Echtscheiding

Een echtscheiding is een moeilijk proces met juridische gevolgen. Als u gaat scheiden moet er veel geregeld worden en tegelijkertijd spelen er allerlei emoties. U moet belangrijke keuzes maken, voor nu en de toekomst. Wilt u er zeker van zijn dat u de goede keuzes maakt? Laat u dan informeren, adviseren en bijstaan door een advocaat of mediator die gespecialiseerd is in echtscheiding.

Gaat u scheiden en bent u op zoek naar een betrouwbare, goede advocaat of mediator die gespecialiseerd is in echtscheiding? De advocaten en scheidingsmediators van Simmelink zijn gespecialiseerd in het echtscheidingsrecht. We kunnen u begeleiden in het het gehele proces van echtscheiding, waaronder ook het berekenen van partner- en kinderalimentatie, het opstellen van het echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan bij minderjarige kinderen. Maar ook bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap dat grotendeels vergelijkbaar is met een echtscheiding.

Daarnaast kunnen we u bij Advocatenkantoor Simmelink bijstaan als er sprake is van een internationale echtscheiding. Heeft u of uw ex-partner niet de Nederlandse nationaliteit, woont u in het buitenland of bent u in het buitenland getrouwd? Dan is het internationaal familierecht van toepassing. U heeft een echtscheidingsadvocaat nodig die gespecialiseerd is. Advocatenkantoor Simmelink is een internationale praktijk en kan u hierbij adviseren en bijstaan.

Heeft u vragen over scheiden met een advocaat, mediator of over de kosten van een echtscheidingsadvocaat bij Advocatenkantoor Simmelink. Neem dan contact met ons op.

Begeleiding door echtscheidingsadvocaat of mediator van Simmelink

Bij een echtscheiding is het noodzakelijk dat u zich goed laten informeren en degelijk juridisch advies krijgt. Hierdoor weet u in een echtscheidingsprocedure zoveel mogelijk waar u aan toe bent en kunt u de voor u juiste beslissingen nemen en stappen zetten voor nu en voor in de toekomst.

Bij een echtscheiding leven er bij cliënten veel vragen aan het beging maar ook tijdens het proces veel vragen:

 • Kunnen we als beide partners in goed overleg afspraken maken of komen we er samen niet uit? Is het een gemeenschappelijk of eenzijdig verzoek?
 • Hoe ziet het proces van een echtscheiding eruit? Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure?
 • Wat moet er in ouderschapsplan voor de kinderen staan?
 • Moet ik kinderalimentatie en partneralimentatie betalen of kan ik dit juist vragen?
 • Hoe moet ons vermogen worden verdeeld?
 • Kan ik in de woning blijven wonen? Of kan mijn toekomstig ex-partner het huis wel overnemen?
 • Wat gebeurt er met het opbouwde pensioen?
 • Wellicht de meest belangrijke vraag: hoe kom ik aan de juiste advocaat of mediator?

Wij helpen u om de echtscheiding constructief en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Door de emotionele aspecten, zorg om de kinderen en de wellicht onzekere financiële situatie is het belangrijk om een advocaat te hebben waarin u vertrouwen heeft. Op elk moment van het echtscheidingsproces krijgt u begeleiding, ontvangt u realistisch advies en wordt u bijgestaan door een persoonlijk betrokken echtscheidingsadvocaat. Onze cliënten waarderen onze dienstverlening met een hoog cijfer waar we trots op zijn.

Advocatenkantoor Simmelink is gespecialiseerd in het echtscheidingsrecht:

In het eerste kennismakingsgesprek geven we u direct duidelijkheid en bespreken we de verschillende mogelijkheden. Uw persoonlijke situatie en belangen staan centraal. Bij ons bent u niet de zoveelste zaak. We kiezen voor de beste aanpak om de voor u meest optimale uitkomst te realiseren. Gedurende de gehele scheiding wordt u door uw eigen advocaat bijgestaan die op hoogte houdt van alle ontwikkelingen in uw zaak.

U kunt op 3 manieren scheiden of uit elkaar gaan

U kunt op drie manieren scheiden:

 1. Echtscheiding: getrouwd of geregistreerd partnerschap
 2. Scheiding van tafel en bed
 3. Ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed

Voor al deze drie manieren van scheiden heeft u een advocaat nodig. Daarnaast kan de  echtscheidingsadvocaat u informeren en adviseren zodat u de juiste beslissingen kunt nemen. Verder heeft u een advocaat  nodig om bij de rechtbank een verzoek tot scheiden in te dienen waarbij de juiste documenten worden bijgevoegd.

Proces echtscheiding aanvragen

Hieronder geven we in hoofdlijnen aan op welke wijze een echtscheiding verloopt. Om u een beeld te geven over het proces hebben we hieronder de belangrijkste stappen beschreven.

Gratis en vrijblijvend kennismaken

We beginnen altijd met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek kunt u uw situatie uitleggen en bespreken we wat we voor u kunnen betekenen. We bespreken als eerste de situatie waar u nu staat en wat u wilt. Om u goed te kunnen adviseren is het belangrijk om te weten hoe u bent getrouwd (gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden of een beperkte gemeenschap van goederen), of u vermogen heeft dat nog verdeeld moet worden (woning, auto, geld op de bankrekening) of schulden, zijn er (minderjarige) kinderen en de vraag of nog overleg met uw partner mogelijk is.

Gezamenlijke advocaat, een mediator of elk een eigen advocaat

Er zijn verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen bij scheiden. Zo kunt u scheiden met een gezamenlijke advocaat of mediator, maar u kunt ook elk een eigen advocaat nemen. Het ligt aan uw situatie wat de beste aanpak is voor de scheiding en is ook afhankelijk van verschillende factoren:

 • Hoe zijn jullie getrouwd?
 • Hoe is de financiële situatie?
 • Zijn er kinderen?
 • Is er overleg mogelijk tussen u en uw ex-partner?

Een gezamenlijke advocaat of mediator is mogelijk als er tussen u beiden nog goed overleg mogelijk is. De aanpak is gericht om in harmonie te scheiden. Ook kunt u beiden een eigen advocaat in de arm nemen. Dit wil dit niet zeggen dat het een vechtscheiding is, het kan nog steeds in goed overleg. De beide advocaten, kunnen namens jullie met elkaar overleggen om tot afspraken te komen, zoals bijvoorbeeld in een viergesprek. De gemaakte afspraken worden dan vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en bij minderjarige kinderen in het ouderschapsplan.

Ongeacht de situatie gaan wij altijd voor de oplossing gaan waar u ook op de langere termijn mee vooruit kunt. Wij hebben uitgebreide ervaring voor het begeleiden van scheidingen:

 • een mediator die het gesprek tussen u beiden begeleidt
 • een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat voor u beiden
 • ieder een eigen advocaat.

Echtscheiding bij rechter aanvragen: het verzoekschrift

Een echtscheiding wordt door een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen. Dit verzoekschrift kunnen u en uw partner gezamenlijk indienen, maar ook door uw eigen advocaat, wanneer uw partner bijvoorbeeld niet wil scheiden. 

In het verzoekschrift worden de volgende onderdelen opgenomen:

 • Echtscheidingsconvenant
 • Een gedateerd en gewaarmerkt afschrift van de huwelijksakte
 • Een gedateerd BRP-uittreksel met de vermelding van adres en nationaliteit van zowel u als uw partner
 • Een gedateerd en gewaarmerkt ouderschapsplan
 • Een gedateerd en gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte van ieder minderjarig kind.

In het echtscheidingsconvenant worden de gemaakte afspraken vastgelegd. Vaak gaat het om de kinderen en financiële zaken (vermogen, alimentatie):

 • Hoe zorgen we goed voor de kinderen en ziet de omgang eruit?
 • Hoe verdelen we de bezittingen, schulden en het vermogen?

Tijdelijke maatregelen aanvragen: voorlopige voorzieningen

Er zijn situaties tijdens de echtscheidingsprocedure dat u tijdelijke afspraken moet maken, totdat u officieel bent gescheiden. Veelal zijn situaties waarover het niet lukt om met uw ex-partner afspraken over te maken. Uw advocaat vraagt aan de rechter om een voorlopig besluit te nemen. Het zijn tijdelijke maatregelen totdat u officieel bent gescheiden. In de praktijk betreffen het zaken zoals de verzorging van de kinderen, het tijdelijk gebruik van de woning of financiële afspraken, zoals het betalen van de hypotheek.

Gemeenschappelijk verzoek​ tot echtscheiding

Ben u het samen met uw ex-partner eens over alle afspraken over de scheiding via mediation of een gemeenschappelijke advocaat? Schakel dan een advocaat in die alle gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant zet.

Vervolgens vraagt de advocaat namens u beiden de scheiding aan met een Verzoekschrift tot echtscheiding met daarin gehecht het echtscheidingsconvenant. Bij een gemeenschappelijk verzoek hoeft u niet naar de mondelinge behandeling bij de rechtbank.

Na enige neemt de rechter een besluit en spreekt de echtscheiding uit bekrachtigd hiermee de gemaakte afspraken in het echtscheidingsconvenant.

In de praktijk komt het ook geregeld voor dat u beiden een eigen advocaat heeft, zodat uw belangen goed worden meegenomen. Ook in dit geval met meerdere advocaten vraagt u een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek aan.

Eenzijdig verzoek

Bij eenzijdig verzoek vraagt uw advocaat de echtscheiding aan bij de rechtbank.
Het kan ook zijn dat u een verzoekschrift tot echtscheiding van de deurwaarder heeft ontvangen, waardoor u al in de procedure tot scheiding betrokken bent geraakt. In deze beide situaties is er sprake van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding.

Een eenzijdig verzoek betekent niet dat u in een vechtscheiding belandt. Een goede advocaat begeleidt en adviseert u in de scheidingsprocedure, kiest de best-passende strategie en helpt u waar mogelijk om te blijven overleggen met uw toekomstige ex-partner en zijn of haar advocaat, zonder uw belangen uit het oog te verliezen. Dit is zeker van belang als er minderjarige kinderen zijn.

De zaken waarover u het niet met elkaar eens bent geworden worden in het verzoekschrift nevenvoorzieningen genoemd. De verzoekende partij omschrijft op welke punten deze een beslissing van de rechter wenst, naast het uitspreken van de echtscheiding. De rechtbank neemt het verzoekschrift in behandeling en bepaalt de termijn van zes weken waarbinnen de verweerder kan reageren. De advocaat van de ex-partner, de verwerende partij kan hierop reageren met een verweerschrift en stuurt het naar de rechtbank. Als de verwerende partij ook nog eigen verzoeken indient, mag de ander daar nog schriftelijk op reageren.

De rechtbank bepaalt vervolgens de datum voor een mondelinge zitting. De reden voor de zitting is dat dat rechter ook het verhaal van de betrokkenen zelf hoort. De advocaten hebben namelijk al schriftelijk gereageerd. Daarnaast onderzoekt de rechter tijdens de zitting of u beiden bereid bent tot schikken of dat een beslissing van de rechter noodzakelijk is.

Beschikking: de uitspraak van de rechter

Na het indienen van het gemeenschappelijk verzoekschrift of de zitting naar aanleiding van het eenzijdig verzoek volgt de uitspraak van de rechter, de zogenaamde beschikking.

Als u niet in hoger beroep wilt gaan en u wilt de termijn van 3 maanden om in hoger te gaan niet afwachten dan kunt u een akte van berusting ondertekenen. Hiermee kan de echtscheiding versneld worden ingeschreven.

In hoger beroep na beschikking bij echtscheiding

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, dan moet u binnen 3 maanden in hoger beroep gaan. Om in hoger beroep te gaan heeft u hulp nodig van een advocaat. Voor deze stap kunt u bij ons ook advies vragen in de vorm van een second opinion.

Als u niet binnen 3 maanden in hoger beroep gaat, dan wordt de echtscheiding bij de gemeente ingeschreven.

Na inschrijven in registers van burgerlijke stand is de scheiding definitief

De echtscheiding is officieel als de uitspraak van de rechter in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven van de gemeente waar u bent getrouwd. Als u in het buitenland bent getrouwd, dan wordt de scheiding bij de gemeente Den Haag ingeschreven.

De inschrijving bij de gemeente moet binnen 6 maanden na de uitspraak worden ingeschreven. Verloopt deze termijn, dan blijft u getrouwd.

Wat kost een echtscheiding?

Aan een echtscheidingsprocedure zijn kosten verbonden.

 • Griffierechten voor de behandeling van uw zaak door de rechter
 • De kosten voor de advocaat of mediator
 • De kosten voor het opvragen van het afschrift huwelijksakte
 • Bij kinderen afschriften van de geboorteaktes

Hoe lang duurt een echtscheiding?

De duur van de echtscheiding is afhankelijk van deze waarop het echtscheidingsproces verloopt.

De echtscheidingsprocedure duurt minimaal 6 weken tot meer dan 1 jaar, afhankelijk van hoe snel u het met elkaar eens wordt over de scheiding. De snelste methode is een gemeenschappelijk verzoek.

Internationale scheiding: verschillende nationaliteiten of in buitenland getrouwd

Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit of bent u in het buitenland getrouwd? Dan is er mogelijk sprake van een internationale scheiding, het zogenaamde internationaal familierecht is dan van toepassing.

In onze internationale praktijk kunnen we u uitstekend bijstaan voor internationaal familierecht of privaatrecht.

Hoe kan een geregistreerd partnerschap worden ontbonden?

Het ontbinden van een geregistreerd partnerschap verloopt op dezelfde wijze als bij een echtscheiding.

De specialisatie van Advocatenkantoor Simmelink

Gaat u scheiden en bent u op zoek naar een betrouwbare, goede advocaat of mediator die gespecialiseerd is in echtscheiding? Simmelink advocaten scheidingsmediators is gespecialiseerd in het echtscheidingsrecht. Onze advocaten zijn zeer ervaren en hebben specialistische kennis over het begeleiden van echtscheidingen. Denk aan het berekenen van partner- en kinderalimentatie, het opstellen van de huwelijkse voorwaarden en het ouderschapsplan bij minderjarige kinderen. Bij ons kunt u dus terecht voor een topadvocaat die u bijstaat in uw echtscheiding.

Daarnaast kunnen we u bij Advocatenkantoor Simmelink bijstaan als er sprake is van een internationale scheiding. Heeft u of uw ex-partner niet de Nederlandse nationaliteit, woont u in het buitenland of bent u in het buitenland getrouwd? Dan is het internationaal familierecht van toepassing. U heeft een echtscheidingsadvocaat nodig die hierin gespecialiseerd is. Advocatenkantoor Simmelink is een internationale praktijk en kan u daarin bijstaan.

Heeft u vragen over scheiden met een advocaat, mediator of over de kosten van een echtscheidingsadvocaat bij Advocatenkantoor Simmelink. Neem dan contact met ons op.

Reviews: wat onze cliënten zeggen

Hieronder leest u de ervaringen van twee cliënten nadat ze bij ons hun scheiding hebben geregeld.
Meer ervaringen van onze cliënten lees u op onze review pagina.

“Advocatenkantoor Simmelink biedt hoogwaardige en professionele ondersteuning bij familiezaken. Ze zijn erg snel met het antwoorden op de vaak vele vragen en immer accuraat. Ik was erg tevreden over de snelheid van afhandeling en communicatie. Het voordeel van een kleiner kantoor is dat je veel meer persoonlijke aandacht krijgt. “

Peter V.

” She has provided very professional support and enabled me to gain a fair child alimony and holiday arrangement via the court. My case is complicated because my ex lives abroad. Carla is very down-to-earth, responsive, and efficient. She tries to find solutions for both parties and has compassion for the parties involved. “

Jing Qiao Z.

Hoe kunnen we helpen?

U kunt ons ook bellen op 030 – 30 787 32 (we zijn geopend op werkdagen van 9:00 -17:00 uur).

Lees gerust eens na hoe we uw gegevens beschermen.

Contactformulier
Wij bellen u alleen op als we nog vragen hebben of als u daarom vraagt
We sturen een kopie van uw bericht naar dit e-mailadres