Het ouderschapsplan

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan bent u wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Niet alleen als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, maar ook als u samenwoonde en gezamenlijk het ouderlijk gezag heeft.

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een document waarin u vastlegt hoe u en uw partner de verzorging en opvoeding van de kinderen willen regelen als u eenmaal uit elkaar bent. Tijdens een relatie is het vanzelfsprekend om over de kinderen te overleggen en samen beslissingen te nemen. Na een scheiding is dit vaak een stuk minder vanzelfsprekend. Soms komt dat omdat de verhoudingen zijn verslechterd en de communicatie moeizaam verloopt, maar vaak is ook niet helemaal duidelijk waarover u allemaal moet overleggen.

Door het opstellen van een ouderschapsplan wordt u als het ware gedwongen om goed na te denken over het welzijn van de kinderen na de scheiding en het effect van uw keuzes op de kinderen. Hierdoor kunt u onduidelijkheden, onrust en conflicten achteraf voorkomen. En dat is – zeker voor de kinderen – wel zo prettig.

Is een ouderschapsplan altijd verplicht?

Een ouderschapsplan is verplicht als u minderjarige kinderen heeft en u:

Ook als u niet verplicht bent om een ouderschapsplan op te stellen, kan het toch wenselijk zijn om afspraken over de kinderen te maken en deze afspraken ook duidelijk vast te leggen.

Moet u de kinderen bij het ouderschapsplan betrekken?

In een ouderschapsplan staan de belangen van het kind voorop. U bent dan ook wettelijk verplicht om uw kind(eren) bij het ouderschapsplan te betrekken. Het is belangrijk om dit samen te doen, op een manier die past bij hun leeftijd, beleving en ontwikkeling. Ook is het belangrijk dat de kinderen tijdens deze gesprekken niet het gevoel krijgen dat zij tussen hun ouders moeten kiezen. Op de website van de Rechtspraak vindt u tips en suggesties om deze gesprekken op een goede manier te voeren.

Moet u het ouderschapsplan voorleggen aan de rechter?

Als u gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigt, moet u het ouderschapsplan voorleggen aan de rechter. Het ouderschapsplan wordt dan door uw advocaat gevoegd bij het echtscheidingsverzoek of het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

Woonde u ongehuwd samen? Dan hoeft u het ouderschapsplan niet voor te leggen aan de rechter. U kunt het wel vast laten leggen in een notariële akte.

Ouderschapsplan opstellen

U kunt ervoor kiezen om een ouderschapsplan op hoofdpunten of een uitgebreid ouderschapsplan op te stellen. Als de verhoudingen en communicatie tussen u en uw toekomstig ex-partner zijn verslechterd is het goed om zo veel mogelijk onderwerpen vast te leggen. Zijn de verhoudingen nog goed? Dan kunt u ook volstaan met een ouderschapsplan op hoofdpunten. Maar een ouderschapsplan kent altijd een aantal verplichte onderdelen. Lees meer…

Kosten opstellen ouderschapsplan

Voor het opstellen van het ouderschapsplan moet u rekenen op ongeveer twee uur werk van een advocaat of mediator. Het gesprek duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur en voor het uitwerken rekenen we ongeveer een uur werk. Daarnaast is de tijd dat er aan gewerkt moet worden ook afhankelijk van uw situatie; hoe snel kunt u het met elkaar eens worden. Daarnaast speelt de leeftijd van de kinderen speelt vaak een rol. Bij jongere kinderen moet er meer vast worden gelegd dan bij oudere kinderen.

Wilt u het precies weten voor uw situatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Voorbeeld ouderschapsplan

Bent u op zoek naar een goed voorbeeld van een ouderschapsplan? Dan kunt u hier een gratis voorbeeld downloaden.

Ouderschapsplan wijzigen

Soms is het moeilijk om van tevoren in te schatten hoe zaken in de praktijk zullen lopen. Bovendien groeien en ontwikkelen kinderen zich snel en kan ook uw eigen situatie veranderen. Dan kan het nodig zijn om het ouderschapsplan te wijzigen. Als u en uw ex-partner het samen eens kunnen worden, mag u dit zelfstandig doen. Zorg dan wel dat:

  • de afspraken niet in strijd zijn met wetten en regels
  • het belang van de kinderen voorop blijft staan

Wilt u zeker weten dat u de juiste afspraken maakt? Dan kun u vragen of een specialist personen- en familierecht met u meekijkt. Ook kunt u de nieuwe afspraken door de rechter laten bekrachtigen. Dit geeft u meer mogelijkheden als uw ex-partner de gemaakte afspraken niet nakomt.

Komt u er samen niet uit en wilt u het ouderschapsplan toch laten wijzigen? Dan kunt u de rechter vragen het plan te wijzigen. Hier heeft u een advocaat voor nodig.

Kosten wijzigen ouderschapsplan

Voor het wijzigen van het ouderschapsplan moet u rekenen op ongeveer twee uur werk van een advocaat of mediator. Het gesprek zal ongeveer een uur tot anderhalf uur duren en voor het uitwerken rekenen we ongeveer een uur werk. Daarnaast is de tijd dat er aan gewerkt moet worden ook afhankelijk van uw situatie; hoe snel kunt u het met elkaar eens worden. Daarnaast speelt de leeftijd van de kinderen speelt vaak een rol. Bij jongere kinderen moet er meer vast worden gelegd dan bij oudere kinderen.

Wilt u het precies weten voor uw situatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wat als uw ex-partner zich niet aan het ouderschapsplan houdt?

Het ouderschapsplan moet altijd door u en uw ex-partner worden ondertekend. Daarmee worden de afspraken bindend. In veel gevallen worden de afspraken ook nog door de rechter bekrachtigd. Toch kan het voorkomen dat uw ex-partner zich niet aan de afspraken houdt. Wat kunt u dan doen? Lees meer

Wilt u een afspraak of meer weten?

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is altijd gratis. We bespreken uw situatie, de mogelijkheden en geven een indicatie van de kosten. Hierin zijn we duidelijk; geen vervelende verrassingen achteraf.

Photo of author

Auteur: Carla Simmelink

Carla Simmelink is advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Simmelink. Haar specialisaties zijn: familierecht, naamrecht en erfrecht in Nederlandse en internationale kwesties. Carla is een betrokken, geïnteresseerde gesprekspartner en gaat voor het beste resultaat. Pragmatisch en doelmatig behartigt zij uw belangen.

Visit the biography page of

Carla Simmelink

for the resume.