Echtscheiding & een eenmanszaak: hoe kunnen we u begeleiden bij Simmelink Advocaten

Transparante communicatie en duidelijke tarieven
Juridische expertise en ervaring
Persoonlijke begeleiding en goede bereikbaarheid

Bent u zzp’er? Of heeft uw partner een eenmanszaak? En gaat u scheiden? Dan kan het zijn dat een van u een uitkoopsom aan de ander moet betalen. Ook zult u – als er kinderen zijn – de hoogte van de kinderalimentatie moeten vaststellen. En wellicht moet u ook afspraken maken over partneralimentatie en het pensioen. Hieronder vindt u meer informatie over de belangrijkste aandachtspunten.

Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen?

Als u bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden, kan in die voorwaarden zijn bepaald dat de eenmanszaak buiten de gemeenschap blijft. In dat geval heeft de scheiding geen gevolgen voor de onderneming. Maar let wel op: is er een zogenaamd periodiek verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden opgenomen, maar heeft u niet ieder jaar verrekend? Dan kan het zijn dat er toch sprake is van een gemeenschap van goederen.

Bent u vóór 1 januari 2018 zonder huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan bent u in volledige gemeenschap van goederen getrouwd. In dat geval valt de eenmanszaak volledig in de gemeenschap en zullen de activa en passiva van de onderneming verdeeld moeten worden. Dat is ook het geval als u na 1 januari 2018 zonder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd en een van u tijdens het huwelijk een eenmanszaak is gestart. Er is dan sprake van een beperkte gemeenschap van goederen.

Ingewikkeld? Neem gerust contact met ons op. We beantwoorden uw vragen graag.

Waardering eenmanszaak bij echtscheiding

Als de eenmanszaak in de gemeenschap van goederen valt, moeten de bezittingen en schulden van de onderneming verdeeld of verrekend worden. Het uitgangspunt daarbij is wel dat de eenmanszaak na de scheiding kan worden voortgezet. Om tot een goede verdeling te komen, kunt u samen met uw partner in overleg treden. Maar beter is het om eerst te laten berekenen wat de eenmanszaak waard is. Hiervoor kunt u terecht bij een accountant. Mocht u geen accountant hebben, dan verwijzen wij u graag naar een accountant uit ons netwerk.

Nu ontstaan er, ook bij een eenmanszaak, nog wel eens discussies over de waarde van de onderneming, de verdeling en de wijze van verdelen. Ook kunnen er financierings- en fiscale vraagstukken ontstaan. Het is dus goed als u zich hierover laat adviseren. Niet alleen door een accountant, maar ook door een advocaat personen- en familierecht en/of een fiscalist. Uiteraard kunt u hiervoor bij ons en ons netwerk terecht. Ons kantoor heeft de afgelopen jaren al veel zzp’ers en hun ex-partners mogen bijstaan bij hun echtscheiding en alimentatieberekeningen.

Eenmanszaak en alimentatie

De berekening van partner– en kinderalimentatie wordt voor een deel gebaseerd op het inkomen van de alimentatiebetaler. Bij iemand in loondienst is dat inkomen meestal vrij eenvoudig vast te stellen. Bij een zzp’er ligt dat anders: de omzet kan van jaar tot jaar of zelfs van maand tot maand verschillen. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van de alimentatie.

Als u behoefte heeft aan advies of een (nieuwe) alimentatieberekening wilt laten uitvoeren, neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in alimentatievraagstukken.

Pensioen

Als u gaat scheiden heeft u op grond van de wet over en weer recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen, tenzij u daarover andere afspraken maakt in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Nu bouwen niet veel zzp’ers pensioen op, maar als zij dat doen, heeft de toekomstige ex-partner recht op de helft van de waarde. Gelukkig is het mogelijk om hierover maatwerkafspraken te maken. Wij adviseren u hier graag over.