Internationale echtscheiding: het internationaal familierecht

Een internationale scheiding is een scheiding waarbij:

 • u of uw partner in het buitenland woont
 • u woont in het buitenland maar u bent in Nederland getrouwd
 • u of uw partner hebben de buitenlandse nationaliteit
 • u bent in het buitenland getrouwd of dat een van u of u beiden in het buitenland woont.

De cliënten voor een internationale echtscheiding bij Simmelink advocaten komen uit alle delen van de wereld. Een in het internationaal familierecht gespecialiseerde advocaat is onontbeerlijk bij echtscheiding van expats of Nederlanders die in het buitenland wonen. Ook kunnen we u begeleiden bij het (her)berekenen van alimentatie en het opstellen van de omgangsregeling als u en uw ex-partner in verschillende landen werken en/of wonen.

Tenslotte kunnen we u adviseren in welk land u het beste kunt scheiden. Wij maken hierbij een rechtsvergelijking tussen de betrokken landen en geven u advies wat in uw situatie de beste oplossing is.

Waar kunnen we u mee helpen?

 • Begeleiding en advies van de internationale echtscheiding met uw buitenlandse partner
 • Is de Nederlandse rechter bevoegd of moet ik naar een buitenlandse rechtbank?
 • Kan ik scheiden in Nederland, ondanks dat ik in het buitenland woon of dat we er getrouwd zijn?
 • Partneralimentatie en kinderalimentatie berekenen of aanpassen rekening houdend met internationale valuta’s, belastingen, eigen vermogens of pensioenafdrachten of verzekeringen.
 • In welk land kan ik het beste alimentatie aanvragen? Wij maken een rechtsvergelijking en geven u vervolgens advies.
 • Kan ik naar een ander land verhuizen na de scheiding?
 • Hoe kan het buitenlandse huwelijksvermogen worden verdeeld?
 • Ik ga in het buitenland trouwen, met welke juridische aspecten moet ik rekening houden?
 • Gezamenlijk of ouderlijk gezag over minderjarige kinderen bij de internationale echtscheiding.
 • Advies en overleg met uw buitenlandse advocaat voor specifieke onderwerpen zoals het Nederlands recht.

Wanneer is internationaal familierecht van toepassing?

Het internationaal familierecht is in de onderstaande situaties van toepassing:

 • Uw partner of kinderen hebben verschillende nationaliteiten
 • Het huwelijk is in het buitenland is gesloten
 • Na het huwelijk bent u in verschillende landen gaan wonen of werken

Een casus of voorbeeld van internationaal familierecht

Een voorbeeld van een internationale echtscheiding is dat twee Nederlanders trouwen en in Frankrijk gaan wonen. Zij krijgen samen kinderen. Een van de twee verhuist naar Spanje. De kinderen blijven in Frankrijk.

Om u bij een dergelijke casus bij te staan, zijn de volgende onderwerpen van belang:

 • is de Nederlandse rechter bevoegd om de echtscheiding in Nederland in te schrijven en welk recht is van toepassing is op de scheiding;
 • in welke landen ligt het vermogen dat verdeeld moet worden;
 • hoe ziet de contactregeling met de kinderen eruit? Hoe gaan we om met de reistijd en vakanties als u en uw buitenlandse partner in verschillende landen wonen?
 • in welk land kan de alimentatie het beste worden aangevraagd? We geven u advies in welk land u het beste de alimentatie kunt aanvragen door een rechtsvergelijking te maken.

Onze werkwijze voor een internationale echtscheiding

Voordat we aan uw zaak gaan werken hebben we een vrijblijvend en gratis gesprek waarin we alle relevante zaken bespreken. Aan het einde van het gesprek heeft u duidelijkheid over:

 • hoe we u kunnen bijstaan, is er sprake van een eenzijdig of gemeenschappelijk verzoek;
 • is de Nederlandse rechter bevoegd en welk recht is van toepassing;
 • een duidelijke routekaart waarin de stappen staan hoe we uw belangen het beste kunnen behartigen;
 • een indicatie van de verwachte kosten, we facturen maandelijks zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Als Nederlandse advocaat kunnen we geen procedure bij een buitenlandse rechtbank voeren.  Wel kunnen we uw buitenlandse advocaat begeleiden bij de procedure, vanwege onze expertise en begeleiding hebben we de ervaring om ook rechtsvergelijkingen tussen landen te maken. Zo kunnen we u adviseren in welk land u het beste alimentatie kunt aanvragen.

Voorwaarden echtscheiding buitenlandse partner

Bij echtscheidingen met een internationaal karakter,  zoals verschillende nationaliteiten, wordt als eerste de bevoegdheid van de Nederlandse rechter vastgesteld.

De rechter is in een van de volgende situaties bevoegd om de echtscheiding met een buitenlandse partner te behandelen:

 • u heeft beide de Nederlandse nationaliteit;
 • een van jullie beiden Nederland als verblijfplaats;
 • de verweerder heeft Nederland als verblijfplaats;
 • bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (u vraagt samen de echtscheiding aan) heeft u beiden Nederland als verblijfplaats;
 • de verzoeker van de echtscheiding heeft tenminste 1 jaar Nederland als verblijfplaats gehad. De nationaliteit van de verzoeker is in deze niet relevant;
 • de verzoeker tot echtscheiding heeft de Nederlandse nationaliteit en woont tenminste 6 maanden in Nederland.

Welke documenten zijn er voor de echtscheiding nodig?

Om een verzoek tot echtscheiding in Nederland in te dienen, dan dient u een bewijs te overleggen dat u getrouwd was. Hier kunt u een van de volgende documenten voor gebruiken:

 • de huwelijksakte.
  De huwelijksakte is een schriftelijk bewijs van uw huwelijk in de burgerlijke stand. U kunt deze in de gemeente aanvragen waar u bent getrouwd;
 • een afschrift van huwelijksakte.
  Als u in het buitenland bent getrouwd kunt u uw buitenlandse huwelijksakte inschrijven in de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag. Daarna kunt u een afschrift van de huwelijksakte aanvragen.

Kan de echtscheiding in een andere taal dan het Nederlands plaatsvinden?

Om in Nederland te scheiden hoeft u geen Nederlands te spreken of de taal machtig te zijn. Alle contacten of bijeenkomsten kunnen we vloeiend in het Engels voeren. Wij zorgen ervoor dat alles voor u duidelijk is.

Alle officiële stukken voor de Rechtbank worden wel in het Nederlands opgesteld. 

Moet ik voor een echtscheiding naar Nederland komen of er wonen?

Als u in het buitenland woont hoeft u voor het aanvragen van de echtscheiding niet naar Nederland te komen. Als u aan de voorwaarden van een echtscheiding voldoet, kunt u gewoon scheiden in Nederland. Ook voor het  (her)berekenen van de partner- en kinderalimentatie kunt u bij de Nederlandse rechtbank terecht.

We hebben uitgebreide ervaring met moderne vormen van videobesprekingen zoals Skype, Zoom, Google Meet en Microsoft Teams. Of u in Nederland woont of in het buitenland, onze kwaliteit en het persoonlijke contact blijft gegarandeerd. Uiteraard bent u ook van harte welkom op ons advocatenkantoor in Maarssen – Utrecht.

Hoe lang duurt de procedure van een echtscheiding?

De echtscheidingsprocedure duurt minimaal 6 weken. Bij complexe zaken en hoe snel u het met elkaar eens wordt, kan de procedure tot meer dan 1 jaar duren.

Bij internationale scheiding is de duur of doorlooptijd van de scheiding meestal afhankelijk van de snelheid waarmee de benodigde documenten worden aangeleverd.

Is de Nederlandse scheiding in het buitenland geldig?

Nadat de rechter de scheiding heeft uitgesproken moet u uw echtscheiding bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag laten inschrijven. Vanaf dat moment is uw echtscheiding in het buitenland geldig.

Is een buitenlands huwelijk geldig in Nederland?

Als uw huwelijk in het buitenland is gesloten dan is het verstandig om het te registeren in het huwelijksregister van de gemeente Den Haag.

Het voordeel van de registratie van uw huwelijk bij de gemeente Den Haag is dat u bij een echtscheiding geen afschrift van de huwelijksakte hoeft op te vragen bij de gemeente waar u bent getrouwd. In het bijzonder voor buitenlandse huwelijken kan dit een ingewikkelde en langdurige procedure zijn.

Voorwaarden van officieel buitenlands huwelijk

Als uw huwelijk in het buitenland is gesloten dan wordt het in de volgende gevallen erkend:

 • Het betreft een burgerlijk huwelijk.
  Een kerkelijk huwelijk is niet geldig;
 • De huwelijksakte moet een beëdigde vertaling zijn.
  Bij het inschrijven van de huwelijksakte in het huwelijksregister moet deze naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn vertaald door een beëidigde vertaler.

Welke rechter is bevoegd bij een echtscheiding met buitenlandse partner?

Bij een echtscheiding met buitenlandse partner onderzoeken we als eerste welke rechter bevoegd is en bij welke rechtbank de procedure kan plaatsvinden. Als de Nederlandse rechter bevoegd is, kan de echtscheiding met uw buitenlandse partner bij een Nederlandse rechtbank worden behandeld.

Als de Nederlandse rechter bevoegd is uw echtscheidingsprocedure met een buitenlandse partner, onderzoeken we op basis van Nederlandse en Europese wetten, buitenlandse wetgeving en internationale verdragen als eerste welk recht van toepassing is op de echtscheiding, de partneralimentatie, regelingen voor kinderen (waaronder het ouderschapsplan en de kinderalimentatie) en de verdeling van het vermogen. 

De Nederlandse rechter is niet in alle geval bevoegd om een oordeel te geven over zaken met internationale aspecten. Het is zelfs mogelijk dat de ene rechter bevoegd is om een beslissing te nemen over de echtscheiding en alimentatie terwijl een andere rechter een uitspraak doet over de omgangsregeling. Ook kan het zo zijn dat de Nederlandse rechter het recht van een ander land dient toe te passen. Vice versa, kan een buitenlandse rechter het Nederlands recht toepassen.

Hoe kan ik scheiden van een onvindbare buitenlandse partner met onbekende verblijfplaats?

Als u wilt scheiden in Nederland van uw buitenlandse partner waarvan de verblijfplaats of het woonadres niet bekend is dan moet u een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen.

Uw partner informeren over het verzoek tot echtscheiding

Het betekent dat u uw buitenlandse partner op de hoogte brengt dat u een verzoekschrift tot echtscheiding heeft ingediend. Als uw partner onvindbaar of geen vaste woon- of verplaats heeft, moet het verzoekschrift tot echtscheiding openbaar worden betekend. Uw verzoekschrift wordt door het parket van de ambtenaar van het Openbaar Ministerie  betekend en vervolgens in de Staatscourant wordt gepubliceerd. 

Als het adres van uw partner wel bekend is, wordt uw verzoekschrift door de deurwaarder aan het woon- of verblijfadres van uw buitenlandse partner betekent. Als uw partner in het buitenland woont, gelden er mogelijk andere betekeningsvereisten, wij kunnen u hierbij bijstaan.

Hoe kunnen we helpen?

U kunt ons ook bellen op 030 – 30 787 32 (we zijn geopend op werkdagen van 9:00 -17:00 uur).

Lees gerust eens na hoe we uw gegevens beschermen.

Contactformulier
Wij bellen u alleen op als we nog vragen hebben of als u daarom vraagt
We sturen een kopie van uw bericht naar dit e-mailadres