Voornaam wijzigen

Uitstekend advies voor familierecht, echtscheiding en naamrecht. 
Oplossingen op maat die uw leven vooruit helpen.

Of bel vrijblijvend: 030-3078732 

Wat is
voornaam
wijzigen?

Wilt u uw voornaam laten wijzigen? U heeft de mogelijkheid om uw voornaam te wijzigen, een tweede of derde naam toe te voegen of deze juist te schrappen.

Wij zijn gespecialiseerd in voornaamswijzigen en werken in heel Nederland.

In een gratis kennismakingsgesprek bespreken we uw situatie in een persoonlijk gesprek.  Wij bieden zekerheid bij de procedure en we werken accuraat tegen een scherpe prijs.

Redenen om uw voornaam te wijzigen

 • Ter nagedachtenis aan familielid
  U wilt graag een voornaam wijzigen of toevoegen door een herinnering aan een voor u speciaal iemand. Hierbij kunt u denken aan de voornaam van een dierbaar familielid zoals opa, oma, vader of moeder of hoe iemand u altijd noemde.
 • Psychische hinder of lijden
  Uw voornaam brengt nare herinneringen bij u naar boven uit het verleden. Hierbij kunt u denken aan de familie waarin u bent opgegroeid of omdat u een uit een land heeft moeten vluchten. Ook kan het gaan om de verwachting  dat uw minderjarige kind in de toekomst met zijn roepnaam of voornaam gepest gaat worden.
 • Culturele afkomst
  Uw voornaam was in uw geboorteland een normale naam, maar is in Nederland niet passend omdat het een andere betekenis heeft.
 • X-status bij intersekse of non-binaire personen
  Intersekse of non-binaire personen die een X-status willen verkrijgen kunnen hun voornaam wijzigen naar een naam die beter past.
 • Onjuiste geboorteaangifte
  De aangifte van de geboorte is niet goed gegaan; u bent bijvoorbeeld een voornaam vergeten of er is een spelfout gemaakt.
 • Persoonlijke en emotionele identificatie
  De bij uw geboorte van uw ouders verkregen voornaam past niet bij u.
 • Geloofsovertuiging
  Een voornaam past niet (meer) bij een (ander) geloof dat u heeft aangenomen.
 • Na adoptie
  Uw geadopteerde kind heeft een voornaam die niet passend is.
 • Voornaam niet passend bij (toekomstige) achternaam
  U gaat in trouwen en u wilt de achternaam van uw toekomstige echtgenoot/echtgenote aannemen maar deze voornaam is niet passend bij de achternaam.

Staat uw reden voor het wijzigen van de voornaam niet in het bovenstaande overzicht?

Wilt u dan contact met ons opnemen om te bespreken wat de mogelijkheden voor een voornaamswijziging zijn?

Onze werkwijze

We beginnen altijd met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek om uw situatie te bespreken.

Reviews: wat onze cliënten zeggen

Voor een voornaamswijziging was ik op zoek naar een advocaat. Via google ben ik in contact gekomen met Advocatenkantoor Simmelink. Ondanks deze moeilijke tijd is het telefonisch contact super gegaan, ik voelde mij gezien en begrepen. Het leek onmogelijk om mijn voornaam te laten wijzigen aangezien ik helaas niet in bezit was van twee belangrijke documenten: Geboorteakte en de Bekendmaking Nederlanderschap. Ik had het bijna opgegeven maar Simmelink advocaat heeft er alles aan gedaan en gezorgd dat het gelukt is. Vandaag voel ik me niet alleen Madalena Mataya maar ik mag me daadwerkelijk ook echt zo noemen. Hartelijk dank Simmelink Advocaat
Madalena Mataya J.
5/5

Wilt u meer recencies lezen? Ga naar het overzicht van onze reviews.

Onze ervaring en expertise voor uw aanvraag

De motivatie voor de voornaamswijziging is erg belangrijk. Het is een belangrijk onderdeel van de aanvraag. Het betekent dat de advocaat uw persoonlijke situatie en overwegingen begrijpt, er vertrouwelijk mee om gaat en het op de juiste wijze onder woorden brengt.

Bij de procedure tot het wijzigen van een voornaam is een advocaat verplicht. Het verzoek om uw voornaam te wijzigen bij de rechtbank door een advocaat ingediend. De rechtbank beoordeelt uw verzoek tot de wijziging en neemt hierop een besluit. Na een positief besluit is uw voornaam gewijzigd en kunt u een nieuw paspoort, rijbewijs of diploma aanvragen met daarop uw nieuwe voornaam.

Wij zijn gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Met onze aanpak, ervaring en expertise weten we precies wat er voor nodig is om een goed verzoek tot de wijziging van de voornaam opstellen. 

Voornaam wijzigen - Veel gestelde vragen (FAQ)

Hier vindt u veelgestelde vragen van cliënten over voornaamswijzingen en naamwijzigingen.

Wat zijn de kosten om een voornaam te wijzigen?

De kosten voor het wijzigen van de voornaam worden uitgevoerd tegen een vast tarief.  Voor een reguliere wijziging van de voornaam vragen we € 899,- (inclusief BTW, kantoorkosten, exclusief het griffierecht). 

In enkele gevallen kan de voornaamswijziging voor een bedrag van € 287,- worden uitgevoerd. Dit is alleen mogelijk als u in aanmerking komt voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand), hetgeen betekent dat de overheid mee betaalt aan de kosten. De eisen voor gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u vinden bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Bij hoge uitzondering wordt voor een voornaamswijziging een toevoeging verleend bij voldoende belang. Dit is het geval als sprake is van aantoonbare hinder in het maatschappelijk functioneren.

Het mag niet enkel en alleen om persoonlijke hinder gaan. Heeft iemand bijvoorbeeld last van psychische klachten ten gevolge van zijn voornaam, dan kan dit reden zijn om een toevoeging te verlenen.

De Raad neemt aan dat sprake is van aantoonbare hinder in het maatschappelijk functioneren als rechtzoekende al enige tijd hiervoor onder behandeling is bij een deskundige hulpverlener, zoals een psycholoog of een psychiater.

Hoe lang duurt het wijzigen van de voornaam?

De duur voor het wijzigen van de voornaam is ongeveer twee tot vier maanden.

De procedure voor een voornaamswijziging bestaat uit 6 stappen.

In de eerste twee weken stellen we een verzoekschrift tot het wijzigen van een voornaam op en sturen we het naar de rechtbank. Nadat de rechtbank het verzoek heeft ontvangen, volgt een uitspraak van de rechter. Na de afgifte van het besluit  duurt het drie maanden voordat de beslissing definitief is. 

Een van de aspecten dat de duur van de voornaamswijziging bepaalt is dat in sommige gevallen door de rechtbank een advies wordt gevraagd van de gemeente waar de geboorteakte ligt of aan de officier van justitie. Ook als een Nederlandse geboorteakte ontbreekt, welke noodzakelijk is om een gewijzigde voornaam door te voeren, duurt het langer. Immers na het wijzigen van de geboorteakte dient de gemeente de wijziging ook bij de burgerlijke stand in te schrijven. Het betekent dat deze wijziging aan de geboorteakte wordt gehecht.

Procedure om voornaam te wijzigen bestaat uit 6 stappen

Het wijzigen van de voornaam is een overzichtelijk stappenpplan dat uit 6 stappen bestaat.

Zo weet u precies wat u wanneer kan verwachten en hoever de wijzigingsprocedure van de voornaam is gevorderd.

stappen-voornaamswijziging-advocatenkantoor-simmelink

Het intakegesprek is vrijblijvend en gratis. We bespreken de aanleiding voor de reden om uw voornaam te willen wijzigen.

Het kennismakingsgesprek kan via telefoon, email of videoverbinding plaatsvinden. Op deze wijze kunt u reistijd en -kosten besparen. Uiteraard bent u ook welkom op ons kantoor in Maarssen (Utrecht).

Wij stellen het verzoekschrift op waarin de onderbouwing staat voor de gewenste wijziging. Dit kan een wijziging, een aanvulling of  een verwijdering van een of meerdere voornamen zijn.

Vervolgens sturen we het verzoekschrift in concept naar u toe voor aanvullingen of wijzigingen. Het is belangrijk dat u controleert of de gewenste voornaam foutloos is geschreven en alle redenen op de juiste wijze zijn verwoord.

Nadat u het verzoekschrift heeft goedgekeurd, sturen we het verzoekschrift naar de rechtbank. 

Aan het verzoekschrift dient een recent afschrift van de geboorteakte, niet ouder dan drie maanden, te worden toegevoegd. Indien u in het buitenland bent geboren dan volstaat een originele geboorteakte. Als de geboorteakte niet is omgezet naar een Nederlandse akte, dan zal dit eerst moeten worden gedaan bij gemeente Den Haag. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Den Haag. Als u geen geboorteakte heeft of  u kunt deze niet verkrijgen omdat u niet naar uw geboorteland terug kunt, dan kan er naast een verzoek tot voornaamswijziging om een vervangende geboorteakte worden gevraagd.

De rechtbank beoordeelt of het verzoek aan de voorwaarden voldoet en of er een deugdelijke argumentatie aan ten grondslag ligt.

De uitspraak over de voornaamswijziging verloopt meestal schriftelijk, zonder zitting; u hoeft hiervoor niet naar de rechtbank te komen.

De uitspraak van het onderzoek ontvangt u van ons.

Hiermee is de uitspraak nog niet officieel. Eerst dient de wettelijke termijn van drie maanden om in hoger beroep te gaan te worden afgewacht.

Nadat de wettelijke termijn van drie maanden (om in hoger beroep te gaan) voorbij is stuurt de rechtbank de uitspraak naar de gemeente waar uw geboorteakte ligt of naar de gemeente Den Haag als u buiten Nederland bent geboren.

De gemeente hecht aan uw geboorteakte de gewijzigde voornaam toe en voert de wijzigingen door in de Basisregistratie Personen (BRP). De overheidsorganisaties die zijn aangesloten op de BRP ontvangen de wijzigingen automatisch. Aan andere instanties moet u zelf doorgeven dat uw geslacht en eventueel uw voornamen zijn gewijzigd.

Het betekent dat deze wijziging aan de geboorteakte wordt gehecht. Dit houdt in dat er een vervangende geboorteakte, met uw nieuwe voornaam, aan de bestaande geboorteakte wordt toegevoegd.

Vanaf het moment van de inschrijving van de wijziging bij de gemeente is de wijziging van de voornaam officieel . De gemeente stuurt de bevestiging naar u, de rechtbank of aan ons, dit verschilt per gemeente.

Uw nieuwe voornaam is in de burgerlijke stand ingeschreven en daarmee officieel doorgevoerd.

De oude identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart en rijbewijs) zijn nu niet meer geldig. U dient nieuwe documenten bij de gemeente aan te vragen waarin uw nieuwe voornaam staat.

Denkt u er ook aan om na de voornaamswijziging uw schooldiploma te laten vervangen?

Wat zijn de voorwaarden om de voornaam te wijzigen?

De twee belangrijkste voorwaarden om de voornaam te wijzigen zijn:

 1. de  voornaamswijziging dient een voldoende zwaarwichtig belang te hebben.
  Het is niet mogelijk een voornaam te wijzigen omdat een andere naam mooier is.
 2. de nieuwe voornaam mag geen ongepaste naam of geslachtsnaam zijn, tenzij het gebruikelijke voornamen zijn.
  Zo kan iemand wel de voornaam ‘Mensje’ dragen. De voornaam ‘Vrouw” is niet toegestaan omdat het een omschrijving van een hoedanigheid is.

Als u transgender bent, hoeft u niet naar de rechtbank als u uw voornaam wilt veranderen. U kunt dit rechtstreeks bij de gemeente regelen. Hiervoor hebt u wel een aantal documenten nodig, waaronder een verklaring van een (deskundigen)arts. Hierin staat dat u tegenover deze deskundige heeft verklaard de overtuiging te hebben tot het andere geslacht te behoren dan in uw geboorteakte staat.

Kan ik de voornaam van mijn kind wijzigen?

Als ouder met het gezamenlijk of ouderlijk gezag over uw kind is het mogelijk een verzoek tot wijziging van een voornaam van het kind in te dienen. Ook is het mogelijk om een of meerdere voornamen toe te voegen of te schrappen. Dit is wettelijk geregeld.

Op basis van artikel 1:4 van het Burgerlijk Wetboek kan de rechtbank op verzoek van degene die de voornaam wenst te wijzigen of op verzoek van diens wettelijk vertegenwoordiger een voornaam wijzigen.

Kan ik mijn achternaam of geslachtsnaam wijzigen?

Het is mogelijk om uw voornaam of achternaam te wijzigen.

Voor het wijzigen van de naam moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Daarbij moet u voor het aanpassen van uw voornaam een andere procedure volgen dan voor het veranderen van uw achternaam.

Voor het veranderen van de voornaam moet u naar de rechtbank, wij zijn hierin gespecialiseerd. Als u uw achternaam wilt wijzigen moet u zicht wenden tot Justis. Justis is ‘de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid op het gebied van integriteit.’

Het verzoek voor het wijzigen van de achternaam verloopt via de aanvraagprocedure van Justis.

Neem vrijblijvend contact op

carla-simmelink-advocatenkantoor-simmelink
 • Het is vrijblijvend en u bent tot niets verplicht
 • Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld
 • Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op
 • Wilt u ons graag persoonlijk spreken? Bel ons op: 030 – 30 787 32 (9:00 -17:00)
 • stuur ons een e-mail naar info@simmelink.nl
 • of gebruik ons beveiligde formulier om een e-mail te sturen:
Na het verzenden ontvangt u direct een kopie van dit bericht en we reageren binnen 1 werkdag.
Krijgt u geen kopie, dan is het e-mail adres wellicht niet goed ingevuld en hebben we uw bericht niet ontvangen.