Alimentatie

Transparante communicatie en duidelijke tarieven
Juridische expertise en ervaring
Persoonlijke begeleiding en goede bereikbaarheid

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat bent u volgens de wet verplicht om elkaar financieel te onderhouden; dit noemen we de onderhoudsplicht. Als u op een later moment weer gaat scheiden of uit elkaar gaat vervalt deze onderhoudsplicht niet. Dit betekent dat u (in ieder geval nog een aantal jaar) verplicht blijft om voor elkaar te zorgen. Ook blijft u, als u kinderen heeft, beide financieel verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. Hierdoor kan een plicht ontstaan om alimentatie te betalen.

Voor al uw vragen over alimentatie, staan de specialisten van Advocatenkantoor Simmelink klaar om u te helpen:

Wat is alimentatie?

Alimentatie is een regelmatige betaling van de ene ex-partner (de alimentatieplichtige) aan de andere ex-partner (de alimentatiegerechtigde). Daarbij maken we in Nederland onderscheid tussen twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de ene ex-partner aan de andere ex-partner. De verplichting om partneralimentatie te betalen ontstaat na een scheiding of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap, als een van de ex-partners niet in staat is om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien.

In de meeste gevallen betaalt de alimentatieplichtige gedurende een aantal jaar maandelijks een bedrag aan de alimentatiegerechtigde, maar het is ook mogelijk om in onderling overleg te besluiten om de alimentatieverplichting af te kopen door betaling van een bedrag ineens. Ook is het mogelijk om andere afwijkende afspraken te maken.

Partneralimentatie berekenen

De hoogte van partneralimentatie is afhankelijk van:

  • De levensstijl tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.
  • De vraag wat de alimentatiegerechtigde redelijkerwijs nodig heeft (behoefte), mogelijk in aanvulling op eigen inkomsten uit arbeid en/of vermogen, en
  • De vraag wat de alimentatieplichtige (ex-)echtgenoot kan betalen (draagkracht).

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is het bedrag dat de ene ouder na een scheiding aan de andere ouder betaalt als bijdrage in de kosten van de kinderen. Ouders blijven als zij uit elkaar gaan namelijk gezamenlijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Ook financieel. Zo blijft u tot uw kind 18 jaar is samen – naar draagkracht – verantwoordelijk voor de kosten van verzorging en de opvoeding. Maar ook daarna kunt u – naar draagkracht – verplicht zijn om de kosten van levensonderhoud en studie blijven betalen, tot uw kind 21 is.

In de meeste gevallen ontvangt de ouder waar het kind het hoofdverblijf heeft kinderalimentatie van de andere ouder. Maar ook bij co-ouderschap kan er een alimentatieplicht bestaan.

Kinderalimentatie berekenen

De hoogte van kinderalimentatie is afhankelijk van de behoefte van het kind. Deze behoefte hangt onder meer af van het netto gezinsinkomen voor de scheiding, de draagkracht van de ouders, het aantal kinderen binnen het gezin, de leeftijd van de kinderen en de zorgregeling die wordt afgesproken in het ouderschapsplan.

Gratis de hoogte van kinderalimentatie berekenen?

Wilt u een eerste idee hebben hoeveel alimentatie u ongeveer zou moeten betalen of ontvangen, vult u dan onze gratis rekentool in. In deze tool stellen wij u een aantal vragen over uw gezinssituatie en het inkomen van u en uw ex-partner. Vervolgens ontvangt u direct een eerste indicatie van de hoogte van uw kinderalimentatie.

Alimentatie herberekenen

Alimentatiebedragen worden vaak voor langere tijd vastgesteld. Maar in die periode kan er best veel veranderen. In uw eigen financiële situatie of de financiële situatie van uw ex-partner, bijvoorbeeld als één van u een nieuwe baan heeft of promotie heeft gemaakt. Maar ook de gezinssituatie kan wijzigen, bijvoorbeeld door een nieuwe relatie. Het kan ook zijn dat één van u een eigen bedrijf heeft en dus te maken heeft met (sterk) wisselende inkomsten. Dan kan het zinvol zijn om (periodiek) een herberekening van de alimentatie te laten maken.

Specialist in alimentatievraagstukken

Geschillen over alimentatie leveren vaak veel stress op. De specialisten van Advocatenkantoor Simmelink hebben veel ervaring in het berekenen van kinderalimentatie en partneralimentatie. Daarbij werken we volgens de geldende alimentatienormen, maar kijken we altijd ook naar uw persoonlijke situatie. Met onze alimentatieberekeningen krijgt u op heldere wijze inzichtelijk hoeveel u moet betalen of waar u recht op heeft. Op basis van deze berekening kunt u samen met uw ex-partner afspraken maken over de hoogte van de alimentatie, of kunnen wij een verzoek indienen bij de rechter als u er samen niet uitkomt.

Advocatenkantoor Simmelink is ook gespecialiseerd in internationale scheidingen. Dus ook als uzelf of uw ex-partner in het buitenland woont, een andere nationaliteit heeft of als er sprake is van verschillende valuta’s, inkomstenbelastingen, verzekeringen en onkosten kunnen wij u bijstaan.