Erkenning kind: juridisch ouder van uw kind worden

 • De erkenning van een kind betekent juridisch ouderschap

Wat moet ik doen?

Als u juridisch ouder van uw kind wilt worden, is het nodig uw kind te erkennen:

 • als een kind niet binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren;
 • als u de vrouwelijke echtgenoot of geregistreerd partner van de biologische moeder bent en het kind is verwekt via een bekende donor.

Erkent u uw kind niet dan is de moeder de ouder die alleen het gezag heeft over het kind.

Wanneer is erkenning van een kind nodig

Als een kind binnen het huwelijk wordt geboren heeft u automatisch het gezag over een kind en is erkenning niet nodig. Dat is ook het geval als een kind binnen  geregistreerd partnerschap wordt geboren dat op of na 1 april 2014 is aangegaan.

Bij ongehuwde stellen die een kind krijgen, wordt de biologisch vader van het kind volgens de wet niet automatisch de juridisch vader van het kind. Om juridisch vader te worden zal de vader het kind moeten erkennen. Dat kan ook als het kind nog niet is geboren.

Erkenning van het kind is niet nodig als u de biologische moeder van een kind bent of als u een kind adopteert.

Erkenning is eenvoudig te regelen door voor of na de geboorte van uw kind, met toestemming van de moeder, het kind te erkennen. Erkennen kan bij ieder gemeente in Nederland.

Met toestemming van de moeder kan een kind bij de erkenning de geslachtsnaam van de vader krijgen.

Voorwaarden erkenning kind

U kunt uw kind alleen erkennen:

 • als u minimaal 16 jaar oud bent;
 • als u geen familie bent van de biologische moeder van uw kind;
 • als uw kind nog geen 2 juridische ouders heeft;
 • als u niet onder curatele staat op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand. Is dat wel het geval dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Wanneer kunt u uw kind erkennen?

U kunt uw kind voor en na de geboorte erkennen.

Tot de leeftijd van het kind 16 jaar is is in alle gevallen toestemming van de moeder nodig.

Is uw kind tussen 12 en 16 jaar dan heeft u zowel toestemming van  de moeder als het kind nodig. Als het kind 16 jaar of ouder is dan is enkel de toestemming van het kind nodig.

Vanaf het moment dat u uw kind erkent bent u juridisch ouder. 

De erkenning van een kind betekent juridisch ouderschap

Een kind erkennen heeft een aantal gevolgen:

 • u heeft in de meeste gevallen recht op omgang met uw kind;
 • tussen u en uw kind ontstaat een juridische band (familierechtelijke betrekking);
 • u en uw kind worden elkaars erfgenamen;
 • u bent verplicht om uw kind te onderhouden, ook als het kind niet op uw adres is ingeschreven. In dat geval is   kinderalimentatie aan de orde; 
 • uw kind kan uw achternaam krijgen;
 • uw kind krijgt de Nederlandse nationaliteit als u Nederlander bent en voor de geboorte uw kind heeft erkend. Heeft u een andere nationaliteit dan is het recht van dat land van toepassing op de erkenning.

Let wel: door de erkenning van uw kind heeft u niet automatisch het gezamenlijk of ouderlijk gezag. Het gezag kunt u wel samen met de moeder regelen.

Vervangende toestemming van erkenning bij weigering moeder

Weigert de moeder mee te werken aan erkenning, dan kan aan de rechtbank vervangende toestemming erkenning van een kind worden gevraagd. In alle gevallen wordt door de rechtbank een bijzonder curator benoemd die als advocaat van het betreffende kind optreedt en de rechtbank adviseert wat in het belang van het kind is. Voor het aanvragen van vervangende toestemming erkenning heeft u een advocaat nodig.

Met het door de rechtbank verlenen van vervangende toestemming erkenning staat de weg open voor het vragen van het gezamenlijk gezag. 

Kom in contact

Advocaat Carla Simmelink - eigenaar advocatenkantoor Simmelink
Advocaat Carla Simmelink - eigenaar advocatenkantoor Simmelink

Wilt u ons graag persoonlijk spreken?
Bel ons op werkdagen: 030 – 30 787 32 (9:00 -17:00).

Of gebruik ons beveiligde formulier om een e-mail te sturen.
We reageren binnen 1 werkdag.

Contactformulier

Na het verzenden ontvangt u direct een kopie van dit bericht en we reageren binnen 1 werkdag.
Krijgt u geen kopie, dan heeft u wellicht het e-mailadres wellicht niet goed ingevuld en hebben we uw bericht niet ontvangen. Wilt u uw bericht dan nog een keer sturen naar info@simmelink.nl of ons even bellen?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld