Scheiden en een koophuis

Transparante communicatie en duidelijke tarieven
Juridische expertise en ervaring
Persoonlijke begeleiding en goede bereikbaarheid

Wie kan er na de scheiding in het huis blijven wonen?

Als u samen in een koophuis woont en gaat scheiden, moet u afspraken maken over wat er tijdens en na de scheiding met het huis gebeurt. Wie er na de scheiding in het huis kan blijven wonen hangt af van uw situatie.

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Heeft u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden waarin afspraken zijn gemaakt over het huis? Dan zijn deze afspraken op de scheiding van toepassing. In deze voorwaarden kan bijvoorbeeld staan wie de eigenaar van de woning is of wie er na een scheiding in het huis mag blijven wonen.

Gemeenschap van goederen

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen of heeft u een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen? Dan bent u samen eigenaar van de woning.

Beperkte gemeenschap van goederen

Bent u op of na 1 januari 2018 bent getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden of een geregistreerd partnerschap aangegaan zonder partnerschapsvoorwaarden? Dan bent u getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen. Dan bent u alleen samen eigenaar van de woning als:

  • U en/of uw ex-partner de woning kocht tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  • U de woning vóór het huwelijk samen hebt gekocht.

Samen eigenaar?

Bent u samen eigenaar van de woning? Dan heeft u verschillende opties:

U blijft allebei eigenaar

Als u het huis niet kunt of wilt verkopen, kunt u afspreken om samen eigenaar van het huis te blijven. U kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om het te verhuren en de opbrengst te verdelen. Maar u kunt ook afspreken dat een van u in de woning blijft wonen en de hypotheek betaalt. Maar let wel op: u blijft dan allebei aansprakelijk voor de gehele hypotheekschuld. Op het moment dat de hypotheek niet (meer) wordt betaald, kan de bank u allebei aanspreken. Bovendien is deze optie slechts mogelijk voor een periode van maximaal 5 jaar. Na deze periode moet u opnieuw afspraken maken.

Verkopen

Als zowel u als uw ex-partner de hypotheek niet alleen kan betalen, moet u het huis verkopen. Ook als u na de scheiding liever allebei een nieuwe start maakt, kunt u ervoor kiezen het huis te verkopen. De eventuele overwaarde of restschuld moet u dan verdelen. Hierover leest u hier meer.

Let op: zolang het huis niet is verkocht en de hypotheek niet is afgelost, blijft u samen verantwoordelijk en aansprakelijk voor het betalen van de hypotheek. Ook als u zelf niet meer in het huis woont en u heeft afgesproken dat uw ex-partner de maandlasten betaalt. Gebeurt dat niet? Dan mag de bank u allebei aanspreken.

Hypotheek overnemen

Als één van u de hypotheek alleen kan betalen, kan diegene er ook voor kiezen om in de woning te blijven wonen. Het huis komt dan na de scheiding op één naam te staan. Degene die in het huis blijft wonen moet daarvoor wel de bestaande hypotheek overnemen of een nieuwe hypotheek afsluiten.

Totdat de hypotheek is overgenomen of de nieuwe hypotheek is afgesloten bent u allebei aansprakelijk voor het betalen de hypotheek. Ook degene die niet meer in het huis woont kan dus door de bank worden aangesproken.

Bij deze optie moet u bovendien rekening houden met de overwaarde of onderwaarde van het huis. Hierover leest u hier meer.

Een koophuis tijdens de echtscheiding – voorlopige voorziening

Ook tijdens de echtscheidingsprocedure kan het wenselijk zijn dat een van u het huis verlaat, omdat samenwonen gewoonweg niet meer gaat. Als dat ook voor u geldt, moet u hier afspraken over maken. Gaat een van u tijdelijk ergens anders wonen? Of vliegt u beurtelings in en uit, waardoor de kinderen in de woning kunnen blijven wonen? En wat doet u met de kosten die dit met zich meebrengt?

Als u hier samen niet uitkomt kunt u een mediator inschakelen of de rechter vragen om in een spoedprocedure (voorlopige voorziening) de knoop voor u door te hakken. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

In deze procedure zal de rechter verschillende factoren meewegen. Heeft u bijvoorbeeld minderjarige kinderen? Dan zal de rechter laten meewegen wie tijdens de echtscheiding het grootste gedeelte van de zorg op zich zal nemen. Ook laat de rechter meewegen wie van u beiden het makkelijkst aan ander onderdak kan komen. De uitspraak die de rechter vervolgens doet is bindend en geldt tot de scheiding is afgewikkeld.

Maar let op: als u een verzoek tot een voorlopige voorziening heeft ingediend moet u binnen vier weken ook het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indienen. Alleen dan kan de voorlopige voorziening in stand blijven totdat de echtscheiding is afgewikkeld.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Lukt het u en uw ex-partner niet om (voorlopige) afspraken te maken over de koopwoning? Dan kunt u een mediator vragen om u te helpen of een advocaat inschakelen en de rechter vragen een beslissing te nemen. Neem in dat geval gerust contact met ons op. Onze advocaten en mediators hebben meer dan 15 jaar ervaring met echtscheidingen. Niet alleen in het Nederlandse familierecht, maar ook bij internationale scheidingen.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is altijd gratis. We bespreken uw situatie, de mogelijkheden en geven een indicatie van de kosten. Hierin zijn we open, geen vervelende verrassingen achteraf.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Relevante onderwerpen

[list_menu menu=scheiden_menu]