Uw voornaam wijzigen, toevoegen of verwijderen: lees alles over de procedure, de kosten en onze succesvolle aanpak

 • Uw zelfgekozen voornaam of voornamen officieel vastgelegd
 • Uw voornaam zonder spelfouten
 • Wij werken voor alle rechtbanken in Nederland

Wilt u graag een andere voornaam?
Of een extra voornaam als herinnering aan een dierbaar iemand?

Er zijn allerlei redenen en die zijn heel persoonlijk.

Redenen voor wijziging van de voornaam

 • Ter nagedachtenis aan familielid of goede bekende
  U wilt graag een voornaam wijzigen of toevoegen door een herinnering aan een voor u speciaal iemand. Hierbij kunt u denken aan de voornaam van een dierbaar familielid zoals opa, oma, vader of moeder of hoe iemand u altijd noemde.
 • Psychische hinder of lijden
  Uw voornaam brengt nare herinneringen bij u naar boven uit het verleden. Hierbij kunt u denken aan de familie waarin u bent opgegroeid of omdat u een uit een land heeft moeten vluchten. Ook kan het gaan om de verwachting dat uw minderjarige kind in de toekomst met zijn roepnaam of voornaam gepest gaat worden.
 • Culturele afkomst of buitenlandse naam
  Uw voornaam was in uw geboorteland een normale naam, maar is in Nederland niet passend omdat het een andere betekenis heeft.
 • X-status bij intersekse of non-binaire personen
  Intersekse of non-binaire personen die een X-status willen verkrijgen kunnen hun voornaam wijzigen naar een naam die beter past.
 • Onjuiste geboorteaangifte
  De aangifte van de geboorte is niet goed gegaan; u bent bijvoorbeeld een voornaam vergeten of er is een spelfout gemaakt.
 • Persoonlijke en emotionele identificatie
  De bij uw geboorte van uw ouders verkregen voornaam past niet bij u.
 • Geloofsovertuiging
  Een voornaam past niet (meer) bij een (ander) geloof dat u heeft aangenomen.
 • Na adoptie
  Uw geadopteerde kind heeft een voornaam die niet passend is.
 • De voornaam past bij de (toekomstige) achternaam
  U gaat in trouwen en u wilt de achternaam van uw toekomstige echtgenoot/echtgenote aannemen maar deze voornaam is niet passend bij de achternaam.

U komt de hele dag in aanraking met uw voornaam elke keer dat u uw voornaam schrijft, leest, ziet en hoort. Of als een bekende u groet.

Uw voornaam is de hele dag bij u.

Wij hebben als advocaat de juiste expertise en ervaring voor het opstellen van een verzoek om de voornaam te wijzigen.

Voor opstellen van verzoekschrift tot een voornaamswijziging heeft u een advocaat nodig

Voor het toevoegen of wijzigen van een voornaam of voornamen is een uitspraak van de rechter nodig. De voornaamswijziging kunt u niet zelf aanvragen; u moet een advocaat in de arm nemen die het verzoekschrift bij de rechtbank indient.

De rechter neemt op basis van het verzoekschrift een besluit of er een goede reden is om de voornaam te wijzigen. Voor de rechter is uw motivatie voor het veranderen van de voornaam erg belangrijk, het is dan ook van belang dat uw advocaat uw redenen zorgvuldig onder woorden brengt en de juiste argumentatie hanteert.

Uw advocaat kan de rechter verzoeken om:

 • uw voor­naam te wij­zi­gen of spellingsfouten verbeteren;
 • een voor­naam of voornamen toe te voe­gen;
 • een voor­naam of voornamen te verwijderen of weg te halen.

Onze bewezen aanpak voor het wijzigen van de voornaam

Wij hebben op basis van ervaring en kennis een methode voor het opstellen van het verzoekschrift ontwikkeld die ervoor zorgt de aanvraag voor het veranderen van de voornaam een grote kans van slagen heeft.

Bij Advocatenkantoor Simmelink kiest u voor een advocaat die:

 • zich in uw persoonlijke situatie kan verplaatsen;
 • bewezen ervaring en expertise heeft;
 • op een duidelijke en heldere wijze het verzoekschrift opstelt;
 • vertrouwelijk met uw gegevens omgaat.

In het bijzonder is het noemenswaardig te vermelden dat we gespecialiseerd zijn in de Wet GGZ Psychiatrie. Dit is een pre om door ons uw voornaamswijziging te laten uitvoeren, we kunnen ons goed in uw persoonlijke situatie verplaatsen. Daarbij weten we als geen ander wat een nieuwe voornaam voor u betekent.

Met onze succesvolle aanpak, ervaring en expertise weten we precies wat er voor nodig is om een goed verzoek tot de wijziging van de voornaam op te stellen waarop de rechter tot een uitspraak kan komen.

Reviews: wat onze cliënten zeggen

Onze cliënten zijn na een succesvolle voornaamswijziging of verandering van hun voornaam opgelucht. Vaak horen we dat ze de stap al veel eerder hadden moeten zetten.

Hieronder leest u de ervaringen van twee cliënten nadat ze bij ons hun voornaam hebben gewijzigd. Meer ervaringen van onze cliënten lees u op onze review pagina.

Simmelink-Favicon-color

Voor een voornaamswijziging was ik op zoek naar een advocaat. Via Google ben ik in contact gekomen met Advocatenkantoor Simmelink. Ondanks deze moeilijke tijd is het telefonisch contact super gegaan, ik voelde mij gezien en begrepen. Het leek onmogelijk om mijn voornaam te laten wijzigen aangezien ik helaas niet in bezit was van twee belangrijke documenten: Geboorteakte en de Bekendmaking Nederlanderschap. Ik had het bijna opgegeven maar Simmelink advocaat heeft er alles aan gedaan en gezorgd dat het gelukt is. Vandaag voel ik me niet alleen Madalena Mataya maar ik mag me daadwerkelijk ook echt zo noemen. Hartelijk dank Simmelink Advocaat.

Madalena Mataya J.

Simmelink-Favicon-color

Mevrouw Simmelink heeft voor ons de voornaamswijziging van ons zoontje geregeld. Wij zijn erg blij met het resultaat en zeer tevreden. Vanaf het begin was mevrouw Simmelink altijd goed bereikbaar, transparant, duidelijk en behulpzaam. Het gehele proces door zijn wij altijd netjes op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Ze is erg deskundig in haar vak en wij kunnen haar alleen maar aanbevelen.

Eefje S.

Google-5-stars-advocatenkantoor-simmelink
Google-5-stars-advocatenkantoor-simmelink
Nederlandse-Orde-van-Advocaten-logo
Nederlandse-Orde-van-Advocaten-logo
logo-high-trust
logo-high-trust

Onze werkwijze

We beginnen altijd met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek om uw situatie te bespreken.

Hoeveel kost het wijzigen van de voornaam?

Voor het wijzigen van de voornaam in Nederland betaalt u voor de behandeling van het verzoekschrift, dus voor de naamwijziging als geheel. U betaalt dus niet per letter.

Het bedrag voor de wijziging is een vast tarief. Het honorarium voor de advocaat is, inclusief het opstellen en indienen van het verzoek is € 899.  Het griffierecht van de Rechtbank is € 309.

Voornaamswijziging met toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand)

In enkele gevallen kan de voornaamswijziging voor een bedrag van € 287,- worden uitgevoerd. Dit is alleen mogelijk als u in aanmerking komt voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand), wat betekent dat de overheid mee betaalt aan de kosten. De eisen voor gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u vinden bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Bij hoge uitzondering wordt voor een voornaamswijziging een toevoeging verleend bij voldoende belang. Dit is het geval als sprake is van aantoonbare hinder in het maatschappelijk functioneren. De Raad neemt aan dat sprake is van aantoonbare hinder in het maatschappelijk functioneren als rechtzoekende al enige tijd hiervoor onder behandeling is bij een deskundige hulpverlener, zoals een psycholoog of een psychiater.

Hoe lang duurt de procedure voor het wijzigen van de voornaam?

Het wijzigen van de voornaam duurt ongeveer tussen de twee en vijf maanden en is afhankelijk van de Rechtbank waar uw verzoek tot naamswijziging wordt ingediend. De procedure voor een voornaamswijziging bestaat uit 6 stappen.

De duur van elke stap is ongeveer als volgt:

 • Binnen 1 week heeft u een intakegesprek met de advocaat
 • Binnen 2 weken is het verzoekschrift tot het wijzigen van een voornaam gereed en sturen we het naar de rechtbank.
 • Binnen 2 maanden volgt de uitspraak van de rechter*
 • Precies 3 maanden na de afgifte van het besluit is de wijziging definitief. Deze periode wordt aangeduid als “Afwachten hoger beroepstermijn” en duurt drie maanden.
 • De nieuwe voornaam wordt in de burgerlijke stand van de gemeente verwerkt.
 • U kunt de nieuwe identiteitskaart of paspoort aanvragen met daarop de nieuwe voornaam!

*Een van de aspecten dat de duur van de voornaamswijziging bepaalt is dat in sommige gevallen door de rechtbank een advies wordt gevraagd van de gemeente waar de geboorteakte ligt of aan de officier van justitie. Ook als een Nederlandse geboorteakte ontbreekt, welke noodzakelijk is om een gewijzigde voornaam door te voeren, duurt het langer.

Procedure om voornaam te wijzigen bestaat uit 6 stappen

Het wijzigen van de voornaam is een overzichtelijk proces dat uit 6 stappen bestaat.

Zo weet u precies wat u wanneer kan verwachten en hoever de wijzigingsprocedure van de voornaam is gevorderd.

stappen-voornaamswijziging-advocatenkantoor-simmelink

Stap 1: Intakegesprek

Het intakegesprek is vrijblijvend en gratis. We bespreken de aanleiding voor de reden om uw voornaam te willen wijzigen.

Het kennismakingsgesprek kan via telefoon, email of videoverbinding plaatsvinden. Op deze wijze kunt u reistijd en -kosten besparen. Uiteraard bent u ook welkom op ons kantoor in Maarssen (Utrecht).

Stap 2: Opstellen van verzoekschrift tot voornaamswijziging

Wij stellen het verzoekschrift op waarin de onderbouwing staat voor de gewenste wijziging. Dit kan een wijziging, een aanvulling of  een verwijdering van een of meerdere voornamen zijn.

Vervolgens sturen we het verzoekschrift in concept naar u toe voor aanvullingen of wijzigingen. Het is belangrijk dat u controleert of de gewenste voornaam foutloos is geschreven en alle redenen op de juiste wijze zijn verwoord.

Stap 3: Verzoekschrift bij rechtbank indienen

Nadat u het verzoekschrift heeft goedgekeurd, sturen we het verzoekschrift naar de rechtbank. 

Aan het verzoekschrift dient een recent afschrift van de geboorteakte, niet ouder dan drie maanden, te worden toegevoegd. Indien u in het buitenland bent geboren dan volstaat een originele geboorteakte. Als de geboorteakte niet is omgezet naar een Nederlandse akte, dan zal dit eerst moeten worden gedaan bij gemeente Den Haag. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Den Haag. Als u geen geboorteakte heeft of  u kunt deze niet verkrijgen omdat u niet naar uw geboorteland terug kunt, dan kan er naast een verzoek tot voornaamswijziging om een vervangende geboorteakte worden gevraagd.

Stap 4: Beoordeling door rechtbank

De rechtbank beoordeelt of het verzoek aan de voorwaarden voldoet en of er een deugdelijke argumentatie aan ten grondslag ligt.

De uitspraak over de voornaamswijziging verloopt meestal schriftelijk, zonder zitting; u hoeft hiervoor niet naar de rechtbank te komen voor een mondelinge behandeling

De uitspraak van het onderzoek ontvangt u van ons.

Hiermee is de uitspraak nog niet officieel. Eerst dient de wettelijke termijn van drie maanden om in hoger beroep te gaan te worden afgewacht.

Stap 5: Wijziging geboorteakte en aanpassing BRP

Nadat de wettelijke termijn van drie maanden (om in hoger beroep te gaan) voorbij is stuurt de rechtbank de uitspraak naar de gemeente waar uw geboorteakte ligt of naar de gemeente Den Haag als u buiten Nederland bent geboren.

De gemeente hecht aan uw geboorteakte de gewijzigde voornaam toe en voert de wijzigingen door in de Basisregistratie Personen (BRP). De overheidsorganisaties die zijn aangesloten op de BRP ontvangen de wijzigingen automatisch. Aan andere instanties moet u zelf doorgeven dat uw geslacht en eventueel uw voornamen zijn gewijzigd.

Het betekent dat deze wijziging aan de geboorteakte wordt gehecht. Dit houdt in dat er een vervangende geboorteakte, met uw nieuwe voornaam, aan de bestaande geboorteakte wordt toegevoegd.

Vanaf het moment van de inschrijving van de wijziging bij de gemeente is de wijziging van de voornaam officieel. De gemeente stuurt de bevestiging naar u, de rechtbank of aan ons, dit verschilt per gemeente.

Stap 6: De nieuwe voornaam is officieel

Uw nieuwe voornaam is in de burgerlijke stand ingeschreven en daarmee officieel doorgevoerd.

De oude identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart en rijbewijs) zijn nu niet meer geldig. U dient nieuwe documenten bij de gemeente aan te vragen waarin uw nieuwe voornaam staat.

Denkt u er ook aan om na de voornaamswijziging uw schooldiploma te laten vervangen?

Uw verzoek wordt toegekend: uw zelfgekozen voornaam wordt officieel

Nadat de Rechtbank het verzoekschrift voor de naamswijziging heeft ontvangen wordt door de rechter een uitspraak gedaan.

Bij een positief besluit van de rechter is uw verzoek tot het veranderen van de voornaam toegekend. Na drie maanden, de termijn om in hoger beroep te gaan, stuurt de rechtbank een bericht naar de gemeente waar u geboren bent. Deze gemeente wijzigt uw geboorteakte. Daarna is de verandering definitief.

 • De door u zelf gekozen voornaam is officieel.
 • Op de geboorteakte is uw voornaam op de juiste wijze geschreven.

Paspoort, ID-kaart en rijbewijs vernieuwen

Met de officiële toekenning van uw nieuwe voornaam heeft u een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig. Deze documenten kunt u aanvragen vanaf het moment dat uw naamswijziging is verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP).

Na de naamswijziging zijn uw oude identiteitsbewijzen niet meer geldig

Vervangend diploma met uw officiële voornaam aanvragen

Met de officiële toekenning van uw nieuwe voornaam heeft u de mogelijkheid om een vervangend exemplaar van uw diploma, certificaat of cijferlijsten aan te vragen met daarop uw nieuwe voornaam. Het is echter wel afhankelijk van het type diploma wat de mogelijkheden zijn.

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kunt u een vervangend diploma aanvragen.

Voornaam wijzigen – Veel gestelde vragen (FAQ)

Hier vindt u veelgestelde vragen van cliënten over voornaamswijzigingen en naamwijzigingen.

Hoeveel kost het wijzigen van de voornaam per letter?

In Nederland betaal je voor het veranderen van de voornaam de procedurekosten bij de Rechtbank.
Het berust op een misverstand dat de kosten van het veranderen van de voornaam afhangen van het aantal letters van de naam. Zie ook Wat kost het wijzigen van de voornaam?

Kan ik mijn voornaam veranderen als ik in het buitenland woon of er ben geboren?

Als u in het buitenland bent geboren en de Nederlandse nationaliteit heeft dan is het mogelijk om de voornaam te wijzigen.
Uw verzoek voor het wijzigen van de voornaam wordt naar de rechtbank in Den Haag gestuurd. Bij een positieve uitspraak van de rechter wordt de goedgekeurde voornaamswijziging naar de gemeente Den Haag gestuurd. Vervolgens wordt de geboorteakte aangepast en is de verandering definitief.
In het geval uw geboorteakte nog niet eerder bij de burgerlijke stand van Den Haag is opgemaakt dan wordt deze alsnog ingeschreven.

Wat zijn de voorwaarden om de voornaam te wijzigen?

In Nederland kunt u zelf een voornaam kiezen, er is geen verplichte namenlijst. De twee belangrijkste voorwaarden om de voornaam te wijzigen zijn:
de voornaamswijziging dient een voldoende zwaarwichtig belang te hebben.
Het is niet mogelijk een voornaam te wijzigen omdat een andere naam mooier is;
de nieuwe voornaam mag geen ongepaste naam of achternaam zijn, tenzij het gebruikelijke voornamen zijn.
Zo kan iemand wel de voornaam ‘Mensje’ dragen. De voornaam “Vrouw” is niet toegestaan omdat het een omschrijving van een hoedanigheid is.

Kan de voornaam van een kind (jonger dan 18 jaar) worden gewijzigd?

Als ouder met het gezamenlijk of ouderlijk gezag over uw kind is het mogelijk een verzoek tot wijziging van een voornaam van het kind in te dienen. Ook is het mogelijk om een of meerdere voornamen toe te voegen of te schrappen. Dit is wettelijk geregeld.
Op basis van artikel 1:4 van het Burgerlijk Wetboek kan de rechtbank op verzoek van degene die de voornaam wenst te wijzigen of op verzoek van diens wettelijk vertegenwoordiger een voornaam wijzigen.

Hoe kan ik als transgender mijn voornaam veranderen?

Als u transgender bent, hoeft u niet naar de rechtbank als u uw voornaam wilt veranderen.
U kunt dit rechtstreeks bij de gemeente regelen.
Hiervoor hebt u wel een aantal documenten nodig, waaronder een verklaring van een (deskundige)arts. Hierin staat dat u tegenover deze deskundige heeft verklaard de overtuiging te hebben tot het andere geslacht te behoren dan in uw geboorteakte staat.

Kan ik mijn achternaam of geslachtsnaam wijzigen?

Het is mogelijk om uw geslachtsnaam of achternaam te wijzigen.
Als u uw achternaam wilt wijzigen moet u zicht wenden tot Justis. Justis is ‘de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid op het gebied van integriteit.’
Het verzoek voor het wijzigen van de achternaam verloopt via de aanvraagprocedure van Justis.

Kom in contact

Advocaat Carla Simmelink - eigenaar advocatenkantoor Simmelink
Advocaat Carla Simmelink - eigenaar advocatenkantoor Simmelink

Wilt u ons graag persoonlijk spreken?
Bel ons op werkdagen: 030 – 30 787 32 (9:00 -17:00).

Of gebruik ons beveiligde formulier om een e-mail te sturen.
We reageren binnen 1 werkdag.

Contactformulier

Na het verzenden ontvangt u direct een kopie van dit bericht en we reageren binnen 1 werkdag.
Krijgt u geen kopie, dan heeft u wellicht het e-mailadres wellicht niet goed ingevuld en hebben we uw bericht niet ontvangen. Wilt u uw bericht dan nog een keer sturen naar info@simmelink.nl of ons even bellen?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld