Ex-partner werkt niet mee aan verkoop woning

Transparante communicatie en duidelijke tarieven
Juridische expertise en ervaring
Persoonlijke begeleiding en goede bereikbaarheid

Als u gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigt komt er veel op u af. Zo moet u onder meer afspraken maken over de verdeling van de bezittingen en schulden. De eigen woning hoort daar ook bij. Zoals u op onze pagina over Scheiden en een koophuis kunt lezen heeft u hierbij verschillende opties:

  1. U blijft allebei eigenaar.
  2. U verkoopt de woning en verdeelt de overwaarde.
  3. Eén van u blijft in de woning wonen en koopt de ander uit.

De afspraken die u maakt legt u vast in het echtscheidingsconvenant. Zodra u en uw toekomstig ex-partner dit convenant hebben ondertekend, zijn de afspraken bindend. Toch zien wij in de praktijk regelmatig dat een van de partners vervolgens medewerking weigert bij de verkoop of overdacht van de woning. Bijvoorbeeld omdat het huis ‘onder water’ staat of deze partner zelf geen financiering heeft gekregen om de woning over te nemen. Wat kunt u dan doen?

Vervangende toestemming

Als uw ex-partner niet meewerkt kunt u bij de rechter een verzoek om vervangende toestemming indienen, al dan niet in kort geding. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Wijst de rechter uw verzoek toe? Dan geeft de rechter u een zogenaamde ‘machtiging tegeldemaking’ en kunt u de woning zelf verkopen.

Dwangsom

U kunt ook een kort geding starten en de rechter vragen om uw ex-partner te veroordelen tot het nakomen van de afspraken. Ook kunt u de rechter dan verzoeken een dwangsom op te leggen voor iedere keer dat uw ex-partner zich niet aan die afspraken houdt.

Uit onze ervaring blijkt dat de dreiging van een kort geding en een dwangsom in de praktijk vaak voldoende is om ervoor te zorgen dat de afspraken worden nagekomen.

Zelf overnemen

Als uw ex-partner de woning niet over kan nemen, maar u wel, kunt u de rechter vragen of u zelf de woning mag overnemen. De rechter kan dan ook de overnameprijs bepalen, zonder de medewerking van uw ex-partner. Deze optie kan alleen via een reguliere procedure en kan niet in kort geding.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Als u hulp nodig heeft bij het maken van afspraken, bij het afdwingen van de afspraken uit het echtscheidingsconvenant of het voeren van een procedure, kunt u altijd contact opnemen met Advocatenkantoor Simmelink. Onze mediators en advocaten hebben meer dan 15 jaar ervaring met dit soort kwesties, niet alleen in het Nederlandse familierecht, maar ook bij internationale scheidingen.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is altijd gratis. We bespreken uw situatie, de mogelijkheden en geven een indicatie van de kosten. Hierin zijn we open, geen vervelende verrassingen achteraf.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Relevante onderwerpen

[list_menu menu=scheiden_menu]