Scheiden en een eigen B.V.

Transparante communicatie en duidelijke tarieven
Juridische expertise en ervaring
Persoonlijke begeleiding en goede bereikbaarheid

Gaat u scheiden en heeft u een eigen B.V.? Of is uw partner DGA? Dan kan de scheiding ingewikkeld worden. Zeker als de ene partner de andere partner moet uitkopen. Waar moet u op letten?

Huwelijkse voorwaarden

Als u bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden kan in die voorwaarden zijn bepaald dat de B.V. buiten de gemeenschap valt. In dat geval blijft de B.V. ook buiten de echtscheiding en hoeft er niets verdeeld of verrekend te worden. Maar let op: is er een zogenaamd periodiek verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden opgenomen, maar heeft u niet jaarlijks verrekend? Dan kan het zijn dat u toch de waarde van de aandelen moet verdelen.

Gemeenschap van goederen en uitkoop

AIs er sprake is van een gemeenschap van goederen, bijvoorbeeld omdat u niet jaarlijks heeft verrekend of als u voor 1 januari 2018 bent getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden, valt de B.V. in de gemeenschap. Omdat een B.V. uit aandelen bestaat, betekent dit dat de aandelen verdeeld moeten worden. In de praktijk gebeurt dit niet vaak, meestal wordt ervoor gekozen om de andere partner uit te kopen door de waarde van de aandelen te verrekenen.

Dat kan ook nodig zijn als u na 1 januari 2018 zonder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd en de B.V. tijdens het huwelijk met gemeenschappelijk vermogen is gestart. Op grond van de wet bent u dan namelijk getrouwd in een beperkte gemeenschap van goederen.

Als u hier vragen over heeft kunt u altijd contact met ons opnemen. We beantwoorden uw vragen graag.

Waardering van de B.V.

Zodra duidelijk is dat (de waarde van) de aandelen in de B.V. bij de scheiding verdeeld moeten worden, moet u gaan bepalen hoeveel die aandelen waard zijn. Bedrijfswaardering is een complex onderwerp waar in de praktijk veel discussies over ontstaan, dus het is belangrijk om hier prioriteit aan te geven.

Hoe bepaalt u de waarde van de B.V.?

Wij adviseren u om de waardering van de B.V. over te laten aan een onafhankelijke accountant of waarderingsdeskundige, zeker bij een onderneming van enige omvang. Deze deskundigen kunnen daarbij verschillende rekenmethoden hanteren:

De intrinsieke waarde methode.

Bij deze methode worden de schulden van de B.V. van het vermogen afgetrokken, waarna de waarde van de onderneming overblijft. Een nadeel van deze methode is dat het om een momentopname gaat, zo wordt toekomstige winst bijvoorbeeld niet meegenomen.

De verbeterde rentabiliteitsmethode.

Hierbij wordt op basis van de geprognosticeerde toekomstige nettowinst (historische winst/afschrijvingen, incidentele baten/lasten en voorzieningen/reserve) een gekapitaliseerd bedrag vastgesteld. Een nadeel van deze methode is dat geen rekening wordt gehouden met de intrinsieke waarde van de onderneming.

De Discounted Cash Flow methode.

Dit wordt gezien als de meest ingewikkelde, maar ook de meest betrouwbare methode. Het uitgangspunt bij de Discounted Cash Flow methode is dat de waarde van de onderneming wordt bepaald door het geld dat ermee kan worden verdiend.

Iedere methode geeft een andere uitkomst.

Bovendien kunnen u en uw partner tegenstrijdige belangen hebben bij de waardebepaling. Het is belangrijk dat u kiest voor een methode die past bij uw bedrijf en dat een uitkoopregeling de liquiditeit en continuïteit van de onderneming niet in gevaar brengt. Wij adviseren u hier graag over, uiteraard in overleg met uw accountant en/of fiscalist.

Alimentatie

De berekening van partner– en kinderalimentatie is voor een deel gebaseerd op het inkomen (de draagkracht) van de alimentatiebetaler. Bij iemand in loondienst is dat inkomen meestal vrij eenvoudig vast te stellen. Bij een ondernemer ligt dat anders. Als u een eigen B.V. heeft, ontvangt u salaris en/of een dividenduitkering. Beide zijn van belang voor de berekening van uw draagkracht. Uiteraard kunt u bij ons terecht voor advies en of een alimentatieberekening. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in alimentatievraagstukken.

Ook als u een herberekening van de alimentatie wilt laten maken, kunt u bij ons terecht.

Pensioen in de B.V.

Als u gaat scheiden heeft u op grond van de wet over en weer recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen, tenzij u daarover andere afspraken maakt in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant.

Als ondernemer bouwt u doorgaans geen pensioen op bij een pensioenfonds. Meestal bouwt u zelf pensioen op en zit het in de B.V. Ook dan heeft uw partner recht op de helft van de waarde van het pensioen. Het is mogelijk om hier maatwerkafspraken over te maken. Omdat dit fiscale gevolgen kan hebben, raden wij u aan om hierover juridisch en fiscaal advies in te winnen.