Mediation bij scheiding: hulp van een mediator om uit elkaar te gaan

Gaan uw ex-partner en u scheiden? Dan zullen er veel zaken geregeld moeten worden.

Allereerst is de vraag of er tussen u nog goede communicatie mogelijk is om samen in goed overleg afspraken te maken over bijvoorbeeld de kinderen, partneralimentatie of kinderalimentatie.

Als het antwoord nee is, dan zal ieder zich tot een eigen echtscheidingsadvocaat moeten wenden om zijn of haar belangen te behartigen omtrent de juridische gevolgen van een echtscheiding.

Is het antwoord ja, dan is er naast de keuze om een eigen familierechtspecialist te kiezen óók de mogelijkheid om samen naar een mediator te gaan. Het is een moeilijke periode en er zullen veel emoties meespelen.

Een mediator kan u als bemiddelaar helpen bij het maken van afspraken over de juridische gevolgen van een echtscheiding. Om uiteindelijk officieel te kunnen scheiden, is altijd een advocaat nodig. Het kiezen voor een advocaat-mediator is daarom wel zo praktisch. Wat mediation inhoudt en wat hiervan de voordelen zijn, leggen we hier uit.

Scheiden op afstand via beeldbellen

Als u buiten de regio Utrecht woont, of zelfs in het buitenland, is het niet altijd mogelijk om een afspraak bij ons op kantoor te maken. Bij ons is dat geen probleem. Via een beveiligde verbinding is het mogelijk om alle gesprekken met onze advocaten op afstand via beeldbellen of videobellen te doen. Het maakt niet uit waar u bent, zolang u maar toegang heeft tot internet.

Wilt u een afspraak of meer weten over mediation?

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is altijd gratis. We bespreken uw situatie, de mogelijkheden en geven een indicatie van de kosten. Hierin zijn we duidelijk; geen vervelende verrassingen achteraf.

Wat is mediation?

Bij mediation helpt een mediator u wanneer u een meningsverschil of conflict heeft. Dit kan een conflict met een familielid, werkgever of uw (toekomstig) ex-partner zijn. De mediator is een onafhankelijk persoon die met u en de andere partij in gesprek gaat. Het doel hiervan is om toch tot een oplossing te komen, waar u beiden achter kunt staan. In veel gevallen wordt met mediation voorkomen dat u een conflict via een procedure bij de rechtbank moet laten verlopen en dat hoge kosten van advocaten betaald moeten worden. Ook is mediation goed voor het contact op de lange termijn omdat een bemiddelaar voor u samen naar de beste oplossing zoekt. Verderop lichten we dit nader toe.

Mediation bij een scheiding

Hoewel veel mensen bij mediation zullen denken aan relatietherapie, kan een mediator u ook helpen om afspraken te maken over de gevolgen van een echtscheiding. Bijvoorbeeld over wat er met de echtelijke woning moet gebeuren en of er partneralimentatie betaalt dient te worden. De gemaakte afspraken zullen door de mediator worden neergelegd in een echtscheidingsconvenant. Als u samen kinderen heeft zullen er afspraken gemaakt moeten worden als ze minderjarig zijn. U zult onder andere moeten beslissen waar de kinderen gaan wonen (hun hoofdverblijf hebben) en wanneer de kinderen bij welke ouder zijn. Daarnaast dienen er ook afspraken gemaakt te worden over bijdrage in de kosten van de kinderen (alimentatie). Deze afspraken zullen door de mediator worden neergelegd in een ouderschapsplan.

De afspraken die u met behulp van de mediator maakt zijn belangrijke afspraken die u duidelijkheid geven en u in de toekomst verder zullen helpen. U wilt ze dan ook op een goede manier maken en echt achter deze afspraken staan. Het kan zijn dat u het niet eens bent met wat uw ex-partner wenst. Daarover gaat u met elkaar in gesprek bij een mediator.

Wat is de werkwijze voor een mediation bij echtscheiding?

Elke scheiding is anders, waardoor elk mediation traject uniek is. Een mediator levert maatwerk. Toch verloopt dit traject vaak volgens een aantal vaste stappen:

1.       Een goede mediator vinden

Bent u op zoek naar een mediator die u helpt bij het maken van afspraken bij uw scheiding? Dan zult u merken dat u keuze heeft uit veel mediators. Voor u is het belangrijk dat u een mediator uitkiest die gespecialiseerd is in echtscheidingen en bij voorkeur tevens advocaat is. Deze mediator heeft specialistische kennis van en ervaring in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Het is belangrijk dat u en uw ex-partner samen voor een geschikte mediator kiezen, althans beiden achter de keuze voor een bepaalde mediator staan.

Heeft u samen een mediator uitgekozen, dan zal één van u contact met hem of haar moeten opnemen om een afspraak te maken. Uiteraard dient u het beiden eens te zijn met het uurtarief van de mediator.

2.       Het eerste mediationgesprek

Vervolgens voert de mediator een eerste gesprek met u en uw ex-partner. Het is de bedoeling dat u altijd gezamenlijk naar de afspraken met de mediator komt. In het eerste gesprek legt de mediator uit wat mediation inhoudt en wordt de mediationovereenkomst besproken en getekend. Hierin spreekt u onder andere af dat er een geheimhoudingsplicht geldt voor alles wat tijdens de mediation besproken wordt (u mag het niet tegen elkaar gebruiken zou u er samen niet uitkomen), dat mediation vrijwillig is en dat het traject op elk moment beëindigd kan worden door beide partijen. Daarnaast wordt uw situatie besproken.

3.       De opvolgende mediationgesprekken

In de opvolgende gesprekken worden alle belangrijke onderdelen van de juridische gevolgen van uw echtscheiding besproken. U ontvangt hierbij juridisch advies en er wordt bijvoorbeeld een partneralimentatieberekening en/of een kinderalimentatieberekening gemaakt. Hierdoor kunt u beiden weloverwogen beslissingen nemen over de te maken afspraken. Afhankelijk van hoe snel u het met elkaar eens bent, zullen er meer of minder gesprekken nodig zijn om tot totale overeenstemming te komen over de afwikkeling van de echtscheiding.

4.       De afronding

Bent u gezamenlijk tot een afspraak of tot afspraken gekomen waar u en uw ex-partner het over eens zijn? Dan worden deze in een echtscheidingsconvenant en – indien er minderjarige kinderen zijn – ouderschapsplan vastgelegd. Indien u niet voor een advocaat-mediator, maar een mediator heeft gekozen, kunt u hierna gezamenlijk een advocaat verzoeken om de scheiding bij de rechtbank aan te vragen. Nadat de rechter de afspraken heeft goedgekeurd, spreekt hij of zij de scheiding uit. Tot slot kunt u de scheiding bij de gemeente inschrijven, waardoor deze per de datum van de inschrijving hiervan definitief is.

De voordelen van mediation bij echtscheiding

Mediation kent, ten opzichte van het inschakelen van een eigen familierechtadvocaat en het starten van een rechtszaak tegen uw ex-partner, veel voordelen:

  • Mediation is minder duur: kiest u voor de hulp van een mediator, dan hoeft u niet een eigen advocaat in te schakelen. Uw kosten zijn dus de helft minder. U kunt de kosten voor de mediator immers delen met uw ex-partner.
  • Minder tijd: zoals u heeft gelezen, kunt u al binnen een aantal gesprekken tot goede afspraken komen. Onderhandelen via een advocaat of een rechtszaak tegen uw ex-partner neemt aanzienlijk meer tijd in beslag. Dit kan meerdere maanden schelen.
  • Eigen afspraken: het doel van mediation is om tot afspraken te komen waar u achter staat. Bij een rechtszaak zal uw advocaat uw belangen behartigen, maar doet een rechter hierover uiteindelijk de uitspraak. Het risico bestaat dat deze uitspraak nadelig is voor u.
  • Beter voor contact na de scheiding: mediation heeft ook het belangrijke doel om op een goede manier tot afspraken te komen. Er vindt overleg plaats. Een scheiding is altijd moeilijk, maar mediation voorkomt dat u met een conflict uit elkaar gaat. Met name wanneer u kinderen heeft, is het erg fijn dat u met elkaar kunt blijven praten. Via uw kinderen zult u namelijk altijd met elkaar verbonden blijven en regelmatig met elkaar moeten overleggen.

Hoeveel kost een mediation voor een echtscheiding?

De exacte kosten van mediation hangen af van het uurtarief van de mediator, de duur van de gesprekken en het aantal gesprekken dat gevoerd wordt. Deze kosten kunt u delen met uw ex-partner. De afspraken daarover kunt u vastleggen in de mediation-overeenkomst die tijdens het eerste gesprek wordt besproken en getekend.

Hoe lang duurt een mediation bij echtscheiding?

Een gemiddelde scheiding bij een mediator duurt meestal tussen de 1 en 3 maanden. Het hangt natuurlijk af van de mogelijkheden hoe snel en vaak u en uw aanstaande (ex-)partner de tijd kunnen nemen de scheiding te bespreken. Daarnaast hangt het af van jullie verstandhouding.

Bij mediation vinden er meestal 3 gesprekken plaats die gemiddeld anderhalf uur duren. U bepaalt samen met aanstaande ex-partner hoeveel tijd er tussen de sessies zit. De advocaat-mediator begeleidt het gesprek en zorgt er voor dat u beiden het verhaal kan doen. We zorgen ervoor dat u beiden voldoende aan bod komt en dat de rust bewaard blijft bij spanningen.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is altijd gratis. We bespreken uw situatie, de mogelijkheden en geven een indicatie van de kosten. Hierin zijn we duidelijk; geen vervelende verrassingen achteraf.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hier vindt u veelgestelde vragen van cliënten over het scheiden met een mediator

Wat is mediation bij echtscheiding?

Tijdens mediation kunnen u en uw (ex-)partner de problemen bespreken en meningsverschillen uit de wereld helpen. Hierdoor kan het contact na de mediation behouden blijven. U bepaalt zelf, met uw (ex-)partner, wat u afspreekt. Mediation is maatwerk en gericht op wat er in uw situatie tot goede afspraken leidt.

Wat kost een mediator bij een echtscheiding?

Voor een mediator betaalt u normaal gesproken een uurtarief. Vaak betalen beide partijen allebei de helft van de kosten. Natuurlijk kunt u onderling andere afspraken maken over de verdeling.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Persoonlijk betrokken

Slim
werken

Strategisch denken

Valkuilen herkennen

Contactformulier