Uw voornaam wijzigen: lees alles over de procedure, de kosten en onze succesvolle aanpak

Wilt u graag een andere voornaam?
Of wilt u graag een extra voornaam als herinnering aan een dierbaar iemand? Is er bij de geboorteaangifte een spelfout gemaakt?

Er zijn allerlei redenen en die zijn heel persoonlijk.

Wij begrijpen de wens dat u graag een andere voornaam zou willen hebben. Als goed aangeschreven advocatenkantoor en met goede ervaringen en reviews van voormalige cliënten kunnen we u helpen bij het wijzigen van uw voornaam en in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven:

 • Uw zelfgekozen voornaam is officieel
 • Uw voornaam zonder spelfouten
 • Wij werken voor alle rechtbanken in Nederland

Wilt u meer informatie of contact opnemen?

Wat is uw vraag of u wilt u een afspraak?
Stuur een bericht of bel ons, dan bespreken we de mogelijkheden.

Redenen voor wijziging van de voornaam

 • Ter nagedachtenis aan familielid of goede bekende
  U wilt graag een voornaam wijzigen of toevoegen door een herinnering aan een voor u speciaal iemand. Hierbij kunt u denken aan de voornaam van een dierbaar familielid zoals opa, oma, vader of moeder of hoe iemand u altijd noemde.
 • Psychische hinder of lijden
  Uw voornaam brengt nare herinneringen bij u naar boven uit het verleden. Hierbij kunt u denken aan de familie waarin u bent opgegroeid of omdat u een uit een land heeft moeten vluchten. Ook kan het gaan om de verwachting dat uw minderjarige kind in de toekomst met zijn roepnaam of voornaam gepest gaat worden.
 • Culturele afkomst of buitenlandse voornaam
  Uw voornaam was in uw geboorteland een gebruikelijke voornaam, maar is in Nederland niet passend omdat het een andere betekenis heeft of wordt deze elke kaar verkeerd uitgesproken.
 • X-status bij intersekse of non-binaire personen
  Intersekse of non-binaire personen die een X-status willen verkrijgen kunnen hun voornaam wijzigen naar een naam die beter past.
 • Onjuiste geboorteaangifte
  De aangifte van de geboorte is niet goed gegaan; u bent bijvoorbeeld een voornaam vergeten of er is een spelfout gemaakt bij de inschrijving.
 • Persoonlijke en emotionele identificatie
  De bij uw geboorte van uw ouders verkregen voornaam past niet bij u.
 • Geloofsovertuiging
  Een voornaam past niet (meer) bij een (ander) geloof dat u heeft aangenomen.
 • Na adoptie
  Uw geadopteerde kind heeft een buitenlandse voornaam die niet passend is.
 • De voornaam past niet bij de (toekomstige) achternaam
  U gaat in trouwen en u wilt de achternaam van uw toekomstige echtgenoot/echtgenote aannemen maar deze voornaam is niet passend bij de achternaam.

Voor opstellen van verzoekschrift tot een voornaamswijziging heeft u een advocaat nodig

Voor het toevoegen of wijzigen van een voornaam of voornamen is een uitspraak van de rechter nodig. De voornaamswijziging kunt u niet zelf aanvragen, voor de gerechtelijke procedure is een advocaat verplicht die namens u het verzoekschrift bij de rechtbank indient.

De rechter neemt op basis van het verzoekschrift een besluit of er een goede reden is om de voornaam te wijzigen. Voor de rechter is uw motivatie voor het veranderen van de voornaam erg belangrijk. Het is dan ook van belang dat uw advocaat uw redenen zorgvuldig onder woorden brengt en de juiste argumentatie hanteert.

Uw advocaat kan de rechter verzoeken om:

 • uw voor­naam te wij­zi­gen of spellingsfouten verbeteren;
 • een voor­naam of voornamen toe te voe­gen;
 • een voor­naam of voornamen te verwijderen of weg te halen.

Onze bewezen aanpak voor het wijzigen van de voornaam

Wij hebben op basis van ervaring en kennis een methode voor het opstellen van het verzoekschrift ontwikkeld die ervoor zorgt de aanvraag voor het veranderen van de voornaam een grote kans van slagen heeft.

Bij Advocatenkantoor Simmelink kiest u voor een advocaat die:

 • zich in uw persoonlijke situatie kan verplaatsen;
 • bewezen ervaring en expertise heeft;
 • op een duidelijke en heldere wijze het verzoekschrift opstelt;
 • vertrouwelijk met uw gegevens omgaat.

In het bijzonder is het noemenswaardig te vermelden dat we gespecialiseerd zijn in de Wet verplichte ggz (Wvggz). De Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. Dit is een pre om door ons uw voornaamswijziging te laten uitvoeren, we kunnen ons goed in uw persoonlijke situatie verplaatsen. Daarbij weten we als geen ander wat een nieuwe voornaam voor u betekent.

Met onze succesvolle aanpak, ervaring en expertise weten we precies wat er voor nodig is om een goed verzoek tot de wijziging van de voornaam op te stellen waarop de rechter tot een uitspraak kan komen.

Hoeveel kost het wijzigen van de voornaam?

Voor het wijzigen van de voornaam in Nederland betaalt u voor de behandeling van het verzoekschrift, dus voor de naamwijziging als geheel. U betaalt dus niet per letter.

Vast tarief

Het bedrag voor de wijziging is een vast tarief. Het honorarium voor de advocaat is, inclusief het opstellen en indienen van het verzoek is € 899.  Het griffierecht van de Rechtbank is € 309.

Toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand)

In enkele gevallen kan de voornaamswijziging voor een bedrag van € 287,- worden uitgevoerd. Dit is alleen mogelijk als u in aanmerking komt voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand), wat betekent dat de overheid mee betaalt aan de kosten. De voorwaarden voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u vinden bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Bij hoge uitzondering wordt voor een voornaamswijziging een toevoeging verleend bij voldoende belang. Dit is het geval als sprake is van aantoonbare hinder in het maatschappelijk functioneren. De Raad neemt als uitgangspunt dat er sprake moet zijn van aantoonbare hinder in het maatschappelijk functioneren. De rechtzoekende is hierbij al enige tijd voor onder behandeling is bij een deskundige hulpverlener, zoals een psycholoog of een psychiater.

geld kosten wijzigen voornaam | Advocatenkantoor Simmelink

Hoe lang duurt de procedure voor het wijzigen van de voornaam?

Het wijzigen van de voornaam duurt ongeveer tussen de twee en vijf maanden en is afhankelijk van de Rechtbank waar uw verzoek tot naamswijziging wordt ingediend. De procedure voor een voornaamswijziging bestaat uit 6 stappen.

De duur van elke stap is ongeveer als volgt:

 • Binnen 1 week heeft u een intakegesprek met de advocaat
 • Binnen 2 weken is het verzoekschrift tot het wijzigen van een voornaam gereed en sturen we het naar de rechtbank.
 • Binnen 2 maanden volgt de uitspraak van de rechter*
 • Precies 3 maanden na de afgifte van het besluit is de wijziging definitief. Deze periode wordt aangeduid als “Afwachten hoger beroepstermijn” en duurt drie maanden.
 • De nieuwe voornaam wordt in de burgerlijke stand van de gemeente verwerkt.
 • U kunt de nieuwe identiteitskaart of paspoort aanvragen met daarop de nieuwe voornaam!

*Een van de aspecten dat de duur van de voornaamswijziging bepaalt is dat in sommige gevallen door de rechtbank een advies wordt gevraagd van de gemeente waar de geboorteakte ligt of aan de officier van justitie. Ook als een Nederlandse geboorteakte ontbreekt, welke noodzakelijk is om een gewijzigde voornaam door te voeren, duurt het langer.

Procedure om voornaam te wijzigen bestaat uit 6 stappen

Het wijzigen van de voornaam is een overzichtelijk proces dat uit 6 stappen bestaat.

Zo weet u precies wat u wanneer kan verwachten en hoever de wijzigingsprocedure van de voornaam is gevorderd.

stappen-voornaamswijziging-advocatenkantoor-simmelink

Stap 1: Intakegesprek

Het intakegesprek is vrijblijvend en gratis. We bespreken de aanleiding voor de reden om uw voornaam te willen wijzigen.

Het kennismakingsgesprek kan via telefoon, email of videoverbinding plaatsvinden. Op deze wijze kunt u reistijd en -kosten besparen. Uiteraard bent u ook welkom op ons kantoor in Maarssen (Utrecht).

Stap 2: Opstellen van verzoekschrift

Wij stellen het verzoekschrift op waarin de onderbouwing staat voor de gewenste wijziging. Dit kan een wijziging, een aanvulling of  een verwijdering van een of meerdere voornamen zijn.

Vervolgens sturen we het verzoekschrift in concept naar u toe voor aanvullingen of wijzigingen. Het is belangrijk dat u controleert of de gewenste voornaam foutloos is geschreven en alle redenen op de juiste wijze zijn verwoord.

Stap 3: Verzoek indienen bij de rechtbank

Nadat u het verzoekschrift heeft goedgekeurd, sturen we het verzoekschrift naar de rechtbank. Vanwege de gerechtelijke procedure is een advocaat verplicht voor het indienen van het verzoekschrift.

Aan het verzoekschrift dient een recent afschrift van de geboorteakte, niet ouder dan drie maanden, te worden toegevoegd. Indien u in het buitenland bent geboren dan volstaat een originele geboorteakte. Als de geboorteakte niet is omgezet naar een Nederlandse akte, dan zal dit eerst moeten worden gedaan bij gemeente Den Haag. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Den Haag. Als u geen geboorteakte heeft of  u kunt deze niet verkrijgen omdat u niet naar uw geboorteland terug kunt, dan kan er naast een verzoek tot voornaamswijziging om een vervangende geboorteakte worden gevraagd.

Stap 4: Beoordeling door rechtbank

De rechtbank beoordeelt of het verzoek aan de voorwaarden voldoet en of er een deugdelijke argumentatie aan ten grondslag ligt.

De uitspraak over de voornaamswijziging verloopt meestal schriftelijk, zonder zitting; u hoeft hiervoor niet naar de rechtbank te komen voor een mondelinge behandeling.

Als de rechter het verzoek toewijst ontvangt u van ons de uitspraak.

Hiermee is de uitspraak nog niet officieel. Eerst dient de wettelijke termijn van drie maanden om in hoger beroep te gaan te worden afgewacht.

Stap 5: Wijziging geboorteakte en aanpassing BRP

Nadat de wettelijke termijn van drie maanden (om in hoger beroep te gaan) voorbij is stuurt de rechtbank de uitspraak naar de gemeente waar uw geboorteakte ligt. Bent u in het buitenland geboren, dan wordt de uitspraak naar de gemeente Den Haag gestuurd.

Vervolgens schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand de nieuwe voornaam in de registers van de burgerlijke stand in.

De gemeente hecht uw nieuwe voornaam aan uw geboorteakte toe en voert de wijzigingen door in de Basisregistratie Personen (BRP). De overheidsorganisaties die zijn aangesloten op de BRP ontvangen de wijzigingen automatisch. Uw bank, verzekeraar en andere instanties, zoals werk en sportvereniging, moet u zelf informeren.

Het betekent dat deze wijziging aan de geboorteakte wordt gehecht. Dit houdt in dat er een vervangende geboorteakte, met uw nieuwe voornaam, aan de bestaande geboorteakte wordt toegevoegd.

Uw voornaam is officieel zodra deze door de gemeente aan uw geboorteakte is toegevoegd.

De gemeente stuurt de bevestiging naar u, de rechtbank of aan ons, dit verschilt per gemeente.

Stap 6: De nieuwe voornaam is officieel

Paspoort, ID-kaart en rijbewijs vernieuwen

Met de officiële toekenning van uw nieuwe voornaam heeft u een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig. Deze documenten kunt u aanvragen vanaf het moment dat uw naamswijziging is verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP).

Na de naamswijziging zijn uw oude identiteitsbewijzen niet meer geldig.

paspoort-voornaam-wijzigen
paspoort-voornaam-wijzigen

 

Vervangend diploma met uw officiële voornaam aanvragen

Met de officiële toekenning van uw nieuwe voornaam heeft u de mogelijkheid om een vervangend exemplaar van uw diploma, certificaat of cijferlijsten aan te vragen met daarop uw nieuwe voornaam. Het is echter wel afhankelijk van het type diploma wat de mogelijkheden zijn.

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kunt u een vervangend diploma aanvragen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hier vindt u veelgestelde vragen van cliënten over voornaamswijzigingen en naamwijzigingen.

Hoeveel kost het wijzigen van de voornaam per letter?

In Nederland betaal je voor het veranderen van de voornaam de procedurekosten bij de Rechtbank.
Het berust op een misverstand dat de kosten van het veranderen van de voornaam afhangen van het aantal letters van de naam. Zie ook Wat kost het wijzigen van de voornaam?

Kan ik mijn voornaam veranderen als ik in het buitenland woon of er ben geboren?

Als u in het buitenland bent geboren en de Nederlandse nationaliteit heeft dan is het mogelijk om de voornaam te wijzigen.
Uw verzoek voor het wijzigen van de voornaam wordt naar de rechtbank in Den Haag gestuurd. Bij een positieve uitspraak van de rechter wordt de goedgekeurde voornaamswijziging naar de gemeente Den Haag gestuurd. Vervolgens wordt de geboorteakte aangepast en is de verandering definitief.
In het geval uw geboorteakte nog niet eerder bij de burgerlijke stand van Den Haag is opgemaakt dan wordt deze alsnog ingeschreven.

Wat zijn de voorwaarden om de voornaam te wijzigen?

In Nederland kunt u zelf een voornaam kiezen, er is geen verplichte namenlijst. De twee belangrijkste voorwaarden om de voornaam te wijzigen zijn:
de voornaamswijziging dient een voldoende zwaarwichtig belang te hebben.
Het is niet mogelijk een voornaam te wijzigen omdat een andere naam mooier is;
de nieuwe voornaam mag geen ongepaste naam of achternaam zijn, tenzij het gebruikelijke voornamen zijn.
Zo kan iemand wel de voornaam ‘Mensje’ dragen. De voornaam “Vrouw” is niet toegestaan omdat het een omschrijving van een hoedanigheid is.

Kan de voornaam van een kind (jonger dan 18 jaar) worden gewijzigd?

Als ouder met het gezamenlijk of ouderlijk gezag over uw kind is het mogelijk een verzoek tot wijziging van een voornaam van het kind in te dienen. Ook is het mogelijk om een of meerdere voornamen toe te voegen of te schrappen. Dit is wettelijk geregeld.
Op basis van artikel 1:4 van het Burgerlijk Wetboek kan de rechtbank op verzoek van degene die de voornaam wenst te wijzigen of op verzoek van diens wettelijk vertegenwoordiger een voornaam wijzigen.

Hoe kan ik als transgender mijn voornaam veranderen?

Als u transgender bent, hoeft u niet naar de rechtbank als u uw voornaam wilt veranderen.
U kunt dit rechtstreeks bij de gemeente regelen.
Hiervoor hebt u wel een aantal documenten nodig, waaronder een verklaring van een (deskundige)arts. Hierin staat dat u tegenover deze deskundige heeft verklaard de overtuiging te hebben tot het andere geslacht te behoren dan in uw geboorteakte staat.

Kan ik mijn achternaam of geslachtsnaam wijzigen?

Het is mogelijk om uw geslachtsnaam of achternaam te wijzigen.
Als u uw achternaam wilt wijzigen moet u zicht wenden tot Justis. Justis is ‘de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid op het gebied van integriteit.’
Het verzoek voor een andere achternaam verloopt via de aanvraagprocedure van Justis.

Reviews: wat vinden onze cliënten

Onze cliënten zijn na een succesvolle voornaamswijziging of verandering van hun voornaam opgelucht. Vaak horen we dat ze de stap al veel eerder hadden moeten zetten.

Hieronder leest u de ervaringen van twee cliënten nadat ze bij ons hun voornaam hebben gewijzigd. Meer ervaringen van onze cliënten lees u op onze review pagina.

Voor een voornaamswijziging was ik op zoek naar een advocaat. Via Google ben ik in contact gekomen met Advocatenkantoor Simmelink. Ondanks deze moeilijke tijd is het telefonisch contact super gegaan, ik voelde mij gezien en begrepen. Het leek onmogelijk om mijn voornaam te laten wijzigen aangezien ik helaas niet in bezit was van twee belangrijke documenten: Geboorteakte en de Bekendmaking Nederlanderschap. Ik had het bijna opgegeven maar Simmelink advocaat heeft er alles aan gedaan en gezorgd dat het gelukt is. Vandaag voel ik me niet alleen Madalena Mataya maar ik mag me daadwerkelijk ook echt zo noemen. Hartelijk dank Simmelink Advocaat.

Madalena Mataya J.

Mevrouw Simmelink heeft voor ons de voornaamswijziging van ons zoontje geregeld. Wij zijn erg blij met het resultaat en zeer tevreden. Vanaf het begin was mevrouw Simmelink altijd goed bereikbaar, transparant, duidelijk en behulpzaam. Het gehele proces door zijn wij altijd netjes op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Ze is erg deskundig in haar vak en wij kunnen haar alleen maar aanbevelen.

Eefje S.

Hoe kunnen we helpen?

U kunt ons ook bellen op 030 – 30 787 32 (we zijn geopend op werkdagen van 9:00 -17:00 uur).

Lees gerust eens na hoe we uw gegevens beschermen.

Contactformulier
Wij bellen u alleen op als we nog vragen hebben of als u daarom vraagt
We sturen een kopie van uw bericht naar dit e-mailadres