Ex-partner houdt zich niet aan het ouderschapsplan

Transparante communicatie en duidelijke tarieven
Juridische expertise en ervaring
Persoonlijke begeleiding en goede bereikbaarheid

Het ouderschapsplan moet altijd door u en uw ex-partner worden ondertekend. Daarmee worden de afspraken bindend. In veel gevallen worden de afspraken ook nog door de rechter bekrachtigd. Toch kan het voorkomen dat uw ex-partner zich niet aan de afspraken houdt. Bijvoorbeeld door een loopje te nemen met de afgesproken wisseldagen en -tijden, zonder uw toestemming met de kinderen te verhuizen of de kinderalimentatie niet (meer) te betalen.

In zo’n situatie is het altijd verstandig om eerst het gesprek aan te gaan met uw ex-partner en te achterhalen wat de reden is dat hij/zij de afspraken niet nakomt. U kunt dan proberen om samen tot een oplossing te komen. Eventueel kunt hierbij een mediator inschakelen.

LBIO

Leiden de gesprekken niet tot een oplossing en gaat het om de betaling van de kinderalimentatie? Dan kunt u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Deze overheidsinstantie helpt u gratis de achterstand in alimentatie te innen. Hiervoor kunnen zij beslag leggen op het inkomen van uw ex-partner en/of de deurwaarder inschakelen. Maar let op: het LBIO kan alleen aan de slag als de alimentatie in een eerder stadium door de rechter is bekrachtigd.

Kort geding

Gaat het om een andere verplichting dan de alimentatieverplichting? En lukt het u niet om in onderling overleg tot een oplossing te komen? Dan kunt ook een advocaat inschakelen en een kort geding starten. In zo’n kort geding kunt u de rechter vragen om uw ex-partner een dwangsom op te leggen voor iedere keer dat hij/zij zich niet aan de afspraken uit het ouderschapsplan houdt. In dat geval moet uw ex-partner u iedere keer een geldbedrag betalen. Ook kan de rechter andere maatregelen nemen.

Uit onze ervaring blijkt dat de dreiging van een kort geding en een dwangsom in de praktijk vaak voldoende is om ervoor te zorgen dat de afspraken weer worden nagekomen.

Ouderschapsplan niet ondertekend?

Voordat u naar de rechter stapt, is het wel van belang om na te gaan of de afspraken in het ouderschapsplan bindend zijn. Dat is alleen het geval als de rechter het ouderschapsplan heeft bekrachtigd of als u het plan allebei heeft ondertekend. Dit geldt ook voor eventuele latere wijzigingen. Is dat niet het geval? Of zijn de afspraken die u onderling heeft gemaakt in strijd met wetten en regels? Dan kunt u de afspraken niet bij de rechter afdwingen.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Als u hulp nodig heeft bij het maken van nieuwe afspraken of bij het afdwingen van de afspraken uit een bestaand ouderschapsplan, kunt u altijd contact opnemen met Advocatenkantoor Simmelink. Onze advocaten hebben meer dan 15 jaar ervaring met dit soort kwesties, niet alleen in het Nederlandse familierecht, maar ook bij internationale scheidingen.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is altijd gratis. We bespreken uw situatie, de mogelijkheden en geven een indicatie van de kosten. Hierin zijn we open, geen vervelende verrassingen achteraf.