Internationale scheiding aanvragen

Bij internationaal scheiden gelden er specifieke regels en verdragen voor het buitenlandse huwelijk, de echtscheiding, de alimentatie en het gezag. Denk hierbij ook aan onroerend goed of het vakantiehuis, het pensioen en de omgang met de kinderen als ouders in verschillende landen wonen.

Vanwege de internationale wetten en verdragen is gespecialiseerd advies noodzakelijk. Hiervoor heeft een advocaat nodig die gespecialiseerd in het personen- en familierecht en het internationaal privaatrecht. Lees meer over onze specialisatie internationale echtscheiding.

Om u inzicht te geven over het proces om internationaal te scheiden hebben we een helder stappenplan gemaakt. Het stappenplan geeft een overzicht van wat er allemaal geregeld moeten worden voor het aanvragen van een internationale scheiding. Op hoofdlijnen worden de volgende stappen onderscheiden:

Advies of kennismakingsgesprek

In het eerste gesprek verdiepen we ons in uw situatie, we bespreken tenminste de volgende onderwerpen:

 • Wat voor relatie heeft u: gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden of leeft u als ongehuwden samen?
 • Op welke wijze wilt u scheiden: ieder een eigen advocaat, gemeenschappelijke advocaat of mediator?
 • Zijn er minderjarige kinderen?
 • Bent u in loondienst of ondernemer?
 • Wat zijn bezittingen en schulden?
 • Heeft u een overlijdensrisicoverzekering, kapitaalverzekering of een lijfrentepolis?
 • Overige onderwerpen die tijdens het gesprek ter sprake komen

Bevoegdheid Nederlandse rechter vaststellen

Als er internationale aspecten meespelen, zoals een woon- of verblijfplaats in het buitenland of een partner met een buitenlandse nationaliteit onderzoeken we als eerste welke rechtbank van welk land bevoegd is of welke Rechtbanken van welke landen bevoegd zijn.
Als de Nederlandse rechtbank bevoegd is, kan de echtscheiding met bijvoorbeeld een verzoek tot alimentatie bij een Nederlandse rechtbank worden behandeld. Lees meer over welke rechter bevoegd is bij een internationale scheiding.

De echtscheidingsprocedure

De daadwerkelijke aanvraag van een echtscheiding bestaat uit verschillende stappen die we met elkaar doorlopen. We pakken alles stap voor stap op zodat we het overzicht houden en de juiste besluiten worden genomen.

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 1. Indien nodig bij spoedeisende belang, voorlopige voorzieningen aanvragen
 2. Eventueel nodig, het opstellen van een verweerschrift
 3. Opstellen van een echtscheidingsconvenant
 4. Opstellen van een ouderschapsplan bij minderjarige kinderen
 5. Indienen van verzoekschrift tot scheiding bij de rechtbank
 6. Eventueel in hoger beroep gaan

Inschrijven van de scheiding bij de burgerlijke stand

Na de inschrijving van de echtscheiding in de Burgerlijke stand van de gemeente is de scheiding definitief.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is altijd gratis. We bespreken uw situatie, de mogelijkheden en geven een indicatie van de kosten. Hierin zijn we open, geen vervelende verrassingen achteraf.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Persoonlijk betrokken

Slim
werken

Strategisch denken

Valkuilen herkennen

Contactformulier