Scheiden van tafel en bed: hoe kunnen we u begeleiden bij Simmelink Advocaten?

Transparante communicatie en duidelijke tarieven
Juridische expertise en ervaring
Persoonlijke begeleiding en goede bereikbaarheid

Het scheiden van tafel en bed is één van de drie scheidingsvormen en is een onderdeel van het specialisme Familierecht. Als u en uw (ex-)partner zijn getrouwd en van elkaar willen scheiden, dan kunt u kiezen voor een echtscheiding, scheiding van tafel en bed of de ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed. De vormen kennen veel gelijkenissen, maar er zijn ook grote verschillen. Wilt u meer weten over het scheiden van tafel en bed? U leest er hier meer over.

Wat is scheiden van tafel en bed?

Scheiden van tafel en bed betekent dat u voor de wet getrouwd blijft waarbij uw (ex-)partner en u gescheiden van elkaar gaan leven. U deelt geen tafel en bed meer en bent geen fiscaal partner meer. Alle bezittingen moeten tussen u en (ex-)partner worden verdeeld.

De meeste (ex-)partners die kiezen voor deze scheidingsvorm gaan uit elkaar, maar willen vanwege hun geloof wel getrouwd blijven. Omdat hun relatie is verbroken, is het op den duur mogelijk dat ze weer een nieuwe relatie krijgen. Met hun nieuwe partner kunnen ze gaan samenwonen, maar ze mogen niet trouwen. Wettelijk gezien zijn ze namelijk nog getrouwd en in Nederland mag men dan niet met iemand anders trouwen.

Een scheiding van tafel en bed is dus meer dan gescheiden van elkaar wonen. Woont u enkel gescheiden van elkaar, dan blijven het huwelijk in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden bestaan. Bij het scheiden van tafel en bed verbreekt u deze.

Wat zijn de voordelen van scheiden van tafel en bed?

Sommige religies en overtuigingen verbieden het om te scheiden. Toch kan het bij iedereen voorkomen dat een relatie niet meer werkt en u uit elkaar wilt. Het scheiden van tafel en bed biedt het voordeel dat u volgens de wet en het geloof nog getrouwd bent. U verbreekt uw huwelijk en daarmee dit verbod dus niet, maar kan wel gescheiden van uw (ex-) partner leven.

Anderen kiezen voor een scheiding van tafel en bed, omdat ze financieel onafhankelijk van elkaar willen zijn. Bij deze scheidingsvorm bent u geen fiscaal partner meer. U verdeelt al uw gezamenlijke bezittingen en vermogen. Daarna bent u niet meer financieel afhankelijk van elkaar.

Een laatste reden voor het scheiden van tafel en bed, is dat het een uitkomst is als u twijfelt of u wilt scheiden. Een echtscheiding is erg definitief en kan moeilijk teruggedraaid worden. U zal dan namelijk het huwelijk opnieuw aan moeten gaan. Een scheiding van tafel en bed is gemakkelijker terug te draaien. U kunt het namelijk ongedaan maken door een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Dat is het laatste voordeel dat een scheiding van tafel en bed biedt.

Wat zijn de verschillen tussen scheiden van tafel en bed met een gewone scheiding?

Er zijn veel overeenkomsten tussen een echtscheiding en een scheiding van tafel en bed. Zo bent u in beide vormen geen partners meer. Er is echter ook een groot verschil: als u gaat scheiden van tafel en bed, blijft u officieel getrouwd.

In de procedure van de scheidingsaanvraag doorlopen jullie grotendeels dezelfde stappen als bij een echtscheiding. Bij een gewone echtscheiding wordt de echtscheidingsbeschikking uiteindelijk ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksgemeente. Bij een scheiding van tafel en bed wordt dat niet gedaan. Daarbij komt de scheiding enkel in het huwelijksgoederenregister te staan. Daardoor bent u financieel niet meer aan elkaar verbonden, maar blijft u volgens de wet wel getrouwd.

Bij geregistreerd partnerschap is scheiden van tafel en bed niet mogelijk

Scheiden van tafel en bed is bij geregistreerde partners niet mogelijk, dit kan alleen wanneer u getrouwd bent. Het geregistreerd partnerschap kan alleen op de reguliere wijze worden ontbonden.

Hoe verloopt de aanvraag van scheiding tafel en bed?

De procedure van de aanvraag van een scheiding van tafel en bed is grotendeels hetzelfde als die van een echtscheiding. U zult dus ook een scheidingsconvenant moeten opstellen. Daarin worden alle afspraken die u heeft gemaakt opgenomen.

Zijn er minderjarige kinderen?

Bij minderjarige kinderen moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. Het gezamenlijk ouderlijk gezag blijft bestaan. Voor de omgang met de kinderen wordt een omgangsregeling opgesteld. De kinder- en partneralimentatie moet geregeld worden en de bezittingen moeten worden verdeeld. Denk aan het vermogen, jullie huis, jullie pensioenen en de gezamenlijke inboedel. De opbouw van het nabestaandenpensioen kan wel door blijven gaan.

Net als bij een echtscheiding, heeft u een advocaat nodig om de scheiding van tafel en bed bij de rechtbank in te dienen. De advocaat stelt het verzoekschrift op en neemt daar alle gemaakte afspraken in mee. Deze dient hij in bij de rechtbank.

Zijn u en uw aanstaande ex-partner getrouwd in gemeenschap van goederen?

Bij een scheiding van tafel en bed moet deze gezamenlijke gemeenschap worden omgezet in huwelijkse voorwaarden. Dat zorgt ervoor dat u beiden een eigen inkomen, pensioen, vermogen, bezittingen en schulden krijgen. U bent dan niet meer verantwoordelijk voor elkaars uitgaven en nieuwe schulden.

Wilt scheiden van tafel en bed met een buitenlandse partner?

Willen u en uw partner scheiden van tafel en bed en heeft uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Er is dan sprake van een internationale scheiding, waardoor het internationaal familierecht van toepassing is. Bij een gewone echtscheiding gelden er dan drie voorwaarden, waarvan twee gericht zijn op een eenzijdige aanvraag van de echtscheiding. Echter, omdat een scheiding van tafel en bed altijd een gezamenlijke aanvraag is, zal deze niet eenzijdig ingediend worden. Daarom geldt enkel de genoemde voorwaarde. Hierdoor geldt enkel de voorwaarde dat u, uw partner of u beiden in Nederland woont.

Hoeveel kost het scheiden van tafel en bed?

De kosten van het scheiden van tafel en bed zijn hetzelfde als die van een echtscheiding. U betaalt namelijk kosten voor de advocaat en voor de rechter en dat is in beide gevallen hetzelfde.

Overweegt u om te scheiden van tafel en bed, omdat u financieel onafhankelijk wilt zijn? U kunt dit ook bereiken door uw huwelijk in gemeenschap van goederen om te zetten in een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden. Mogelijk bereikt u hiermee hetzelfde, maar hoeft u niet te scheiden en dus ook niet de kosten voor de advocaat en de rechter te betalen.

Wilt u scheiden van tafel en bed, omdat u twijfelt over de scheiding? Tegenwoordig is het in Nederland niet meer verplicht om samen te wonen als u getrouwd bent. U kunt er daarom ook voor kiezen om apart van elkaar te leven en wel getrouwd te blijven, tot u zeker weet of u wilt scheiden. Ook dat kan u de kosten van het scheiden van tafel en bed besparen.

De mogelijkheden na het scheiden van tafel en bed

Een scheiding van tafel en bed kent geen termijn en verloopt dus niet op den duur. U kunt ervoor kiezen om voor altijd gescheiden van tafel en bed te blijven. Het kan ook voorkomen dat u uiteindelijk definitief wilt scheiden of het scheiden van tafel en bed juist wilt terugdraaien. Dat is ook mogelijk.

Scheiding van tafel en bed omzetten naar echtscheiding

Een huwelijk definitief ontbinden nadat u van tafel en bed gescheiden bent, is mogelijk als u minstens 3 jaar van tafel en bed bent gescheiden. De aanvraag hiervan gaat hetzelfde in zijn werk als de aanvraag van een gewone echtscheiding. U maakt opnieuw een echtscheidingsconvenant op en vermeldt daarin de gemaakte afspraken. Bij de scheiding van tafel en bed heeft u dit al moeten doen. Neem deze nogmaals door en bekijk of deze nog passend zijn in de huidige situatie. Als u minderjarige kinderen heeft, moet u opnieuw een familierecht/echtscheiding/ouderschapsplan opstellen. Deze scheiding dient uw advocaat opnieuw in bij de rechtbank. Vervolgens schrijft u de scheiding wel in bij de gemeente. Dat zorgt ervoor dat u in dit geval ook voor de wet gescheiden bent.

Velen die kiezen voor scheiden van tafel en bed doen dit omdat ze twijfelen of ze wel echt willen scheiden. Blijkt achteraf dat u toch bij elkaar wilt blijven, dan kan dat. U kunt de scheiding vrij eenvoudig ongedaan maken. Hiervoor moet u gezamenlijk een verzoek indienen bij de rechtbank om een aantekening te laten maken in het huwelijksgoederenregister.

Advocatenkantoor Simmelink

Wilt u scheiden van tafel en bed? In ons advocatenkantoor kunnen wij u uitstekend bijstaan. Bovendien zijn we een internationaal kantoor, waardoor we u kunnen bijstaan bij zowel een Nederlandse als een internationale scheiding. Ook als u het scheiden van tafel en bed ongedaan wilt maken of toch definitief wilt scheiden, kunt u bij ons terecht. We zullen u dan bijstaan. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.