Echtscheiding: getrouwd of geregistreerd partnerschap?

Scheiden van uw partner is een moeilijk proces met juridische gevolgen. Als u gaat scheiden moet er veel geregeld worden en tegelijkertijd spelen er allerlei emoties. Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt, voor nu en in de toekomst. Wilt u er zeker van zijn dat u de goede keuzes maakt? Laat u dan informeren, adviseren en bijstaan door een advocaat of mediator die gespecialiseerd is in echtscheiding.

Gaat u scheiden en bent u op zoek naar een betrouwbare, goede advocaat of mediator die gespecialiseerd is in echtscheiding? De advocaten en scheidingsmediators van Simmelink zijn gespecialiseerd in het echtscheidingsrecht. We kunnen u begeleiden in het gehele proces van echtscheiding, waaronder ook het berekenen van partner- en kinderalimentatie, het opstellen van een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan, als er minderjarige kinderen zijn. Ook kunt u bij ons terecht voor het eindigen van een geregistreerd partnerschap of die van een relatie van ongehuwd samenwonenden die wel of geen samenlevingsovereenkomst hebben gesloten.

Daarnaast kunnen we u bij Advocatenkantoor Simmelink helpen als er sprake is van een internationale echtscheiding. Heeft u of uw ex-partner niet de Nederlandse nationaliteit, woont u in het buitenland of bent u in het buitenland getrouwd? Dan is het internationaal familierecht van toepassing. U heeft een echtscheidingsadvocaat nodig die hierin gespecialiseerd is. Advocatenkantoor Simmelink heeft een internationale praktijk en de advocaten van het kantoor kunnen u hierbij adviseren en bijstaan.

Heeft u vragen over scheiden na huwelijk, geregistreerd partnerschap of na het eindigen van een relatie? Neem dan contact met ons op.

Begeleiding door echtscheidingsadvocaat of mediator van Simmelink

Bij een echtscheiding is het noodzakelijk dat u zich goed laat informeren om te weten wat u te wachten staat. Een degelijk juridisch advies krijgen is essentieel. Hierdoor weet u in een echtscheidingsprocedure zoveel mogelijk waar u aan toe bent en kunt u de voor u juiste beslissingen nemen en hiervoor de benodigde stappen zetten.

Bij een echtscheiding hebben cliënten veel vragen, zoals:

 • Kunnen we in goed overleg afspraken maken en wat als we er samen niet uitkomen?
 • Wat is een gemeenschappelijk of eenzijdig verzoek?
 • Hoe ziet het proces van een echtscheiding eruit?
 • Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure?
 • Wat moet er in een ouderschapsplan voor de kinderen staan?
 • Moet ik kinderalimentatie en partneralimentatie betalen of kan ik dit juist vragen?
 • Hoe moet ons vermogen worden verdeeld?
 • Kan ik in de woning blijven wonen? Of kan mijn toekomstig ex-partner het huis overnemen?
 • Wat gebeurt er met het opbouwde pensioen?
 • Hoe verloopt de echtscheiding bij een eigen zaak?
 • Misschien wel de meest belangrijke vraag: hoe kom ik aan de juiste advocaat of mediator?

Uiteraard kunnen we op deze en vele andere vragen die u wellicht heeft een antwoord geven. Sommige persoonsgebonden vragen kunnen pas worden beantwoord gaandeweg de procedure van de scheiding.

Wij helpen u om de scheiding constructief en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Door de emotionele aspecten, zorg om de kinderen en de vaak onzekere financiële situatie is het belangrijk om een advocaat te hebben waarin u vertrouwen heeft. Op elk moment van het echtscheidingsproces krijgt u begeleiding, ontvangt u realistisch advies en wordt u bijgestaan door een persoonlijk betrokken echtscheidingsadvocaat. Onze cliënten waarderen onze dienstverlening met een hoog cijfer en daar zijn we trots op.

Advocatenkantoor Simmelink is gespecialiseerd in het echtscheidingsrecht:

In het eerste kennismakingsgesprek geven we u direct duidelijkheid en bespreken we de verschillende mogelijkheden. Uw persoonlijke situatie en belangen staan centraal. Bij ons bent u niet de zoveelste zaak. We kiezen voor de beste aanpak om de voor u meest optimale uitkomst te realiseren. Gedurende de gehele scheiding wordt u door uw eigen advocaat bijgestaan die u op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen in uw zaak.

Echtscheiding aanvragen

Een scheiding aanvragen is een proces waarvan u wenst dat deze soepel en snel verloopt. U kunt er voor kiezen om samen te scheiden in het geval u verwacht dat u samen afspraken kunt maken. Lukt dat niet dan kan ook alleen voor u een scheiding worden aangevraagd. U heeft in dat geval ieder een eigen advocaat nodig.

De advocaten en scheidingsmediators van Simmelink zijn gespecialiseerd in het echtscheidingsrecht. We kunnen u begeleiden in het gehele proces van echtscheiding, waaronder ook het berekenen van partner- en kinderalimentatie, het opstellen van het echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan bij minderjarige kinderen.

Hieronder geven we in hoofdlijnen aan op welke wijze een echtscheiding verloopt. Om u een beeld te geven over het proces hebben we hieronder de belangrijkste stappen beschreven.

Stap 1. Gratis en vrijblijvend kennismaken

We beginnen altijd met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van een half uur. Tijdens het gesprek kunt u uw situatie uitleggen en bespreken we wat we voor u kunnen betekenen. Eerst vragen we u om ons te informeren over uw alsituatie en wat u zou willen. Om u goed te kunnen adviseren is het in ieder geval belangrijk om te weten hoe u bent getrouwd (in gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden of een beperkte gemeenschap van goederen), of er (minderjarige) kinderen zijn, of u vermogen heeft dat nog verdeeld moet worden (woning, auto, geld op de bankrekening) en of dat er schulden zijn. Een heel belangrijke vraag is hierbij of er nog overleg met uw partner mogelijk is. Uiteraard is het ook belangrijk dat u het gevoel heeft dat u de juiste advocaat heeft om u in het scheidingsproces bij te staan.

Stap 2. Keuze: Gezamenlijke advocaat, een mediator of elk een eigen advocaat

Er zijn verschillende mogelijkheden om begeleiding te krijgen bij een scheiding. Zo kunt u scheiden met een gezamenlijke advocaat of mediator, maar u kunt ook elk een eigen advocaat nemen. Het ligt aan uw situatie wat de beste aanpak is voor de scheiding en deze is ook afhankelijk van verschillende factoren.

Een gezamenlijke advocaat of mediator is mogelijk als er tussen u beiden nog goed overleg mogelijk is. De aanpak is gericht op het in harmonie uit elkaar gaan en voorafgaand aan het vragen om de scheiding bij de rechter afspraken te maken. Een gezamenlijke advocaat of mediatior is zeker belangrijk als u (minderjarige) kinderen heeft.

U kunt er ook voor kiezen beiden een eigen advocaat in de arm nemen. Dit wil dit niet zeggen dat het een vechtscheiding wordt. De te regelen punten kan nog steeds in goed overleg. Samen met ieder uw eigen advocaat kunt u om tafel gaan zitten om in overleg met elkaar om tot afspraken te komen, zoals bijvoorbeeld in een viergesprek. Vindt u het prettig om het schriftelijk te regelen door over en weer te schrijven, dan kan dat uiteraard ook. De gemaakte afspraken worden dan vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Bij bij minderjarige kinderen is ook een getekend ouderschapsplan. Lukt het (uiteindelijk) niet om over alle punten afspraken te maken dan kan een advocaat van Advocatenkantoor Simmelink namens een van u beiden aan de rechter vragen om beslissingen te nemen op de punten die u als partijen verdeeld houdt.

Ongeacht de situatie gaan wij altijd voor de oplossing waar u ook op de langere termijn mee vooruit kunt. Wij hebben uitgebreide ervaring voor het begeleiden van scheidingen:

 • een mediator die het gesprek tussen u beiden begeleidt
 • een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat voor u beiden
 • ieder een eigen advocaat.

Stap 3. Echtscheiding bij rechter aanvragen: het verzoekschrift

Een procedure tot echtscheiding start door het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank. Dit verzoekschrift kunnen u en uw partner gezamenlijk indienen, maar het kan ook door u alleen met een eigen advocaat. Wanneer uw partner bijvoorbeeld niet wil scheiden of u wordt het niet eens over de te regelen zaken die horen bij een echtscheiding, dan kunt u beter ieder een eigen advocaat nemen. 

In het verzoekschrift worden de volgende onderdelen opgenomen:

 • Een gedateerd en gewaarmerkt afschrift van de huwelijksakte
 • Een gedateerd en gewaarmerkt ouderschapsplan (bij minderjarige kinderen)
 • Een gedateerd en gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte van ieder minderjarig kind
 • Voor kinderen tot 18 jaar zal een ouderschapsplan moeten worden bijgevoegd.
 • Een echtscheidingsconvenant, als u samen afspraken heeft kunnen maken over de te regelen punten

In het echtscheidingsconvenant worden de gemaakte afspraken vastgelegd die u heeft gemaakt over de verdeling of verrekening van het vermogen, de eventuele partneralimentatie en bijvoorbeeld het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdoms -en/of partnerpensioen.

Tijdelijke maatregelen aanvragen: voorlopige voorzieningen

Er kunnen voor of tijdens de echtscheidingsprocedure situaties ontstaan die niet kunnen wachten totdat u officieel bent gescheiden. Veelal zijn dat kwesties waarover het niet lukt om met uw ex-partner afspraken te maken, maar een beslissing van de rechter wel dringend nodig is. In de praktijk betreffen het zaken zoals bij wie van de ouders de kinderen (tijdelijk) gaan wonen, de omgang tussen het kind met de andere ouder, kinder en/of partneralimentatie, het tijdelijk gebruik van de woning, of financiële afspraken, zoals het betalen van de hypotheek. Uw advocaat verzoekt dan aan de rechter om een voorlopig beslissing te nemen over de kwesties die het betreffen. De beslissingen die de rechter hierover neemt zijn tijdelijke maatregelen die gelden totdat u officieel bent gescheiden.

Gemeenschappelijk verzoek​ tot echtscheiding

Ben u het samen met uw ex-partner eens geworden over alle te regelen punten bij de scheiding, al dan niet via mediation of een gemeenschappelijke advocaat? Dan kunnen deze afspraken door een advocaat of mediation in een echtscheidingsconvenant worden gezet.

Vervolgens vraagt de advocaat namens u beiden de scheiding aan. Aan het verzoekschrift wordt als bijlage het echtscheidingsconvenant gehecht. Bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding komt er geen mondelinge behandeling bij de rechtbank.

De rechter neemt daarna een beslissing op het verzoek tot echtscheiding, spreekt de echtscheiding uit en bekrachtigt de gemaakte afspraken in het echtscheidingsconvenant en het eventuele ouderschapsplan.

In de praktijk komt het ook geregeld voor dat u ieder een eigen advocaat heeft, zodat uw beider belangen goed worden behartigd. Komt u in overleg tot afspraken met elkaar dan wordt door een van de advocaten een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. Bij het verzoekschrift wordt het getekende echtscheidingsconvenant gevoegd en bij minderjarige kinderen het getekende ouderschapsplan.

Eenzijdig verzoek

Vraagt uw advocaat de echtscheiding namens u aan bij de rechtbank dan is er sprake van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding.

Een eenzijdig verzoek betekent zeer zeker niet dat u in een vechtscheiding belandt. Een goede advocaat begeleidt en adviseert u in de scheidingsprocedure, kiest de best-passende strategie en helpt u waar mogelijk. Uw belangen worden niet uit het oog verloren. Dat zijn de belangen van de kinderen belangrijk. Komt u er met uw ex-partner en zijn of haar advocaat niet uit, dan zal aan de rechter worden gevraagd om een uitspraak te nemen over de punten die u verdeeld houdt.

De zaken waarover u het niet met elkaar eens bent geworden worden in het verzoekschrift tot echtscheiding de nevenvoorzieningen genoemd. De verzoekende partij omschrijft op welke punten een beslissing van de rechter gewenst is, naast het uitspreken van de echtscheiding. De rechtbank neemt het verzoekschrift in behandeling en bepaalt een termijn van zes weken waarbinnen de verweerder middels een advocaat kan reageren met een verweerschrift. Als de verwerende partij ook nog eigen verzoeken indient, mag de ander daar nog schriftelijk op reageren binnen vier weken. Dat heet een verweerschrift op zelfstandige verzoek.

De rechtbank bepaalt vervolgens een datum voor een mondelinge zitting. U komt dan met uw ex-partner en ieder uw eigen advocaat naar de zitting op de rechtbank. Tijdens deze zitting krijgt u ieder de gelegenheid om uw standpunt of situatie nog toe te lichten, net als de advocaten. Ook zal de rechter vragen stellen aan u of de avocaten over de punten die hem/haar onduidelijk zijn. Daarnaast onderzoekt de rechter tijdens de zitting of u beiden bereid bent om een schikking te treffen. Is een van u daartoe niet bereid dan is een beslissing van de rechter noodzakelijk.

4. Beschikking: de uitspraak van de rechter

Als er een mondelinge behandeling op de rechtbank is geweest volgt de beslissing van de rechter na vier weken. Bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding komt de beslissing meestal eerder. In alle gevallen gaat de echtscheidingsprocedure bij een gemeenschappelijk verzoek veel sneller nu er geen verweer wordt gevoerd en een zitting achterwege blijft.

5. Na inschrijven in registers van burgerlijke stand is de scheiding definitief

Na de uitspraak van de rechter is er een termijn van drie maanden (van hoger beroep) die moet worden afgewacht voordat de echtscheiding kan worden ingeschreven. De termijn van drie maanden kan worden verkort door u een akte van berusting ondertekenen. Door het ondertekenen van deze akte van berusting geeft u aan akkoord te gaan met de echtscheiding. Door het ondertekenen van deze akte van berusting kan de echtscheiding versneld worden ingeschreven bij de gemeente. Hiervoor is het wel nodig dat u beiden deze akte van berusting tekent. Doet uw ex-partner dat niet, dan zal de termijn van drie maanden moeten worden afgewacht. Na drie maanden kan door de advocaat aan de rechtbank die de echtscheiding heeft uitgesproken worden gevraagd om een verklaring non-appel af te geven. Met deze verklaring bevestigt de rechtbank dat de andere partij niet in hoger beroep is gegaan tegen de echtscheiding. Met deze verklaring en de door u getekende akte van berusting kan de echtscheiding vervolgens bij de gemeente waar u bent getrouwd worden ingeschreven. Vanaf de datum van inschrijving bent u officieel gescheiden.

De echtscheiding is pas officieel als de uitspraak van de rechter in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven van de gemeente waar u bent getrouwd. Als u in het buitenland bent getrouwd, dan wordt de scheiding bij de gemeente Den Haag ingeschreven.

De uitspraak echtscheiding moet binnen negen maanden na de uitspraak bij de gemeente worden ingeschreven. Verloopt deze termijn, dan blijft u getrouwd en zal een nieuwe echtscheidingsprocedure moeten worden gestart.

In hoger beroep na beschikking bij echtscheiding

Als u het niet eens bent met (een gedeelte van) de uitspraak van de rechter, dan kunt u binnen drie maanden na de uitspraak in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Hiervoor heeft opnieuw u bijstand nodig van een advocaat. Hoger beroep is mogelijk tegen de echtscheiding die is uitgesproken, maar ook tegen de andere punten waarover de rechter een beslising heeft genomen. Als u twijfelt over het in hoger beroep gaan kunt u bij ons kantoor ook eerst om advies vragen: een second opinion.

Wat kost een echtscheiding?

Aan een echtscheidingsprocedure zijn kosten verbonden, bestaande uit:

 • Griffierechten: de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor de behandeling van uw zaak door de rechter
 • De kosten voor de advocaat of mediator
 • De kosten van de deurwaarder als u ieder een eigen advocaat heeft en het verzoekschrift moet worden betekend aan de andere partij
 • De kosten voor het opvragen van het afschrift huwelijksakte
 • Bij minderjarige kinderen een afschrift van de geboorteaktes en uittreksels uit het gezagsregister.

Hoe lang duurt een echtscheiding?

De duur van de echtscheiding is afhankelijk van deze waarop het echtscheidingsproces verloopt.

De echtscheidingsprocedure duurt minimaal drie weken tot meer dan een jaar, afhankelijk van hoe snel u het met elkaar eens wordt over de scheiding. Is een beslissing van de rechter nodig op meerdere punten waar u het niet met elkaar over eens kunt worden, dan is zullen er over en weer schriftelijke stukken moeten worden ingediend en volgt een mondelinge behandeling op de rechtbank. De snelste methode is het eerst maken van afspraken met elkaar een daarna met beider akkoord verzoeken om de echtscheiding. Dan kan er binnen enkele weken al een uitspraak van de rechter volgen.

Internationale scheiding: verschillende nationaliteiten of in buitenland getrouwd

Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit of bent u in het buitenland getrouwd? Dan is er mogelijk sprake van een internationale scheiding, het zogenaamde internationaal familierecht is dan van toepassing.

Is een beslissing van de rechter nodig, dan kan dat alleen in Nederland als de Nederlandse rechter bevoegd is om een beslissing te nemen. In onze internationale praktijk kunnen we u bijstaan voor internationaal familierecht of privaatrecht.

Hoe kan een geregistreerd partnerschap worden ontbonden?

Het ontbinden van een geregistreerd partnerschap verloopt op dezelfde wijze als bij een echtscheiding.

Als u geen minderjarige kinderen heeft en u maakt afspraken met elkaar over de te regelen punten, dan kan met behulp van een advocaat of notaris bij de gemeente waar het partnerschap is aangegaan het geregistreerd partnerschap worden beeindigd.

Bij ongehuwd samenwonenden is er geen uitspraak van een rechter nodig. Heeft u een samenlevingsovereenkomst dan moet u deze met een aangetekende brief ontbinden. Hiervoor geen advocaat of notaris nodig. Zijn er minderjarige kinderen en u heeft samen het gezag over hen dan bent u wel verplicht om afspraken te maken over de kinderen en deze vast te leggen in een ouderschapsplan.

De specialisatie van Advocatenkantoor Simmelink

Gaat u scheiden en bent u op zoek naar een betrouwbare, goede advocaat of mediator die gespecialiseerd is in echtscheiding, eindigen van het geregistreerd partnerschap of het ongehuwd samenwonen? Simmelink advocaten scheidingsmediators is gespecialiseerd in het scheidingsrecht. Onze advocaten zijn zeer ervaren en hebben specialistische kennis over het begeleiden van (echt)scheidingen. Denk aan het berekenen van partner- en kinderalimentatie, het beoordelen van de huwelijkse voorwaarden, het opstellen van een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan bij minderjarige kinderen. Bij ons kunt u dus terecht voor een topadvocaat die u bijstaat in uw (echt)scheiding.

Daarnaast kunnen we u bij Advocatenkantoor Simmelink bijstaan als er sprake is van een internationale scheiding. Heeft u of uw ex-partner niet de Nederlandse nationaliteit, woont u in het buitenland of bent u in het buitenland getrouwd? Dan is het internationaal familierecht van toepassing. U heeft een (echt)scheidingsadvocaat nodig die hierin gespecialiseerd is. Advocatenkantoor Simmelink heeft een internationale praktijk en kan u daarin bijstaan.

Heeft u vragen over scheiden met behulp van een advocaat of mediator danwel over de kosten van een echtscheidingsadvocaat bij Advocatenkantoor Simmelink? Neem dan contact met ons op.

Reviews: wat onze cliënten zeggen

Hieronder leest u de ervaringen van twee cliënten nadat ze bij ons hun scheiding hebben geregeld.
Meer ervaringen van onze cliënten lees u op onze review pagina.

“Advocatenkantoor Simmelink biedt hoogwaardige en professionele ondersteuning bij familiezaken. Ze zijn erg snel met het antwoorden op de vaak vele vragen en immer accuraat. Ik was erg tevreden over de snelheid van afhandeling en communicatie. Het voordeel van een kleiner kantoor is dat je veel meer persoonlijke aandacht krijgt. “

Peter V.

” She has provided very professional support and enabled me to gain a fair child alimony and holiday arrangement via the court. My case is complicated because my ex lives abroad. Carla is very down-to-earth, responsive, and efficient. She tries to find solutions for both parties and has compassion for the parties involved. “

Jing Qiao Z.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Persoonlijk betrokken

Slim
werken

Strategisch denken

Valkuilen herkennen

Contactformulier