Ontbinden geregistreerd partnerschap - hoe kunnen we u begeleiden bij Simmelink Advocaten

Transparante communicatie en duidelijke tarieven
Juridische expertise en ervaring
Persoonlijke begeleiding en goede bereikbaarheid

Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en uit elkaar gaan, spreken we van het ontbinden of beëindigen van het geregistreerd partnerschap. Dit verloopt meestal op dezelfde wijze als een echtscheiding. Ook komen dezelfde onderwerpen aan de orde, zoals de verdeling van uw bezittingen, de berekening van de alimentatie en – als er minderjarige kinderen zijn – het opstellen van een ouderschapsplan.

In sommige gevallen is het mogelijk een geregistreerd partnerschap in overleg te ontbinden, zonder dat er een uitspraak van de rechtbank nodig is. In dat geval heeft u wel een advocaat of notaris nodig, onder meer om de beëindiging van het partnerschap bij de burgerlijke stand te laten registreren.

Waar mogen wij mee helpen?

Op deze pagina vertellen wij u alles over het ontbinden van een geregistreerd partnerschap. Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen, of kunt u advies of bijstand gebruiken bij het ontbinden van uw geregistreerd partnerschap? Neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaten hebben meer dan 20 jaar ervaring in het Nederlandse en internationale familierecht en helpen u graag.

Wat is een geregistreerd partnerschap?

Het geregistreerd partnerschap is het officieel vastleggen van een informele relatievorm naar een formele vorm, vergelijkbaar met een burgerlijk huwelijk. Het is bedoeld voor mensen die hun relatie willen formaliseren zonder te trouwen.

Wat moet u regelen bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap?

Een geregistreerd partnerschap kan in sommige gevallen zonder tussenkomst van een rechter eindigen. Of dit voor u ook zo is, hangt af van uw situatie.

  • Heeft u samen geen kinderen of zijn uw kinderen ouder dan 18 jaar?
    Dan kunt u samen een overeenkomst laten opstellen bij een advocaat of notaris. U moet het dan wel met elkaar eens zijn.
  • Bent u het niet met elkaar eens, of heeft u samen kinderen jonger dan 18 jaar?
    Dan is ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de rechtbank nodig. De gang van zaken is gelijk aan het ontbinden van het huwelijk door een echtscheiding.

Geregistreerd partnerschap ontbinden zonder rechter

Anders dan bij een echtscheiding, hoeft het ontbinden van een geregistreerd partnerschap niet altijd via de rechter te lopen. Een voorwaarde hiervoor is dat u geen minderjarige kinderen heeft. Ook moeten u en uw toekomstige ex-partner het met elkaar eens worden over de afspraken die voor het eindigen van het partnerschap moeten worden gemaakt. Denk aan afspraken over de verdeling van het vermogen, het verevenen van het ouderdomspensioen en eventuele partneralimentatie.

Hoewel er dus geen rechter aan te pas hoeft te komen, heeft u wel altijd een derde partij nodig om de beëindiging van het partnerschap bij de burgerlijke stand te laten registreren. U moet namelijk een notaris of een advocaat inschakelen die de afspraken voor u op papier zet. Ook is een verklaring nodig dat uw geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht, welke verklaring door u en uw toekomstige ex-partner moet worden getekend, alsmede door de betreffende notaris of advocaat. Hij of zij zal de overeenkomst naar de burgerlijke stand van de gemeente waar het partnerschap is aangegaan toesturen.

Geregistreerd partnerschap ontbinden met rechter

Heeft u minderjarige kinderen? Dan bent u verplicht om het geregistreerd partnerschap via de rechter te ontbinden. U bent namelijk wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te (laten) stellen en deze bij het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap te voegen.

Ieder een eigen advocaat

Ook als u geen minderjarige kinderen heeft, maar het niet eens kunt worden over de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap, kunt ervoor kiezen het partnerschap te laten ontbinden door een rechter. In dat geval moet de rechter beslissingen nemen en heeft u ieder een eigen advocaat nodig.

Gezamenlijke advocaat

Heeft u minderjarige kinderen en verwacht u dat u samen afspraken kunt maken over de kinderen en andere punten, dan kunt u kiezen voor een gezamenlijke advocaat of voor begeleiding door een mediator. In dat geval gaat u met de gezamenlijke advocaat of mediator [link naar herschreven detailpagina] in gesprek over de afspraken die moeten worden gemaakt.

Hoeveel kost het ontbinden van geregistreerd partnerschap?

Als de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap via de rechter loopt, dan heeft u hier een advocaat en een rechter bij nodig. U betaalt in dat geval de kosten voor de advocaat en het griffierecht van de rechtbank.

Schakelt u gezamenlijk een advocaat of een mediator in? Dan kunt u de kosten delen. Dit kan een goede reden zijn om eerst een gezamenlijke advocaat of een mediator in te schakelen. De griffiekosten worden elk jaar opnieuw bepaald en gepubliceerd bij de Rechtspraak

Heeft u geen rechter nodig? Dan betaalt u kosten voor de hulp van de notaris of advocaat. Kiest u ervoor om daarnaast ook een mediator in te schakelen, dan brengt dat ook extra kosten met zich mee.

Hoelang duurt het ontbinden van geregistreerd partnerschap?

Dit is van een aantal zaken afhankelijk. Ten eerste hangt het af van de vraag of het verzoek bij de rechter moet worden ingediend. Een beëindiging zonder rechter duurt meestal maar enkele weken en niet meer dan 3 maanden. Zodra de beëindigingsovereenkomst door de notaris of advocaat is ondertekend, moet deze namelijk binnen 3 maanden zijn ingeschreven bij de burgerlijke stand.

Een beëindiging via de rechter duurt vanzelfsprekend langer. Deze procedure duurt gemiddeld 1 tot 4 maanden, maar kan ook langer duren als u het bijvoorbeeld niet met elkaar eens bent. Dan kost het al gauw een jaar, omdat er dan een zitting op de rechtbank plaats zal vinden. Zodra de rechter een uitspraak heeft gedaan en er dus een beschikking tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap is afgegeven, moet deze uitspraak binnen 9 maanden zijn ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het partnerschap is aangegaan.

Hoe gaat het ontbinden van een geregistreerd partnerschap in zijn werk?

Veel zaken die moeten worden geregeld voor het beëindigen van het geregistreerd partnerschap komen overeen met een echtscheiding. Allereerst moeten afspraken worden gemaakt over de verdeling van het vermogen, de woning, het pensioen en eventuele partneralimentatie. De afspraken die worden gemaakt zijn mede afhankelijk van de eventuele voorwaarden van het geregistreerd partnerschap. Bent u in gemeenschap van goederen het geregistreerd partnerschap aangegaan of heeft u bepaalde voorwaarden opgesteld tijdens het aangaan van het geregistreerd partnerschap? In het laatste geval moet er rekening gehouden worden met deze partnerschapsvoorwaarden. De gemaakte afspraken komen in een beëindigingsovereenkomst te staan.

Zijn er geen minderjarige kinderen en bent u het met elkaar eens, dan kan er met de hulp van een notaris of advocaat een overeenkomst worden opgesteld. De notaris of advocaat stuurt de overeenkomst naar de burgerlijke stand om het de beëindiging van het partnerschap te registreren.

Zijn er wel minderjarige kinderen en/of kunt u het niet met elkaar eens worden, dan moet u een advocaat inschakelen. Deze advocaat zal het voorstel en/of het ouderschapsplan indienen bij de rechter. De rechter zal vervolgens een zogeheten beschikking geven die vervolgens moet worden ingediend bij de burgerlijke stand. Zodra de ambtenaar van de burgerlijke stand de overeenkomst of beschikking van de notaris of de rechter heeft ontvangen, wordt deze in de registers ingeschreven. Vanaf dat moment is het geregistreerd partnerschap ontbonden.

Het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap kan zowel gezamenlijk als door één van partijen worden ingediend. In het laatste geval heeft u altijd een advocaat nodig om het verzoek in te dienen. Uw advocaat zorgt er dan ook voor dat de advocaat van uw aanstaande ex-partner binnen 14 dagen een kopie van de gemaakte afspraken krijgt. Net als bij een echtscheiding kunt u na het ontbinden van een geregistreerd partnerschap nog financieel aan elkaar verbonden zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van partner- en/of kinderalimentatie. De inhoud van de financiële verbintenis hangt af van de duur van het geregistreerd partnerschap, uw leeftijd en de vraag of er wel of geen minderjarige kinderen zijn.

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u scheiden?

De ontbinding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap verloopt meestal op dezelfde manier als een echtscheiding. Ook komen dezelfde onderwerpen aan de orde, zoals de verdeling van uw bezittingen, de berekening van de alimentatie en – als er minderjarige kinderen zijn – het opstellen van een ouderschapsplan. Soms is het mogelijk een geregistreerd partnerschap in overleg te ontbinden, zonder dat er een uitspraak van de rechtbank nodig is.

Geregistreerd partnerschap ontbinden: waar begin je?

Als u uw geregistreerd partnerschap wil ontbinden, wilt u het liefst dat dit proces soepel en snel verloopt. Een van de eerste vragen die u moet beantwoorden is de vraag of u gaat ontbinden met behulp van een advocaat of met hulp van een (advocaat-)mediator. Is de communicatie tussen u en uw toekomstige ex-partner nog goed? En wilt u in goed overleg afspraken maken over bijvoorbeeld de kinderen, de boedelverdeling en alimentatie? Dan ligt de keuze voor een mediator voor de hand. Mediation is sneller, goedkoper en duurzamer dan wanneer u de rechter laat beslissen. Verwacht u niet dat u samen afspraken kunt maken? Dan heeft u een eigen advocaat nodig.

Maar de beslissing voor een advocaat of een advocaat-mediator hoeft u niet alleen te maken. Tijdens de eerste gratis en vrijblijvende kennismaking kunnen we u meer informatie geven over de verschillende opties, waarna u goed geïnformeerd een keuze kunt maken. In ons stappenplan scheiden vertellen we u er meer over.

Stappenplan om partnerschap te ontbinden of scheiden

Een eerste intakegesprek voor het ontbinden van het partnerschap, het aanvragen van een scheiding of meer te weten over de mogelijkheden is altijd gratis. We bespreken uw situatie, de mogelijkheden en geven een indicatie van de kosten. Hierin zijn we duidelijk; geen vervelende verrassingen achteraf.

Wat is het verschil tussen het ontbinden van geregistreerd partnerschap en een scheiding?

Er zijn veel overeenkomsten tussen een echtscheiding en het ontbinden van een geregistreerd partnerschap. Zo kan zowel een huwelijk als een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen of onder voorwaarden zijn aangegaan. De gevolgen daarvan zijn bij een echtscheiding en de ontbinding van een geregistreerd partnerschap hetzelfde. Denk aan het ouderschapsplan dat moet worden opgesteld wanneer er minderjarige kinderen zijn en aan de verdeling van eigendom.

Natuurlijk zijn er ook een verschillen. Een echtscheiding gaat namelijk altijd via de rechter, waar de beëindiging van een geregistreerd partnerschap ook zonder rechter kan plaatsvinden. Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen, is dat bij een geregistreerd partnerschap een rechterlijke tussenkomst alleen verplicht als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Uiteraard moeten partijen wel in staat zijn schriftelijke afspraken met elkaar maken.

Een ander verschil tussen deze scheidingsvormen is dat er bij het eindigen van een geregistreerd partnerschap geen “alternatief” zoals een scheiding van tafel en bed mogelijk is.

Wanneer is de ontbinding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap definitief?

De ontbinding van uw geregistreerd partnerschap is definitief op het moment dat die is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het partnerschap is gesloten.

Wat kost het inschrijven van de beëindiging van een geregistreerd partnerschap?

Het inschrijven van een geregistreerd partnerschap is gratis. De inschrijving wordt door de burgerlijk ambtenaar verricht in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het partnerschap is gesloten.

Wat is het verschil tussen een eenzijdig en gemeenschappelijk verzoek?

Een eenzijdig verzoek tot ontbinding geregistreerd partnerschap is een verzoek van een van de beide partners aan de rechtbank om het geregistreerd partnerschap te beëindigen.
Bij een procedure Ontbinding geregistreerd partnerschap op gemeenschappelijk verzoek dienen u en uw (ex-)partner samen 1 verzoekschrift in. U bent het samen over alle afspraken eens.
 

Wat zijn de partnerschapsvoorwaarden bij geregistreerd partnerschap na 1 januari 2018?

Als u na 1 januari 2018 als partners staat geregistreerd, dan heeft u een partnerschap in beperkte gemeenschap van goederen. Behalve als u partnerschapsvoorwaarden opstelt. Partnerschapsvoorwaarden zijn hetzelfde als huwelijkse voorwaarden.  Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, lees meer over de vermogensverdeling.