Scheiden en een huurwoning

Transparante communicatie en duidelijke tarieven
Juridische expertise en ervaring
Persoonlijke begeleiding en goede bereikbaarheid

Wie mag er in de huurwoning blijven wonen na de scheiding?

Gaan u en uw partner uit elkaar en woont u nu samen in een huurwoning? Dan leest u op deze pagina wie er in de woning mag blijven wonen.

De huurwoning na de scheiding

Als u op dit moment in een huurhuis woont kunt u samen bepalen wie van u er blijft wonen. Echtgenoten en geregistreerd partners hebben na een scheiding namelijk evenveel recht om in het huurhuis te blijven. Het maakt dus niet uit of u in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. Ook maakt het niet uit op wiens naam het huurcontract staat. Echtgenoten en geregistreerd partners zijn namelijk altijd automatisch medehuurder.

Als u heeft besloten wie van u in het huis mag blijven wonen, kunt u de verhuurder vragen de tenaamstelling op het huurcontract te wijzigen. Het is verstandig om dan ook direct een tussentijdse inspectie aan te vragen, zodat u nog samen de eventuele herstelwerkzaamheden kunt laten uitvoeren. Daarmee wordt degene die in het huis blijft wonen later niet met hoge kosten geconfronteerd.

Komt u er samen niet uit?

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een mediator vragen om u te helpen of (via een advocaat) de rechter vragen een beslissing te nemen. De rechter zal bij zijn beslissing een aantal factoren meewegen:

  • Als u minderjarige kinderen heeft, zal de rechter het huis meestal toewijzen aan degene bij wie de kinderen de meeste tijd gaan wonen.
  • Ook kan de verblijfsduur een rol spelen. Woonde een van u significant langer in de woning dan de ander? Dan is de kans groot dat diegene de woning toegewezen krijgt.

De huurwoning tijdens de echtscheiding – voorlopige voorziening

Ook tijdens de echtscheidingsprocedure kan het wenselijk zijn dat een van u de woning verlaat, omdat samenwonen gewoonweg niet meer gaat. Als dat ook voor u geldt, moet u hier afspraken over maken. Gaat een van u tijdelijk ergens anders wonen? Of vliegt u beurtelings in en uit, waardoor de kinderen in de woning kunnen blijven wonen? En wat doet u met de kosten die dit met zich meebrengt?

Als u hier samen niet uitkomt kunt u een mediator inschakelen of de rechter vragen om in een spoedprocedure (voorlopige voorziening) de knoop voor u door te hakken. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Ook in deze procedure zal de rechter verschillende factoren meewegen. Heeft u bijvoorbeeld minderjarige kinderen? Dan zal de rechter laten meewegen wie tijdens de echtscheiding het grootste gedeelte van de zorg op zich zal nemen. Ook laat de rechter meewegen of een van u beiden gemakkelijk aan ander onderdak kan komen. De uitspraak die de rechter vervolgens doet is bindend en geldt tot de scheiding is afgewikkeld.

Maar let op: als u een verzoek tot een voorlopige voorziening heeft ingediend moet u binnen vier weken ook het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indienen. Alleen dan kan de voorlopige voorziening in stand blijven totdat de echtscheiding is afgewikkeld.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Heeft u hier vragen over? Of komt u er met uw ex-partner niet uit en bent u op zoek naar een mediator of een advocaat? Neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaten en mediators hebben meer dan 30 jaar ervaring met echtscheidingen. Niet alleen in het Nederlandse familierecht, maar ook bij internationale scheidingen.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is altijd gratis. We bespreken uw situatie, de mogelijkheden en geven een indicatie van de kosten. Hierin zijn we open, geen vervelende verrassingen achteraf.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Relevante onderwerpen

[list_menu menu=scheiden_menu]