Erkenning kind: vervangende toestemming

Als u juridisch ouder wilt worden, moet u uw kind erkennen:

  • als u samenwoont met de biologische moeder;
  • als u de verwekker bent van het kind, maar geen relatie heeft met de biologische moeder;
  • als u de vrouwelijke echtgenoot of geregistreerd partner bent van de biologische moeder en het kind is verwekt via een bekende donor.

Erkenning van het kind is niet nodig binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Erkenning van het kind is niet nodig als u de biologische moeder bent of bij adoptie.

Indien ouders zijn getrouwd, wordt de vader automatisch de juridische vader als er een kind binnen het huwelijk wordt geboren. Dit geldt ook voor geregistreerde partners.

Bij ongehuwde stellen die een kind krijgen, wordt de biologisch vader van het kind volgens de wet niet automatisch juridisch vader van het kind. Om juridisch vader te worden zal de vader het kind moeten erkennen.

Dit is eenvoudig te regelen door voor of na de geboorte van het kind met schriftelijke toestemming van de moeder het kind te erkennen bij de burgerlijke stand van een gemeente in Nederland.

Ook kan het kind bij de erkenning de geslachtsnaam van de vader krijgen, als de moeder daarmee akkoord is.

Voorwaarden erkenning kind

U kunt uw kind alleen erkennen:

  • als u minimaal 16 jaar oud bent;
  • als u geen familie bent van de biologische moeder van uw kind;
  • als uw kind nog geen 2 juridische ouders heeft.

Wanneer kan uw kind worden erkend?

U kunt uw kind voor en na de geboorte erkennen, ook als het al volwassen is.

Vanaf het moment dat u uw kind erkent bent u juridisch ouder. Het betekent dat u dus niet altijd juridisch ouder bent geweest.

De erkenning van een kind betekent juridisch ouderschap

Een kind erkennen heeft een aantal gevolgen:

  • u heeft recht op omgang met uw kind;
  • als u niet samenleeft met de biologische moeder, dan bent u verplicht  kinderalimentatie te betalen; 
  • uw kind kan uw achternaam krijgen;
  • uw kind krijgt de Nederlandse nationaliteit als u Nederlander bent en voor de geboorte uw kind heeft erkend.

 

Let wel door u door de erkenning van uw kind u niet automatisch het gezamenlijk of ouderlijk gezag.

Vervangende toestemming van erkenning bij weigering moeder

Weigert de moeder mee te werken aan erkenning, dan kan aan de rechtbank vervangende toestemming erkenning worden gevraagd. In alle gevallen wordt door de rechtbank een bijzonder curator benoemd, die als advocaat van het betreffende kind optreedt en de rechtbank adviseert wat in het belang van het kind is.

Met het door de rechtbank verlenen van vervangende toestemming erkenning staat de weg open voor het vragen van het gezamenlijk gezag.

Neem vrijblijvend contact op

Neem vrijblijvend contact met ons op, vul hiervoor het onderstaande contactformulier in. Na het verzenden van het contactformulier ontvangt u direct een kopie via de e-mail. We nemen binnen één werkdag contact met u op.

Wilt u ons direct spreken? Bel ons: 030 – 30 787 32 (9:00 -17:00). 

Wij geven u graag inzicht in de haalbaarheid van een zaak, de beste aanpak voor uw situatie en zo mogelijk de kosten. En u kunt ervaren wat het is om klant bij ons te zijn.

carla-simmelink-advocatenkantoor-simmelink