Ouderschapsplan opstellen

Transparante communicatie en duidelijke tarieven
Juridische expertise en ervaring
Persoonlijke begeleiding en goede bereikbaarheid

Hier moet u rekening mee houden

Als u een ouderschapsplan gaat opstellen, kunt u ervoor kiezen om een ouderschapsplan op hoofdpunten of een uitgebreid ouderschapsplan op te stellen. Als de verhoudingen en communicatie tussen u en uw toekomstig ex-partner zijn verslechterd is het goed om zo veel mogelijk onderwerpen vast te leggen. Daarmee voorkomt u onrust, gedoe en conflicten in de toekomst. Zijn de verhoudingen nog goed? Dan kunt u ook volstaan met een ouderschapsplan op hoofdpunten.

Verplichte onderdelen ouderschapsplan

Een ouderschapsplan kent altijd een aantal verplichte onderdelen. Zo moet u in het ouderschapsplan in ieder geval afspraken opnemen over:

  • hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling)
  • hoe en hoe vaak u elkaar informeert over uw kinderen
  • wanneer en hoe u elkaar raadpleegt over belangrijke onderwerpen, zoals een schoolkeuze, verhuizing of medische behandeling
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie)

Ook moet u in het ouderschapsplan weergeven op welke manier u de kinderen heeft betrokken bij het opstellen ervan.

Naast deze verplichte onderdelen kunt u er ook voor kiezen om nog meer afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Zo kunt u ook afspraken maken over vakanties, feest- en verjaardagen, opvoedregels (zoals bedtijden of huiswerk), het contact met beide families en breng- en haaltijden.

Houd rekening met de wensen van de kinderen

Op grond van de de wet bent u verplicht om uw kinderen bij het ouderschapsplan te betrekken. Het dan ook goed om uw kinderen te laten zien dat u naar ze luistert en ook echt rekening te houden met hun wensen. Maar zorg wel dat u en uw ex-partner samen de beslissing nemen. Daarmee voorkomt u dat uw kinderen het idee krijgen dat zij tussen hun ouders moeten kiezen.

Doe het samen

Voer de gesprekken over het ouderschapsplan nooit alleen, maar doe dit samen met uw ex-partner. Op die manier laat u zien dat u ook na de beslissing om te gaan scheiden nog dingen samen kunt doen. U bent weliswaar niet meer samen, maar u blijft wel samen ouders.

Voer de gesprekken ook op een manier die past bij de leeftijd, beleving en ontwikkeling van de kinderen. Op de website van de Rechtspraak vindt u hiervoor verschillende tips en suggesties, uitgesplitst per leeftijdscategorie.

Houd het ouderschapsplan up-to-date

Kinderen groeien en ontwikkelen zich voortdurend. Hun voorkeuren, wensen en behoeften kunnen dus veranderen, net als uw eigen situatie. Het is belangrijk dat het ouderschapsplan altijd up-to-date is en past bij uw feitelijke situatie. Daarom is het goed om van tijd tot tijd met uw ex-partner af te spreken, samen te kijken hoe alles loopt en ook aan uw kinderen te vragen hoe zij vinden dat het gaat. Dat is dan meteen ook het moment om afspraken aan te passen (vergeet hier niet voor te tekenen). U kunt hiervoor bijvoorbeeld ieder jaar even voor gaan zitten.

Komt u er samen niet uit?

Komt u er samen niet uit en lukt het niet om samen tot afspraken te komen? Dat kan gebeuren. Als u uit elkaar gaat zit u in een moeilijke en emotionele periode, waarin u veel moet beslissen en regelen. Dan kan het soms moeilijk zijn om zaken te overzien. U gaat bovendien ook niet voor niets uit elkaar, mogelijk denken u en uw toekomstig ex-partner fundamenteel anders over bepaalde zaken. Dit wil niet zeggen dat u dan meteen in een conflict of een vechtscheiding terechtkomt. Soms kan het helpen om dan even met een specialist te sparren of om een mediator te vragen u te begeleiden. Vaak lukt het dan toch nog om in harmonie een oplossing te vinden.

Neem dus gerust contact met ons op. Onze advocaten en mediators hebben meer dan 15 jaar ervaring met echtscheidingen en het vormgeven van ouderschapsplannen, niet alleen in het Nederlandse familierecht, maar ook bij internationale scheidingen.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is altijd gratis. We bespreken uw situatie, de mogelijkheden en geven een indicatie van de kosten. Hierin zijn we open, geen vervelende verrassingen achteraf.