Internationaal scheiden

Laatste update:

Internationaal scheiden

Echtscheidingen en familierechtelijke procedures hebben al vrij snel te maken met internationale aspecten. Dit kan het geval zijn als u in het buitenland bent getrouwd, zoals op de Malediven of in Las Vegas, of als uw kind in het buitenland wordt geboren terwijl u daar voor uw werk verblijft. Het speelt ook een rol wanneer partners of ouders verschillende nationaliteiten hebben, of als niet-Nederlandse burgers in Nederland wonen.”

u en/of uw partner woont in het buitenland;
de echtgenoten hebben een buitenlandse nationaliteit;
de minderjarige kinderen wonen met een ouder in het buitenland;
u bent in het buitenland getrouwd;
u heeft bezittingen in buitenland met uw partner.

Lees hier een recente zaak uit onze internationale praktijk. Het betreft een internationale echtscheiding van een gezin waarbij gezinsleden tijdens en na afloop in Nederland, Duitsland, Australië en Zuid-Afrika wonen. Een andere situatie betreft een gezin dat in de Verenigde Staten is gaan wonen maar uiteindelijk in Nederland scheiden.

Internationale scheiding aanvragen

Bij een internationale scheiding gelden er specifieke regels en verdragen voor het buitenlandse huwelijk, de echtscheiding, de alimentatie en het gezag. Denk hierbij ook aan onroerend goed of het vakantiehuis, het pensioen en de omgang met de kinderen als ouders in verschillende landen wonen.

Klik hier om meer weten om bij ons kantoor een internationale scheiding aan te vragen.

Ons advies bij internationale echtscheiding, alimentatie en gezag

 • Begeleiding in de echtscheiding over:
  De scheiding zelf, de kinderalimentatie en/of partneralimentatie, de woning, het pensioen, verdeling vermogen, gezag en de omgang met de kinderen;
 • Onafhankelijk advies of second opinion.
  We kunnen voor u de mogelijkheden onderzoeken wat in uw situatie de beste keuzes zijn. Ook kunnen we tijdens een echtscheidingsprocedure of mediation adviseren over de gevolgen van bepaalde keuzes;
 • Rechtsvergelijking.
  In bepaalde gevallen kunnen meerdere rechters uit verschillende landen bevoegd om uw zaak te behandelen. We kunnen u adviseren in welk land de echtscheiding het beste gevoerd kan worden en wat de impact op de alimentatie is;
 • Is de Nederlandse rechter bevoegd?
  Welk recht is van toepassing op de zaak die bij de rechter voor moet worden gelegd?
 • Legal opinion.
  We adviseren buitenlandse advocaten over het Nederlandse familierecht, zoals de toepasbaarheid van huwelijkse voorwaarden of de geldigheid van een geregistreerd partnerschap.

Wij zijn advocaten gespecialiseerd in internationaal familierecht

Heeft u vragen over een (internationale) echtscheiding, verdeling van het huwelijkse vermogen, partner– of kinderalimentatie of andere familierechtelijke kwesties? Of wilt u scheiden van uw onvindbare (buitenlandse) partner? Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring in het Nederlandse en internationale familierecht en kunnen u in veel gevallen uw vragen gelijk beantwoorden.

Als u verder weg of in het buitenland woont dan kunnen wij u ook op afstand helpen via een online scheiding met videobellen. Waar u ook in Nederland of in het buitenland woont, onze kwaliteit en het persoonlijke contact blijft gegarandeerd. Uiteraard bent u ook van harte welkom op ons advocatenkantoor in Maarssen – Utrecht.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak zijn altijd kosteloos. In dit gesprek bespreken we uw situatie, verkennen we de mogelijke opties en geven we een indicatie van de verwachte kosten. Ons doel is volledige transparantie, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Wanneer is er sprake van internationaal scheiden of buitenlandse echtscheiding?

Een internationale scheiding is van toepassing als er internationale aspecten bij het huwelijk meespelen :

 • u en/of uw (ex-)partner woont in het buitenland;
 • u woont of werkt als buitenlander in Nederland (expat);
 • u en/of uw partner heeft de buitenlandse nationaliteit;
 • de minderjarige kinderen wonen met een ouder in het buitenland;
 • u bent in het buitenland getrouwd;
 • u bent met een partner die niet de Nederlandse nationaliteit heeft getrouwd;
 • u heeft bezittingen in het buitenland met uw partner
 • tijdens het huwelijk is er pensioen in het buitenland opgebouwd

We kunnen u niet als advocaat bijstaan voor een procedure in Nederland als de Nederlandse rechter niet bevoegd is

In bijvoorbeeld de volgende situatie kunnen we u niet als advocaat bijstaan voor een procedure in Nederland:

 • Door de rechtbank in Zwitserland is op verzoek van de moeder voor de minderjarige kinderen alimentatie bepaald. De vader woont in Nederland en is het hier niet mee eens en wil in hoger beroep gaan. In deze situatie is de Nederlandse rechter niet bevoegd; de procedure om in hoger beroep te gaan moet bij een Zwitserse gerecht plaatsvinden. Mogelijk heeft u hier een Zwitserse advocaat voor nodig.
 • Een moeder, woonachtig in Nederland, wil omgang met de kinderen die bij hun vader in Engeland wonen. De vader wil niet meewerken. In dat geval is de Nederlandse rechter niet bevoegd om een beslissing te nemen. De rechtbank in Engeland zal hiervoor ingeschakeld moeten worden. Als Nederlandse advocaat kunnen wij niet voor u procederen in Engeland.

Wel kunnen we u bijstaan voor onafhankelijk advies waarbij u gebruikt kunt maken van onze uitgebreide internationale expertise van het internationaal personen- en familierecht en privaatrecht.

Bevoegdheid Nederlandse rechter vaststellen

Als er internationale aspecten meespelen, zoals een woon- of verblijfplaats in het buitenland of een partner met een buitenlandse nationaliteit onderzoeken we als eerste welke rechtbank van welk land bevoegd is of welke Rechtbanken van welke landen bevoegd zijn.
Als de Nederlandse rechtbank bevoegd is, kan de echtscheiding met bijvoorbeeld een verzoek tot alimentatie bij een Nederlandse rechtbank worden behandeld. Lees meer over welke rechter bevoegd is bij een internationale scheiding.

Als Nederlanders kunt u in het buitenland scheiden

Als u of uw partner in het buitenland woont en u heeft beiden de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u een verzoek tot echtscheiding bij een Nederlandse rechtbank indienen. Het is zelfs mogelijk als u beiden in het buitenland woont.

Wij hebben hebben uitgebreide ervaring met een scheiding waarbij we u op afstand adviseren en uw echtscheiding regelen. We maken hierbij gebruik van e-mail en videobesprekingen zoals Zoom, Google Meet of Microsoft Teams.

De kwaliteit en het persoonlijke contact blijft gegarandeerd en uw privacy blijft gewaarborgd omdat we werken met hoge beveiligingsmaatregelen.

Scheiden van onvindbare buitenlandse partner

Als u in Nederland wilt scheiden van uw buitenlandse partner om het huwelijk te ontbinden met een buitenlandse partner waarvan de verblijfplaats of het woonadres niet bekend is, dan moet u een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen.

Huwelijks vermogen: gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Nederland is aangesloten bij verschillende verdragen als het gaat om internationale aspecten die van toepassing zijn op het huwelijkse vermogen. Als echtgenoten of geregistreerde partners geen huwelijkse voorwaarden zijn aangegaan en internationale aspecten zijn van toepassing dan is het van belang te weten in welke periode ze zijn getrouwd:

 • het huwelijk is gesloten na 1 september 1992 en vóór 29 januari 2019;
 • het huwelijk is gesloten op of na 29 januari 2019.

Wilt u meer weten? Lees dan de pagina over het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bij internationale aspecten waar we in meer detail in gaan op de internationale aspecten van:

 • gemeenschap van goederen;
 • beperkte gemeenschap van goederen;
 • huwelijkse voorwaarden.

Veelgestelde vragen bij internationale echtscheiding

Is de Nederlandse echtscheiding in het buitenland geldig?

Nadat de rechter de scheiding heeft uitgesproken zal de echtscheiding bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag moeten worden ingeschreven. Vanaf het moment van de inschrijving bent u officieel gescheiden. Vervolgens zult u uw scheiding in het buitenland nog moeten (laten) verwerken. In de landen die zijn aangesloten bij het Brussel IIbis verdrag zal de echtscheiding worden erkend (en geldig zijn). In andere landen zal dat weer anders zijn en zal soms nogmaals een procedure bij de rechtbank nodig zijn.

Is een buitenlands huwelijk geldig in Nederland?

ls uw huwelijk in het buitenland is gesloten dan is het verstandig en ook verplicht om het huwelijk te registeren in het huwelijksregister van de gemeente Den Haag. In de Nederlandse wet is duidelijk aangegeven welke buitenlandse huwelijken worden erkend. De gemeente is de instantie die de inschrijvingen van buitenlandse huwelijken registreert.

Het voordeel van de inschrijving van uw huwelijk bij de gemeente Den Haag is dat u bij een echtscheiding geen afschrift van de huwelijksakte hoeft op te vragen in het land waar u bent getrouwd. Bij buitenlandse huwelijken kan dit soms een ingewikkelde en langdurige procedure zijn.

Kan de echtscheiding in een andere taal dan in het Nederlands plaatsvinden?

Om in Nederland te scheiden hoeft u geen Nederlands te spreken of de taal machtig te zijn. Alle officiële stukken voor de gerechten in Nederland moeten wel in het Nederlands of in het Fries zijn geschreven. De voertaal is tijdens de mondelinge behandeling op de rechtbank ook in het Nederlands of het Fries. Ter zitting is een rechter soms bereid om de zitting in het Engels te behandelen. Zekerheidshalve is het beter om een (telefonisch) tolk tijdens de zitting aanwezig te laten zijn.
Ons kantoor kan alle contacten of bijeenkomsten in het Engels voeren. Wij zorgen ervoor dat alles voor u duidelijk is. Voor andere talen is het verstandig dat er een tolk (telefonisch) aanwezig is tijdens de gesprekken. De brieven of stukken kunnen dan worden vertaald in de andere taal voordat het bijvoorbeeld wordt verzonden naar de andere partij of de rechtbank.

Hoe lang duurt de procedure van een internationale echtscheiding?

De echtscheidingsprocedure duurt minimaal drie weken. Bij complexe zaken, waarbij een beslissing van de rechter nodig is en er een mondelinge behandeling komt, kan de procedure tot meer dan 1 jaar duren.
Bij een internationale scheiding duurt de zaak langer dan bij een “normale scheiding” als u samen niet tot afspraken komt over de te regelen kwesties en de rechter hierover beslissingen dient te nemen. Zo krijgt de verwerende partij die in het buitenland woont geen zes weken de tijd om schriftelijk te reageren op het verzoek tot echtscheiding, maar drie maanden.

Moet u voor een echtscheiding naar Nederland komen of er wonen?

Als u in het buitenland woont hoeft u voor het aanvragen van de echtscheiding of het voeren van verweer tegen de echtscheiding of de gevraagde voorzieningen niet naar Nederland te komen als u en uw partner de Nederlandse nationaliteit hebben. Heeft u de Nederlandse nationaliteit en uw toekomstig ex-partner niet, dan kunt u de echtscheiding niet eerder aanvragen dan nadat u minimaal een half jaar bent inschreven in Nederland. Voor niet-Nederlanders geldt een termijn van minimaal een jaar.

We hebben uitgebreide ervaring met moderne vormen van videobesprekingen zoals Skype, Zoom, Google Meet en Microsoft Teams. Of u in Nederland woont of in het buitenland; onze kwaliteit en het persoonlijke contact blijft gegarandeerd. Uiteraard bent u ook van harte welkom op ons advocatenkantoor in Maarssen – Utrecht.

Foto van auteur

Auteur: Carla Simmelink

Carla Simmelink is advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Simmelink. Haar specialisaties zijn: familierecht, naamrecht en erfrecht in Nederlandse en internationale kwesties. Carla is een betrokken, geïnteresseerde gesprekspartner en gaat voor het beste resultaat. Pragmatisch en doelmatig behartigt zij uw belangen.

Bezoek de biografiepagina van

voor het CV.

Index