Wijzigen van de voornaam

Wilt u graag een voornaam die bij u past waarmee u trots door het leven gaat? U heeft de mogelijkheid om de voornaam te wijzigen of een tweede naam toe te voegen of juist te schrappen.

Wij kunnen u helpen met de juridische ondersteuning voor het wijzigen van uw voornaam.

 • U krijgt een persoonlijk en vertrouwelijk advies
 • We werken met een vaste prijs en helder stappenplan
 • Onze cliënten waarderen ons met 5 sterren, cijfer: 9,8

Redenen om uw voornaam te wijzigen

 • Uw voornaam brengt nare herinneringen naar boven uit het verleden
 • Uw voornaam was in uw geboorteland een normale naam, maar past in Nederland niet
 • Na een geslachtsverandering is het nu tijd om uw voornaam te wijzigen
 • U verwacht dat uw minderjarige kind in de toekomst met zijn naam gepest gaat worden
 • Bij de aangifte van de geboorte is de voornaam verkeerd doorgegeven of verkeerd in de geboorteakte gespeld
 • Een voornaam past niet meer bij een (ander) geloof dat u inmiddels heeft

In 6 stappen naar een nieuwe voornaam

Het wijzigen van de voornaam bestaat uit 6 stappen waarbij de hulp van een advocaat is vereist. Onze werkwijze bestaat uit het onderstaande stappenplan. Zo weet u precies wat u kan verwachten en wat de stand van zaken is.

Het intakegesprek is vrijblijvend en gratis. We bespreken de aanleiding voor de reden om uw voornaam te willen wijzigen.

Het kennismakingsgesprek kan via telefoon, email of videoverbinding plaatsvinden. Op deze wijze kunt u reistijd en -kosten besparen. Uiteraard bent u ook welkom op ons kantoor in Maarssen (Utrecht).

Wij stellen het verzoekschrift op waarin de onderbouwing staat voor de gewenste wijziging. Dit kan een wijziging van uw voornaam, een aanvulling op uw voornaam of het schrappen van een voornaam zijn.

Vervolgens sturen we het verzoekschrift in concept naar u toe voor aanvullingen of wijzigingen. Het is belangrijk dat u controleert of de gewenste voornaam foutloos is geschreven en alle redenen op de juiste wijze zijn verwoord.

Nadat u het verzoekschrift heeft goedgekeurd, sturen we het verzoekschrift naar de rechtbank. 

Hierbij dient te worden gevoegd een recent afschrift van de geboorteakte, niet ouder dan drie maanden. Indien u in het buitenland bent geboren dan volstaat een originele geboorteakte. Als de geboorteakte niet is omgezet naar een Nederlandse akte, dan zal deze, in veel van de gevallen, eerst moeten worden ingeschreven bij gemeente Den Haag. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Den Haag. Als u geen geboorteakte heeft of deze niet kunt verkrijgen omdat u niet naar uw geboorteland terug kunt, dan kan er naast een verzoek tot voornaamswijziging om een vervangende geboorteakte worden gevraagd.

De rechtbank beoordeelt het verzoek of de gevraagde wijziging aan de voorwaarden voldoet en of er deugdelijke argumentatie aan ten grondslag ligt.

In vrijwel alle gevallen volgt er, vrijwel altijd zonder een zitting, een schriftelijke uitspraak over het verzoek. De uitspraak van het onderzoek ontvangt u van ons. Hiermee is de uitspraak nog niet officieel omdat er een termijn van drie maanden is om in hoger beroep te gaan is.

Na drie maanden (de wettelijke termijn van om in hoger beroep te gaan) stuurt de rechtbank de uitspraak naar de gemeente waar uw geboorteakte ligt of in de gemeente Den Haag als u buiten Nederland bent geboren, om de wijziging in het register van de burgerlijke stand in te schrijven. Het betekent dat deze wijziging aan de geboorteakte wordt gehecht.

Vanaf dit moment is de wijziging bij de gemeente geregistreerd. De gemeente stuurt de bevestiging naar u of ons, dit verschilt per gemeente. Daarna wordt de wijziging doorgevoerd in de Burger Registratie Personen (BRP).

Uw nieuwe voornaam is in de burgerlijke stand ingeschreven en daarmee officieel doorgevoerd.

De oude identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart en rijbewijs) zijn nu niet meer geldig. U dient nieuwe documenten bij de gemeente aan te vragen waarin uw nieuwe voornaam staat.

Voorwaarden om de voornaam te wijzigen

De twee belangrijkste voorwaarden om de voornaam te wijzigen zijn:

 1. de  voornaamswijziging dient een voldoende zwaarwichtig belang te hebben. Het is niet mogelijk een voornaam te wijzigen omdat een andere naam mooier is.
 2. de nieuwe voornaam mag geen ongepaste naam of geslachtsnaam zijn, tenzij het gebruikelijke voornamen zijn. Zo kan iemand wel de voornaam Mensje dragen. De voornaam Vrouw is niet toegestaan omdat het een omschrijving van een hoedanigheid is.

De voornaam van een kind wijzigen

Ouder met het gezag over een kind een verzoek tot wijziging van een voornaam van een kind kan indienen. Ook is het mogelijk om een of meerdere voornamen toe te voegen of te schrappen. Dit is wettelijk geregeld.

Op basis van artikel 1:4 van het Burgerlijk Wetboek kan de rechtbank op verzoek van degene die de voornaam wenst te wijzigen of op verzoek van diens wettelijk vertegenwoordiger een voornaam wijzigen.

Wat zijn de kosten van een voornaamswijziging?

De kosten voor het wijzigen van de voornaam is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

Graag willen we u vragen om  vrijblijvend contact met ons op te nemen. Dan bekijken we uw situatie en bekijken we de mogelijkheden. Met onze ervaring en expertise kunnen we u snel en duidelijk aangeven wat de kosten zullen zijn. U weet meteen waar u aan toe bent.

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken

Neem vrijblijvend contact met ons op, vul hiervoor het onderstaande contactformulier in of bel ons op: 030 – 30 787 32.

Wij geven u graag inzicht in de haalbaarheid, de beste aanpak voor uw situatie en de kosten.

En niet het minst onbelangrijke is dat u kunt ervaren wat het is om cliënt bij ons te zijn.