Alimentatie: advies en berekenen

Het berekenen van de alimentatie bij een echtscheiding of bij het ontbinden van het geregistreerd partnerschap is vaak een gevoelig onderwerp. Beide partners hebben verschillende belangen waardoor de expertise van een advocaat wenselijk is. Om te komen tot een goed advies heeft u juiste juridische hulp nodig voor het berekenen van de alimentatie.

In onze praktijk stellen cliënten ons vaak de volgende vragen:

 • Betaal ik niet te veel alimentatie?
 • Hoe lang is de duur van de partneralimentatie?
 • Is het alimentatiebedrag waarop ik recht wel voldoende of heb ik recht op meer?
 • De kinderen zijn meer bij mij dan is afgesproken. Moet ik dan nog hetzelfde bedrag aan kinderalimentatie blijven betalen?
 • Het netto maandinkomen van uw ex-partner is gewijzigd wat betekent dit voor de hoogte van de alimentatie?
 • Uw ex-partner verlaagt de kinderalimentatie omdat hij spullen voor ons kind heeft gekocht. Mag dat zomaar?
 • Mijn ex-partner indexeert de alimentatie niet jaarlijks. Hoe kan ik dit terugvragen?

Specialist in alimentatievraagstukken

Geschillen over alimentatie leveren veel stress op. Wij zijn gespecialiseerd in de alimentatieberekening voor de partneralimentatie en kinderalimentatie. Op basis van onze ervaringen adviseren we u de berekeningen te laten maken door een advocaat waarin u vertrouwen heeft. Wij maken persoonsgebonden berekeningen en worden volgens geldende normen gemaakt.

Met onze alimentatieberekeningen krijgt u op heldere wijzen inzichtelijk waarop u recht heeft. Op basis van deze berekening kunt u samen afspraken maken om bijvoorbeeld de hoogte van de kinderalimentatie aan te passen of een verzoek bij de rechter indien voor een wijziging als u er samen niet uit komt.

Alimentatie met buitenlandse ex-partner

Naast berekeningen in Nederlandse situatie zijn wij ook gespecialiseerd in het Internationale familierecht en privaatrecht. We kunnen u hierbij bijstaan als uzelf of de andere partij in het buitenland woont en er sprake is van verschillende valuta’s, inkomstenbelastingen, verzekeringen en onkosten. Ook dan is er een berekening van de alimentatie mogelijk.

Recht op alimentatie

Als gehuwde mensen of mensen met een geregistreerd partnerschap scheiden, kan er een verplichting ontstaan tot het betalen van partneralimentatie. Dit kan ook gelden voor ongehuwde samenwoonden, de samenlevers, als zij een onderhoudsverplichting in een samenlevingsovereenkomst zijn overeengekomen.

Verplichting tot betalen van kinderalimentatie

Gaat u scheiden en heeft u kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling afspreken voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Met andere afspraken zullen deze moeten worden vastgelegd in een familierecht/echtscheiding/ouderschapsplan.

Als ouder bent u verplicht om bij te dragen in de kosten van uw kinderen, ook als de relatie met uw partner eindigt, bij een scheiding of het beëindigen van samenwonen. Deze verplichting is er ook voor de vader die een kind heeft erkend tijdens of na de relatie, ongeacht of hij de biologisch vader is of niet.

De wettelijke verplichting tot bijdrage in de kosten van de kinderen heeft u tot de kinderen 21 jaar oud zijn. De hoogte van de kinderalimentatie hangt af van de behoefte van een kind. De behoefte van een kind wordt bepaald door het netto gezinsinkomen, de draagkracht van beide ouders, tijdens het huwelijk of de relatie, het aantal kinderen binnen het gezin en de leeftijden van de kinderen. Ook worden de inkomsten van de ontvangende partij in mindering gebracht op de behoefteberekening.

U heeft de verplichting om bij te dragen in de kosten van de opvoeding en verzorging van uw kinderen totdat ze 18 jaar zijn. Voor kinderen van 18 tot 21 jaar (jongmeerderjarigen) moet u als ouders bijdragen in de kosten van onderhoud en studie. Deze vorm van kinderalimentatie wordt aangeduid als voortgezette onderhoudsplicht. Als kinderen in deze leeftijdsgroep door een (fulltime) stage of een baan zichzelf geheel of gedeeltelijk financieel kunnen redden eindigt de alimentatie of kan deze worden verminderd.

Voor het berekenen van de kinderalimentatie heeft de overheid tabellen ontwikkeld waaruit u in ieder geval kunt afleiden wat de kinderen kosten bij het inkomen van u en uw partner. Deze zijn ontwikkeld door de Nederlandse vereniging van Rechtspraak (NVvR) en worden aangeduid als de Tremanormen.

Partneralimentatie berekenen

Bij de beoordeling van een verzoek om partneralimentatie wordt altijd eerst gekeken of er sprake is van behoefte en pas daarna komt de draagkracht van de ouders aan de orde. De eerste vraag om de hoogte van de partneralimentatie te berekenen is: ‘hoe bepaal je nu wat iemands behoefte is’?

Een van de relevante factoren voor het bepalen van de behoefte is het uitgavepatroon van partijen tijdens de relatie en wat degene na het eindigen van de relatie nog van de ander nodig heeft om het maandelijks financieel te redden. De hoogte van de alimentatie hangt af van wat de een nodig heeft (behoefte) en wat de ander kan betalen (draagkracht). 

Er zijn twee manieren om de behoefte te berekenen:

 1. Hofnorm
 2. Een regel uit de praktijk waarbij de alimentatie 60% van het maandelijkse netto besteedbaar inkomen is dat in de laatste jaren van het huwelijk werd genoten (waarbij kosten van de kinderen in mindering zijn gebracht).
 3. Behoeftelijst
 4. Een lijst waarop alle uitgaven staan die tijdens het huwelijk werden gedaan (enkele voorbeelden zijn huurkosten, hypotheekrente, boodschappen, tijdschriftabonnementen en abonnementskosten van sportverenigingen) ten behoeve van de ontvanger.

Op basis van onze ervaringen adviseren we u de berekeningen te laten maken door een advocaat waar u vertrouwen in heeft. De berekeningen zijn dan onafhankelijk en worden volgens geldende normen gemaakt. Op deze wijze heeft u zekerheid dat de bedragen kloppen.

Kinderalimentatie berekenen

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de Tremanormen en geldt voor kinderen tot 21 jaar. De uitkomst geeft de gewenste bijdrage per ouder weer en houdt rekening met het kindgebonden budget (deze wordt meegenomen in de berekening van de draagkracht die dit budget

Gaat u scheiden en heeft u kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling afspreken voor de kosten van de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Dit heet kinderalimentatie. Hoogte alimentatie in overleg U maakt samen een afspraak maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, beoordeelt de rechter het bedrag. Dat geldt ook als u ongehuwd bent, uit elkaar gaat en het niet eens wordt over de kinderalimentatie. Als het niet lukt om samen afspraken te maken, stelt de rechter het bedrag vast. De gemaakte afspraken komen in het familierecht/echtscheiding/ouderschapsplan te staan

Verplichting tot betaling van partneralimentatie

De duur van partneralimentatie ligt vooral aan het jaar waarin u die heeft afgesproken met uw ex-partner. Of wanneer de rechter de partneralimentatie heeft bepaald. Partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar. Het hangt ervan af wanneer u gescheiden bent en of u samen kinderen heeft. Soms is ook uw leeftijd belangrijk.

Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor partneralimentatie:

 • Alimentatie bepaald of afgesproken vanaf 1 januari 2020
 • Alimentatie bepaald of afgesproken vanaf 1 juli 1994 tot 1 januari 2020
 • Alimentatie bepaald of afgesproken voor 1 juli 1994

Op basis van onze ervaringen kunt u het beste, geheel vrijblijvend, contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken. In de praktijk zijn er verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden. We kunnen de mogelijkheden met u bespreken zodat u duidelijkheid heeft over de duur van de partneralimentatie.

Achterstallige betaling van alimentatie

Als er sprake is van achterstallige betalingen van de alimentatie, dan kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) zorgen voor de inning. Ook kunt u er voor kiezen een deurwaarder in de arm te nemen.

Hoe kunnen we helpen?

U kunt ons ook bellen op 030 – 30 787 32 (we zijn geopend op werkdagen van 9:00 -17:00 uur).

Lees gerust eens na hoe we uw gegevens beschermen.

Contactformulier
Wij bellen u alleen op als we nog vragen hebben of als u daarom vraagt
We sturen een kopie van uw bericht naar dit e-mailadres