Advocaat internationale echtscheiding: het internationaal familierecht

Bij een internationale echtscheiding gelden er specifieke regels en verdragen voor het internationaal huwelijke, de echtscheiding, de alimentatie, inkomen van internationale bedrijven waaronder ook de sociale lasten, de woning, het pensioen en de omgang met de kinderen als ouders in verschillende landen wonen.

Vanwege de internationale wetten en verdragen is gespecialiseerd advies noodzakelijk. Hiervoor heeft een advocaat nodig die gespecialiseerd in het personen- en familierecht en het internationaal privaatrecht.

Wij kunnen u in de volgende situaties helpen:

 • U woont of werkt als Nederlander in het buitenland (expat)
 • U woont of werkt als buitenlander in Nederland (expat)
 • Advies of second opinion bij procedure in buitenland
 • Procedure in Nederland met internationale aspecten, zoals gehuwd in buitenland of ex-partner woont in het buitenland

Wilt u een afspraak of meer weten?

We hebben uitgebreide ervaring met videobesprekingen. Waar u ook in Nederland of in het buitenland woont, onze kwaliteit en het persoonlijke contact blijft gegarandeerd.

Wanneer heeft u te maken met een internationale echtscheiding?

Een internationale scheiding is van toepassing als er internationale aspecten bij het huwelijk meespelen:

 • u of uw partner wonen in het buitenland
 • u bent met een buitenlandse partner getrouwd
 • u bent in het buitenland getrouwd
 • u woont in het buitenland maar u bent in Nederland getrouwd
 • u of uw partner hebben de buitenlandse nationaliteit
 • u of uw (ex-)partner woont in het buitenland en de ander in Nederland
 • u bouwt in het buitenland pensioen op
 • uw kinderen wonen in het buitenland
 • uw heeft bezittingen in het buitenland

Om de internationale familierechtelijke zaken goed te behandelen is het voor elk van de bovenstaande situaties noodzakelijk om meer te weten over:

 • Welke rechter van welk land is of welke rechters van welke landen zijn bevoegd om uw zaak in behandeling te nemen?
 • Van welk land is het recht van toepassing?
 • Wat de betekenis is van uitspraken van een buitenlandse rechter?
 • Kan deze rechterlijke uitspraak worden erkend in een ander land?

Waar kunnen we u mee helpen?

Een in het internationaal familierecht gespecialiseerde advocaat is onontbeerlijk. Wij kunnen u bij de volgende zaken begeleiden en adviseren:

 • Begeleiding en advisering bij de echtscheiding
 • Aanvragen en berekenen van de alimentatie.
 • Ouderlijk gezag, dat kan wijzigen als de ouders niet in hetzelfde wonen
 • Verhuizen naar een ander land met minderjarige kinderen
 • Omgangsregeling met minderjarig kind dat in ander land woont
 • Verdelen van het vermogen: gemeenschap van goederen, beperkte gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden
 • Onderzoek naar de bevoegdheid van de Nederlandse rechter of dat uw naar een buitenlandse Rechtbank moet
 • Onafhankelijk advies of second opinion om de mogelijk voor uw situatie te verkennen of om achter de schermen met u mee te denken
 • Rechtsvergelijking, in bepaalde gevallen kunnen rechters uit de betrokken landen bevoegd zijn voor uw zaak. We kunnen adviseren in welk land de echtscheiding het beste gevoerd kan worden en wat de impact op de alimentatie is
 • Legal opinion, we adviseren buitenlandse advocaten over het Nederlandse familierecht, zoals de toepasbaarheid van huwelijkse voorwaarden of de geldigheid van een geregistreerd partnerschap.

Onze ervaring bij internationaal familierecht

Regelmatig staan we cliënten bij met internationaal familierecht, om u een beeld te geven hebben we een casus van een internationale echtscheiding beschreven.

De cliënten voor een internationale echtscheiding bij Simmelink advocaten komen uit alle delen van de wereld. Wij bieden de mogelijkheid om alle gesprekken via videobellen online te voeren en ook online te scheiden. Hierdoor hoeft u niet naar ons kantoor te reizen en bespaart u op reiskosten en -tijd. Of u in Nederland woont of in het buitenland, onze kwaliteit en het persoonlijke contact blijft gegarandeerd. Uiteraard bent u ook van harte welkom op ons advocatenkantoor in Maarssen – Utrecht.

Onze werkwijze voor een internationale echtscheiding

Voordat we aan uw zaak gaan werken hebben we een vrijblijvend en gratis gesprek waarin we alle relevante zaken bespreken. Aan het einde van het gesprek heeft u duidelijkheid over:

 • hoe we u kunnen bijstaan, is er sprake van een eenzijdig of gemeenschappelijk verzoek;
 • is de Nederlandse rechter bevoegd en welk recht is van toepassing;
 • een duidelijke routekaart waarin de stappen staan hoe we uw belangen het beste kunnen behartigen;
 • een indicatie van de verwachte kosten, we facturen maandelijks zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Als Nederlandse advocaat kunnen we geen procedure bij een buitenlandse rechtbank voeren. Wel kunnen we uw buitenlandse advocaat begeleiden bij de procedure, vanwege onze expertise en begeleiding hebben we de ervaring om ook rechtsvergelijkingen tussen landen te maken. Zo kunnen we u adviseren in welk land u het beste alimentatie kunt aanvragen.

Welke rechter is bevoegd?

Bij alle vraagstukken onderzoeken we als eerste welke Rechtbank van welk land bevoegd is of welke Rechtbanken van welke landen bevoegd zijn. Als de Nederlandse rechtbank bevoegd is, kan de echtscheiding met bijvoorbeeld een verzoek tot alimentatie bij een Nederlandse rechtbank worden behandeld.

Een rechter zal bij internationale familiezaken als eerste een uitspraak doen over de vraag of de Nederlandse rechtbank bevoegd is om kennis te nemen van het geschil tussen partijen; daarna volgt de vraag welk recht van welke land van toepassing is op het verzoek of de verzoeken die men heeft ingediend. Het van toepassing zijnde buitenlands recht mag niet in strijd zijn met de openbare orde.

Als het gaat om een echtscheiding, het gezag, omgangregeling of een met een echtscheiding samenhangende verzoeken wordt de bevoegdheid van een rechtbank in een land bepaald door de Brussel II bis Verordening. Bij deze verordening zijn alle lidstaten van de Europese Unie, behalve Denemarken, aangesloten. De verordening van Brussel II bis heeft voorrang boven de nationale wetgeving van een land.

In veel gevallen kan de Nederlandse Rechtbank bevoegd zijn om uw zaak in behandeling te nemen. In bijna al deze situaties is het vooral van belang hoe lang iemand in Nederland is ingeschreven:

 • Voor een Nederlander geldt dat deze in ieder geval een half jaar ingeschreven moet staan in Nederland.
 • Voor niet-Nederlanders geldt een periode van ten minste een jaar om in Nederland een procedure tot echtscheiding te starten.

Voor twee Nederlanders die in het buitenland woonachtig zijn geldt dat de Nederlandse rechtbank in alle gevallen bevoegd is omdat de echtgenoten beiden de Nederlandse nationaliteit hebben.

De Nederlandse rechter is niet in alle geval bevoegd om een oordeel te geven over zaken met internationale aspecten. Het is zelfs mogelijk dat de ene rechter bevoegd is om een beslissing te nemen over de echtscheiding en alimentatie terwijl een andere rechter een uitspraak doet over de omgangsregeling. Ook kan het zo zijn dat de Nederlandse rechter het recht van een ander land dient toe te passen. Vice versa, kan een buitenlandse rechter het Nederlands recht toepassen.

Bevoegdheid van een niet-Nederlandse rechter

De Nederlandse rechter is uiteraard niet in alle gevallen bevoegd om een oordeel te geven over zaken met internationale aspecten. Het is zelfs mogelijk dat de rechtbank van een ander land bevoegd is om een beslissing te nemen over de echtscheiding tussen mensen die in Nederland zijn getrouwd, waarbij voor de partneralimentatie het Nederlands recht moet worden toegepast.

Omgekeerd is het ook mogelijk dat de Nederlandse rechter het recht van een ander land dient toe te passen.

Moet ik voor een echtscheiding naar Nederland komen of er wonen?

Als u in het buitenland woont hoeft u voor het aanvragen van de echtscheiding niet naar Nederland te komen. Als u aan de voorwaarden van een echtscheiding voldoet, kunt u gewoon scheiden in Nederland. Ook voor het  (her)berekenen van de partner- en kinderalimentatie kunt u bij de Nederlandse rechtbank terecht.

We hebben uitgebreide ervaring met moderne vormen van videobesprekingen zoals Skype, Zoom, Google Meet en Microsoft Teams. Of u in Nederland woont of in het buitenland, onze kwaliteit en het persoonlijke contact blijft gegarandeerd. Uiteraard bent u ook van harte welkom op ons advocatenkantoor in Maarssen – Utrecht.

Hoe lang duurt de procedure van een internationale echtscheiding?

De echtscheidingsprocedure duurt minimaal 6 weken. Bij complexe zaken en hoe snel u het met elkaar eens wordt, kan de procedure tot meer dan 1 jaar duren.

Bij internationale scheiding is de duur of doorlooptijd van de scheiding meestal afhankelijk van de snelheid waarmee de benodigde documenten worden aangeleverd.

Hoe kan ik scheiden van een onvindbare buitenlandse partner met onbekende verblijfplaats?

Als u wilt scheiden in Nederland van uw buitenlandse partner waarvan de verblijfplaats of het woonadres niet bekend is dan moet u een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen.

Uw partner informeren over het verzoek tot echtscheiding

Het betekent dat u uw buitenlandse partner op de hoogte brengt dat u een verzoekschrift tot echtscheiding heeft ingediend. Als uw partner onvindbaar of geen vaste woon- of verplaats heeft, moet het verzoekschrift tot echtscheiding openbaar worden betekend. Uw verzoekschrift wordt door het parket van de ambtenaar van het Openbaar Ministerie  betekend en vervolgens in de Staatscourant wordt gepubliceerd. 

Als het adres van uw partner wel bekend is, wordt uw verzoekschrift door de deurwaarder aan het woon- of verblijfadres van uw buitenlandse partner betekent. Als uw partner in het buitenland woont, gelden er mogelijk andere betekeningsvereisten, wij kunnen u hierbij bijstaan.

Veelgestelde vragen bij internationale echtscheiding

Is de Nederlandse echtscheiding in het buitenland geldig?

Nadat de rechter de scheiding heeft uitgesproken moet u uw echtscheiding bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag laten inschrijven. Vanaf dat moment is uw echtscheiding in het buitenland geldig.

Is een buitenlands huwelijk geldig in Nederland?

Als uw huwelijk in het buitenland is gesloten dan is het verstandig om het te registeren in het huwelijksregister van de gemeente Den Haag.

Het voordeel van de registratie van uw huwelijk bij de gemeente Den Haag is dat u bij een echtscheiding geen afschrift van de huwelijksakte hoeft op te vragen bij de gemeente waar u bent getrouwd. In het bijzonder voor buitenlandse huwelijken kan dit een ingewikkelde en langdurige procedure zijn.

Als uw huwelijk in het buitenland is gesloten dan wordt het in de volgende gevallen erkend:
* Het betreft een burgerlijk huwelijk.
* Een kerkelijk huwelijk is niet geldig;
* De huwelijksakte moet een beëdigde vertaling zijn.
* Bij het inschrijven van de huwelijksakte in het huwelijksregister moet deze naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn vertaald door een beëdigde vertaler.

Kan de echtscheiding in een andere taal dan het Nederlands plaatsvinden?

Om in Nederland te scheiden hoeft u geen Nederlands te spreken of de taal machtig te zijn. Alle contacten of bijeenkomsten kunnen we vloeiend in het Engels voeren. Wij zorgen ervoor dat alles voor u duidelijk is.
Alle officiële stukken voor de Rechtbank worden wel in het Nederlands opgesteld. 

Hoe kunnen we helpen?

U kunt ons ook bellen op 030 – 30 787 32 (we zijn geopend op werkdagen van 9:00 -17:00 uur).

Lees gerust eens na hoe we uw gegevens beschermen.

Contactformulier
Hoe kunnen we u het beste bereiken?