Uw voornaam wijzigen: de procedure, kosten en onze succesvolle aanpak

Is er bij de geboorteaangifte een spelfout in de voornaam gemaakt of een tweede voornaam niet opgenomen? Wilt u graag uw voornaam wijzigen, een voornaam verwijderen of een extra voornaam als herinnering aan een dierbaar iemand toevoegen?

Wij begrijpen de wens dat u graag een andere voornaam of toevoeging van een voornaam zou willen hebben. Als goed aangeschreven advocatenkantoor en goede ervaringen en reviews van cliënten kunnen we u helpen bij het wijzigen van uw voornaam.

Wij werken bij alle rechtbanken in Nederland.

De aanvraagprocedure van een voornaamswijziging bij de rechtbank geven wij hierbij in zes duidelijke stappen aan:

 1. Gratis kennismaken waarbij we de aanleiding van het verzoek tot wijziging bespreken
 2. U ontvangt onze conceptversie van het verzoekschrift tot wijziging van de voornaam
 3. Na uw goedkeuring gaat het verzoekschrift naar de rechtbank
 4. De rechtbank beoordeelt het verzoek en u ontvangt van ons de uitspraak
 5. Bij een positieve uitspraak stuurt de rechtbank na drie maanden de beslissing door aan de gemeente om achter de geboorteakte een wijziging van de voornaam te hechten
 6. Uw voornaam is gewijzigd.

Gratis advies: komt u in aanmerking voor een voornaamswijziging?

Wij geven nu gratis advies waarbij we op basis van uw persoonlijke situatie bekijken of u in aanmerking kunt komen voor een voornaamswijziging.

Advies op afstand via beeldbellen

Als u buiten de regio Utrecht woont, of zelfs in het buitenland, is het niet altijd mogelijk om een afspraak bij ons op kantoor te maken. Bij ons is dat geen probleem. Via een beveiligde verbinding is het mogelijk om alle gesprekken met onze advocaten op afstand via beeldbellen of videobellen te doen. Het maakt niet uit waar u bent, zolang u maar toegang heeft tot internet.

Wilt u alles over het wijzigen van de voornaam rustig nalezen of bewaren als PDF?

Klik op de onderstaande knop om het digitale boek te downloaden.

cover ebook voornaam wijzigen 3dr removebg | Simmelink Advocatenkantoor

Reviews: wat vinden onze cliënten

Onze cliënten zijn na een succesvolle voornaamswijziging of verandering van hun voornaam opgelucht. Vaak horen we dat ze de stap al veel eerder hadden moeten zetten.

Hieronder leest u de ervaringen van twee cliënten nadat ze bij ons hun voornaam hebben gewijzigd. Meer ervaringen van onze cliënten lees u op onze review pagina.

Voor een voornaamswijziging was ik op zoek naar een advocaat. Via Google ben ik in contact gekomen met Advocatenkantoor Simmelink. Ondanks deze moeilijke tijd is het telefonisch contact super gegaan, ik voelde mij gezien en begrepen. Het leek onmogelijk om mijn voornaam te laten wijzigen aangezien ik helaas niet in bezit was van twee belangrijke documenten: Geboorteakte en de Bekendmaking Nederlanderschap. Ik had het bijna opgegeven maar Simmelink advocaat heeft er alles aan gedaan en gezorgd dat het gelukt is. Vandaag voel ik me niet alleen Madalena Mataya maar ik mag me daadwerkelijk ook echt zo noemen. Hartelijk dank Simmelink Advocaat.

Madalena Mataya J.

Mevrouw Simmelink heeft voor ons de voornaamswijziging van ons zoontje geregeld. Wij zijn erg blij met het resultaat en zeer tevreden. Vanaf het begin was mevrouw Simmelink altijd goed bereikbaar, transparant, duidelijk en behulpzaam. Het gehele proces door zijn wij altijd netjes op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Ze is erg deskundig in haar vak en wij kunnen haar alleen maar aanbevelen.

Eefje S.

[brb_collection id=”14873″]

Redenen voor wijziging van de voornaam

 • Ter nagedachtenis aan familielid of goede bekende
  U wilt graag een voornaam wijzigen of toevoegen door een herinnering aan een voor u speciaal iemand. Hierbij kunt u denken aan de voornaam van een dierbaar familielid zoals opa, oma, vader of moeder of hoe iemand u altijd noemde.
 • Psychische hinder of lijden
  Uw voornaam brengt nare herinneringen bij u naar boven uit het verleden. Hierbij kunt u denken aan het gezin waarin u bent opgegroeid of vanwege een andere situatie die bij u uw traumatische naar boven brengt. Ook kan het zijn dat u verwacht dat uw kind in de toekomst met zijn naam zal worden gepest. Mogelijk heeft u zelf vroeger op school of op het werk pestgedrag meegemaakt.
 • Culturele afkomst of buitenlandse voornaam
  Uw voornaam was in uw geboorteland een gebruikelijke voornaam, maar deze is in Nederland niet passend omdat het een andere betekenis heeft of de naam wordt deze elke keer verkeerd uitgesproken.
 • X-status bij intersekse of non-binaire personen
  Intersekse of non-binaire personen die een x-status willen verkrijgen kunnen hun voornaam wijzigen naar een naam die beter past.
 • Onjuiste geboorteaangifte
  De aangifte van de geboorte is niet goed gegaan; u bent bijvoorbeeld een voornaam vergeten of er is bij de aangifte een spelfout gemaakt.
 • Persoonlijke en emotionele identificatie
  De van uw ouders verkregen voornaam past niet bij u of u bent vernoemd naar een familielid of bekende met wie u niks heeft of zelfs niet eens kent.
 • Geloofsovertuiging
  Een voornaam past niet (meer) bij een (ander) geloof dat u heeft aangenomen.
 • Na adoptie
  U bent geadopteerd en heeft een buitenlandse of Nederlandse voornaam die bij u niet klopt.
 • De voornaam past niet bij de (toekomstige) achternaam
  U gaat trouwen en u wilt de achternaam van uw toekomstige echtgenoot/echtgenote aannemen maar uw voornaam is niet passend bij de achternaam.

Voor opstellen van verzoekschrift tot een voornaamswijziging heeft u een advocaat nodig

Voor het toevoegen, wijzigen of verwijderen van een voornaam of voornamen is een uitspraak van de rechter nodig. De voornaamswijziging heeft u een advocaat nodig. Namens u kan de advocaat in een verzoekschrift aan de rechter vragen om het toevoegen, wijzigen of verwijderen van een of meer voornamen.

De rechter neemt op basis van het verzoekschrift een beslissing of er een goede reden is om de voornaam te wijzigen. Voor de rechter is uw motivatie voor het veranderen van de voornaam erg belangrijk. Het is dan ook van belang dat uw advocaat uw redenen zorgvuldig onder woorden brengt en de juiste argumentatie hanteert.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is altijd gratis. We bespreken uw situatie, de mogelijkheden en geven een indicatie van de kosten. Hierin zijn we duidelijk; geen vervelende verrassingen achteraf.

Hoeveel kost het wijzigen van de voornaam?

Voor het wijzigen van de voornaam in Nederland betaalt u voor het verzoekschrift dat de rechtbank in behandeling neemt, dus voor de naamwijziging als geheel. U betaalt dus niet per letter of per woord.

Het bedrag voor de wijziging is een vast tarief. Het honorarium voor de advocaat, inclusief het intakegesprek, het opstellen en indienen van het verzoek, is € 899 (inclusief BTW). 

We hebben een bewezen procedure waarbij we al veel succes hebben gehad met de gevraagde voornaamswijzigingen. Bijkomend voordeel is dat we bij alle rechtbanken in Nederland een wijziging van de voornaam kunnen aanvragen. Welke rechtbank dat is hangt af van uw woonplaats.

Lees ook de goede ervaringen van cliënten die u voor gingen. Neem gerust vrijblijvend contact op om kennis te maken. Daarbij wordt ook een inschatting gemaakt van de haalbaarheid van uw wensen.

Toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand)

De overheid (Raad voor Rechtsbijstand) verstrekt slechts zelden (en wat ons betreft is dat onterecht) een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand).

Bij hoge uitzondering wordt voor een voornaamswijziging een toevoeging verleend bij voldoende belang. Dit is het geval als sprake is van “aantoonbare hinder in het maatschappelijk functioneren”. De Raad voor Rechtsbijstand neemt aan dat sprake is van aantoonbare hinder in het maatschappelijk functioneren als de rechtzoekende al enige tijd hiervoor onder behandeling is bij een deskundige hulpverlener, zoals een psycholoog of een psychiater.

Hoe lang duurt de procedure voor het wijzigen van de voornaam?

Het wijzigen van de voornaam duurt ongeveer tussen de twee en zes maanden en is afhankelijk van de Rechtbank waar uw verzoek tot naamswijziging wordt ingediend. De procedure voor een voornaamswijziging bestaat uit 6 stappen.

De duur van elke stap is ongeveer als volgt:

 • Binnen een week heeft u een intakegesprek met de advocaat waarin we de aanleiding en motivatie van de wijziging met u bespreken.
 • Binnen twee weken is het verzoekschrift tot het wijzigen van een voornaam gereed en sturen we het naar de rechtbank. Bij het opstellen van het verzoek verwerken we de aanleiding voor de wijziging zodat we de Rechtbank hierin goed meenemen en ze zich in uw situatie kunnen verplaatsen.
 • Binnen twee maanden volgt (meestal) de uitspraak van de rechter*
 • Ruim drie maanden na de uitspraak is de wijziging definitief. De termijn van hoger beroep is drie maanden en deze moet worden afgewacht voordat de wijziging door de gemeente kan worden verwerkt.
 • De nieuwe voornaam wordt in de burgerlijke stand van de gemeente verwerkt en is daarmee officieel gewijzigd.
 • U kunt de nieuwe identiteitskaart, paspoort en rijbewijs aanvragen met daarop de nieuwe voornaam!

*Een van de aspecten dat de duur van de voornaamswijziging bepaalt is dat door bepaalde rechtbank een advies wordt gevraagd aan de officier van justitie en/of de gemeente waar de geboorteakte ligt. Als een Nederlandse geboorteakte ontbreekt, welke noodzakelijk is om een gewijzigde voornaam door te voeren, duurt het langer. Een buitenlandse geboorteakte moet dan worden omgezet of er kan een vervangende geboorteakte worden gevraagd in dezelfde procedure tot voornaamswijziging.

Procedure om voornaam te wijzigen bestaat uit 6 stappen

Het wijzigen van de voornaam is een overzichtelijk proces dat uit 6 stappen bestaat. Zo weet u precies wat u wanneer kan verwachten en hoever de wijzigingsprocedure van de voornaam is gevorderd.

stappen-voornaamswijziging-advocatenkantoor-simmelink

Stap 1: Intakegesprek

Het intakegesprek is vrijblijvend en gratis. We bespreken de aanleiding voor de reden om uw voornaam te willen wijzigen.

Het kennismakingsgesprek kan via telefoon, email of videobellen plaatsvinden. Op deze wijze kunt u reistijd en -kosten besparen. Uiteraard bent u ook welkom op ons kantoor in Maarssen (Utrecht) of Amsterdam.

Stap 2: Opstellen van verzoekschrift

Wij stellen het verzoekschrift op waarin de onderbouwing staat voor de gewenste wijziging. Dit kan een wijziging, een aanvulling of een verwijdering van een of meerdere voornamen zijn.

Vervolgens sturen we het verzoekschrift in concept naar u toe voor aanvullingen of wijzigingen. Het is belangrijk dat u controleert of de gewenste voornaam foutloos is geschreven en alle redenen op de juiste wijze zijn verwoord.

Stap 3: Verzoek indienen bij de rechtbank

Nadat u het verzoekschrift heeft goedgekeurd, sturen we het verzoekschrift naar de rechtbank. 

Aan het verzoekschrift wordt een recent afschrift van de geboorteakte, niet ouder dan drie maanden, toegevoegd. Indien u in het buitenland bent geboren dan volstaat een originele geboorteakte. Als de geboorteakte niet is omgezet naar een Nederlandse akte, dan kan dit in dezelfde procedure tot wijziging van de voornaam worden gevraagd aan de rechtbank. U kunt er ook voor kiezen dit zelf te doen bij de gemeente Den Haag. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Den Haag. Als u geen geboorteakte heeft of  u kunt deze niet verkrijgen omdat u niet naar uw geboorteland terug kunt, dan kan er naast een verzoek tot voornaamswijziging om een vervangende geboorteakte worden gevraagd.

Stap 4: Beoordeling door rechtbank

De rechtbank beoordeelt of het verzoek aan de voorwaarden voldoet en of er een deugdelijke argumentatie aan ten grondslag ligt.

De uitspraak over de voornaamswijziging verloopt meestal schriftelijk, zonder zitting; u hoeft hiervoor niet naar de rechtbank te komen voor een mondelinge behandeling.

Hiermee is de toekenning van de nieuwe voornaam nog niet officieel. Eerst dient de wettelijke termijn van drie maanden om in hoger beroep te gaan te worden afgewacht.

Stap 5: Wijziging geboorteakte en aanpassing BRP

Nadat de wettelijke termijn van drie maanden (om in hoger beroep te gaan) voorbij is stuurt de rechtbank de uitspraak naar de gemeente waar uw geboorteakte ligt. Bent u in het buitenland geboren, dan wordt de uitspraak naar de gemeente Den Haag gestuurd.

Vervolgens voegt de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van de gewijzigde voornaam toe achter de originele geboorteakte en voert (voor mensen die in Nederland wonen) de wijzigingen door in de Basisregistratie Personen (BRP). De overheidsorganisaties die zijn aangesloten op de BRP ontvangen de wijzigingen automatisch. Uw bank, verzekeraar en andere instanties, zoals werk en sportvereniging, moet u zelf informeren.

Uw voornaam is officieel gewijzigd zodra deze door de gemeente aan uw geboorteakte is toegevoegd.

Stap 6: De nieuwe voornaam is officieel

Paspoort, ID-kaart en rijbewijs vernieuwen

Met de officiële toekenning van uw nieuwe voornaam heeft u een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig. Deze documenten kunt u aanvragen vanaf het moment dat uw naamswijziging is verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP).

Na de naamswijziging zijn uw oude identiteitsbewijzen niet meer geldig.

paspoort-voornaam-wijzigen
paspoort-voornaam-wijzigen
Logo DUO
Logo DUO

Vervangend diploma met uw officiële voornaam aanvragen

Met de officiële toekenning van uw nieuwe voornaam heeft u de mogelijkheid om een vervangend exemplaar van uw diploma, certificaat of cijferlijsten aan te vragen met daarop uw nieuwe voornaam. Het is echter wel afhankelijk van het type diploma wat de mogelijkheden zijn.

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kunt u een vervangend diploma aanvragen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hier vindt u veelgestelde vragen van cliënten over voornaamswijzigingen.

Hoeveel kost het wijzigen van de voornaam per letter?

Het berust op een misverstand dat de kosten van het veranderen van de voornaam afhangen van het aantal letters van de naam. Zie ook Wat kost het wijzigen van de voornaam?

Kan ik mijn voornaam veranderen als ik in het buitenland woon of er ben geboren?

Als u in het buitenland bent geboren en u woont in Nederland dan is het in veel gevallen mogelijk om uw voornaam te laten wijzigen.
Uw verzoek voor het wijzigen van de voornaam wordt naar de rechtbank in Den Haag gestuurd. Bij een positieve uitspraak van de rechter wordt de schriftelijke uitspraak naar de gemeente Den Haag gestuurd. Vervolgens wordt de geboorteakte aangepast en is de verandering definitief.
In het geval uw geboorteakte nog niet bij de burgerlijke stand van Den Haag is ingeschreven zal dit eerst door u zelf moeten worden gedaan of u kunt het in de procedure tot voornaamswijziging aan de rechtbank vragen.

Overigens, ook als u als Nederlander in het buitenland woont kunt u aan de Nederlandse rechter vragen uw voornaam te wijzigen.

Wat zijn de voorwaarden om de voornaam te wijzigen?

In Nederland kunt u zelf een voornaam kiezen, er is geen verplichte namenlijst. De twee belangrijkste voorwaarden om de voornaam te wijzigen zijn:
– de voornaamswijziging dient een voldoende zwaarwichtig belang te hebben.
– de nieuwe voornaam mag geen ongepaste naam of achternaam zijn, tenzij het gebruikelijke voornamen zijn.
Zo kan iemand wel de voornaam ‘Mensje’ dragen. De voornaam “Vrouw” is niet toegestaan omdat het een omschrijving van een hoedanigheid is.

Kan de voornaam van een kind (jonger dan 18 jaar) worden gewijzigd?

Als ouder of voogd met het gezamenlijk of ouderlijk gezag over uw kind is het mogelijk een verzoek tot wijziging van een voornaam van het kind in te dienen. Ook is het mogelijk om een of meerdere voornamen toe te voegen of te schrappen. Dit is wettelijk geregeld.
Op basis van artikel 1:4 van het Burgerlijk Wetboek kan de rechtbank op verzoek van degene die de voornaam wenst te wijzigen of op verzoek van diens wettelijk vertegenwoordiger een voornaam wijzigen.

Hoe kan ik als transgender mijn voornaam veranderen?

Als u transgender bent, hoeft u niet naar de rechtbank als u uw voornaam wilt veranderen.
U kunt dit rechtstreeks bij de gemeente regelen.
Hiervoor hebt u wel een aantal documenten nodig, waaronder een verklaring van een (deskundige)arts. Hierin staat dat u tegenover deze deskundige heeft verklaard de overtuiging te hebben tot het andere geslacht te behoren dan in uw geboorteakte staat.
Bent u jonger dan 16 jaar, dan kunt u een verzoek tot wijziging van geslacht en een wijziging van uw voornaam middels uw ouders of uw voogd indienen bij de rechtbank.

Kan ik mijn achternaam of geslachtsnaam wijzigen?

Het is mogelijk om uw geslachtsnaam of achternaam te wijzigen.
Het wijzigen van een achternaam wordt geregeld door Justis. Justis is ‘de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid op het gebied van integriteit.’
Het verzoek voor een andere achternaam verloopt via de aanvraagprocedure van Justis. U bent niet verplicht om een advocaat in de arm te nemen voor het willen wijzigen van uw achternaam.

Kan ik de voornaam wijzigen bij x-status?

De afgelopen tijd heeft Advocatenkantoor Simmelink meerdere personen bijgestaan in de procedure tot het verkrijgen van een x-status. Aangezien bij een verzoek tot het verkrijgen van een genderneutraal geslacht vrijwel altijd een andere voornaam meer passend is dan de huidige wordt de aanvraag van een x-status gecombineerd met een verzoek tot het wijzigen van een voornaam.

Wilt u alles nog eens rustig nalezen of bewaren, als PDF?

Klik op de onderstaande knop en het digitale boek komt naar u toe.

cover ebook voornaam wijzigen 3dr removebg | Simmelink Advocatenkantoor