Scheiden met een VOF: hoe we u kunnen begeleiden bij Simmelink Advocaten?

Transparante communicatie en duidelijke tarieven
Juridische expertise en ervaring
Persoonlijke begeleiding en goede bereikbaarheid

Als u gaat scheiden terwijl u (beiden) vennoot bent in een vof, staat u voor veel vragen. Nog los van de persoonlijke emoties en belangen heeft u ook een zakelijk belang: het voortbestaan van het bedrijf. Waar moet u dan op letten?

Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen?

Bent u getrouwd in (beperkte) gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden? Bij huwelijkse voorwaarden kan in die voorwaarden zijn bepaald dat het vermogen en de schulden van de onderneming buiten de gemeenschap worden gehouden. In dat geval hoeft de waarde van het bedrijf bij de scheiding niet verdeeld te worden. Maar let op: is er een zogenaamd periodiek verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden opgenomen, maar heeft u niet jaarlijks verrekend? Dan kan het zijn dat er toch sprake is van een gemeenschap van goederen.

Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd zónder huwelijkse voorwaarden? Dan bent u in volledige gemeenschap van goederen getrouwd en valt (het aandeel in) de vof in de gemeenschap. De waarde daarvan zal dus verdeeld of verrekend moeten worden. Dat is ook het geval als u na 1 januari 2018 zonder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd en de vof tijdens het huwelijk met gemeenschappelijk vermogen is gestart. Op grond van de wet bent u dan namelijk getrouwd in een beperkte gemeenschap van goederen.

Ingewikkeld? Neem gerust contact met ons op. We beantwoorden uw vragen graag.

Hoeveel is uw bedrijf waard?

Als de waarde van (de aandelen in) uw bedrijf verdeeld of verrekend moet worden, moet u eerst een bedrijfswaardering laten uitvoeren. Hiervoor worden verschillende rekenmethoden gebruikt. Het is belangrijk dat u zich laat adviseren over de rekenmethode die in uw geval het meest passend is. Hiervoor kunt u terecht bij een accountant of waarderingsspecialist. Mocht u deze specialisten niet in uw eigen netwerk hebben, dan beschikken wij over een eigen netwerk van specialisten.

Laat u ook goed adviseren over de uitkoopregeling. Het is van belang dat de liquiditeit en continuïteit van de onderneming door de uitkoop niet in gevaar komen. Gelukkig kunt u hier flexibel mee omgaan. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een betaling in termijnen af te spreken of een aangepast alimentatiebedrag te betalen, mocht het uitkoopbedrag niet direct beschikbaar zijn. Wij adviseren u hier graag over.

Alimentatie

De berekening van partner– en kinderalimentatie is voor een deel gebaseerd op het inkomen van de alimentatiebetaler. Bij iemand in loondienst is dat inkomen meestal vrij eenvoudig vast te stellen. Bij een ondernemer ligt dat anders: de omzet van een onderneming kan van jaar tot jaar of zelfs van maand tot maand verschillen. Ook reserveren de meeste ondernemers periodiek een gedeelte van de nettowinst om schulden af te lossen en investeringen te kunnen doen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het privé-inkomen van de ondernemer. En dus voor de hoogte van de alimentatie. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht voor advies en berekeningen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in alimentatievraagstukken en alimentatieberekeningen.

Pensioen

Als u gaat scheiden heeft u op grond van de wet over en weer recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen, tenzij u daarover andere afspraken maakt in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant.

Ondernemers bouwen doorgaans zelf pensioen op: het pensioen zit dan vaak in de onderneming. Ook dan heeft uw partner recht op de helft van de waarde van het pensioen. Het is mogelijk om hier maatwerkafspraken over te maken. Omdat dit fiscale gevolgen kan hebben, raden wij u aan om hierover juridisch en fiscaal advies in te winnen.

Let op: samen een vof?

Het kan ook zo zijn dat u samen met uw partner in de zaak zit (een zogenaamde man-vrouw firma). Dan hoeft uw scheiding de voortzetting van de vof niet in de weg te staan. Besluit u om de zakelijke samenwerking na de scheiding voort te zetten? Dan kan het wel goed zijn om na te gaan of u nadere afspraken over de samenwerking moet maken en deze afspraken vast te leggen. Na de scheiding zijn sommige dingen misschien niet meer zo vanzelfsprekend als tijdens het huwelijk.

Stopt een van u beiden na de echtscheiding ook met het bedrijf? Dan heeft dat fiscale consequenties én moet de overgebleven vennoot een andere vennoot zoeken of de onderneming als eenmanszaak voortzetten.

Waar u ook voor kiest, degene die stopt met het bedrijf in principe zal moeten worden uitgekocht. Het is belangrijk dat u zich hierbij laat adviseren door een accountant of een andere – liefst onafhankelijke – deskundige.

Het kan ook zo zijn dat u allebei met de onderneming wilt stoppen. Dan kunt u het bedrijf verkopen en de opbrengst verdelen. Maar u kunt er ook voor kiezen de vof op te heffen en de  gemeenschap verdelen.

Of samen met anderen een vof?

Als u samen met uw partner en een of meer anderen een vof heeft, zult u met de andere vennoten moeten overleggen over voortzetting van de vof na de scheiding. Als een van u na de scheiding stopt met het bedrijf, of als u allebei stopt, kan dat grote (financiële) consequenties voor de andere vennoten met zich meebrengen. Kiezen de overgebleven vennoten ervoor het bedrijf voort te zetten? Dan zal de uittredende vennoot moeten worden uitgekocht.