschappen die meerdere landen omvatten. Wij streven naar een heldere, rechtvaardige en efficiënte afhandeling van alle zaken, met de belangen van onze cliënten als hoogste prioriteit.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Moet ik scheiden in het land waar ik getrouwd ben?

Nee, dat hoeft niet altijd. In Nederland is de plaats van de huwelijksvoltrekking niet van belang voor de internationale rechtsmacht van de rechter. De plaats van de huwelijksvoltrekking kan wel bepalen zijn om het toepasselijke recht te bepalen. Dit hangt af van uw nationaliteit.

Is het terugverhuizen naar mijn thuisland met de kinderen geen kinderontvoering?

Dat hangt ervan af. U heeft toestemming van de andere ouder nodig om met de kinderen te mogen verhuizen. Zonder deze toestemming kan het vertrekken met de kinderen als kinderontvoering worden beschouwd. Als u deze toestemming niet krijgt, kunt u de rechtbank vervangende toestemming vragen.

Kan elke advocaat internationale scheidingen behandelen?

Nee, familierecht is een gespecialiseerde tak. Voor scheidingen met een internationaal aspect is specifieke kennis vereist. Het is aan te bevelen een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in internationaal familierecht.

Als de echtscheiding in Nederland plaatsvindt, gebeurt dit dan naar Nederlands recht?

 Dit is afhankelijk van uw situatie. Voor elk onderwerp wordt aan de hand van nationale en internationale regelgeving bepaald welk recht van toepassing is. Dit kan ook een buitenlands rechtsstelsel zijn.

Moet ik reageren op brieven van buitenlandse rechtbanken?

Ja, het is belangrijk om hier wel op te reageren. Het negeren van deze brieven kan leiden tot een buitenlands vonnis waarin u bijvoorbeeld wordt veroordeeld tot het betalen van een hoge alimentatie. Dit vonnis kan in de meeste gevallen in Nederland ten uitvoer worden gelegd.

Is de oorzaak van de echtscheiding van belang?

In Nederland is de reden van de echtscheiding niet van belang. In sommige omringende landen kan de oorzaak echter belangrijk zijn voor het verloop van de scheiding en de gevolgen ervan.

Wat gebeurt er met ons gezamenlijk vermogen bij een internationale echtscheiding?

De verdeling van gezamenlijk vermogen bij een internationale echitscheiding kan complex zijn, vooral als dit vermogen zich in verschillende landen bevindt.  Het op het huwelijksvermogensregime van toepassing zijnde wetgeving, samen met internationale verdragen, bepaalt hoe het vermogen wordt verdeeld. Het is essentieel om juridisch advies in te winnen om te zorgen voor een eerlijke en rechtvaardige verdeling.

Hoe wordt kinderalimentatie bepaald in internationale situaties?

Bij internationale echtscheidingen kan de bepaling van kinderalimentatie ingewikkeld zijn, vooral als ouders in verschillende landen wonen. Verschillende landen hanteren verschillende criteria voor het berekenen van alimentatie. Internationale verdragen en lokale wetten kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke beslissing.

Welk recht is van toepassing op mijn internationale scheiding?

Het recht dat van toepassing is op een internationale scheiding hangt af van verschillende factoren, zoals de nationaliteit van de echtgenoten, de plaats van het huwelijk, en het land waarin ze momenteel wonen. Het kan complex zijn om het juiste recht te bepalen, en het is raadzaam om juridisch advies in te winnen.

Wat is een internationale scheiding en hoe verschilt deze van een nationale scheiding?

Een internationale scheiding vindt plaats wanneer een echtpaar uit verschillende landen of met verschillende nationaliteiten besluit om hun huwelijk te beëindigen. Dit kan complicaties met zich meebrengen, zoals het kiezen van de bevoegde rechtbank, het toepassen van verschillende wetten en de erkenning van de scheiding in andere landen.

Moet ik mijn internationale scheiding laten erkennen in andere landen?

Ja, het is vaak nodig om de internationale scheiding te laten erkennen in de landen waar je eigendommen hebt of waar je in de toekomst wilt wonen. De erkenning van de scheiding kan per land verschillen, dus het is belangrijk om hierover informatie in te winnen.

Gerelateerde artikelen

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste trends en ontwikkelingen, of verdiepen in zaken waarmee we onze cliënten hebben bijgestaan? Wij delen actueel nieuws en praktijkvoorbeelden in de vorm van blogs en verhalen uit de praktijk.

trotse man passende voornaam | Simmelink Advocatenkantoor

Een passende voornaam bij de eigen identiteit: Moos’ verhaal

Kom meer te weten over Moos’ reis naar het officieel veranderen van zijn voornaam naar een naam die beter bij zijn identiteit past en hoe dit hem meer zelfvertrouwen heeft gegeven.
Lees meer
vrouw paspoort spelfout voornaam | Simmelink Advocatenkantoor

Herstel spelfout voornaam: Maries verhaal

Ontdek hoe wij Marie hebben ondersteund bij het corrigeren van een spelfout in haar naam, waardoor zij nu met trots haar correcte naam op al haar officiële documenten kan dragen.
Lees meer
Opa kleinzoon voornaam toevoegen dierbare | Simmelink Advocatenkantoor

Voornaam toevoegen als eerbetoon aan dierbare: Boris’ verhaal

Lees hoe wij Boris’ ouders hebben geholpen om de naam van zijn geliefde opa als tweede voornaam toe te voegen, zodat Boris een blijvend eerbetoon aan zijn opa kan brengen.
Lees meer
Lees meer blog artikelen