Voornaam wijzigen

Wij zijn gespecialiseerd in voornaamswijzigen en werken in heel Nederland.

In een gratis kennismakingsgesprek bespreken we uw situatie in een persoonlijk gesprek.  Wij bieden zekerheid bij de procedure en we werken accuraat tegen een scherpe prijs.

carla-simmelink-advocatenkantoor-simmelink

Wilt u uw voornaam laten wijzigen? U heeft de mogelijkheid om uw voornaam te wijzigen, een tweede of derde naam toe te voegen of deze juist te schrappen. Gaat het om een wijziging van de voornaam van een minderjarig kind? Dan moet een van de ouders of de voogd het verzoek indienen.

Bij de procedure tot het wijzigen van een voornaam is een advocaat verplicht. De advocaat dient namens u uw verzoek tot voornaamswijziging in bij de rechtbank. Voor het wijzigen van de voornaam kan een gespecialiseerde advocaat van Advocatenkantoor Simmelink u helpen.

Advocatenkantoor Simmelink biedt erg professionele ondersteuning bij familiezaken. Ze zijn erg snel met het antwoorden op de vaak vele vragen en immer accuraat. Ik was erg tevreden over de snelheid van afhandeling en communicatie. Het voordeel van een kleiner kantoor is dat je veel meer persoonlijke aandacht krijgt.

Peter V.

Onze klanten zijn zeer tevreden over onze kwaliteit; reviews geven een waardering van 5 sterren. Daarnaast kunt u ook op Google Reviews reviews teruglezen van Advocatenkantoor Simmelink.

Advocatenkantoor Simmelink is gespecialiseerd in voornaamwijzigingen. We staan u graag persoonlijk en met juridisch advies bij. Met onze kennis en ervaring kunnen we u juist en adequaat adviseren wat in uw zaak de beste aanpak is.

Lees meer over het wijzigen van de voornaam

Wat zijn de kosten om een voornaam te wijzigen?

De kosten voor het wijzigen van de voornaam worden uitgevoerd tegen een vast tarief.  Voor een reguliere wijziging van de voornaam vragen we € 899,- (inclusief BTW, kantoorkosten, exclusief het griffierecht). 

In enkele gevallen kan de voornaamswijziging voor een bedrag van € 287,- worden uitgevoerd. Dit is alleen mogelijk als u in aanmerking komt voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand), hetgeen betekent dat de overheid mee betaalt aan de kosten. De eisen voor gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u vinden bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Bij hoge uitzondering wordt voor een voornaamswijziging een toevoeging verleend bij voldoende belang. Dit is het geval als sprake is van aantoonbare hinder in het maatschappelijk functioneren.

Het mag niet enkel en alleen om persoonlijke hinder gaan. Heeft iemand bijvoorbeeld last van psychische klachten ten gevolge van zijn voornaam, dan kan dit reden zijn om een toevoeging te verlenen.

De Raad neemt aan dat sprake is van aantoonbare hinder in het maatschappelijk functioneren als rechtzoekende al enige tijd hiervoor onder behandeling is bij een deskundige hulpverlener, zoals een psycholoog of een psychiater.

Redenen om uw voornaam te wijzigen

 • Ter nagedachtenis aan familielid
  U kunt hierbij denken aan de voornaam van een dierbaar familielid zoals opa, oma, vader of moeder
 • Psychische hinder of lijden
  Uw voornaam brengt nare herinneringen bij u naar boven uit het verleden. Hierbij kunt u denken aan de familie waarin u bent opgegroeid of omdat u een uit een land heeft moeten vluchten. Ook kan het gaan om de verwachting  dat uw minderjarige kind in de toekomst met zijn roepnaam of voornaam gepest gaat worden.
 • Culturele afkomst
  Uw voornaam was in uw geboorteland een normale naam, maar is in Nederland niet passend omdat het een andere betekenis heeft.
 • X-status bij non-binaire personen
  Non-binaire personen die een X-status willen verkrijgen kunnen hun voornaam wijzigen naar een naam die beter past.
 • Onjuiste geboorteaangifte
  De aangifte van de geboorte is niet goed gegaan; u bent bijvoorbeeld een voornaam vergeten of er is een spelfout gemaakt.
 • Persoonlijke en emotionele identificatie
  De bij uw geboorte van uw ouders verkregen voornaam past niet bij u.
 • Geloofsovertuiging
  Een voornaam past niet (meer) bij een (ander) geloof dat u heeft aangenomen.
 • Familiair
  U wilt graag een voornaam wijzigen of toevoegen door een herinnering aan een voor u speciaal iemand, zoals die van een grootouder.
 • Voornaam niet passend bij (toekomstige) achternaam
  U gaat in trouwen en u wilt de achternaam van uw toekomstige echtgenoot/echtgenote aannemen maar deze voornaam is niet passend bij de achternaam.

Wat zijn de mogelijkheden voor het wijzigen van de voornaam?

Onder het wijzigen van een voornaam wordt verstaan:

 • Het veranderen van een of meer voornamen
 • Het toevoegen van een of meerdere voornamen
 • Het verwijderen van een of meer voornamen

Advocaat en specialist in wijzigen van de voornaam

De familierechtadvocaat van Advocatenkantoor Simmelink is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en het wijzigen van een voornaam.  Voor het wijzingen van een voornaam dient een verzoek bij de Rechtbank te worden ingediend. Het stappenplan voor het wijzigen van de voornaam bestaat bij ons uit 6 stappen waarbij de advocaat de benodigde stukken opstelt en u meeneemt in het proces.

De procedure voor de voornaamswijziging is een vaststaand proces dat we tegen een vast tarief kunnen aanbieden.

Duur van het wijzigen van de voornaam

De duur voor het wijzigen van de voornaam is ongeveer twee tot vier maanden. Het gehele proces bestaat uit 6 stappen.

In de eerste twee weken stellen we een verzoekschrift tot het wijzigen van een voornaam op en sturen we het in overleg en met uw toestemming naar de rechtbank op. Vervolgens volgt een uitspraak van de rechter. 

Een van de aspecten dat de duur van de voornaamswijziging bepaalt is dat in sommige gevallen door de rechtbank een advies wordt gevraagd van de gemeente waar de geboorteakte ligt of aan de officier van justitie. Ook als een Nederlandse geboorteakte ontbreekt, welke noodzakelijk is om een gewijzigde voornaam door te voeren, duurt het langer. Immers na het wijzigen van de geboorteakte dient de gemeente de wijziging ook bij de burgerlijke stand in te schrijven. Het betekent dat deze wijziging aan de geboorteakte wordt gehecht.

Voornaamswijziging in 6 stappen

Het wijzigen van de voornaam is een plan dat uit 6 stappen bestaat. Wij stellen alle noodzakelijke juridische stukken voor u op en dienen vervolgens het verzoekschrift in bij de Rechtbank. Zo weet u precies wat u wanneer kan verwachten en hoever de wijzigingsprocedure van de voornaam is gevorderd.

stappen-voornaamswijziging-advocatenkantoor-simmelink

Het intakegesprek is vrijblijvend en gratis. We bespreken de aanleiding voor de reden om uw voornaam te willen wijzigen.

Het kennismakingsgesprek kan via telefoon, email of videoverbinding plaatsvinden. Op deze wijze kunt u reistijd en -kosten besparen. Uiteraard bent u ook welkom op ons kantoor in Maarssen (Utrecht).

Wij stellen het verzoekschrift op waarin de onderbouwing staat voor de gewenste wijziging. Dit kan een wijziging, een aanvulling of  een verwijdering van een of meerdere voornamen zijn.

Vervolgens sturen we het verzoekschrift in concept naar u toe voor aanvullingen of wijzigingen. Het is belangrijk dat u controleert of de gewenste voornaam foutloos is geschreven en alle redenen op de juiste wijze zijn verwoord.

Nadat u het verzoekschrift heeft goedgekeurd, sturen we het verzoekschrift naar de rechtbank. 

Aan het verzoekschrift dient een recent afschrift van de geboorteakte, niet ouder dan drie maanden, te worden toegevoegd. Indien u in het buitenland bent geboren dan volstaat een originele geboorteakte. Als de geboorteakte niet is omgezet naar een Nederlandse akte, dan zal dit eerst moeten worden gedaan bij gemeente Den Haag. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Den Haag. Als u geen geboorteakte heeft of  u kunt deze niet verkrijgen omdat u niet naar uw geboorteland terug kunt, dan kan er naast een verzoek tot voornaamswijziging om een vervangende geboorteakte worden gevraagd.

De rechtbank beoordeelt of het verzoek aan de voorwaarden voldoet en of er een deugdelijke argumentatie aan ten grondslag ligt.

De uitspraak over de voornaamswijziging verloopt meestal schriftelijk, zonder zitting; u hoeft hiervoor niet naar de rechtbank te komen.

De uitspraak van het onderzoek ontvangt u van ons.

Hiermee is de uitspraak nog niet officieel. Eerst dient de wettelijke termijn van drie maanden om in hoger beroep te gaan te worden afgewacht.

Nadat de wettelijke termijn van drie maanden (om in hoger beroep te gaan) voorbij is stuurt de rechtbank de uitspraak naar de gemeente waar uw geboorteakte ligt of naar de gemeente Den Haag als u buiten Nederland bent geboren.

De gemeente hecht aan uw geboorteakte de gewijzigde voornaam toe en voert de wijzigingen door in de Basisregistratie Personen (BRP). De overheidsorganisaties die zijn aangesloten op de BRP ontvangen de wijzigingen automatisch. Aan andere instanties moet u zelf doorgeven dat uw geslacht en eventueel uw voornamen zijn gewijzigd.

Het betekent dat deze wijziging aan de geboorteakte wordt gehecht. Dit houdt in dat er een vervangende geboorteakte, met uw nieuwe voornaam, aan de bestaande geboorteakte wordt toegevoegd.

Vanaf het moment van de inschrijving van de wijziging bij de gemeente is de wijziging van de voornaam officieel . De gemeente stuurt de bevestiging naar u, de rechtbank of aan ons, dit verschilt per gemeente.

Uw nieuwe voornaam is in de burgerlijke stand ingeschreven en daarmee officieel doorgevoerd.

De oude identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart en rijbewijs) zijn nu niet meer geldig. U dient nieuwe documenten bij de gemeente aan te vragen waarin uw nieuwe voornaam staat.

Denkt u er ook aan om na de voornaamswijziging uw schooldiploma te laten vervangen?

Voorwaarden om de voornaam te wijzigen

De twee belangrijkste voorwaarden om de voornaam te wijzigen zijn:

 1. de  voornaamswijziging dient een voldoende zwaarwichtig belang te hebben. Het is niet mogelijk een voornaam te wijzigen omdat een andere naam mooier is.
 2. de nieuwe voornaam mag geen ongepaste naam of geslachtsnaam zijn, tenzij het gebruikelijke voornamen zijn. Zo kan iemand wel de voornaam ‘Mensje’ dragen. De voornaam ‘Vrouw” is niet toegestaan omdat het een omschrijving van een hoedanigheid is.

Als u transgender bent, hoeft u niet naar de rechtbank als u uw voornaam wilt veranderen. U kunt dit rechtstreeks bij de gemeente regelen. Hiervoor hebt u wel een aantal documenten nodig, waaronder een verklaring van een (deskundigen)arts. Hierin staat dat u tegenover deze deskundige heeft verklaard de overtuiging te hebben tot het andere geslacht te behoren dan in uw geboorteakte staat.

De voornaam van een kind wijzigen

Als ouder met het gezamenlijk of ouderlijk gezag over uw kind is het mogelijk een verzoek tot wijziging van een voornaam van het kind in te dienen. Ook is het mogelijk om een of meerdere voornamen toe te voegen of te schrappen. Dit is wettelijk geregeld.

Op basis van artikel 1:4 van het Burgerlijk Wetboek kan de rechtbank op verzoek van degene die de voornaam wenst te wijzigen of op verzoek van diens wettelijk vertegenwoordiger een voornaam wijzigen.

Wijzigen van uw achternaam of geslachtsnaamwijziging

Het is mogelijk om uw voornaam of achternaam te wijzigen.

Voor het wijzigen van de naam moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Daarbij moet u voor het aanpassen van uw voornaam een andere procedure volgen dan voor het veranderen van uw achternaam.

Voor het veranderen van de voornaam moet u naar de rechtbank, wij zijn hierin gespecialiseerd. Als u uw achternaam wilt wijzigen moet u zicht wenden tot Justis. Justis is ‘de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid op het gebied van integriteit.’

Het verzoek voor het wijzigen van de achternaam verloopt via de aanvraagprocedure van Justis.

Reviews: wat vinden onze cliënten van ons?

Om u een indruk te geven hoe cliënten onze dienstverlening van voornaamswijzigen ervaren, kunt u hieronder hun ervaringen lezen. De beoordelingen zijn voor een groot gedeelte terug te lezen op Google Reviews van Advocatenkantoor Simmelink.

Mariana Z.
Mariana Z.
Read More
Contact verliep makkelijk, goed bereikbaar en binnen de afgesproken periode. Wat wij hadden afgesproken heeft zij volledig waargemaakt. Prima advocaat!
Eefje
Eefje
Read More
Mevrouw Simmelink heeft voor ons de voornaamswijziging van ons zoontje geregeld. Wij zijn erg blij met het resultaat en zeer tevreden. Vanaf het begin was mevrouw Simmelink altijd goed bereikbaar, transparant, duidelijk en behulpzaam. Het gehele proces door zijn wij altijd netjes op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Ze is erg deskundig in haar vak en wij kunnen haar alleen maar aanbevelen.
Emir A.
Emir A.
Read More
Carla heeft mij erg goed geholpen met mijn hulpvraag. Zij is duidelijk, transparant en kon mij goed uitleggen hoe de procedure in elkaar steekt. Ik wil hiermee Carla bedanken voor haar inzet en kunde. We hebben de zaak (uiteraard) gewonnen!
Jana S.
Jana S.
Read More
Carla heeft me geholpen om mijn voornaam te laten wijzigen (er ging iets mis met de transliteratie van mijn voornaam in mijn paspoort). Altijd een duidelijke communicatie gehad, als ik bel en ze even onbereikbaar is, belt ze altijd zo snel mogelijk terug. Het proces van de voornaamswijziging is ingewikkeld, maar Carla informeerde mij gedurende het hele jaar over de voortgang en als ik vragen had, probeerde ze die zo goed mogelijk te beantwoorden.
Yara Jaidi van E.
Yara Jaidi van E.
Read More
Carla Simmelink heeft mij bijgestaan in een bijzondere zaak welke op mijn verzoek is gevoerd. Dit was pas de 3e keer in Nederland en er was dan ook veel onbekend. Een X als geslacht en een voornaam wijziging dit omdat bleek dat de geboorte akte onjuist is opgesteld. Zeer persoonlijk en gedreven. Met haar heb ik mij doel bereikt.
Teun van der H.
Teun van der H.
Read More
Ben zeer tevreden over het client/advocaat contact heel direct niet 2 keer je verhaal hoeven te doen. En komt met gedegen advies/goede raad in mijn geval. Uiteindelijk heeft ze me de rechtbank bespaart.
Suuz H.
Suuz H.
Read More
Carla Simmelink heeft ons uitstekend geholpen. Op een bijzonder prettige manier heeft ze zich verdiept in onze situatie en de procedure uitgelegd. Het hele traject verliep snel, soepel en professioneel. Het is te merken dat ze haar cliënten een warm hart toedraagt. Precies wat wij nodig hadden bij onze gevoelige zaak!
Previous
Next

Neem vrijblijvend contact op

Neem vrijblijvend contact met ons op, vul hiervoor het onderstaande contactformulier in. Na het verzenden van het contactformulier ontvangt u direct een kopie van het bericht via de e-mail. We nemen binnen één werkdag contact met u op.

Wilt u ons graag spreken? Bel: 030 – 30 787 32 (9:00 -17:00). 

carla-simmelink-advocatenkantoor-simmelink

Wij geven u graag inzicht in de haalbaarheid van uw zaak, de beste aanpak voor uw situatie en zo mogelijk de kosten. En u kunt ervaren wat het is om klant bij ons te zijn.