Scheiden van uw buitenlandse partner met een onbekend adres

Transparante communicatie en duidelijke tarieven
Juridische expertise en ervaring
Persoonlijke begeleiding en goede bereikbaarheid

Als u in Nederland wilt scheiden van uw buitenlandse partner om het huwelijk te ontbinden met een buitenlandse partner waarvan de verblijfplaats of het woonadres niet bekend is, dan moet u een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen.

Het betekent dat u uw buitenlandse partner op de hoogte brengt dat u een verzoekschrift tot echtscheiding heeft ingediend. Als uw partner onvindbaar of geen vaste woon- of verplaats heeft, moet het verzoekschrift tot echtscheiding openbaar worden betekend. Uw verzoekschrift wordt door het parket van de ambtenaar van het Openbaar Ministerie  betekend en vervolgens in de Staatscourant wordt gepubliceerd.

Als het adres van uw partner wel bekend is, wordt uw verzoekschrift door de deurwaarder aan het woon- of verblijfadres van uw buitenlandse partner betekent. Als uw partner in het buitenland woont, gelden er mogelijk andere betekeningsvereisten, wij kunnen u hierbij bijstaan.

Op de pagina Internationaal scheiden kunt u meer lezen over het scheiden van uw buitenlandse partner. Daarnaast behandelen we andere zaken met een internationaal karakter zoals alimentatieberekeningen, verhuizen met minderjarige kinderen of het verdelen van vermogen in het buitenland.