Ouderschapsplan

Als u gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap gaat beëindigen dan bent u wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan wordt, samen met het verzoek tot echtscheiding, ingediend bij de rechtbank. Bij een ouderschapsplan is het belangrijkste dat de ouders de verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. In het ouderschapsplan worden geen afspraken gemaakt over het gezamenlijk en ouderlijk gezag. Het opstellen van het ouderschapsplan wordt beschreven in het familierecht.

Ook als u het het buitenland woont of bij verschillende nationaliteiten kunnen we u bij internationale echtscheidingen bijstaan vanuit onze internationale praktijk. 

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Het eerste gesprek is gratis, we bespreken vrijblijvend uw zaak. 

Wilt u een afspraak of meer informatie?

Het is vrijblijvend en u bent tot niets verplicht.

Wat staat er in het ouderschapsplan?

De ouders dienen in ieder geval afspraken te maken over de volgende onderwerpen:

  • De verdeling van de zorg- en opvoedingstaken.
  • De hoofdverblijfplaats van de kinderen na de scheiding en op welke dagen ze verblijven bij welke ouder.
  • Informatie verstrekken aan elkaar en raadplegen over belangrijke beslissingen. Denk hierbij aan schoolkeuze of verhuizing.
  • De kinderalimentatie en wie welk deel van de kosten voor zijn / haar rekening neemt.
  • De ouders betrekken de kinderen op leeftijdsadequate wijze bij hetgeen zij samen als ouders hebben afgesproken over de kinderen.

Bij het opstellen van het ouderschapsplan staat het belang van het kind voorop. Als echtscheidingsadvocaat kunnen we u bij het het opstellen van het ouderschapsplan adviseren.